Kodeks postępowania Dostawcy

„Kodeks postępowania Dostawcy” spółki Groupon zawiera wytyczne i wymagania dla wszystkich handlowców i dostawców (zwanych łącznie „Dostawcami”), którzy współpracują z dowolną filią lub spółką zależną firmy Groupon, Inc. (zwanymi łącznie „Groupon” lub „my”). Oczekujemy, że nasi Dostawcy (w tym ich pracownicy, przedstawiciele, podwykonawcy i podmioty powiązane) będą przestrzegać postanowień Kodeksu Dostawcy podczas prowadzenia interesów ze spółką Groupon lub w jej imieniu, nawet jeśli przepisy tego Kodeksu są bardziej restrykcyjne niż przepisy obowiązującego prawa.

Kodeks postępowania Dostawcy dostępny jest w następujących językach:

Angielski 
Holenderski 
Francuski 
Niemiecki 
Włoski 
Polski 
Hiszpański