Rozpatrywanie skarg
Poniższa tabela przedstawia szczegóły dotyczące głównych rodzajów skarg złożonych do działu obsługi Partnera Groupon przez Partnerów lub w imieniu Partnerów, których promowano na stronie internetowej www.groupon.pl w okresie od 12 lipca 2021 r. do 11 lipca 2022 r.

 

Rodzaj skargi

Liczba skarg
Średni czas przetwarzania (godziny)
% skarg rozwiązanych za pomocą jednej odpowiedzi

Rzekome brakujące płatności

131

61

78.5%

Rzekomo nieprawidłowe/brakujące faktury

323

180

90.1%

Zapytania o zwroty dla klientów

2

24

0%

Zapytania o zwroty dla klientów

27

76

100%

 Ponadto, 7 sporów dotyczących płatności zostało rozpatrzonych przez zespół Recoveries Groupon. Spośród tych sporów, 5 zostało rozwiązanych przez Groupon poprzez wyrażenie zgody na wypłatę.