Rozpatrywanie skarg
Poniższa tabela przedstawia szczegóły dotyczące głównych rodzajów skarg złożonych do działu obsługi Partnera Groupon przez Partnerów lub w imieniu Partnerów, których promowano na stronie internetowej www.groupon.pl w okresie od 12 lipca 2020 r. do 11 lipca 2021 r.

 

Rodzaj skargi

Liczba skarg
Średni czas przetwarzania (godziny)
% skarg rozwiązanych za pomocą jednej odpowiedzi

Rzekome brakujące płatności

193

81

74.60%

Rzekomo nieprawidłowe/brakujące faktury

363

150

84%

Zapytania o zwroty dla klientów

445

84

69.4%

Zapytania o zwroty dla klientów

445

84

69.4%

 Ponadto, 17 sporów dotyczących płatności zostało rozpatrzonych przez zespół Recoveries Groupon. Spośród tych sporów, 16 zostało rozwiązanych przez Groupon poprzez wyrażenie zgody na wypłatę.