Akt o usługach cyfrowych
Zgodnie z unijnym aktem o usługach cyfrowych Groupon jest zobowiązany do składania co sześć miesięcy sprawozdania na temat średniej liczby miesięcznych aktywnych odbiorców w całej Unii Europejskiej.

W okresie od 1 sierpnia 2022 r. do 31 stycznia 2023 r. średnia liczba miesięcznych aktywnych odbiorców Groupona wynosiła 26,272,715.  Na tę liczbę składają się osoby odwiedzające stronę internetową, a także sprzedawcy i reklamodawcy, z którymi Groupon współpracuje. 

Proszę zauważyć, że liczba ta nie wyklucza następujących osób:
- osób spoza Unii Europejskiej odwiedzających strony Grouponu w Unii Europejskiej;
- odwiedzin tego samego użytkownika przy użyciu innego urządzenia.  Na przykład, użytkownik wchodzący na stronę internetową Groupon zarówno za pośrednictwem komputera, jak i aplikacji Groupon, byłby liczony dwukrotnie;
[- sprzedawcy współpracujący z Grouponem w więcej niż jednym kraju.  Na przykład, sprzedawca współpracujący z Grouponem w dwóch krajach zostałby policzony dwukrotnie].