Warunki Korzystania Z Witryny Groupon International Limited

Niniejsza strona przedstawia Warunki Korzystania z witryny Groupon International Limited oraz oferowanych przez nas Usług.

1. Podstawowe informacje dotyczące warunków korzystania

1.1. Czym jest ten dokument i kim jesteśmy: czytają Państwo dokument prawny stanowiący umowę pomiędzy Państwem – klientami (których w tym dokumencie będziemy określać zwrotem „Państwo” lub „Klient”) a nami. Akceptują Państwo warunki korzystania przedstawione poniżej, zwane również „Umową”. Groupon International Limited jest naszą spółką, będącą operatorem niniejszej Witryny i dostawcą szeregu związanych z nią Usług, zarejestrowaną w Irlandii, z siedzibą w tym kraju pod adresem Lower Ground Floor, Connaught House, 1 Burlington Road, Dublin 4, 216410 Irlandia. Numer rejestracyjny naszej spółki to 501358. W tym dokumencie określamy siebie następującymi terminami i zwrotami: „Groupon International”, „my”, „nas” lub „nasz”, a siebie wraz z innymi firmami z grupy Groupon, w tym podmiotami stowarzyszonymi, spółkami nadrzędnymi i zależnymi, nazywamy „Grupą Groupon”.

1.2. Czym się zajmujemy: dostarczamy platformę (w tym Witrynę, aplikacje mobilne itp.), w ramach której my, nasze podmioty stowarzyszone oraz inni sprzedawcy (razem zwani „ Sprzedawcami”) przedstawiamy oferty Voucherów, okazji, towarów, wycieczek i innych produktów (razem zwanych „Artykułami ”). Jako dostawca platformy, pomagamy w realizacji transakcji dotyczącej Artykułów za jej pośrednictwem. Nigdy nie występujemy jako kupujący i rzadko jako Sprzedawca; udostępniamy miejsce, w którym Sprzedawcy i Klienci mogą negocjować i realizować transakcje. Oznacza to, że podczas korzystania z naszej Witryny oprócz niniejszej Umowy będą też Państwo zawierać inne umowy z różnymi podmiotami prawnymi.

1.3. Na czym polegają relacje prawne: każdy Artykuł kupiony za pośrednictwem Witryny jest przedmiotem warunków określonych przez danego Sprzedawcę. Ponieważ Groupon International rzadko występuje w roli Sprzedawcy, oznacza to, że Państwa umowa sprzedażowa prawdopodobnie będzie zawarta z innym podmiotem prawnym (który często jest członkiem Grupy Groupon). Po więcej informacji zapraszamy do sekcji O nas. Prosimy jednak pamiętać, że wszelkie umowy konstruowane po zakończeniu sprzedaży Artykułów zawierane są wyłącznie pomiędzy Państwem a Sprzedawcą danego Produktu (a NIE Groupon International, chyba że to Groupon International jest Sprzedawcą). Sprzedawca jest odpowiedzialny za sprzedaż i rozstrzyganie ewentualnych roszczeń lub innych problemów związanych z umową pomiędzy Państwem a Sprzedawcą. Należy również pamiętać, że w przypadku zakupu Vouchera oprócz umowy sprzedaży ze Sprzedawcą Vouchera zawierają też Państwo umowę z podmiotem, który dostarcza Produkty po wykorzystaniu przez Państwa danego Vouchera („Kontrahent”). W przypadku Voucherów ani my, ani Sprzedawca nie ponosi(my) odpowiedzialności za jakiekolwiek umowy dotyczące realizacji Vouchera zawarte pomiędzy Państwem a Kontrahentem. Prosimy też pamiętać, że nigdy nie występujemy w charakterze agenta Sprzedawcy ani agenta Kontrahenta.

1.4. Co jeszcze robimy: możemy udostępnić forum do przesyłania lub publikowania Treści Użytkownika, a także wysyłać do Państwa biuletyny i inne wiadomości. Aby móc przesyłać Państwu wiadomości e-mail, musimy Państwa trochę lepiej poznać. Aby poznać szczegóły dotyczące naszych praktyk w zakresie gromadzenia i przetwarzania danych, proszę zapoznać się z naszą Polityką prywatności .

1.5. Zakres korzystania: Witryna i nasze Usługi przeznaczone są do Państwa użytku niekomercyjnego, osobistego i nie w celach biznesowych, chyba że określono inaczej na piśmie. Dostęp do naszej Witryny mogą Państwo uzyskiwać wyłącznie za pomocą naszej aplikacji, standardowych przeglądarek sieciowych i mobilnych oraz podobnych aplikacji konsumenckich. Nie jest dozwolone korzystanie z oprogramowania typu robot, spider, offline reader czy innych aplikacji do przeszukiwania/odzyskiwania stron ani żadnych urządzeń, narzędzi czy procesów — zarówno automatycznych, jak i ręcznych — służących do odzyskiwania, indeksowania czy eksploracji danych z naszej Witryny, technik „scrapingu” i innych podobnych technik. Wyjątkiem, którego akceptację możemy anulować w dowolnym momencie, są operatorzy publicznych wyszukiwarek, którzy mogą korzystać z oprogramowania typu „spider” do kopiowania materiałów z Witryny wyłącznie w celu tworzenia publicznie dostępnych spisów materiałów i w zakresie niezbędnym do takiego działania – nie dotyczy to pamięci cache ani archiwum takich materiałów.

1.6. Ograniczona Licencja: Niezależnie od jakichkolwiek innych postanowień niniejszej Umowy, jesteście Państwo uprawnieni do przeszukiwana, indeksowania, wyświetlania lub przechowywania/buforowania zawartości tej Witryny wyłącznie w następujących celach: (i) wyświetlania niniejszej Witryny jako części wyników wyszukiwarki internetowej oraz (ii) optymalizacji (poprzez Przyśpieszone Strony Mobilne lub w inny sposób) dostarczania Witryny innym użytkownikom Witryny. Niniejsze zezwolenie może być odwołane w każdym czasie ze skutkiem natychmiastowym poprzez odpowiednią zmianę niniejszej Umowy.  Groupon zastrzega sobie wszelkie prawa, w tym prawa autorskie do swojego kodu HTML oraz treści (w tym zoptymalizowanego kodu dla Przyśpieszonych Stron Mobilnych), a żadne postanowienia niniejszej Umowy nie stanowią wyraźnego ani dorozumianego zrzeczenia się praw przysługujących Groupon lub możliwości egzekwowania przez Groupon postanowień niniejszej Umowy.  

1.7. Uniemożliwienie korzystania: zastrzegamy sobie prawo do uniemożliwienia Państwu korzystania z naszej Witryny i naszych Usług (lub ich określonej części).

1.8. Definicje: niniejsza Umowa obejmuje różne zdefiniowane terminy. Poznają je Państwo po tym, że zaczynają się one wielką literą. Ich definicje można znaleźć w treści niniejszej Umowy lub na jej końcu (13. Definicje).

2. Rejestracja i Państwa konto

2.1. Dlaczego warto się zarejestrować? W zależności od konkretnych funkcji w ramach naszej Witryny może, ale nie musi, zachodzić konieczność Rejestracji w celu korzystania z wielu funkcji lub uzyskania dostępu do większości naszych Usług. Rejestracja jest jednak wymagana aby dokonać zakupu, chyba że skorzystają Państwo z dostępnej na Witrynie możliwości zakupu jako gość. W przypadku, gdy dokonają Państwo zakupu jako gość, a nie posiadają Państwo Konta na naszej Witrynie, zostanie ono dla Państwa utworzone na podstawie informacji podanych przez Państwa w związku z dokonywaną transakcją (np. imię i nazwisko, adres, adres email i pozostałe informacje dotyczące transakcji). Później mogą Państwo uzyskać dostęp do tego Konta poprzez utworzenie hasła. To Konto umożliwi Państwu szybkie wydrukowanie swojego Vouchera, wyświetlanie poprzednich zakupów, przechowywanie dla Państwa środków w ramach serwisu Groupon, a także zmienianie Państwa preferencji. Zastrzegamy sobie prawo do odmowy Rejestracji oraz do anulowania Konta w dowolnym momencie. Rejestracja sprawia, że nie trzeba każdorazowo przy kupowaniu Produktów ponownie wprowadzać swoich danych. 

2.2. Jak się zarejestrować: aby przeprowadzić Rejestrację, muszą nam Państwo przesłać swoje imię i nazwisko, kod pocztowy, adres e-mail, a także kilka innych danych osobowych.

2.3. Hasła: podczas Rejestracji zostaną Państwo poproszeni o podanie hasła. Hasło musi być poufne, a w przypadku uzyskania do niego dostępu przez osobę trzecią lub nieuprawnionego wykorzystania Państwa skrzynki e-mail przez osobę trzecią bądź innego naruszenia bezpieczeństwa należy bezzwłocznie poinformować nas o tym fakcie. Zgadzają się Państwo na to, że nie ponosimy odpowiedzialności za przypadki, w których osoba, której ujawniono Państwa hasło, skorzysta z naszych Usług i z naszej Witryny (i/lub przeprowadzi transakcje za ich pośrednictwem). Prosimy pamiętać, że to Państwo ponoszą całkowitą odpowiedzialność w przypadku niezachowania hasła w tajemnicy.

2.4. Ważne adresy e-mail: wszystkie Konta muszą być Rejestrowane z użyciem ważnego adresu e-mail, z którego regularnie Państwo korzystają. Konta utworzone z wykorzystaniem adresu e-mail kogoś innego lub tymczasowych adresów e-mail mogą zostać usunięte bez powiadomienia. Jeśli będziemy podejrzewać, że użytkownik korzysta z nieważnego adresu e-mail, możemy poprosić go o ponowne uwierzytelnienie swojego Konta.

2.5. Wiadomości e-mail: Groupon International może przesyłać Państwu wiadomości e-mail o charakterze administracyjnym lub promocyjnym. Możemy też przesyłać Państwu informacje dotyczące aktywności i zakupów na Państwa Koncie, a także aktualizacje dotyczące naszej Witryny i Usług oraz inne oferty promocyjne. Możemy też przesyłać Państwu informacje o zrealizowanych przez Państwa zakupach. (Z otrzymywania wiadomości promocyjnych można zrezygnować w dowolnej chwili, klikając łącze do anulowania subskrypcji znajdujące się u dołu każdej takiej wiadomości e-mail.)

2.6. Wymuszone powiadomienia: Gdzie Państwo wyrazili na to zgodę, Groupon International może wysyłać Państwu powiadomienia wymuszające na urządzenie/urządzenia mobilne dla ogólnych i zlokalizowanych w pobliżu ofert. Mogą Państwo wyłączyć powiadomienia wymuszające w dowolnym momencie, zmieniając preferencje na mobilnym urządzeniu.

3. Treści Użytkownika

3.1. Treści Użytkownika: Witryna może dostarczać posiadaczom Kont oraz gościom możliwość przesyłania opinii, porad, ocen, komentarzy, wiadomości, udziału w dyskusjach i ankietach oraz przesyłania innych komunikatów, a także plików, obrazów, zdjęć, filmów, nagrań dźwiękowych, utworów muzycznych i innych treści (razem zwanych „ Treściami Użytkownika”). Treści Użytkownika mogą być przesyłane lub publikowane za pomocą forów, biuletynów, grup dyskusyjnych, chatroomów, ankiet, blogów i innych metod komunikacji, które mogą być okresowo udostępniane w ramach Witryny lub Usług bądź w związku z nimi. Do przesyłania Treści Użytkownika może być konieczne posiadanie Konta.

3.2. Twórca Treści Użytkownika: przesyłając jakiekolwiek Treści Użytkownika, zaświadczają Państwo, że są twórcami danych Treści lub działają Państwo w imieniu ich twórcy, że mają Państwo uprawnienia, przyznane jednoznacznie przez twórcę, do przesyłania lub publikowania danych Treści oraz że mają Państwo wszelkie prawa niezbędne do przyznania licencji i praw, określonych w niniejszej Umowie, względem danych Treści Użytkownika. Dodatkowo zaświadczają Państwo (lub w przypadku działania w imieniu twórcy Treści Użytkownika, zostali Państwo zapewnieni, że twórca zaświadcza), że udostępnienie danych Treści Użytkownika we wskazanych celach nie narusza żadnych praw własności intelektualnej, znaków towarowych ani żadnych praw osób trzecich, w tym praw do wizerunku oraz praw do prywatności.

3.3. Ograniczenia : niedozwolone jest przesyłanie, publikowanie i udostępnianie w inny sposób w ramach Witryny wszelkich materiałów chronionych prawem autorskim, znakiem towarowym lub innym prawem własności intelektualnej bez wyraźnej zgody właściciela takich praw, znaków lub innych praw własności. Groupon nie ma wyraźnego obowiązku zapewniania Państwu żadnych oznaczeń czy informacji pomagających Państwu w ustaleniu, czy dany materiał jest chroniony prawem autorskim lub znakiem towarowym. Ponoszą Państwo wyłączną odpowiedzialność za wszelkie szkody wynikające z jakiegokolwiek naruszenia prawa autorskiego, znaku towarowego bądź innego prawa własności oraz za wszelkie inne straty wynikające z korzystania przez Państwa z Witryny. Pozostałe ograniczenia i zabronione czynności, które powinni Państwo znać, są wymienione poniżej w punkcie ‎5.

3.4. Wykorzystywanie Treści Użytkownika: Groupon International ma wyłączne i całkowite prawo, ale nie jest zobowiązany, do przeglądania, edytowania, publikowania, odmawiania publikacji, usuwania i monitorowania Treści Użytkownika. Groupon International ma dodatkowo wyłączne i całkowite prawo, ale nie jest zobowiązany, do ujawniania Treści Użytkownika oraz okoliczności ich przesłania dowolnym osobom trzecim w dowolnym momencie i z dowolnej przyczyny, w tym w celu stwierdzenia, czy przestrzegane są postanowienia niniejszej Umowy oraz inne zasady operacyjne sformułowane przez Groupon International, a także w celu spełnienia obowiązującego prawa, regulacji lub żądania ze strony uprawnionego organu rządowego. Nie uchybiając postanowieniom przedstawionym powyżej, Groupon International ma prawo do usuwania wszelkich materiałów z Witryny według własnego uznania. Groupon International nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek Treści Użytkownika ani inne informacje pojawiające się w Witrynie lub w innych miejscach bądź stamtąd usuwane. Groupon International nie ma obowiązku wykorzystywania Treści Użytkownika i może zdecydować, że nie zostaną one wykorzystane w ogóle.

3.5. Zmienianie i usuwanie Treści Użytkownika: w niektórych przypadkach i od czasu do czasu zapewniana będzie możliwość zmiany lub usunięcia Treści Użytkownika, które przesłali lub opublikowali Państwo za pomocą swojego Konta. Groupon International nie udziela żadnych gwarancji odnośnie do tego, że zmieniona lub usunięta Treść użytkownika zostanie faktycznie zmieniona lub usunięta z Witryny lub z innych miejsc ani że przestanie się ona pojawiać w internecie, w wynikach wyszukiwania, na portalach społecznościowych lub w innej formie, w innych miejscach bądź z wykorzystaniem innych rozwiązań technologicznych.

3.6. Publiczny charakter Treści Użytkownika: rozumieją i akceptują Państwo fakt, że Treści Użytkownika mają charakter publiczny. Dowolne osoby (bez względu na to, czy korzystają z Usług Groupon International) mogą wyświetlać Państwa Treści Użytkownika bez Państwa wiedzy. W Treściach Użytkownika prosimy zamieszczać wyłącznie takie informacje, które życzą sobie Państwo podać do wiadomości publicznej. Groupon International nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie lub ujawnienie jakichkolwiek danych osobowych lub innych informacji ujawnionych przez Państwa w związku z Treściami Użytkownika.

3.7. Wyłączenie odpowiedzialności: wszelkiego rodzaju Treści Użytkownika stworzone przez Państwa lub jakąkolwiek osobę trzecią są tworzone przez odpowiednich autorów lub dystrybutorów, a nie przez Groupon International. Inni użytkownicy mogą publikować Treści Użytkownika, które są nieprecyzyjne, wprowadzające w błąd lub mylące. Groupon International nie ręczy ani nie odpowiada za Treści Użytkownika, a także nie ponosi odpowiedzialności względem Państwa ani innych osób z tytułu jakichkolwiek strat lub szkód spowodowanych zaufaniem wobec takich Treści Użytkownika. Treści Użytkownika stanowią odzwierciedlenie opinii osoby je przesyłającej i nie należy ich traktować jako opinii Groupon International. Groupon International nie kontroluje żadnych Treści Użytkownika ani za nie nie ręczy i w szczególności wyklucza wszelką odpowiedzialność związaną z zamieszczaniem przez Państwa Treści Użytkownika, korzystaniem z nich i zaufaniem tym treściom, a także wyklucza odpowiedzialność związaną z wszelkimi działaniami wynikającymi z korzystania przez Państwa z Witryny lub Usług, w tym z budzących zastrzeżenia Treści Użytkownika.

3.8. Prawo: niektóre przesłane przez Państwa do Groupon International Treści Użytkownika mogą być wyświetlane lub może istnieć możliwość ich wyświetlania w związku z Państwa danymi osobowymi lub ich częścią, w tym między innymi w związku z Państwa imieniem i nazwiskiem, inicjałami, nazwą użytkownika, nazwą użytkownika konta używaną do logowania w sieciach społecznościowych, zdjęciem, wizerunkiem, preferencjami, głosem i lokalizacją. Udzielają Państwo Groupon International oraz Grupie Groupon nieobciążonego tantiemami, bezterminowego, nieodwołalnego, podlegającego cesji, w pełni opłaconego, niewyłącznego, przenoszalnego, obowiązującego na całym świecie prawa do wykorzystywania, wyświetlania, rozpowszechniania, oferowania do sprzedaży i sprzedawania danych osobowych w związku z zamieszczanymi przez Państwa Treści Użytkownika, niezależnie od tego, czy Treści Użytkownika pojawiają się samodzielnie, czy w ramach innych treści, w jakiejkolwiek formie, za pośrednictwem wszelkich mediów lub technologii znanych obecnie lub opracowanych w przyszłości, a także prawa do udzielania dalszych licencji na takie prawa na różnych poziomach bez żadnego należnego Państwu wynagrodzenia. Groupon International nie ma jednak obowiązku wykorzystywania Państwa danych osobowych w związku z Treści Użytkownika.

3.9. Licencja: zgodnie z umową między Państwem a Groupon International zachowują Państwo wszystkie prawa własności do opublikowanych i przesłanych przez Państwa Treści Użytkownika. Umieszczając jednak Treści Użytkownika lub inne informacje w Witrynie lub za jej pośrednictwem, udzielają Państwo spółce Groupon International oraz Grupie Groupon nieobciążonych tantiemami, bezterminowych, nieodwołalnych, podlegających cesji, w pełni opłaconych, niewyłącznych, przenoszalnych, obowiązujących na całym świecie praw i licencji do wykorzystywania, powielania, publikowania, modyfikowania, tłumaczenia, rozpowszechniania, odtwarzania, wyświetlania, przesyłania, oferowania do sprzedaży i sprzedawania Treści Użytkownika pojawiających się samodzielnie lub w ramach innych treści, w dowolnej formie, za pośrednictwem dowolnych nośników czy technologii znanych obecnie lub opracowanych w przyszłości, a także tworzenia na ich podstawie dzieł pochodnych, jak również prawa do udzielania dalszych licencji na takie prawa na różnych poziomach bez żadnego należnego Państwu wynagrodzenia. Zrzekają się Państwo wszelkich „praw moralnych” lub innych praw dotyczących autorstwa czy integralności materiałów związanych z Treści Użytkownika, które mogą Państwu przysługiwać w świetle obowiązującego prawa lub innej podstawy prawnej. Licencja spółki Groupon International i Grupy Groupon dotycząca przesłanych przez Państwa Treści Użytkownika i danych osobowych obejmuje ich wykorzystanie do celów promocyjnych, reklamowych, marketingowych, na potrzeby badania rynku, opinii kontrahenta, kontroli jakości i we wszelkich innych zgodnych z prawem celach.

3.10. Procedury dotyczące praw autorskich. Groupon zastrzega sobie prawo do anulowania prawa do korzystania z Witryny przez Państwa lub stronę trzecią w wypadku, gdy narusza to prawa autorskie innych osób. Groupon może, w odpowiednich okolicznościach i według własnego uznania, anulować prawo dostępu do Witryny Państwa lub strony trzeciej, jeżeli Groupon ustali, że Państwo lub strona trzecia dopuszczają się wielokrotnych naruszeń. Jeśli uważają Państwo, że jakiekolwiek materiały zostały opublikowane za pośrednictwem Witryny przez stronę trzecią w sposób naruszający prawa autorskie i chcieliby Państwo zwrócić na to uwagę spółce Groupon, muszą Państwo złożyć skargę tutaj lub przekazać wskazanemu poniżej Agentowi ds. Praw Autorskich Groupon następujące informacje: (a) elektroniczny lub fizyczny podpis osoby upoważnionej do występowania w imieniu właściciela materiałów chronionych prawami autorskimi; (b) informacje identyfikujące materiały chronione prawami autorskimi oraz lokalizację materiałów przypuszczalnie naruszających prawa autorskie w Witrynie; (c) pisemne oświadczenie, że w dobrej wierze uważają Państwo, iż zakwestionowane wykorzystanie materiałów odbywa się bez zgody ich właściciela, jego przedstawiciela lub jest niezgodne z prawem; (d) imię i nazwisko oraz dane kontaktowe, w tym numer telefonu i adres e-mail; oraz (e) oświadczenie, sporządzone pod rygorem odpowiedzialności za składanie fałszywych zeznań, że wyżej opisane informacje zawarte w Państwa powiadomieniu są dokładne, że są Państwo właścicielami praw autorskich lub są Państwo upoważnieni do występowania w imieniu właściciela praw autorskich. Dane kontaktowe Agenta ds. Praw Autorskich Groupon do przekazywania powiadomień i roszczeń związanych z naruszeniem praw autorskich:

Groupon, Inc.

Attn: Copyright Agent

c/o The Risk Management Department

Floors 11-12, Aldgate Tower

2 Leman Street, London E1 8FA, United Kingdom

Email:  emearisklegal@groupon.com

Procedury zgłaszania naruszeń. Jeżeli są Państwo właścicielem praw autorskich, znaku towarowego, patentu lub innych praw własności intelektualnej („Właściciel praw własności intelektualnej”) lub jeżeli są Państwo przedstawicielem upoważnionym do występowania w imieniu Właściciela praw własności intelektualnej („Upoważniony przedstawiciel”), i w dobrej wierze uważają Państwo, iż materiały lub produkty prezentowane w Witrynie naruszają prawa autorskie, znak towarowy lub inne prawa własności intelektualnej Właściciela praw własności intelektualnej i chcieliby Państwo zwrócić na to uwagę Groupon, mogą Państwo zgłosić swoje wątpliwości poprzez złożenie skargi tutaj.

3.11. Niezamawiane pomysły: nie przyjmujemy ani nie poddajemy pod rozwagę, bezpośrednio ani za pośrednictwem żadnego pracownika lub przedstawiciela Groupon International lub Grupy Groupon, wszelkiego rodzaju niezamawianych pomysłów, w tym pomysłów czy sugestii związanych z nowymi produktami bądź ich ulepszaniem, usprawnieniami, nazwami, technologiami, kampaniami reklamowymi i marketingowymi, planami czy innymi promocjami. Prosimy, aby nie wysyłali nam Państwo (ani żadnemu naszemu pracownikowi) żadnych niezamawianych przez nas pomysłów, sugestii, materiałów, zdjęć ani innych treści w jakiejkolwiek formie ( „Niechciane Materiały”). Jeśli wyślą do nas Państwo Niechciane Materiały, przyjmują Państwo do wiadomości i akceptują następujące warunki, niezależnie od towarzyszących im pism przewodnich lub innych warunków:

· Groupon International nie ma obowiązku zapoznawania się z niechcianymi materiałami ani zachowywania poufności takich materiałów;

· Groupon International będzie posiadaczem niechcianych materiałów i może je wykorzystywać i rozpowszechniać w dowolnym celu, bez ograniczeń, bez obowiązku informowania Państwa o tym fakcie i bez uiszczenia wynagrodzenia pieniężnego na Państwa rzecz.

4. Standardy i ograniczenia odpowiedzialności Groupon International

4.1. Standardy, zgodnie z którymi prowadzimy działalność: Groupon International zawsze dokłada wszelkich starań i zobowiązuje się do:

4.1.1. wykorzystania swoich umiejętności w możliwie najwyższym stopniu i zachowania staranności w wykonywaniu obowiązków wynikających z niniejszej Umowy i;

4.1.2. i nienaruszania w swoich działaniach wymagań co do staranności zawodowej.

4.2. Postanowienia punktu ‎4 są ważne! postanowienia niniejszego punktu nr ‎4 są nadrzędne wobec postanowień zawartych we wszystkich innych punktach niniejszej Umowy oraz stanowią całość odpowiedzialności w odniesieniu do realizowania, niewykonania, domniemanego realizowania i opóźnienia w realizowaniu niniejszej Umowy, świadczenia Usług, wyświetlania Witryny lub wszelkich zakupów (bądź jakiekolwiek ich części), a także w związku z niniejszą Umową, jej zawarciem lub wykonaniem.

4.3. Nasza odpowiedzialność: żadne z postanowień niniejszej Umowy nie wyklucza ani nie ogranicza naszej odpowiedzialności z tytułu (i) oszustwa; (ii) śmierci lub obrażeń ciała spowodowanych naszym zaniedbaniem; (iii) popełnienia przez nas poważnego błędu, z wyłączeniem poważnych błędów, które nie były spowodowane wyłącznie przez Groupon International; oraz (iv) odpowiedzialności, której ograniczenie lub wykluczenie nie jest dozwolone na mocy obowiązującego prawa. Są Państwo zobowiązani do podjęcia uzasadnionych działań mających na celu zapobieżenie szkodom lub ich zminimalizowanie.

4.4. Kategorie strat, za które nie ponosimy odpowiedzialności: niezależnie od postanowień sformułowanych w punkcie ‎4.3, z uwagi na fakt, iż udostępniamy Witrynę i świadczymy Usługi do użytku niekomercyjnego, nie ponosimy odpowiedzialności za:

4.4.1. utratę dochodów lub przychodów;

4.4.2. utratę faktycznych lub przewidywanych zysków;

4.4.3. utratę możliwości prowadzenia działalności;

4.4.4. pośrednie lub wtórne straty (w celu uniknięcia nieporozumień zwrot „straty wtórne” rozumiemy jako „straty wtórne, jeśli są one przewidywalne, znane, zostały przewidziane itp.”).

5. Zobowiązania po Państwa stronie

5.1. Dokładność informacji: zapewniają Państwo, że wszystkie informacje podane przez Państwa podczas Rejestracji oraz zgromadzone na Państwa Koncie w trakcie obowiązywania niniejszej Umowy są prawdziwe, kompletne i dokładne oraz że niezwłocznie powiadomią nas Państwo o wszelkich zmianach dotyczących tych informacji poprzez zaktualizowanie szczegółowych informacji w Koncie.

5.2. Treści w Witrynie: są Państwo odpowiedzialni za zapewnienie, że wszelkie Artykuły i informacje (lub Produkty) dostępne za pośrednictwem Witryny spełniają Państwa określone wymagania.

5.3. Niedozwolone postępowanie: zobowiązują się Państwo nie korzystać ani nie zezwalać innym osobom na korzystanie z Usług lub Witryny m.in. w poniższych celach:

5.3.1. w celu przesyłania, wysyłania lub odbierania materiałów, w tym Treści Użytkownika, które są niestosowne;

5.3.2. w celu przesyłania, wysyłania lub odbierania materiałów, w tym Treści Użytkownika, które są niezgodne z prawem, krzywdzące, niedozwolone, zawierają pogróżki, są obraźliwe, obelżywe, szerzą nienawiść, mają charakter rasistowski, homofobiczny, pornograficzny, naruszają prawo, zawierają elementy przemocy, wprowadzają w błąd, są odrażające, nieprzyzwoite, obsceniczne, mają charakter groźny, bluźnierczy lub zniesławiający bądź oczerniają jakąś osobę lub podmiot, są niezgodne z decyzją sądu, naruszają zaufanie lub prawa innej osoby albo podmiotu, w tym prawa autorskie, znaki towarowe, tajemnice handlowe, patenty, dobra osobiste, prawa do wizerunku, do prywatności lub jakiekolwiek inne prawa stron trzecich;

5.3.3. w celu przesyłania, wysyłania lub odbierania materiałów, w tym Treści Użytkownika, w przypadku których nie uzyskali Państwo wszelkich niezbędnych licencji i (lub) zgód (od nas lub stron trzecich) lub które są wyrazem bądź zachęcają do zachowań, które można uznać za przestępstwo, które prowadzą do odpowiedzialności cywilnej lub są niezgodne z prawem bądź naruszają prawa stron trzecich w dowolnym kraju na świecie;

5.3.4. w celu przesyłania, wysyłania lub odbierania materiałów, które niosą ze sobą zagrożenia techniczne (w tym wirusów komputerowych, bomb logicznych, koni trojańskich, robaków, szkodliwych elementów, uszkodzonych danych, złośliwego oprogramowania, szkodliwych danych lub jakichkolwiek innych materiałów, które mogą przerywać albo zakłócać działanie funkcji oprogramowania lub sprzętu komputerowego, uszkodzić je albo w inny sposób przyczynić się do ich utraty, uszkodzenia, zniszczenia lub ograniczenia ich działania);

5.3.5. w celu powodowania przykrości, niedogodności lub niepotrzebnych obaw;

5.3.6. w celu przechwytywania lub podejmowania prób przechwycenia wiadomości przesyłanych za pośrednictwem systemów komunikacyjnych;

5.3.7. w celach niezgodnych z ich przeznaczeniem albo celach innych niż te, do których zostały przeznaczone;

5.3.8. w jakichkolwiek nielegalnych celach;

5.3.9. w jakimkolwiek celu, który może podburzać do nienawiści ze względu na pochodzenie etniczne, religię albo inne cechy mniejszości bądź który może w jakikolwiek inny sposób wpływać negatywnie na dowolne osoby, grupy lub podmioty.

5.4. Zabronione korzystanie: niżej wymienione sposoby użytkowania Witryny i Usług są zabronione i nie wolno Państwu postępować w żaden z niżej wymienionych sposobów (ani nie zezwolą Państwo innym na takie postępowanie):

5.4.1. odsprzedawanie Usług lub Witryny;

5.4.2. podawanie nieprawdziwych danych, w tym fałszywego imienia i nazwiska, adresu i danych kontaktowych, nielegalne korzystanie z numerów karty kredytowej/debetowej;

5.4.3. próba obejścia środków zabezpieczających lub zabezpieczeń sieciowych, w tym próba uzyskania dostępu do danych nieprzeznaczonych dla Państwa, logowanie się na serwerze lub koncie, do którego nie są Państwo upoważnieni, lub testowanie zabezpieczeń innych sieci (np. sprawdzanie otwartych portów);

5.4.4. uzyskiwanie dostępu do Usług (lub Witryny) w sposób mający na celu nałożenie nieuzasadnionego lub nieproporcjonalnie dużego obciążenia na naszą infrastrukturę, lub podjęcie działań, które powodują lub mogą spowodować takie efekty, albo w inny sposób, który zakłóca jej funkcjonalność, wydajność lub działanie;

5.4.5. prowadzenie monitorowania sieci w jakikolwiek sposób, który powoduje przechwytywanie danych nieprzeznaczonych dla Państwa;

5.4.6. wysyłanie niechcianych wiadomości e-mail, w tym wysyłanie „wiadomości-śmieci” lub innych materiałów reklamowych do osób, które sobie tego nie życzą. Wyraźnie zabrania się wysyłania niechcianych masowych wiadomości e-mail. Obejmuje to masowe wysyłanie materiałów reklamowych, promocyjnych oraz informacyjnych, a także rozpraw politycznych i religijnych. Materiały takie mogą być wysyłane wyłącznie do osób, które wyraźnie wyraziły na to zgodę. Jeśli odbiorca nie będzie chciał już otrzymywać wiadomości e-mail o takim charakterze, nie mogą Państwo przesyłać takiej osobie więcej wiadomości tego rodzaju;

5.4.7. tworzenie lub przekazywanie dalej „łańcuszków” lub innych wiadomości typu „piramida”, niezależnie od tego, czy odbiorca wyraził chęć otrzymywania takich wiadomości;

5.4.8. wysyłanie szkodliwych wiadomości e-mail, w tym przesyłanie użytkownikowi lub do witryny dużej liczby wiadomości e-mail;

5.4.9. prowadzenie nielegalnych działań lub zawieranie nielegalnych transakcji z nami, Sprzedawcą lub Kontrahentem (w tym prowadzenie działań lub zawieranie transakcji rzekomo w imieniu strony trzeciej, w przypadku której nie mają Państwo upoważnienia, aby występować w jej imieniu, bądź gdy podają się Państwo za osobę trzecią, którą w rzeczywistości nie są);

5.4.10. korzystanie z Usług lub Witryny (lub ich funkcji) w sposób naruszający postanowienia niniejszej Umowy;

5.4.11. korzystanie w niedozwolony sposób z informacji w nagłówku wiadomości lub ich fałszowanie;

5.4.12. angażowanie się w niezgodne z prawem lub przestępcze działania w związku z korzystaniem z Usług i (lub) Witryny bądź Vouchera;

5.4.13. kopiowanie lub korzystanie z Treści Użytkownika w celach komercyjnych.

5.5. Sprzęt: Usługi oraz możliwość korzystania z Witryny nie są dostarczane wraz z komputerem ani innym niezbędnym sprzętem umożliwiającym korzystanie z tych usług. Aby korzystać z Witryny lub Usług, muszą Państwo mieć połączenie z internetem oraz dostęp do odpowiednich łączy telekomunikacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za koszty połączeń telefonicznych, połączeń telekomunikacyjnych ani za inne koszty, które mogą Państwo ponieść.

6. Zasady dotyczące korzystania z usług oraz witryny

6.1. Błędy i pomyłki: nie ponosimy odpowiedzialności za błędy ani pomyłki (np. opublikowanie Vouchera na kwotę 1,99 PLN zamiast 199 PLN!), jeśli działaliśmy zgodnie ze standardami wymienionymi w punkcie nr ‎4 niniejszej Umowy. Dołożymy wszelkich starań, aby błędy i pomyłki usunąć w możliwie najszybszym terminie od momentu powzięcia wiedzy na ich temat. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany, modyfikacji, zastąpienia, zawieszenia lub usunięcia dowolnego Vouchera, Artykułu, Usługi bądź informacji w Witrynie lub elementu Usługi bez uprzedniego powiadomienia.

6.2. Wirusy i podobne kwestie: nie dajemy żadnej gwarancji, że Usługi czy Witryna są wolne od wirusów oraz innych problemów, które mogą mieć niekorzystny wpływ na technologię.

6.3. Wstrzymywanie dostępu: staramy się umożliwić Państwu nieprzerwany dostęp do Usług oraz Witryny, jednak od czasu do czasu może on zostać zawieszony, ograniczony lub przerwany. Od czasu do czasu możemy także ograniczyć Państwu dostęp do Witryny i (lub) Usług ze względu na naprawy, działania konserwacyjne bądź wprowadzanie nowych udogodnień czy usług. Postaramy się przywrócić dostęp tak szybko, jak to tylko będzie możliwe. Zastrzegamy sobie również prawo do zablokowania dostępu do materiałów, które w naszej opinii mogą przyczynić się do naruszenia dowolnej części niniejszej Umowy, jak również do edytowania bądź usunięcia takich materiałów.

6.4. Zamykanie Kont: zastrzegamy sobie prawo do zamknięcia Kont, których użytkownicy dopuszczają się naruszeń warunków korzystania (np. niniejszej Umowy), wykorzystują serwery proxy do ukrywania adresów IP celem zatuszowania faktu korzystania z kilku Kont, stwarzają pozory przebywania w innej niż faktycznie lokalizacji lub w jakikolwiek sposób zakłócają funkcjonowanie Witryny lub Usług.

6.5. Kilka Kont: jeśli korzystają Państwo z kilku kont, to podejmiemy działania względem każdego z nich.

7. Zawieszenie lub rozwiązanie umowy o świadczenie usług

7.1. Jeśli Państwo (lub inne osoby z Państwa pozwoleniem) korzystają z Usług lub Witryny niezgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy, możemy zawiesić Państwa prawo do korzystania z Usług i (lub) Witryny (w całości lub części).

7.2. Jeśli zawiesimy Usługi lub Witrynę, możemy odmówić przywrócenia ich do momentu, w którym otrzymamy od Państwa, w formie przez nas dopuszczonej, zapewnienie, że nie dojdzie do dalszego naruszenia postanowień niniejszej Umowy.

7.3. Groupon International będzie w pełni współpracować z organami nadzorującymi przestrzeganie prawa, a także zastosuje się do zarządzenia sądowego w kwestii ujawnienia tożsamości bądź miejsca przebywania każdej osoby, która dopuści się naruszeń niniejszej Umowy.

7.4. Nie uchybiając żadnemu postanowieniu niniejszego punktu ‎7, mamy prawo do natychmiastowego (w całości lub części): i) zawieszenia funkcjonowania Usług i (lub) Witryny; ii) zawieszenia Państwa prawa do korzystania z Usług i (lub) Witryny; iii) zawieszenia prawa do korzystania z Usług i (lub) Witryny w przypadku osób, które w naszej opinii są z Państwem powiązane (w dowolny sposób); i (lub) iv) niezwłocznego rozwiązania niniejszej Umowy, jeśli:

7.4.1. dopuścili się Państwo naruszenia postanowień niniejszej Umowy;

7.4.2. uważamy, mając ku temu uzasadnione podstawy, że dopuścili się Państwo naruszenia niniejszej Umowy, mogą się go dopuścić lub się dopuszczą;

7.4.3. uważamy, mając ku temu uzasadnione podstawy, że dopuścili się Państwo oszustwa względem nas bądź innej osoby.

7.5. Z zastrzeżeniem dowolnego postanowienia niniejszego punktu ‎7 mamy prawo do rozwiązania niniejszej Umowy w dowolnym momencie.

7.6. Nasze prawo do rozwiązania niniejszej Umowy nie uchybia żadnym innym prawom ani środkom zaradczym, którymi dysponujemy w związku z naruszeniem dowolnych praw, obowiązków czy wszelkiej odpowiedzialności, jakie wystąpiło przed rozwiązaniem Umowy.

8. Ochrona danych

8.1. Proszę zapoznać się z naszą Polityką prywatności , która stanowi część niniejszej Umowy.

9. Reklamy

9.1. Reklamy mogą być dostarczane w naszym imieniu przez zewnętrzną agencję reklamową, która może umieścić bądź odczytać plik cookie w przeglądarce. Jeśli chcą Państwo uzyskać więcej informacji dotyczących takich działań lub Państwa możliwości w zakresie niedopuszczenia do wykorzystania tych informacji przez jakąkolwiek firmę, proszę zapoznać się z Polityką cookies oraz Polityką prywatności .

10. Łącza do innych witryn i łącza z tych witryn

10.1. Jeśli Witryna zawiera łącza do witryn oraz zasobów dostarczonych przez strony trzecie (zwane razem „Innymi Witrynami”), to łącza te zostały zapewnione wyłącznie w celach informacyjnych oraz dla Państwa wygody. Nie mamy kontroli nad zawartością Innych Witryn ani produktami oferowanymi w ich ramach i nie ponosimy za nie odpowiedzialności (odnosi się to także do portali społecznościowych takich jak Facebook). Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za szkody lub straty wynikające z korzystania z takich witryn. Jeśli odwiedzą Państwo witrynę zewnętrzną, do której łącze znajduje się w Witrynie, to robią to Państwo na własną odpowiedzialność.

11. Prawa własności intelektualnej

11.1. Groupon International przyznaje Państwu ograniczoną, osobistą, nieprzenoszalną, niewyłączną i odwołalną licencję na dostęp do Witryny i korzystanie z niej na mocy niniejszej Umowy oraz dodatkowych warunków i zasad określonych przez Groupon International. Wszelkie materiały objęte prawem własności intelektualnej (w tym prawa autorskie, patenty, znaki towarowe, znaki usługowe, nazwy handlowe, nazwy domen, identyfikatory mediów społecznościowych, projekty zarejestrowane i niezarejestrowane) w Witrynie i (lub) Usługach (zgodnie z poniższym punktem ‎11.4), informacje i zawartość Witryny bądź informacje stanowiące element Usług, nasza baza danych, projekt Witryny, tekst, grafika, oprogramowanie, zdjęcia, filmy, muzyka, dźwięki, dane, kompilacje oprogramowania, kod źródłowy oraz oprogramowanie (w tym aplety i skrypty), a także ich wybór, koordynacja, ułożenie oraz poprawki stanowią naszą własność (lub własność naszych licencjodawców). Nie mogą Państwo rościć sobie praw do takiej własności. Wszelkie prawa są zastrzeżone.

11.2. Żaden z materiałów wymienionych w punkcie ‎11.1 powyżej nie może być (w całości ani w części) powielany, rozpowszechniany, kopiowany, modyfikowany, publikowany, pobierany, wyświetlany, gdziekolwiek zamieszczany, odtwarzany lub transmitowany w żadnej formie ani za pośrednictwem żadnych środków; nie może być też sprzedawany, wypożyczany, odsprzedawany, użyczany w ramach licencji lub podlicencji, wykorzystywany do tworzenia dzieł pochodnych bądź używany w jakikolwiek inny sposób bez pisemnej zgody Grupy Groupon lub właściciela praw autorskich, chyba że takie działanie jest wyraźnie dozwolone w ramach prawa autorskiego. Mogą Państwo przeszukiwać i wyświetlać treści w Witrynie na ekranie komputera oraz przechowywać takie treści w formie elektronicznej (jednak nie na serwerze ani na nośnikach danych połączonych z siecią). Nie mają Państwo prawa do powielania, modyfikowania, kopiowania, rozpowszechniania, wyświetlania, odtwarzania materiałów ani wykorzystywania ich do celów komercyjnych bez naszego zezwolenia. Jeśli pobieranie, kopiowanie, rozpowszechnianie, odtwarzanie lub publikowanie materiałów chronionych prawem autorskim jest dozwolone w świetle przepisów prawa, to muszą Państwo podać informacje o ich źródle. Nie wolno Państwu dokonywać żadnych zmian w informacjach o autorze materiału ani usuwać takich informacji, znaku towarowego ani informacji o prawach autorskich. Przyjmują Państwo do wiadomości, że pobierając materiał chroniony prawem autorskim, nie nabywają Państwo do niego praw własności. Niestosowanie tych zasad może skutkować naruszeniem prawa autorskiego, znaków towarowych lub prawa własności intelektualnej, za co grożą sankcje cywilne i (lub) karne. Nie wolno Państwu wykorzystywać materiałów chronionych prawem autorskim w sposób wykraczający poza postanowienia niniejszej Umowy bądź naruszający te postanowienia.

11.3. Groupon posiada na własność znaki towarowe zarejestrowane i niezarejestrowane w wielu krajach a „Groupon”, logo Groupon oraz ich warianty dostępne w Witrynie są znakami towarowymi będącymi własnością Groupon Inc. lub związanych z nią spółek a każdorazowe wykorzystanie tych znaków służy korzyści Groupon. “GROUPON” jest znakiem towarowym zarejestrowanym w następujących krajach: Algeria, Antigua, Argentyna, Armenia, Australia, Wyspy Bahama, Bahrain, Białoruś, Brazylia, Kanada, Chile, Kolumbia, Kostaryka, Republika Dominikańska, Ekwador, Egipt, Unia Europejska, Francja, Niemcy, Hong Kong, Islandia, India, Indonezja, Izrael, Jamajka, Japonia, Jordania, Kenia, Liban, Lichtensztajn, Macedonia, Meksyk, Mołdawia, Maroko, Nowa Zelandia, Nigeria, Norwegia, Afrykańska Organizacja Własności Intelektualnej, Panama, Paragwaj, Peru, Filipiny, Katar, Federacja Rosyjska, Arabia Saudyjska, Singapur, Południowa Afryka, Południowa Korea, Szwajcaria, Tajwan, Tajlandia, Tunezja, Turcja, Turkmenistan, Ukraina, Zjednoczone Emiraty Arabskie, Stany Zjednoczone Ameryki, Urugwaj, Wenezuela i Wietnam. Nie wyczerpana lista znaków towarowych Groupon znajduje się tutaj.

11.4. Wszelkie prawa, prawa własności oraz prawa własności intelektualnej w związku z treścią dostępną w Witrynie lub w ramach Usług należą do właścicieli takiej treści lub Kontrahenta i mogą być chronione prawami autorskimi, znakami towarowymi lub innymi prawami. Niniejsza Umowa nie przyznaje Państwu prawa własności do takich treści, z wyjątkiem licencji przydzielonych na jej mocy.

11.5. Autorzy dzieł literackich i artystycznych zawartych na stronach niniejszej Witryny nabyli prawo moralne do bycia określanymi jako autorzy tych dzieł – wyjątek stanowią Treści Użytkownika.

11.6. Groupon jest właścicielem znaków towarowych, zarówno zarejestrowanych, jak i niezarejestrowanych, w wielu krajach, a „GROUPON”, znaki logo Groupon oraz ich różne wersje prezentowane w Witrynie są znakami towarowymi stanowiącymi własność spółki Groupon, Inc. lub jej podmiotów powiązanych i każde wykorzystanie tych znaków służy korzyści Groupon. „GROUPON” jest znakiem towarowym zarejestrowanym w następujących krajach: Algieria, Antigua, Arabia Saudyjska, Argentyna, Armenia, Australia, Bahamy, Bahrajn, Białoruś, Brazylia, Chile, Egipt, Ekwador, Federacja Rosyjska, Filipiny, Francja, Hongkong, Indie, Indonezja, Islandia, Izrael, Jamajka, Japonia, Jordania, Kanada, Katar, Kenia, Kolumbia, Korea Południowa, Kostaryka, Liban, Liechtenstein, Macedonia, Maroko, Meksyk, Mołdawia, Niemcy, Nigeria, Norwegia, Nowa Zelandia, OAPI, Panama, Paragwaj, Peru, Republika Dominikańska, RPA, Singapur, Stany Zjednoczone Ameryki, Szwajcaria, Tajlandia, Tajwan, Tunezja, Turcja, Turkmenistan, Ukraina, Unia Europejska, Urugwaj, Wenezuela, Wietnam i Zjednoczone Emiraty Arabskie. Otwarty wykaz znaków towarowych Groupon dostępny jest tutaj.

12. Postanowienia ogólne

12.1. Interpretacja: w ramach niniejszej Umowy:

12.1.1. słowa oznaczające osoby odnoszą się do osób fizycznych, spółek, spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, podmiotów korporacyjnych oraz stowarzyszeń nieposiadających osobowości prawnej;

12.1.2. nagłówki punktów (np. „12.Postanowienia ogólne” na początku niniejszego punktu) i tytuły ustępów (np. „Interpretacja:” na początku niniejszego ustępu 12.1) podawane są wyłącznie w celach referencyjnych, nie stanowią części niniejszej Umowy i nie mają żadnego wpływu na interpretację jej postanowień;

12.1.3. określenie „w tym” rozumiane jest jako „w tym między innymi”, „w tym bez ograniczeń”.

12.2. Brak relacji w postaci spółki bądź partnerstwa: żadne postanowienia niniejszej Umowy nie powinny być interpretowane jako nawiązanie relacji joint venture, spółki ani partnerstwa pomiędzy Państwem a nami. Żadna ze stron nie jest uprawniona ani upoważniona do przyjmowania zobowiązań, zaciągania długów czy ponoszenia kosztów ani zawierania jakichkolwiek umów w imieniu drugiej strony.

12.3. Brak innych warunków: z wyjątkiem sytuacji wyraźnie określonych w niniejszej Umowie, wszelkie gwarancje, warunki oraz inne postanowienia, narzucane przez prawo ustawowe, prawo zwyczajowe lub w inny sposób obowiązujące, zostają niniejszym wyłączone w maksymalnym stopniu dozwolonym przez przepisy prawa.

12.4. Przekazywanie: strony nie mogą przekazywać w całości ani części praw ani obowiązków wynikających z niniejszej Umowy, nie mogą też w żaden inny sposób nimi rozporządzać. Mamy prawo do przekazywania innej osobie w całości bądź części praw i obowiązków wynikających z niniejszej Umowy.

12.5. Zdarzenia niezależne od nas: nie ponosimy odpowiedzialności za naruszenia naszych obowiązków wynikających z niniejszej Umowy, jeśli naruszenia te były spowodowane czynnikami niezależnymi od nas.

12.6. Brak zrzeczenia się praw: żadne zrzeczenie się przez nas praw w wyniku naruszenia przez Państwa postanowień niniejszej Umowy nie będzie skutkowało zrzeczeniem się przez nas jakiegokolwiek prawa w wyniku naruszenia, do jakiego dojdzie w przyszłości, ani nie będzie interpretowane jako takie, bez względu na charakter naruszenia. Danie Państwu czasu, wykazywanie przez nas wyrozumiałości bądź pobłażliwości w stosunku do Państwa nie zwalnia Państwa z Odpowiedzialności wynikającej z niniejszej Umowy i nie wpływa na nią w żaden sposób.

12.7. Powiadomienia: jeśli nie określono inaczej w niniejszej Umowie, powiadomienia dla stron muszą mieć formę pisemną i muszą być doręczone do rąk własnych, dostarczone drogą elektroniczną (z wyjątkiem sytuacji, kiedy użytkownik wysyła do nas powiadomienie w celach związanych z działaniami prawnymi) lub pocztą pod adres wskazany przez użytkownika albo do nas na adres naszej siedziby.

12.8. Brak praw stron trzecich: wszelkie postanowienia niniejszej Umowy obowiązują w równym stopniu Grupę Groupon, zewnętrznych dostawców treści i licencjodawców oraz działają na ich korzyść. Każdy z wymienionych podmiotów ma prawo dochodzić tych postanowień i egzekwować je bezpośrednio lub we własnym imieniu (z zastrzeżeniem, że niniejsza Umowa może ulec zmianie lub zostać unieważniona bez zgody wymienionych tu podmiotów). Z zastrzeżeniem poprzedniego zdania, żadne postanowienie niniejszej Umowy nie podlega egzekucji przez inne podmioty niebędące jej stroną. Oznacza to, że prawo do egzekwowania postanowień niniejszej Umowy mamy tylko my oraz Państwo.

12.9. Postanowienia zachowujące moc po rozwiązaniu Umowy: niezależnie od sytuacji postanowienia punktów nr ‎1, ‎3, ‎4, ‎7, ‎11, ‎12 oraz ‎13 niniejszej Umowy, wraz z postanowieniami, które wyraźnie oznaczono jako obowiązujące po jej zakończeniu lub rozwiązaniu oraz które w swoim charakterze zakładają obowiązywanie po rozwiązaniu Umowy, obowiązują również po jej zakończeniu. W przypadku ponownego skorzystania z Usług bądź Witryny będą obowiązywać postanowienia warunków korzystania obowiązujące w konkretnym momencie. W przypadku wykorzystania Voucherów zakupionych na mocy niniejszej Umowy warunki dotyczące tych Voucherów pozostaną w mocy po zakończeniu tej Umowy.

12.10.Rozdzielność postanowień: jeśli jakiekolwiek postanowienie niniejszej Umowy okaże się niezgodne z prawem, nieważne lub niemożliwe do wyegzekwowania, zostanie ono uznane za rozdzielne, a ważność i egzekwowalność pozostałych postanowień Umowy nie ulegnie zmianie.

12.11.Obowiązujące prawo: niniejsza Umowa (wraz ze wszystkimi relacjami, które nie są częścią Umowy) podlegają przepisom prawa irlandzkiego i będą interpretowane zgodnie z nim.

13. Definicje

Niniejsza Umowa obejmuje różne zdefiniowane terminy. Poznają je Państwo po tym, że zaczynają się one wielką literą. Oto ich znaczenie:

„Konto” oznacza Konto Groupon.

„Odpowiedzialność” oznacza odpowiedzialność z tytułu wszelkich podstaw roszczeń (w tym naruszenia umowy, szkód cywilnych, fałszywych oświadczeń lub wprowadzenia w błąd, restytucji lub innych) dotyczących lub wynikających z niniejszej Umowy lub z nią związanych (w tym odpowiedzialności jednoznacznie określonej w niniejszej Umowie lub wynikającej z nieważności bądź braku możliwości wyegzekwowania dowolnych warunków niniejszej Umowy) – dla celów niniejszej definicji wszystkie odniesienia do „Umowy” oznaczają również porozumienie dodatkowe.

„Kontrahent” oznacza Sprzedawcę Produktu, na który można wymienić Voucher. Kontrahent NIE jest Sprzedawcą Groupon International.

„Witryna” oznacza witryny internetowe, aplikacje mobilne, usługi elektroniczne bądź komunikację elektroniczną, portale społecznościowe lub wszelkie witryny internetowe dotyczące poszczególnych osób, partnerów biznesowych, kontrahentów, miasta bądź obszaru, które odnoszą się do niniejszych warunków korzystania.

„Rejestracja” oznacza utworzenie Konta w witrynie, a „Rejestrowanie” oznacza działanie mające na celu utworzenie Konta.

„Usługi” oznaczają wszystkie usługi lub część usług świadczonych przez Groupon International za pośrednictwem Witryny (lub poprzez komunikację elektroniczną bądź inną ze strony Groupon International), w tym aplikacje mobilne, nasze biuletyny, wiadomości e-mail wysyłane do Państwa i usługi informacyjne, funkcje związane z treścią bądź transakcjami (np. umożliwiające dokonywanie zakupów).

„Voucher” oznacza voucher, który jest sprzedawany przez Sprzedawców i może zostać wymieniony na Produkty oferowane przez odpowiedniego Kontrahenta zgodnie z warunkami wymienionymi na Voucherze oraz w opisie oferty w Witrynie, w której Voucher został zakupiony.

„Produkty ” oznaczają towary i (lub) usługi będące częścią Vouchera (na które Voucher ten może zostać wymieniony).