Warunki Korzystania Z Witryny Groupon International Limited

Niniejsza strona przedstawia Warunki Korzystania z witryny Groupon International Limited oraz oferowanych przez nas Usług.

1. Podstawowe informacje dotyczące warunków korzystania

1.1. Czym jest ten dokument i kim jesteśmy: czytają Państwo dokument prawny stanowiący umowę pomiędzy Państwem – klientami (których w tym dokumencie będziemy określać zwrotem „Państwo” lub „Klient”) a nami. Akceptują Państwo warunki korzystania przedstawione poniżej, zwane również „Umową”. Groupon International Limited jest naszą spółką, będącą operatorem niniejszej Witryny i dostawcą szeregu związanych z nią Usług, zarejestrowaną w Irlandii, z siedzibą w tym kraju pod adresem Lower Ground Floor, Connaught House, 1 Burlington Road, Dublin 4, 216410 Irlandia. Numer rejestracyjny naszej spółki to 501358. W tym dokumencie określamy siebie następującymi terminami i zwrotami: „Groupon International”, „my”, „nas” lub „nasz”, a siebie wraz z innymi firmami z grupy Groupon, w tym podmiotami stowarzyszonymi, spółkami nadrzędnymi i zależnymi, nazywamy „Grupą Groupon”.

1.2. Czym się zajmujemy: dostarczamy platformę (w tym Witrynę, aplikacje mobilne itp.), w ramach której my, nasze podmioty stowarzyszone oraz inni sprzedawcy (razem zwani „ Sprzedawcami”) przedstawiamy oferty Voucherów, okazji, towarów, wycieczek i innych produktów (razem zwanych „Artykułami ”). Jako dostawca platformy, pomagamy w realizacji transakcji dotyczącej Artykułów za jej pośrednictwem. Nigdy nie występujemy jako kupujący i rzadko jako Sprzedawca; udostępniamy miejsce, w którym Sprzedawcy i Klienci mogą negocjować i realizować transakcje. Oznacza to, że podczas korzystania z naszej Witryny oprócz niniejszej Umowy będą też Państwo zawierać inne umowy z różnymi podmiotami prawnymi.

1.3. Na czym polegają relacje prawne: każdy Artykuł kupiony za pośrednictwem Witryny jest przedmiotem warunków określonych przez danego Sprzedawcę. Ponieważ Groupon International rzadko występuje w roli Sprzedawcy, oznacza to, że Państwa umowa sprzedażowa prawdopodobnie będzie zawarta z innym podmiotem prawnym (który często jest członkiem Grupy Groupon). Po więcej informacji zapraszamy do sekcji O nas. Prosimy jednak pamiętać, że wszelkie umowy konstruowane po zakończeniu sprzedaży Artykułów zawierane są wyłącznie pomiędzy Państwem a Sprzedawcą danego Produktu (a NIE Groupon International, chyba że to Groupon International jest Sprzedawcą). Sprzedawca jest odpowiedzialny za sprzedaż i rozstrzyganie ewentualnych roszczeń lub innych problemów związanych z umową pomiędzy Państwem a Sprzedawcą. Należy również pamiętać, że w przypadku zakupu Vouchera oprócz umowy sprzedaży ze Sprzedawcą Vouchera zawierają też Państwo umowę z podmiotem, który dostarcza Produkty po wykorzystaniu przez Państwa danego Vouchera („Kontrahent”). W przypadku Voucherów ani my, ani Sprzedawca nie ponosi(my) odpowiedzialności za jakiekolwiek umowy dotyczące realizacji Vouchera zawarte pomiędzy Państwem a Kontrahentem. Prosimy też pamiętać, że nigdy nie występujemy w charakterze agenta Sprzedawcy ani agenta Kontrahenta.

1.4. Co jeszcze robimy: możemy udostępnić forum do przesyłania lub publikowania Treści Użytkownika, a także wysyłać do Państwa biuletyny i inne wiadomości. Aby móc przesyłać Państwu wiadomości e-mail, musimy Państwa trochę lepiej poznać. Aby poznać szczegóły dotyczące naszych praktyk w zakresie gromadzenia i przetwarzania danych, proszę zapoznać się z naszą Polityką prywatności .

1.5. Zakres korzystania: Witryna i nasze Usługi przeznaczone są do Państwa użytku niekomercyjnego, osobistego i nie w celach biznesowych, chyba że określono inaczej na piśmie. Dostęp do naszej Witryny mogą Państwo uzyskiwać wyłącznie za pomocą naszej aplikacji, standardowych przeglądarek sieciowych i mobilnych oraz podobnych aplikacji konsumenckich. Nie jest dozwolone korzystanie z oprogramowania typu robot, spider, offline reader czy innych aplikacji do przeszukiwania/odzyskiwania stron ani żadnych urządzeń, narzędzi czy procesów — zarówno automatycznych, jak i ręcznych — służących do odzyskiwania, indeksowania czy eksploracji danych z naszej Witryny, technik „scrapingu” i innych podobnych technik. Wyjątkiem, którego akceptację możemy anulować w dowolnym momencie, są operatorzy publicznych wyszukiwarek, którzy mogą korzystać z oprogramowania typu „spider” do kopiowania materiałów z Witryny wyłącznie w celu tworzenia publicznie dostępnych spisów materiałów i w zakresie niezbędnym do takiego działania – nie dotyczy to pamięci cache ani archiwum takich materiałów.

1.6. Ograniczona Licencja: Niezależnie od jakichkolwiek innych postanowień niniejszej Umowy, jesteście Państwo uprawnieni do przeszukiwana, indeksowania, wyświetlania lub przechowywania/buforowania zawartości tej Witryny wyłącznie w następujących celach: (i) wyświetlania niniejszej Witryny jako części wyników wyszukiwarki internetowej oraz (ii) optymalizacji (poprzez Przyśpieszone Strony Mobilne lub w inny sposób) dostarczania Witryny innym użytkownikom Witryny. Niniejsze zezwolenie może być odwołane w każdym czasie ze skutkiem natychmiastowym poprzez odpowiednią zmianę niniejszej Umowy.  Groupon zastrzega sobie wszelkie prawa, w tym prawa autorskie do swojego kodu HTML oraz treści (w tym zoptymalizowanego kodu dla Przyśpieszonych Stron Mobilnych), a żadne postanowienia niniejszej Umowy nie stanowią wyraźnego ani dorozumianego zrzeczenia się praw przysługujących Groupon lub możliwości egzekwowania przez Groupon postanowień niniejszej Umowy.  

1.7. Uniemożliwienie korzystania: zastrzegamy sobie prawo do uniemożliwienia Państwu korzystania z naszej Witryny i naszych Usług (lub ich określonej części).

1.8. Definicje: niniejsza Umowa obejmuje różne zdefiniowane terminy. Poznają je Państwo po tym, że zaczynają się one wielką literą. Ich definicje można znaleźć w treści niniejszej Umowy lub na jej końcu (13. Definicje).

2. Rejestracja i Państwa konto

2.1. Dlaczego warto się zarejestrować? W zależności od konkretnych funkcji w ramach naszej Witryny może, ale nie musi, zachodzić konieczność Rejestracji w celu korzystania z wielu funkcji lub uzyskania dostępu do większości naszych Usług. Rejestracja jest jednak wymagana aby dokonać zakupu, chyba że skorzystają Państwo z dostępnej na Witrynie możliwości zakupu jako gość. W przypadku, gdy dokonają Państwo zakupu jako gość, a nie posiadają Państwo Konta na naszej Witrynie, zostanie ono dla Państwa utworzone na podstawie informacji podanych przez Państwa w związku z dokonywaną transakcją (np. imię i nazwisko, adres, adres email i pozostałe informacje dotyczące transakcji). Później mogą Państwo uzyskać dostęp do tego Konta poprzez utworzenie hasła. To Konto umożliwi Państwu szybkie wydrukowanie swojego Vouchera, wyświetlanie poprzednich zakupów, przechowywanie dla Państwa środków w ramach serwisu Groupon, a także zmienianie Państwa preferencji. Zastrzegamy sobie prawo do odmowy Rejestracji oraz do anulowania Konta w dowolnym momencie. Rejestracja sprawia, że nie trzeba każdorazowo przy kupowaniu Produktów ponownie wprowadzać swoich danych. 

2.2. Jak się zarejestrować: aby przeprowadzić Rejestrację, muszą nam Państwo przesłać swoje imię i nazwisko, kod pocztowy, adres e-mail, a także kilka innych danych osobowych.

2.3. Hasła: podczas Rejestracji zostaną Państwo poproszeni o podanie hasła. Hasło musi być poufne, a w przypadku uzyskania do niego dostępu przez osobę trzecią lub nieuprawnionego wykorzystania Państwa skrzynki e-mail przez osobę trzecią bądź innego naruszenia bezpieczeństwa należy bezzwłocznie poinformować nas o tym fakcie. Zgadzają się Państwo na to, że nie ponosimy odpowiedzialności za przypadki, w których osoba, której ujawniono Państwa hasło, skorzysta z naszych Usług i z naszej Witryny (i/lub przeprowadzi transakcje za ich pośrednictwem). Prosimy pamiętać, że to Państwo ponoszą całkowitą odpowiedzialność w przypadku niezachowania hasła w tajemnicy.

2.4. Ważne adresy e-mail: wszystkie Konta muszą być Rejestrowane z użyciem ważnego adresu e-mail, z którego regularnie Państwo korzystają. Konta utworzone z wykorzystaniem adresu e-mail kogoś innego lub tymczasowych adresów e-mail mogą zostać usunięte bez powiadomienia. Jeśli będziemy podejrzewać, że użytkownik korzysta z nieważnego adresu e-mail, możemy poprosić go o ponowne uwierzytelnienie swojego Konta.

2.5. Wiadomości e-mail: Groupon International może przesyłać Państwu wiadomości e-mail o charakterze administracyjnym lub promocyjnym. Możemy też przesyłać Państwu informacje dotyczące aktywności i zakupów na Państwa Koncie, a także aktualizacje dotyczące naszej Witryny i Usług oraz inne oferty promocyjne. Możemy też przesyłać Państwu informacje o zrealizowanych przez Państwa zakupach. (Z otrzymywania wiadomości promocyjnych można zrezygnować w dowolnej chwili, klikając łącze do anulowania subskrypcji znajdujące się u dołu każdej takiej wiadomości e-mail.)

2.6. Wymuszone powiadomienia: Gdzie Państwo wyrazili na to zgodę, Groupon International może wysyłać Państwu powiadomienia wymuszające na urządzenie/urządzenia mobilne dla ogólnych i zlokalizowanych w pobliżu ofert. Mogą Państwo wyłączyć powiadomienia wymuszające w dowolnym momencie, zmieniając preferencje na mobilnym urządzeniu.

3. Treści Użytkownika

3.1. Treści Użytkownika: Witryna może dostarczać posiadaczom Kont oraz gościom możliwość przesyłania opinii, porad, ocen, komentarzy, wiadomości, udziału w dyskusjach i ankietach oraz przesyłania innych komunikatów, a także plików, obrazów, zdjęć, filmów, nagrań dźwiękowych, utworów muzycznych i innych treści (razem zwanych „ Treściami Użytkownika”). Treści Użytkownika mogą być przesyłane lub publikowane za pomocą forów, biuletynów, grup dyskusyjnych, chatroomów, ankiet, blogów i innych metod komunikacji, które mogą być okresowo udostępniane w ramach Witryny lub Usług bądź w związku z nimi. Do przesyłania Treści Użytkownika może być konieczne posiadanie Konta.

3.2. Twórca Treści Użytkownika: przesyłając jakiekolwiek Treści Użytkownika, zaświadczają Państwo, że są twórcami danych Treści lub działają Państwo w imieniu ich twórcy, że mają Państwo uprawnienia, przyznane jednoznacznie przez twórcę, do przesyłania lub publikowania danych Treści oraz że mają Państwo wszelkie prawa niezbędne do przyznania licencji i praw, określonych w niniejszej Umowie, względem danych Treści Użytkownika. Dodatkowo zaświadczają Państwo (lub w przypadku działania w imieniu twórcy Treści Użytkownika, zostali Państwo zapewnieni, że twórca zaświadcza), że udostępnienie danych Treści Użytkownika we wskazanych celach nie narusza żadnych praw własności intelektualnej, znaków towarowych ani żadnych praw osób trzecich, w tym praw do wizerunku oraz praw do prywatności.

3.3. Ograniczenia : niedozwolone jest przesyłanie, publikowanie i udostępnianie w inny sposób w ramach Witryny wszelkich materiałów chronionych prawem autorskim, znakiem towarowym lub innym prawem własności intelektualnej bez wyraźnej zgody właściciela takich praw, znaków lub innych praw własności. Groupon nie ma wyraźnego obowiązku zapewniania Państwu żadnych oznaczeń czy informacji pomagających Państwu w ustaleniu, czy dany materiał jest chroniony prawem autorskim lub znakiem towarowym. Ponoszą Państwo wyłączną odpowiedzialność za wszelkie szkody wynikające z jakiegokolwiek naruszenia prawa autorskiego, znaku towarowego bądź innego prawa własności oraz za wszelkie inne straty wynikające z korzystania przez Państwa z Witryny. Pozostałe ograniczenia i zabronione czynności, które powinni Państwo znać, są wymienione poniżej w punkcie ‎5.

3.4. Wykorzystywanie Treści Użytkownika: Groupon International ma wyłączne i całkowite prawo, ale nie jest zobowiązany, do przeglądania, edytowania, publikowania, odmawiania publikacji, usuwania i monitorowania Treści Użytkownika. Groupon International ma dodatkowo wyłączne i całkowite prawo, ale nie jest zobowiązany, do ujawniania Treści Użytkownika oraz okoliczności ich przesłania dowolnym osobom trzecim w dowolnym momencie i z dowolnej przyczyny, w tym w celu stwierdzenia, czy przestrzegane są postanowienia niniejszej Umowy oraz inne zasady operacyjne sformułowane przez Groupon International, a także w celu spełnienia obowiązującego prawa, regulacji lub żądania ze strony uprawnionego organu rządowego. Nie uchybiając postanowieniom przedstawionym powyżej, Groupon International ma prawo do usuwania wszelkich materiałów z Witryny według własnego uznania. Groupon International nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek Treści Użytkownika ani inne informacje pojawiające się w Witrynie lub w innych miejscach bądź stamtąd usuwane. Groupon International nie ma obowiązku wykorzystywania Treści Użytkownika i może zdecydować, że nie zostaną one wykorzystane w ogóle.

3.5. Zmienianie i usuwanie Treści Użytkownika: w niektórych przypadkach i od czasu do czasu zapewniana będzie możliwość zmiany lub usunięcia Treści Użytkownika, które przesłali lub opublikowali Państwo za pomocą swojego Konta. Groupon International nie udziela żadnych gwarancji odnośnie do tego, że zmieniona lub usunięta Treść użytkownika zostanie faktycznie zmieniona lub usunięta z Witryny lub z innych miejsc ani że przestanie się ona pojawiać w internecie, w wynikach wyszukiwania, na portalach społecznościowych lub w innej formie, w innych miejscach bądź z wykorzystaniem innych rozwiązań technologicznych.

3.6. Publiczny charakter Treści Użytkownika: rozumieją i akceptują Państwo fakt, że Treści Użytkownika mają charakter publiczny. Dowolne osoby (bez względu na to, czy korzystają z Usług Groupon International) mogą wyświetlać Państwa Treści Użytkownika bez Państwa wiedzy. W Treściach Użytkownika prosimy zamieszczać wyłącznie takie informacje, które życzą sobie Państwo podać do wiadomości publicznej. Groupon International nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie lub ujawnienie jakichkolwiek danych osobowych lub innych informacji ujawnionych przez Państwa w związku z Treściami Użytkownika.

3.7. Wyłączenie odpowiedzialności: wszelkiego rodzaju Treści Użytkownika stworzone przez Państwa lub jakąkolwiek osobę trzecią są tworzone przez odpowiednich autorów lub dystrybutorów, a nie przez Groupon International. Inni użytkownicy mogą publikować Treści Użytkownika, które są nieprecyzyjne, wprowadzające w błąd lub mylące. Groupon International nie ręczy ani nie odpowiada za Treści Użytkownika, a także nie ponosi odpowiedzialności względem Państwa ani innych osób z tytułu jakichkolwiek strat lub szkód spowodowanych zaufaniem wobec takich Treści Użytkownika. Treści Użytkownika stanowią odzwierciedlenie opinii osoby je przesyłającej i nie należy ich traktować jako opinii Groupon International. Groupon International nie kontroluje żadnych Treści Użytkownika ani za nie nie ręczy i w szczególności wyklucza wszelką odpowiedzialność związaną z zamieszczaniem przez Państwa Treści Użytkownika, korzystaniem z nich i zaufaniem tym treściom, a także wyklucza odpowiedzialność związaną z wszelkimi działaniami wynikającymi z korzystania przez Państwa z Witryny lub Usług, w tym z budzących zastrzeżenia Treści Użytkownika.

3.8. Prawo: niektóre przesłane przez Państwa do Groupon International Treści Użytkownika mogą być wyświetlane lub może istnieć możliwość ich wyświetlania w związku z Państwa danymi osobowymi lub ich częścią, w tym między innymi w związku z Państwa imieniem i nazwiskiem, inicjałami, nazwą użytkownika, nazwą użytkownika konta używaną do logowania w sieciach społecznościowych, zdjęciem, wizerunkiem, preferencjami, głosem i lokalizacją. Udzielają Państwo Groupon International oraz Grupie Groupon nieobciążonego tantiemami, bezterminowego, nieodwołalnego, podlegającego cesji, w pełni opłaconego, niewyłącznego, przenoszalnego, obowiązującego na całym świecie prawa do wykorzystywania, wyświetlania, rozpowszechniania, oferowania do sprzedaży i sprzedawania danych osobowych w związku z zamieszczanymi przez Państwa Treści Użytkownika, niezależnie od tego, czy Treści Użytkownika pojawiają się samodzielnie, czy w ramach innych treści, w jakiejkolwiek formie, za pośrednictwem wszelkich mediów lub technologii znanych obecnie lub opracowanych w przyszłości, a także prawa do udzielania dalszych licencji na takie prawa na różnych poziomach bez żadnego należnego Państwu wynagrodzenia. Groupon International nie ma jednak obowiązku wykorzystywania Państwa danych osobowych w związku z Treści Użytkownika.

3.9. Licencja: zgodnie z umową między Państwem a Groupon International zachowują Państwo wszystkie prawa własności do opublikowanych i przesłanych przez Państwa Treści Użytkownika. Umieszczając jednak Treści Użytkownika lub inne informacje w Witrynie lub za jej pośrednictwem, udzielają Państwo spółce Groupon International oraz Grupie Groupon nieobciążonych tantiemami, bezterminowych, nieodwołalnych, podlegających cesji, w pełni opłaconych, niewyłącznych, przenoszalnych, obowiązujących na całym świecie praw i licencji do wykorzystywania, powielania, publikowania, modyfikowania, tłumaczenia, rozpowszechniania, odtwarzania, wyświetlania, przesyłania, oferowania do sprzedaży i sprzedawania Treści Użytkownika pojawiających się samodzielnie lub w ramach innych treści, w dowolnej formie, za pośrednictwem dowolnych nośników czy technologii znanych obecnie lub opracowanych w przyszłości, a także tworzenia na ich podstawie dzieł pochodnych, jak również prawa do udzielania dalszych licencji na takie prawa na różnych poziomach bez żadnego należnego Państwu wynagrodzenia. Zrzekają się Państwo wszelkich „praw moralnych” lub innych praw dotyczących autorstwa czy integralności materiałów związanych z Treści Użytkownika, które mogą Państwu przysługiwać w świetle obowiązującego prawa lub innej podstawy prawnej. Licencja spółki Groupon International i Grupy Groupon dotycząca przesłanych przez Państwa Treści Użytkownika i danych osobowych obejmuje ich wykorzystanie do celów promocyjnych, reklamowych, marketingowych, na potrzeby badania rynku, opinii kontrahenta, kontroli jakości i we wszelkich innych zgodnych z prawem celach.

3.10. Procedury dotyczące praw autorskich. Groupon zastrzega sobie prawo do anulowania prawa do korzystania z Witryny przez Państwa lub stronę trzecią w wypadku, gdy narusza to prawa autorskie innych osób. Groupon może, w odpowiednich okolicznościach i według własnego uznania, anulować prawo dostępu do Witryny Państwa lub strony trzeciej, jeżeli Groupon ustali, że Państwo lub strona trzecia dopuszczają się wielokrotnych naruszeń. Jeśli uważają Państwo, że jakiekolwiek materiały zostały opublikowane za pośrednictwem Witryny przez stronę trzecią w sposób naruszający prawa autorskie i chcieliby Państwo zwrócić na to uwagę spółce Groupon, muszą Państwo złożyć skargę tutaj lub przekazać wskazanemu poniżej Agentowi ds. Praw Autorskich Groupon następujące informacje: (a) elektroniczny lub fizyczny podpis osoby upoważnionej do występowania w imieniu właściciela materiałów chronionych prawami autorskimi; (b) informacje identyfikujące materiały chronione prawami autorskimi oraz lokalizację materiałów przypuszczalnie naruszających prawa autorskie w Witrynie; (c) pisemne oświadczenie, że w dobrej wierze uważają Państwo, iż zakwestionowane wykorzystanie materiałów odbywa się bez zgody ich właściciela, jego przedstawiciela lub jest niezgodne z prawem; (d) imię i nazwisko oraz dane kontaktowe, w tym numer telefonu i adres e-mail; oraz (e) oświadczenie, sporządzone pod rygorem odpowiedzialności za składanie fałszywych zeznań, że wyżej opisane informacje zawarte w Państwa powiadomieniu są dokładne, że są Państwo właścicielami praw autorskich lub są Państwo upoważnieni do występowania w imieniu właściciela praw autorskich. Dane kontaktowe Agenta ds. Praw Autorskich Groupon do przekazywania powiadomień i roszczeń związanych z naruszeniem praw autorskich:

Groupon, Inc.

Attn: Copyright Agent

c/o The Risk Management Department

Floors 11-12, Aldgate Tower

2 Leman Street, London E1 8FA, United Kingdom

Email:  emearisklegal@groupon.com

Procedury zgłaszania naruszeń. Jeżeli są Państwo właścicielem praw autorskich, znaku towarowego, patentu lub innych praw własności intelektualnej („Właściciel praw własności intelektualnej”) lub jeżeli są Państwo przedstawicielem upoważnionym do występowania w imieniu Właściciela praw własności intelektualnej („Upoważniony przedstawiciel”), i w dobrej wierze uważają Państwo, iż materiały lub produkty prezentowane w Witrynie naruszają prawa autorskie, znak towarowy lub inne prawa własności intelektualnej Właściciela praw własności intelektualnej i chcieliby Państwo zwrócić na to uwagę Groupon, mogą Państwo zgłosić swoje wątpliwości poprzez złożenie skargi tutaj.

3.11. Niezamawiane pomysły: nie przyjmujemy ani nie poddajemy pod rozwagę, bezpośrednio ani za pośrednictwem żadnego pracownika lub przedstawiciela Groupon International lub Grupy Groupon, wszelkiego rodzaju niezamawianych pomysłów, w tym pomysłów czy sugestii związanych z nowymi produktami bądź ich ulepszaniem, usprawnieniami, nazwami, technologiami, kampaniami reklamowymi i marketingowymi, planami czy innymi promocjami. Prosimy, aby nie wysyłali nam Państwo (ani żadnemu naszemu pracownikowi) żadnych niezamawianych przez nas pomysłów, sugestii, materiałów, zdjęć ani innych treści w jakiejkolwiek formie ( „Niechciane Materiały”). Jeśli wyślą do nas Państwo Niechciane Materiały, przyjmują Państwo do wiadomości i akceptują następujące warunki, niezależnie od towarzyszących im pism przewodnich lub innych warunków:

· Groupon International nie ma obowiązku zapoznawania się z niechcianymi materiałami ani zachowywania poufności takich materiałów;

· Groupon International będzie posiadaczem niechcianych materiałów i może je wykorzystywać i rozpowszechniać w dowolnym celu, bez ograniczeń, bez obowiązku informowania Państwa o tym fakcie i bez uiszczenia wynagrodzenia pieniężnego na Państwa rzecz.

4. Standardy i ograniczenia odpowiedzialności Groupon International

4.1. Standardy, zgodnie z którymi prowadzimy działalność: Groupon International zawsze dokłada wszelkich starań i zobowiązuje się do:

4.1.1. wykorzystania swoich umiejętności w możliwie najwyższym stopniu i zachowania staranności w wykonywaniu obowiązków wynikających z niniejszej Umowy i;

4.1.2. i nienaruszania w swoich działaniach wymagań co do staranności zawodowej.

4.2. Postanowienia punktu ‎4 są ważne! postanowienia niniejszego punktu nr ‎4 są nadrzędne wobec postanowień zawartych we wszystkich innych punktach niniejszej Umowy oraz stanowią całość odpowiedzialności w odniesieniu do realizowania, niewykonania, domniemanego realizowania i opóźnienia w realizowaniu niniejszej Umowy, świadczenia Usług, wyświetlania Witryny lub wszelkich zakupów (bądź jakiekolwiek ich części), a także w związku z niniejszą Umową, jej zawarciem lub wykonaniem.

4.3. Nasza odpowiedzialność: żadne z postanowień niniejszej Umowy nie wyklucza ani nie ogranicza naszej odpowiedzialności z tytułu (i) oszustwa; (ii) śmierci lub obrażeń ciała spowodowanych naszym zaniedbaniem; (iii) popełnienia przez nas poważnego błędu, z wyłączeniem poważnych błędów, które nie były spowodowane wyłącznie przez Groupon International; oraz (iv) odpowiedzialności, której ograniczenie lub wykluczenie nie jest dozwolone na mocy obowiązującego prawa. Są Państwo zobowiązani do podjęcia uzasadnionych działań mających na celu zapobieżenie szkodom lub ich zminimalizowanie.

4.4. Kategorie strat, za które nie ponosimy odpowiedzialności: niezależnie od postanowień sformułowanych w punkcie ‎4.3, z uwagi na fakt, iż udostępniamy Witrynę i świadczymy Usługi do użytku niekomercyjnego, nie ponosimy odpowiedzialności za:

4.4.1. utratę dochodów lub przychodów;

4.4.2. utratę faktycznych lub przewidywanych zysków;

4.4.3. utratę możliwości prowadzenia działalności;

4.4.4. pośrednie lub wtórne straty (w celu uniknięcia nieporozumień zwrot „straty wtórne” rozumiemy jako „straty wtórne, jeśli są one przewidywalne, znane, zostały przewidziane itp.”).

5. Zobowiązania po Państwa stronie

5.1. Dokładność informacji: zapewniają Państwo, że wszystkie informacje podane przez Państwa podczas Rejestracji oraz zgromadzone na Państwa Koncie w trakcie obowiązywania niniejszej Umowy są prawdziwe, kompletne i dokładne oraz że niezwłocznie powiadomią nas Państwo o wszelkich zmianach dotyczących tych informacji poprzez zaktualizowanie szczegółowych informacji w Koncie.

5.2. Treści w Witrynie: są Państwo odpowiedzialni za zapewnienie, że wszelkie Artykuły i informacje (lub Produkty) dostępne za pośrednictwem Witryny spełniają Państwa określone wymagania.

5.3. Niedozwolone postępowanie: zobowiązują się Państwo nie korzystać ani nie zezwalać innym osobom na korzystanie z Usług lub Witryny m.in. w poniższych celach:

5.3.1. w celu przesyłania, wysyłania lub odbierania materiałów, w tym Treści Użytkownika, które są niestosowne;

5.3.2. w celu przesyłania, wysyłania lub odbierania materiałów, w tym Treści Użytkownika, które są niezgodne z prawem, krzywdzące, niedozwolone, zawierają pogróżki, są obraźliwe, obelżywe, szerzą nienawiść, mają charakter rasistowski, homofobiczny, pornograficzny, naruszają prawo, zawierają elementy przemocy, wprowadzają w błąd, są odrażające, nieprzyzwoite, obsceniczne, mają charakter groźny, bluźnierczy lub zniesławiający bądź oczerniają jakąś osobę lub podmiot, są niezgodne z decyzją sądu, naruszają zaufanie lub prawa innej osoby albo podmiotu, w tym prawa autorskie, znaki towarowe, tajemnice handlowe, patenty, dobra osobiste, prawa do wizerunku, do prywatności lub jakiekolwiek inne prawa stron trzecich;

5.3.3. w celu przesyłania, wysyłania lub odbierania materiałów, w tym Treści Użytkownika, w przypadku których nie uzyskali Państwo wszelkich niezbędnych licencji i (lub) zgód (od nas lub stron trzecich) lub które są wyrazem bądź zachęcają do zachowań, które można uznać za przestępstwo, które prowadzą do odpowiedzialności cywilnej lub są niezgodne z prawem bądź naruszają prawa stron trzecich w dowolnym kraju na świecie;

5.3.4. w celu przesyłania, wysyłania lub odbierania materiałów, które niosą ze sobą zagrożenia techniczne (w tym wirusów komputerowych, bomb logicznych, koni trojańskich, robaków, szkodliwych elementów, uszkodzonych danych, złośliwego oprogramowania, szkodliwych danych lub jakichkolwiek innych materiałów, które mogą przerywać albo zakłócać działanie funkcji oprogramowania lub sprzętu komputerowego, uszkodzić je albo w inny sposób przyczynić się do ich utraty, uszkodzenia, zniszczenia lub ograniczenia ich działania);

5.3.5. w celu powodowania przykrości, niedogodności lub niepotrzebnych obaw;

5.3.6. w celu przechwytywania lub podejmowania prób przechwycenia wiadomości przesyłanych za pośrednictwem systemów komunikacyjnych;

5.3.7. w celach niezgodnych z ich przeznaczeniem albo celach innych niż te, do których zostały przeznaczone;

5.3.8. w jakichkolwiek nielegalnych celach;

5.3.9. w jakimkolwiek celu, który może podburzać do nienawiści ze względu na pochodzenie etniczne, religię albo inne cechy mniejszości bądź który może w jakikolwiek inny sposób wpływać negatywnie na dowolne osoby, grupy lub podmioty.

5.4. Zabronione korzystanie: niżej wymienione sposoby użytkowania Witryny i Usług są zabronione i nie wolno Państwu postępować w żaden z niżej wymienionych sposobów (ani nie zezwolą Państwo innym na takie postępowanie):

5.4.1. odsprzedawanie Usług lub Witryny;

5.4.2. podawanie nieprawdziwych danych, w tym fałszywego imienia i nazwiska, adresu i danych kontaktowych, nielegalne korzystanie z numerów karty kredytowej/debetowej;

5.4.3. próba obejścia środków zabezpieczających lub zabezpieczeń sieciowych, w tym próba uzyskania dostępu do danych nieprzeznaczonych dla Państwa, logowanie się na serwerze lub koncie, do którego nie są Państwo upoważnieni, lub testowanie zabezpieczeń innych sieci (np. sprawdzanie otwartych portów);

5.4.4. uzyskiwanie dostępu do Usług (lub Witryny) w sposób mający na celu nałożenie nieuzasadnionego lub nieproporcjonalnie dużego obciążenia na naszą infrastrukturę, lub podjęcie działań, które powodują lub mogą spowodować takie efekty, albo w inny sposób, który zakłóca jej funkcjonalność, wydajność lub działanie;

5.4.5. prowadzenie monitorowania sieci w jakikolwiek sposób, który powoduje przechwytywanie danych nieprzeznaczonych dla Państwa;

5.4.6. wysyłanie niechcianych wiadomości e-mail, w tym wysyłanie „wiadomości-śmieci” lub innych materiałów reklamowych do osób, które sobie tego nie życzą. Wyraźnie zabrania się wysyłania niechcianych masowych wiadomości e-mail. Obejmuje to masowe wysyłanie materiałów reklamowych, promocyjnych oraz informacyjnych, a także rozpraw politycznych i religijnych. Materiały takie mogą być wysyłane wyłącznie do osób, które wyraźnie wyraziły na to zgodę. Jeśli odbiorca nie będzie chciał już otrzymywać wiadomości e-mail o takim charakterze, nie mogą Państwo przesyłać takiej osobie więcej wiadomości tego rodzaju;

5.4.7. tworzenie lub przekazywanie dalej „łańcuszków” lub innych wiadomości typu „piramida”, niezależnie od tego, czy odbiorca wyraził chęć otrzymywania takich wiadomości;

5.4.8. wysyłanie szkodliwych wiadomości e-mail, w tym przesyłanie użytkownikowi lub do witryny dużej liczby wiadomości e-mail;

5.4.9. prowadzenie nielegalnych działań lub zawieranie nielegalnych transakcji z nami, Sprzedawcą lub Kontrahentem (w tym prowadzenie działań lub zawieranie transakcji rzekomo w imieniu strony trzeciej, w przypadku której nie mają Państwo upoważnienia, aby występować w jej imieniu, bądź gdy podają się Państwo za osobę trzecią, którą w rzeczywistości nie są);

5.4.10. korzystanie z Usług lub Witryny (lub ich funkcji) w sposób naruszający postanowienia niniejszej Umowy;

5.4.11. korzystanie w niedozwolony sposób z informacji w nagłówku wiadomości lub ich fałszowanie;

5.4.12. angażowanie się w niezgodne z prawem lub przestępcze działania w związku z korzystaniem z Usług i (lub) Witryny bądź Vouchera;

5.4.13. kopiowanie lub korzystanie z Treści Użytkownika w celach komercyjnych.

5.5. Sprzęt: Usługi oraz możliwość korzystania z Witryny nie są dostarczane wraz z komputerem ani innym niezbędnym sprzętem umożliwiającym korzystanie z tych usług. Aby korzystać z Witryny lub Usług, muszą Państwo mieć połączenie z internetem oraz dostęp do odpowiednich łączy telekomunikacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za koszty połączeń telefonicznych, połączeń telekomunikacyjnych ani za inne koszty, które mogą Państwo ponieść.

6. Zasady dotyczące korzystania z usług oraz witryny

6.1. Błędy i pomyłki: nie ponosimy odpowiedzialności za błędy ani pomyłki (np. opublikowanie Vouchera na kwotę 1,99 PLN zamiast 199 PLN!), jeśli działaliśmy zgodnie ze standardami wymienionymi w punkcie nr ‎4 niniejszej Umowy. Dołożymy wszelkich starań, aby błędy i pomyłki usunąć w możliwie najszybszym terminie od momentu powzięcia wiedzy na ich temat. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany, modyfikacji, zastąpienia, zawieszenia lub usunięcia dowolnego Vouchera, Artykułu, Usługi bądź informacji w Witrynie lub elementu Usługi bez uprzedniego powiadomienia.

6.2. Wirusy i podobne kwestie: nie dajemy żadnej gwarancji, że Usługi czy Witryna są wolne od wirusów oraz innych problemów, które mogą mieć niekorzystny wpływ na technologię.

6.3. Wstrzymywanie dostępu: staramy się umożliwić Państwu nieprzerwany dostęp do Usług oraz Witryny, jednak od czasu do czasu może on zostać zawieszony, ograniczony lub przerwany. Od czasu do czasu możemy także ograniczyć Państwu dostęp do Witryny i (lub) Usług ze względu na naprawy, działania konserwacyjne bądź wprowadzanie nowych udogodnień czy usług. Postaramy się przywrócić dostęp tak szybko, jak to tylko będzie możliwe. Zastrzegamy sobie również prawo do zablokowania dostępu do materiałów, które w naszej opinii mogą przyczynić się do naruszenia dowolnej części niniejszej Umowy, jak również do edytowania bądź usunięcia takich materiałów.

6.4. Zamykanie Kont: zastrzegamy sobie prawo do zamknięcia Kont, których użytkownicy dopuszczają się naruszeń warunków korzystania (np. niniejszej Umowy), wykorzystują serwery proxy do ukrywania adresów IP celem zatuszowania faktu korzystania z kilku Kont, stwarzają pozory przebywania w innej niż faktycznie lokalizacji lub w jakikolwiek sposób zakłócają funkcjonowanie Witryny lub Usług.

6.5. Kilka Kont: jeśli korzystają Państwo z kilku kont, to podejmiemy działania względem każdego z nich.

7. Zawieszenie lub rozwiązanie umowy o świadczenie usług

7.1. Jeśli Państwo (lub inne osoby z Państwa pozwoleniem) korzystają z Usług lub Witryny niezgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy, możemy zawiesić Państwa prawo do korzystania z Usług i (lub) Witryny (w całości lub części).

7.2. Jeśli zawiesimy Usługi lub Witrynę, możemy odmówić przywrócenia ich do momentu, w którym otrzymamy od Państwa, w formie przez nas dopuszczonej, zapewnienie, że nie dojdzie do dalszego naruszenia postanowień niniejszej Umowy.

7.3. Groupon International będzie w pełni współpracować z organami nadzorującymi przestrzeganie prawa, a także zastosuje się do zarządzenia sądowego w kwestii ujawnienia tożsamości bądź miejsca przebywania każdej osoby, która dopuści się naruszeń niniejszej Umowy.

7.4. Nie uchybiając żadnemu postanowieniu niniejszego punktu ‎7, mamy prawo do natychmiastowego (w całości lub części): i) zawieszenia funkcjonowania Usług i (lub) Witryny; ii) zawieszenia Państwa prawa do korzystania z Usług i (lub) Witryny; iii) zawieszenia prawa do korzystania z Usług i (lub) Witryny w przypadku osób, które w naszej opinii są z Państwem powiązane (w dowolny sposób); i (lub) iv) niezwłocznego rozwiązania niniejszej Umowy, jeśli:

7.4.1. dopuścili się Państwo naruszenia postanowień niniejszej Umowy;

7.4.2. uważamy, mając ku temu uzasadnione podstawy, że dopuścili się Państwo naruszenia niniejszej Umowy, mogą się go dopuścić lub się dopuszczą;

7.4.3. uważamy, mając ku temu uzasadnione podstawy, że dopuścili się Państwo oszustwa względem nas bądź innej osoby.

7.5. Z zastrzeżeniem dowolnego postanowienia niniejszego punktu ‎7 mamy prawo do rozwiązania niniejszej Umowy w dowolnym momencie.

7.6. Nasze prawo do rozwiązania niniejszej Umowy nie uchybia żadnym innym prawom ani środkom zaradczym, którymi dysponujemy w związku z naruszeniem dowolnych praw, obowiązków czy wszelkiej odpowiedzialności, jakie wystąpiło przed rozwiązaniem Umowy.

8. Ochrona danych

8.1. Proszę zapoznać się z naszą Polityką prywatności , która stanowi część niniejszej Umowy.

9. Reklamy

9.1. Reklamy mogą być dostarczane w naszym imieniu przez zewnętrzną agencję reklamową, która może umieścić bądź odczytać plik cookie w przeglądarce. Jeśli chcą Państwo uzyskać więcej informacji dotyczących takich działań lub Państwa możliwości w zakresie niedopuszczenia do wykorzystania tych informacji przez jakąkolwiek firmę, proszę zapoznać się z Polityką cookies oraz Polityką prywatności .

10. Łącza do innych witryn i łącza z tych witryn

10.1. Jeśli Witryna zawiera łącza do witryn oraz zasobów dostarczonych przez strony trzecie (zwane razem „Innymi Witrynami”), to łącza te zostały zapewnione wyłącznie w celach informacyjnych oraz dla Państwa wygody. Nie mamy kontroli nad zawartością Innych Witryn ani produktami oferowanymi w ich ramach i nie ponosimy za nie odpowiedzialności (odnosi się to także do portali społecznościowych takich jak Facebook). Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za szkody lub straty wynikające z korzystania z takich witryn. Jeśli odwiedzą Państwo witrynę zewnętrzną, do której łącze znajduje się w Witrynie, to robią to Państwo na własną odpowiedzialność.

11. Prawa własności intelektualnej

11.1. Groupon International przyznaje Państwu ograniczoną, osobistą, nieprzenoszalną, niewyłączną i odwołalną licencję na dostęp do Witryny i korzystanie z niej na mocy niniejszej Umowy oraz dodatkowych warunków i zasad określonych przez Groupon International. Wszelkie materiały objęte prawem własności intelektualnej (w tym prawa autorskie, patenty, znaki towarowe, znaki usługowe, nazwy handlowe, nazwy domen, identyfikatory mediów społecznościowych, projekty zarejestrowane i niezarejestrowane) w Witrynie i (lub) Usługach (zgodnie z poniższym punktem ‎11.4), informacje i zawartość Witryny bądź informacje stanowiące element Usług, nasza baza danych, projekt Witryny, tekst, grafika, oprogramowanie, zdjęcia, filmy, muzyka, dźwięki, dane, kompilacje oprogramowania, kod źródłowy oraz oprogramowanie (w tym aplety i skrypty), a także ich wybór, koordynacja, ułożenie oraz poprawki stanowią naszą własność (lub własność naszych licencjodawców). Nie mogą Państwo rościć sobie praw do takiej własności. Wszelkie prawa są zastrzeżone.

11.2. Żaden z materiałów wymienionych w punkcie ‎11.1 powyżej nie może być (w całości ani w części) powielany, rozpowszechniany, kopiowany, modyfikowany, publikowany, pobierany, wyświetlany, gdziekolwiek zamieszczany, odtwarzany lub transmitowany w żadnej formie ani za pośrednictwem żadnych środków; nie może być też sprzedawany, wypożyczany, odsprzedawany, użyczany w ramach licencji lub podlicencji, wykorzystywany do tworzenia dzieł pochodnych bądź używany w jakikolwiek inny sposób bez pisemnej zgody Grupy Groupon lub właściciela praw autorskich, chyba że takie działanie jest wyraźnie dozwolone w ramach prawa autorskiego. Mogą Państwo przeszukiwać i wyświetlać treści w Witrynie na ekranie komputera oraz przechowywać takie treści w formie elektronicznej (jednak nie na serwerze ani na nośnikach danych połączonych z siecią). Nie mają Państwo prawa do powielania, modyfikowania, kopiowania, rozpowszechniania, wyświetlania, odtwarzania materiałów ani wykorzystywania ich do celów komercyjnych bez naszego zezwolenia. Jeśli pobieranie, kopiowanie, rozpowszechnianie, odtwarzanie lub publikowanie materiałów chronionych prawem autorskim jest dozwolone w świetle przepisów prawa, to muszą Państwo podać informacje o ich źródle. Nie wolno Państwu dokonywać żadnych zmian w informacjach o autorze materiału ani usuwać takich informacji, znaku towarowego ani informacji o prawach autorskich. Przyjmują Państwo do wiadomości, że pobierając materiał chroniony prawem autorskim, nie nabywają Państwo do niego praw własności. Niestosowanie tych zasad może skutkować naruszeniem prawa autorskiego, znaków towarowych lub prawa własności intelektualnej, za co grożą sankcje cywilne i (lub) karne. Nie wolno Państwu wykorzystywać materiałów chronionych prawem autorskim w sposób wykraczający poza postanowienia niniejszej Umowy bądź naruszający te postanowienia.

11.3. Groupon posiada na własność znaki towarowe zarejestrowane i niezarejestrowane w wielu krajach a „Groupon”, logo Groupon oraz ich warianty dostępne w Witrynie są znakami towarowymi będącymi własnością Groupon Inc. lub związanych z nią spółek a każdorazowe wykorzystanie tych znaków służy korzyści Groupon. “GROUPON” jest znakiem towarowym zarejestrowanym w następujących krajach: Algeria, Antigua, Argentyna, Armenia, Australia, Wyspy Bahama, Bahrain, Białoruś, Brazylia, Kanada, Chile, Kolumbia, Kostaryka, Republika Dominikańska, Ekwador, Egipt, Unia Europejska, Francja, Niemcy, Hong Kong, Islandia, India, Indonezja, Izrael, Jamajka, Japonia, Jordania, Kenia, Liban, Lichtensztajn, Macedonia, Meksyk, Mołdawia, Maroko, Nowa Zelandia, Nigeria, Norwegia, Afrykańska Organizacja Własności Intelektualnej, Panama, Paragwaj, Peru, Filipiny, Katar, Federacja Rosyjska, Arabia Saudyjska, Singapur, Południowa Afryka, Południowa Korea, Szwajcaria, Tajwan, Tajlandia, Tunezja, Turcja, Turkmenistan, Ukraina, Zjednoczone Emiraty Arabskie, Stany Zjednoczone Ameryki, Urugwaj, Wenezuela i Wietnam. Nie wyczerpana lista znaków towarowych Groupon znajduje się tutaj.

11.4. Wszelkie prawa, prawa własności oraz prawa własności intelektualnej w związku z treścią dostępną w Witrynie lub w ramach Usług należą do właścicieli takiej treści lub Kontrahenta i mogą być chronione prawami autorskimi, znakami towarowymi lub innymi prawami. Niniejsza Umowa nie przyznaje Państwu prawa własności do takich treści, z wyjątkiem licencji przydzielonych na jej mocy.

11.5. Autorzy dzieł literackich i artystycznych zawartych na stronach niniejszej Witryny nabyli prawo moralne do bycia określanymi jako autorzy tych dzieł – wyjątek stanowią Treści Użytkownika.

11.6. Groupon jest właścicielem znaków towarowych, zarówno zarejestrowanych, jak i niezarejestrowanych, w wielu krajach, a „GROUPON”, znaki logo Groupon oraz ich różne wersje prezentowane w Witrynie są znakami towarowymi stanowiącymi własność spółki Groupon, Inc. lub jej podmiotów powiązanych i każde wykorzystanie tych znaków służy korzyści Groupon. „GROUPON” jest znakiem towarowym zarejestrowanym w następujących krajach: Algieria, Antigua, Arabia Saudyjska, Argentyna, Armenia, Australia, Bahamy, Bahrajn, Białoruś, Brazylia, Chile, Egipt, Ekwador, Federacja Rosyjska, Filipiny, Francja, Hongkong, Indie, Indonezja, Islandia, Izrael, Jamajka, Japonia, Jordania, Kanada, Katar, Kenia, Kolumbia, Korea Południowa, Kostaryka, Liban, Liechtenstein, Macedonia, Maroko, Meksyk, Mołdawia, Niemcy, Nigeria, Norwegia, Nowa Zelandia, OAPI, Panama, Paragwaj, Peru, Republika Dominikańska, RPA, Singapur, Stany Zjednoczone Ameryki, Szwajcaria, Tajlandia, Tajwan, Tunezja, Turcja, Turkmenistan, Ukraina, Unia Europejska, Urugwaj, Wenezuela, Wietnam i Zjednoczone Emiraty Arabskie. Otwarty wykaz znaków towarowych Groupon dostępny jest tutaj.

12. Postanowienia ogólne

12.1. Interpretacja: w ramach niniejszej Umowy:

12.1.1. słowa oznaczające osoby odnoszą się do osób fizycznych, spółek, spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, podmiotów korporacyjnych oraz stowarzyszeń nieposiadających osobowości prawnej;

12.1.2. nagłówki punktów (np. „12.Postanowienia ogólne” na początku niniejszego punktu) i tytuły ustępów (np. „Interpretacja:” na początku niniejszego ustępu 12.1) podawane są wyłącznie w celach referencyjnych, nie stanowią części niniejszej Umowy i nie mają żadnego wpływu na interpretację jej postanowień;

12.1.3. określenie „w tym” rozumiane jest jako „w tym między innymi”, „w tym bez ograniczeń”.

12.2. Brak relacji w postaci spółki bądź partnerstwa: żadne postanowienia niniejszej Umowy nie powinny być interpretowane jako nawiązanie relacji joint venture, spółki ani partnerstwa pomiędzy Państwem a nami. Żadna ze stron nie jest uprawniona ani upoważniona do przyjmowania zobowiązań, zaciągania długów czy ponoszenia kosztów ani zawierania jakichkolwiek umów w imieniu drugiej strony.

12.3. Brak innych warunków: z wyjątkiem sytuacji wyraźnie określonych w niniejszej Umowie, wszelkie gwarancje, warunki oraz inne postanowienia, narzucane przez prawo ustawowe, prawo zwyczajowe lub w inny sposób obowiązujące, zostają niniejszym wyłączone w maksymalnym stopniu dozwolonym przez przepisy prawa.

12.4. Przekazywanie: strony nie mogą przekazywać w całości ani części praw ani obowiązków wynikających z niniejszej Umowy, nie mogą też w żaden inny sposób nimi rozporządzać. Mamy prawo do przekazywania innej osobie w całości bądź części praw i obowiązków wynikających z niniejszej Umowy.

12.5. Zdarzenia niezależne od nas: nie ponosimy odpowiedzialności za naruszenia naszych obowiązków wynikających z niniejszej Umowy, jeśli naruszenia te były spowodowane czynnikami niezależnymi od nas.

12.6. Brak zrzeczenia się praw: żadne zrzeczenie się przez nas praw w wyniku naruszenia przez Państwa postanowień niniejszej Umowy nie będzie skutkowało zrzeczeniem się przez nas jakiegokolwiek prawa w wyniku naruszenia, do jakiego dojdzie w przyszłości, ani nie będzie interpretowane jako takie, bez względu na charakter naruszenia. Danie Państwu czasu, wykazywanie przez nas wyrozumiałości bądź pobłażliwości w stosunku do Państwa nie zwalnia Państwa z Odpowiedzialności wynikającej z niniejszej Umowy i nie wpływa na nią w żaden sposób.

12.7. Powiadomienia: jeśli nie określono inaczej w niniejszej Umowie, powiadomienia dla stron muszą mieć formę pisemną i muszą być doręczone do rąk własnych, dostarczone drogą elektroniczną (z wyjątkiem sytuacji, kiedy użytkownik wysyła do nas powiadomienie w celach związanych z działaniami prawnymi) lub pocztą pod adres wskazany przez użytkownika albo do nas na adres naszej siedziby.

12.8. Brak praw stron trzecich: wszelkie postanowienia niniejszej Umowy obowiązują w równym stopniu Grupę Groupon, zewnętrznych dostawców treści i licencjodawców oraz działają na ich korzyść. Każdy z wymienionych podmiotów ma prawo dochodzić tych postanowień i egzekwować je bezpośrednio lub we własnym imieniu (z zastrzeżeniem, że niniejsza Umowa może ulec zmianie lub zostać unieważniona bez zgody wymienionych tu podmiotów). Z zastrzeżeniem poprzedniego zdania, żadne postanowienie niniejszej Umowy nie podlega egzekucji przez inne podmioty niebędące jej stroną. Oznacza to, że prawo do egzekwowania postanowień niniejszej Umowy mamy tylko my oraz Państwo.

12.9. Postanowienia zachowujące moc po rozwiązaniu Umowy: niezależnie od sytuacji postanowienia punktów nr ‎1, ‎3, ‎4, ‎7, ‎11, ‎12 oraz ‎13 niniejszej Umowy, wraz z postanowieniami, które wyraźnie oznaczono jako obowiązujące po jej zakończeniu lub rozwiązaniu oraz które w swoim charakterze zakładają obowiązywanie po rozwiązaniu Umowy, obowiązują również po jej zakończeniu. W przypadku ponownego skorzystania z Usług bądź Witryny będą obowiązywać postanowienia warunków korzystania obowiązujące w konkretnym momencie. W przypadku wykorzystania Voucherów zakupionych na mocy niniejszej Umowy warunki dotyczące tych Voucherów pozostaną w mocy po zakończeniu tej Umowy.

12.10.Rozdzielność postanowień: jeśli jakiekolwiek postanowienie niniejszej Umowy okaże się niezgodne z prawem, nieważne lub niemożliwe do wyegzekwowania, zostanie ono uznane za rozdzielne, a ważność i egzekwowalność pozostałych postanowień Umowy nie ulegnie zmianie.

12.11.Obowiązujące prawo: niniejsza Umowa (wraz ze wszystkimi relacjami, które nie są częścią Umowy) podlegają przepisom prawa irlandzkiego i będą interpretowane zgodnie z nim.

13. Definicje

Niniejsza Umowa obejmuje różne zdefiniowane terminy. Poznają je Państwo po tym, że zaczynają się one wielką literą. Oto ich znaczenie:

„Konto” oznacza Konto Groupon.

„Odpowiedzialność” oznacza odpowiedzialność z tytułu wszelkich podstaw roszczeń (w tym naruszenia umowy, szkód cywilnych, fałszywych oświadczeń lub wprowadzenia w błąd, restytucji lub innych) dotyczących lub wynikających z niniejszej Umowy lub z nią związanych (w tym odpowiedzialności jednoznacznie określonej w niniejszej Umowie lub wynikającej z nieważności bądź braku możliwości wyegzekwowania dowolnych warunków niniejszej Umowy) – dla celów niniejszej definicji wszystkie odniesienia do „Umowy” oznaczają również porozumienie dodatkowe.

„Kontrahent” oznacza Sprzedawcę Produktu, na który można wymienić Voucher. Kontrahent NIE jest Sprzedawcą Groupon International.

„Witryna” oznacza witryny internetowe, aplikacje mobilne, usługi elektroniczne bądź komunikację elektroniczną, portale społecznościowe lub wszelkie witryny internetowe dotyczące poszczególnych osób, partnerów biznesowych, kontrahentów, miasta bądź obszaru, które odnoszą się do niniejszych warunków korzystania.

„Rejestracja” oznacza utworzenie Konta w witrynie, a „Rejestrowanie” oznacza działanie mające na celu utworzenie Konta.

„Usługi” oznaczają wszystkie usługi lub część usług świadczonych przez Groupon International za pośrednictwem Witryny (lub poprzez komunikację elektroniczną bądź inną ze strony Groupon International), w tym aplikacje mobilne, nasze biuletyny, wiadomości e-mail wysyłane do Państwa i usługi informacyjne, funkcje związane z treścią bądź transakcjami (np. umożliwiające dokonywanie zakupów).

„Voucher” oznacza voucher, który jest sprzedawany przez Sprzedawców i może zostać wymieniony na Produkty oferowane przez odpowiedniego Kontrahenta zgodnie z warunkami wymienionymi na Voucherze oraz w opisie oferty w Witrynie, w której Voucher został zakupiony.

„Produkty ” oznaczają towary i (lub) usługi będące częścią Vouchera (na które Voucher ten może zostać wymieniony).

 

Warunki Sprzedaży Kuponów Groupon Sp. Z O. O.

Data wejścia w życie: 22.03.2019

1. Informacje ogólne

1.1 Niniejsze Warunki sprzedaży mają zastosowanie do każdego Kuponu zakupionego od spółki Groupon działającej w imieniu i na rzecz Partnera.

1.2 Groupon oznacza Groupon Sp. z o.o., spółkę zarejestrowaną w Polsce z siedzibą pod adresem: Al. Jerozolimskie 123A, 02-017 Warszawa. Groupon jest zarejestrowany w Sąd Rejonowy dla M. Stołecznego Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; KRS: 0000310218; NIP: 5252429432.

1.3 Kupon oznacza instrument, w formie fizycznej lub elektronicznej, uprawniający posiadacza Kuponu (zwanego dalej „Posiadaczem Kuponu”) do: otrzymania Oferty Partnera od Partnera, albo w terminie wskazanym na Kuponie (zwanym dalej „Terminem realizacji”).

1.4 Oferta Partnera oznacza towary lub usługi dostarczane Posiadaczowi Kuponu przez Partnera, zgodnie z regulaminem udostępnionym na Portalu Groupon i na Kuponie.

1.5 Partner to niezwiązana ze spółką Groupon osoba trzecia sprzedająca lub dostarczająca Ofertę Partnera, która upoważnia Groupon do wystawienia, sprzedaży i dostawy Kuponu w imieniu i na rzecz Partnera. Groupon nie prowadzi sprzedaży ani nie dostarcza Oferty Partnera. Umowa na dostawę i zakup Oferty Partnera będzie zawarta między Tobą, a Partnerem, u którego Kupon zrealizujesz, a Groupon zawrze umowę w imieniu Partnera i jako jego agent we wszystkich przypadkach. Groupon zajmuje się jedynie wystawianiem, sprzedażą i dostawą Kuponów do Państwa w imieniu i na rzecz Partnera.

1.6 Niniejsze Warunki sprzedaży zostały ostatnio zaktualizowane w dniu 22.03.2019. Groupon, jako agent Partnera, zastrzega sobie prawo do jednostronnej zmiany niniejszych Warunków sprzedaży w dowolnym momencie. Wszelkie zmiany niniejszych Warunków sprzedaży zostaną opublikowane on-line. Wersją obowiązującą dla Użytkownika jest wyłącznie ta wersja Warunków sprzedaży, na którą Użytkownik wyraził zgodę podczas zakupu Kuponu.

2. Nabycie Kuponu

2.1 Kupon mogą nabyć wyłącznie osoby, które ukończyły 18 rok życia. Przed dokonaniem zakupu należy zarejestrować się i utworzyć konto na Portalu Groupon International Limited.

2.2 Kliknięcie przycisku „Dokończ zakup” spowoduje wysłanie oferty nabycia Kuponu do spółki Groupon działającej w imieniu i na rzecz Partnera. Transakcja zostanie jednak pomyślnie ukończona dopiero w momencie otrzymania od spółki Groupon, działającej w imieniu i na rzecz Partnera, wiadomości e-mail potwierdzającej przyjęcie oferty Użytkownika. Groupon wyraźnie zastrzega sobie prawo do odrzucenia oferty Użytkownika. Ponadto nawet jeśli Groupon przyjął ofertę, może odstąpić od umowy w dowolnym momencie w przypadku wystąpienia zasadnych podejrzeń, iż Użytkownik dopuścił się lub może dopuszczać się oszustwa wobec Groupon, osoby trzeciej stowarzyszonej z Groupon lub wobec Partnera.

3. Realizacja Kuponu

3.1 O ile nie określono wyraźnie inaczej:

(a) Kupon można zrealizować tylko jeden raz;

(b) Kupon można zrealizować wyłącznie u Partnera, a nie w siedzibie spółki Groupon;

(c) Kupon jest ważny tylko dla jednej osoby; oraz

(d) podczas realizacji Kuponu u Partnera należy postępować zgodnie z instrukcjami powiązanymi z Kuponem.

3.2 Wszystkie Kupony sprzedawane przez Groupon można zrealizować tylko u Partnera.

3.3 W celu realizacji Kuponu należy przedstawić go Partnerowi w Terminie realizacji. Kupon niezrealizowany w Terminie realizacji automatycznie wygasa. Kuponu, którego ważność wygasła, nie można zrealizować, a Posiadaczowi Kuponu nie przysługuje z tego tytułu zwrot kosztów lub odszkodowanie.

3.4 Jeśli Oferta Partnera na Portalu Groupon jest ofertą z jednoczesnym złożeniem zamówienia, Groupon pobierze dane do wysyłki w momencie zakupu. Następnie Groupon przekaże dane Partnerowi. Partner rozpatrzy wniosek o realizację Kuponu i wyśle do Państwa Ofertę Partnera.

3.5 O ile wyraźnie nie określono inaczej, Kupon nie uprawnia Posiadacza Kuponu do otrzymania Oferty Partnera w określonym czasie. Sugerujemy jak najszybsze skontaktowanie się z Partnerem celem uzgodnienia dogodnego terminu dostawy towarów lub świadczenia usług objętych Ofertą Partnera. Groupon nie ma wpływu na termin dostawy towarów lub świadczenia usług objętych Ofertą Partnera.

3.6 W przypadku wymiany Kuponu na towary lub usługi spoza Oferty Partnera nie przysługuje Państwu prawo do kredytu, zwrotu gotówki lub nowego Kuponu z tytułu różnicy między wartością Oferty Partnera, a rzeczywistą wartością towarów lub usług dostarczanych lub świadczonych na Państwa rzecz przez Partnera.

3.7 Kupony można zrealizować tylko w całości. Nie podlegają one realizacji częściowej lub stopniowej. Jeśli z jakiegokolwiek powodu Kupon realizowany u Partnera zostanie wymieniony na towar/usługi o wartości mniejszej niż pierwotna (bez zniżki) wartość Oferty Partnera, nie będą Państwo uprawnieni do kredytu, zwrotu gotówki lub nowego Kuponu z tytułu różnicy między pierwotną (bez zniżki) wartością a wartością towarów/usług, na które wymieniono Kupon.  

3.8 Groupon może pobrać w imieniu Partnera opłaty za rezerwację lub inne koszty powiązane z zakupem lub realizacją Kuponu. Wszelkie tego typu koszty (jeśli takie się pojawią) zostaną Państwu przedstawione przed zakupem Kuponu.

3.9 Jeśli z powodu nieprzewidzianych okoliczności Partner nie będzie w stanie dostarczyć Oferty Partnera zgodnie z opisem, Groupon niezwłocznie powiadomi Państwa, w imieniu Partnera, o tym fakcie pocztą elektroniczną. 

4. Wykorzystanie Kuponu

4.1 Kupon można nabyć wyłącznie do osobistego, niekomercyjnego użytku (przy czym Kupon można przekazać innej osobie do jej osobistego, niekomercyjnego użytku).

4.2 Ponoszą Państwo wyłączną odpowiedzialność za Kupon. Ani Groupon, ani Partner nie odpowiadają za zgubione lub skradzione Kupony lub za odzyskiwanie numerów ofert lub kodów zabezpieczających.

4.3 Zobowiązują się Państwo nie podawać fałszywych danych, w tym fałszywych nazwisk, danych adresowych lub danych kontaktowych, lub szczegółów dotyczących płatności; zobowiązują się Państwo również do niepodejmowania żadnych sprzecznych z prawem działań dotyczących nabycia lub wykorzystania Kuponu, jak również do niedopuszczania podejmowania takich działań przez inne osoby.

4.4 Wszelkie próby realizacji Kuponu sprzeczne z Warunkami sprzedaży mogą doprowadzić do unieważnienia Kuponu, wedle uznania Groupon.

4.5 Zabrania się powielania Kuponów.

4.6 Zabrania się profesjonalnego handlu Kuponami.

5. Anulowanie (i wyjątki), zwrot pieniędzy i problemy

5.1 Mają Państwo ustawowe prawo do odstąpienia od umowy zakupu Kuponu w ciągu 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania potwierdzenia pocztą elektroniczną (zwanych dalej „Terminem odstąpienia od umowy zakupu Kuponu”). Niemniej jednak realizując Kupon w Terminie, w którym przysługuje Państwu prawo do odstąpienia od umowy zakupu Kuponu, wyraźnie zamawiają Państwo od spółki Groupon, działającej w imieniu i na rzecz Partnera, rozpoczęcie świadczenia usług w tym terminie i przyjmują Państwo do wiadomości, że zrzekają się prawa do odstąpienia od umowy zakupu Kuponu. Po realizacji Kuponu uznaje się, że Groupon, działający  w imieniu i na rzecz Partnera, w pełni wykonał swoje obowiązki w zakresie wystawienia, sprzedaży i dostawy Kuponu do Państwa. W celu uniknięcia wątpliwości niniejszy punkt dotyczy również wszelkich ofert z jednoczesnym złożeniem zamówienia.

5.2 Prawo odstąpienia od umowy zakupu Kuponu może być zrealizowane w następujący sposób:

5.2.1 poprzez wypełnienie i przesłanie formularza ;

5.2.2 poprzez kontakt e-mail lub chat z Działem Obsługi Klienta.

5.3 Jeśli odstąpią Państwo od umowy zakupu Kuponu zgodnie z punktem 5, Groupon, działający w imieniu i na rzecz Partnera, zwróci wartość wszystkich płatności dokonanych w ramach zakupu w ciągu 14 dni kalendarzowych od daty powiadomienia spółki Groupon o odstąpieniu od umowy.

5.4 Jeśli bez własnej winy nie zdołali Państwo zrealizować Kuponu u Partnera przed wygaśnięciem Terminu realizacji, może przysługiwać Państwu zwrot pieniędzy. W celu otrzymania takiego zwrotu należy udowodnić w stopniu wystarczającym dla spółki Groupon, iż brak możliwości realizacji Kuponu nie powstał z Państwa winy. Decyzja o przyznaniu zwrotu leży wyłącznie w gestii Groupon.

5.5 Jeśli zrealizowali Państwo Kupon, ale Partner nie dostarczył Oferty Partnera zgodnie z zamówieniem, lub jeśli mają Państwo zastrzeżenia dotyczące dostarczenia Oferty Partnera, roszczenia należy wystosować bezpośrednio do Partnera. Dzieje się tak, ponieważ to Partner, a nie Groupon, jest odpowiedzialny za dostarczenie Oferty Partnera. Spółka Groupon zajmuje się jedynie sprzedażą i dostarczaniem Kuponów, działając w imieniu i na rzecz Partnera. Jeśli jednak nie zdołają Państwo dojść z Partnerem do porozumienia w sprawie wniesionych przez Państwa zastrzeżeń, Groupon, działając w imieniu i na rzecz Partnera, może, na Państwa wniosek, pomóc rozwiązać zaistniały spór.

5.6 W braku odmiennego oświadczenia, złożonego spółce Groupon w sposób wyraźny, wszelkie zwroty gotówki zostaną zrealizowane za pośrednictwem pierwotnej metody płatności. Jeśli pierwotna metoda płatności została anulowana, wygasła lub uległa innej zmianie, prosimy niezwłocznie poinformować o tym fakcie Dział Obsługi Klienta ( https://www.groupon.pl/customer_support ). Jeśli nie złożą Państwo stosownego oświadczenia, a zwrot zostanie zrealizowany przy wykorzystaniu pierwotnej metody płatności, celem uzyskania zwrotu może zaistnieć konieczność kontaktu z bankiem lub dostawcą usług płatniczych. Groupon nie zrealizuje więcej niż jednego zwrotu pieniędzy.

5.7 Zwrot można odrzucić w ciągu 30 dni od jego otrzymania. Jeśli zwrot nie zostanie odrzucony w terminie 30 dni, będzie stanowić pełne i ostateczne zaspokojenie wszelkich roszczeń wobec Groupon (jako agenta Partnera) dotyczących Kuponu, wynikających z niego lub z nim związanych.

6. Odpowiedzialność za Ofertę Partnera

6.1 Należy zwrócić uwagę, że to Partner, a nie Groupon , jest:

6.1.1 sprzedawcą lub dostawcą Oferty Partnera;

6.1.2 stroną, która zawiera umowę z Posiadaczem Kuponu w przypadku jego realizacji; oraz

6.1.3 wyłącznym podmiotem odpowiedzialnym za dostarczenie Posiadaczowi Kuponu Oferty Partnera oraz za samą Ofertę Partnera.

7. Standardy świadczenia usług i odpowiedzialność Groupon

7.1 Groupon, jako agent Partnera, oświadcza, że:

7.1.1 dołoży wszelkich starań, aby wykonać swoje zobowiązania wynikające z niniejszych Warunków sprzedaży;

7.1.2 Kupony są zadowalającej jakości i przydatne do celu, dla którego zostały stworzone; oraz

7.1.3 nie naruszy wymogów uczciwości i profesjonalnej staranności w zakresie świadczonych przez siebie usług.

7.2 Spółka Groupon zawsze ponosi odpowiedzialność za: (a) śmierć lub uszczerbek na zdrowiu spowodowane jej zaniedbaniem/rażącym zaniedbaniem ; (b) oszustwo lub świadome wprowadzenie w błąd dokonane przez Groupon; lub (c) jakiekolwiek niedotrzymanie zobowiązania określonego w punkcie 7.1 powyżej lub dorozumiane postanowienia umowne, które na mocy obowiązującego prawa nie podlegają wyłączeniu ani ograniczeniu.

7.3 Z wyjątkiem sytuacji określonych w punkcie 7.2 Groupon nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody nie wywołane niedotrzymaniem zobowiązania lub inne poniesione straty lub szkody, w tym straty pośrednie.

7.4 Groupon nie gwarantuje kompletności, użyteczności lub zgodności z prawem Oferty Partnera. Groupon nie ponosi odpowiedzialności za jakość, bezpieczeństwo, użyteczność lub inne cechy przedmiotów objętych Ofertą Partnera.

7.5 Spółka Groupon nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek naruszenie obowiązku wynikającego z niniejszych Warunków sprzedaży, jeśli spełnienie danego obowiązku zostało uniemożliwione lub utrudnione z przyczyn od niej niezależnych.

7.6 Wyjąwszy odpowiedzialność wynikającą z punktu 7.2, która jest nieograniczona, całkowita odpowiedzialność Groupon wobec Państwa nie przekroczy, niezależnie od okoliczności, wartości 100% ceny Kuponu.

7.7 Prawo niektórych państw nie zezwala na dokonywanie niektórych lub wszystkich wyłączeń lub ograniczeń określonych w punkcie 7. Jeśli podlegają Państwo takim przepisom, niektóre lub wszystkie powyższe wyłączenia lub ograniczenia mogą nie mieć do Państwa zastosowania, a ponadto mogą Państwu przysługiwać dodatkowe prawa.

8. Portal Groupon

Portal Groupon (zwany dalej „Portalem”) oznacza stronę internetową, aplikacje mobilne, elektroniczne formy komunikacji lub usługi, lub dowolną lokalizację, w której można nabyć Kupon Partnera od Groupon. Portal, na którym Groupon oferuje Kupony, jest własnością spółki Groupon International Limited. Więcej informacji na temat Warunków korzystania z witryny Groupon International Limited, które są wyraźnie włączone do niniejszych Warunków sprzedaży, można znaleźć tutaj.

9. Postanowienia różne

9.1 Jeśli naruszą Państwo niniejsze Warunki sprzedaży, a Groupon nie podejmie przeciwko Państwu żadnych działań, nie oznacza to, że Groupon zrzeka się praw i środków prawnych mających związek z danym naruszeniem. Groupon zachowuje prawo do podjęcia działań lub realizacji praw lub środków prawnych z tytułu danego naruszenia lub w związku z jakimkolwiek naruszeniem obowiązków wynikających z niniejszych Warunków sprzedaży.

9.2 O ile wyraźnie nie określono w niniejszych Warunkach sprzedaży, wszelkie oświadczenia między stronami muszą zostać złożone w formie pisemnej i dostarczone pocztą elektroniczną (z wyjątkiem oświadczenia wysłanego do Groupon w związku z podjęciem kroków prawnych) lub opłaconą przez nadawcę przesyłką pocztową. Groupon będzie wysyłać wszelkie oświadczenia na adres podany podczas rejestracji konta Groupon. Wszelkie oświadczenia kierowane do Groupon można wysyłać na adres siedziby określony w punkcie 1.2.

9.3 Jeżeli którekolwiek z postanowień niniejszych Warunków sprzedaży zostanie uznane za nieważne lub niewykonalne, fakt ten pozostaje bez wpływu na ważność i wykonalność pozostałych postanowień. Postanowienia niniejszych Warunków sprzedaży, które zostały uznane za nieważne lub niewykonalne, zostaną zastąpione przez takie ważne i wykonalne postanowienia, które zapewnią osiągnięcie rezultatu ekonomicznego najbardziej zbliżonego do tego, który przewidywały postanowienia uznane za nieważne lub niewykonalne.

9.4 Niniejsze Warunki sprzedaży podlegają przepisom prawa obowiązującego w Polsce i zgodnie z nimi powinny być interpretowane, z wyłączeniem przepisów prawa międzynarodowego prywatnego. Wszelkie spory podlegać będą wyłącznej jurysdykcji właściwych sądów w Polsce.

 

Warunki Sprzedaży Ofert Groupon Goods Global GmbH

Niniejszy dokument określa warunki sprzedaży towarów przez Groupon Goods Global GmbH.

1. Umowa oraz informacje na temat procedury zamawiania

1.1. Strony niniejszej umowy: Niniejsze Warunki sprzedaży (zwane dalej „Warunkami sprzedaży”) stanowią umowę między Użytkownikiem (zwanym dalej „Użytkownikiem” lub „Klientem”), a Groupon Goods Global GmbH (zwaną dalej „Groupon Goods”, „my”, „nas” lub „nasze”). Jesteśmy spółką prawa szwajcarskiego (numer rejestracji spółki CHE-497.202.638) z siedzibą pod adresem: c/o Wadsack Schaffhausen AG, Oberstadt 3, 8200 Schaffhausen, Szwajcaria. Naś numer NIP: CHE-349.386.564.

1.2. Obowiązywanie niniejszych Warunków sprzedaży: Składając u nas zamówienie, Użytkownik wyraża zgodę na przestrzeganie niniejszych Warunków sprzedaży oraz naszej Polityki zwrotów .

1.3. Oferta użytkownika: Kliknięcie przycisku „Dokończ zakup” jest równoznaczne ze złożeniem oferty na zakup produktów sprzedawanych przez Groupon Goods (zwanych dalej „Towarem”). Klikając przycisk „Dokończ zakup”, Użytkownik wyraźnie przyjmuje do wiadomości, że w przypadku zaakceptowania przez nas oferty, Użytkownik będzie zobowiązany do zapłaty za Towar. Musisz mieć przynajmniej 18 lat aby dokonać zakupu Towarów.

1.4. Kopia niniejszych Warunków sprzedaży: Przechowujemy kopię zawartej między nami umowy (niniejszych Warunków sprzedaży) – zalecamy wydrukować niniejsze Warunki sprzedaży do celów dowodowych.

1.5. Prawa użytkownika: Żadne postanowienie niniejszych Warunków sprzedaży nie narusza praw Użytkownika będącego konsumentem, dotyczących wadliwego lub źle opisanego towaru, ani prawa do odstąpienia od umowy.

1.6. Aktualizacja niniejszych Warunków sprzedaży: Niniejsze Warunki sprzedaży zostały ostatnio zaktualizowane w dniu 07.01.2016 (wersja 004g). Zastrzegamy sobie prawo do zmiany niniejszych Warunków sprzedaży w dowolnym momencie (o czym poinformujemy na stronie internetowej). Wszelkie zmiany niniejszych Warunków sprzedaży, których dokonano po złożeniu przez Użytkownika zamówienia, nie będą miały zastosowania w odniesieniu do takiego zamówienia.

2. Ceny i zakup

2.1. Ceny i podmiot, na rzecz którego następuje płatność: Nasza spółka przyjmie i przetworzy płatność za zamówienie, dokonaną przez Użytkownika. Wszelkie ceny (w tym koszty dostawy) Towaru zawierają podatek VAT w obowiązującej wysokości. Ceny są podane do wiadomości Użytkownika przed dokonaniem zakupu i potwierdzeniem zamówienia. Ceny mogą ulec zmianie w dowolnym momencie, jednak zmiany te nie wpłyną na zamówienie Użytkownika, z wyjątkiem okoliczności opisanych w pkt 2.4 i 2.5 poniżej.

2.2. Koszty dostawy: Podane ceny mogą, ale nie muszą zawierać kosztów dostawy. Wszelkie tego rodzaju opłaty są określane w „Warunkach” oferty. Jeśli koszty dostawy nie zostały uwzględnione w cenie zakupu, zostaną one wyświetlone oddzielnie i dodane do łącznej kwoty należności przed finalizacją zamówienia. Jeśli jesteśmy zobowiązani zaplanować czas dostawy z Państwem a Państwo nie są dyspozycyjni w ustalonym wcześniej czasie, możemy obciążyć Państwa kosztami zmiany terminu dostawy.

2.3. Składanie zamówienia: Po złożeniu zamówienia poprzez kliknięcie przycisku „Dokończ zakup” i wyrażenie zgody na niniejsze Warunki sprzedaży Użytkownik otrzyma wiadomość e-mail potwierdzającą przyjęcie zamówienia – od tego momentu umowę między nami uznaje się za zawartą. Zastrzegamy sobie jednak prawo do odrzucenia oferty i niezawarcia umowy z Użytkownikiem. W przypadku gdy przyjęliśmy zamówienie, Użytkownik otrzyma kolejną wiadomość e-mail potwierdzającą wysyłkę Towaru. Zastrzegamy sobie prawo do anulowania zamówienia również po jego przyjęciu przez nas, jeśli mamy powody do podejrzeń, że zamówienie Użytkownika jest niezgodne z prawem lub że podczas składania zamówienia Użytkownik w inny sposób naruszył obowiązujące prawo.

2.4. Błędy i pomyłki: Czasami może zdarzyć się błąd lub pomyłka w zakresie ceny lub opisu Towaru na sprzedaż. Dołożymy wszelkich rozsądnych starań, aby naprawić takie błędy lub pomyłki tak szybko, jak będzie to możliwe po otrzymaniu zawiadomienia lub po ich wykryciu. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany, modyfikacji, zastąpienia, zawieszenia lub usunięcia, bez powiadomienia, wszelkich informacji związanych z Towarem na sprzedaż (w tym samego Towaru).

2.5. Błędy i pomyłki ujawnione po zakupie: W przypadku gdy wystąpił z naszej strony błąd lub pomyłka, a Użytkownik dokonał już zakupu Towaru:

(a) jeśli rzeczywista cena Towaru jest niższa niż określono w momencie zakupu Towaru, Użytkownik zapłaci cenę niższą; lub

(b) jeśli cena Towaru jest wyższa niż określono, skontaktujemy się z Użytkownikiem i umożliwimy mu uiszczenie właściwej (wyższej) ceny lub anulowanie zamówienia wraz z pełnym zwrotem kosztów.

3. Dostawa towaru

3.1. Zmiana zamówienia: Po złożeniu zamówienia nie możemy zmienić jego szczegółów, w tym ilości zamawianego Towaru czy adresu dostawy. Niniejszy punkt nie wpływa na prawo Użytkownika do odstąpienia od umowy ani jakiekolwiek prawa zwrotu obowiązujące dla danej transakcji.

3.2. Wysyłka: Opcje wysyłki Groupon Goods zależą od danej oferty. Nie jest możliwa wysyłka zakupów użytkownika poza Polskę.

3.3. Szacowany termin dostawy: Szacowany termin dostawy określany jest w „Warunkach” oferty. Dołożymy wszelkich starań, aby zmieścić się w podanym terminie. O ile nie określono inaczej, szacowany termin dostawy ma jedynie charakter prognozy – nie stanowi gwarancji terminu dostawy, w związku z czym nie należy traktować go jako terminu pewnego.

3.4. Prawo własności: Prawo własności Towaru zostanie przeniesione na Użytkownika (tj. Towar stanie się osobistą własnością Użytkownika) w momencie dostawy pod wskazany przez Użytkownika adres.

4. Odstąpienie od umowy

4.1. Prawo Użytkownika do odstąpienia od umowy: Żadne z postanowień niniejszych Warunków sprzedaży nie narusza praw Użytkownika do odstąpienia od umowy w ciągu 14 dni od daty otrzymania Towaru przez Użytkownika lub wskazaną przez Użytkownika osobę trzecią. W przypadku zamówienia obejmującego wiele Towarów lub dostawy rozłożonej na wiele partii termin odstąpienia od umowy rozpocznie bieg dopiero w momencie otrzymania przez Użytkownika ostatniego przedmiotu lub ostatniej partii.

4.2. Prawo odstąpienia od umowy może być wykonane:

(a) poprzez wypełnienie i odesłanie do nas standardowego formularza odstąpienia od umowy, który zostanie dołączony do potwierdzającej wiadomości e-mail;

(b) poprzez kontakt z nami: https://www.groupon.pl/customer_support lub info@groupon.pl

(c) poprzez przesyłkę pocztową wysłaną na adres wskazany w pkt1.1; lub

(d) poprzez powiadomienie doręczone do rąk własnych.

4.3. Należy odpowiednio zapakować Towar , aby uchronić go przed uszkodzeniem podczas transportu. Koszt zwrotu Towaru ponosi Użytkownik. Zalecamy wysyłkę zwracanego Towaru przesyłką poleconą.

4.4. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w odniesieniu do następujących Towarów:

(a) Towary łatwo psujące się, takie jak żywność czy kwiaty;

(b) nagrania audio/wideo, płyty DVD lub programy komputerowe wyjęte z opieczętowanego opakowania, w którym zostały dostarczone;

(c) Towary wykonane na zamówienie;

(d) czasopisma lub magazyny;

(e) loterie i gry hazardowe; oraz

(f) wszelkie Towary, których nie można zwrócić ze względu na ich charakter, w tym te, które uległyby uszkodzeniu podczas transportu.

4.5. Zwrot Towaru : W przypadku realizacji prawa do odstąpienia od umowy należy zwrócić do nas Towar w ciągu 14 dni od daty odstąpienia.

4.6. Nasze prawo do odstąpienia od umowy: Mamy prawo odstąpić od umowy przed dostawą Towaru z przyczyn znajdujących się poza naszą rozsądną kontrolą, w tym z powodu awarii sprzętu lub trudności z transportem. W takim przypadku Użytkownik zostanie niezwłocznie poinformowany o tym fakcie.

5. Zwrot towaru i pieniędzy

5.1. Nasza Polityka zwrotów: Każdy sprzedawany przez nas artykuł podlega Polityce zwrotów . Oprócz prawa zwrotu Towaru w ciągu 14 dni od dnia jego otrzymania przez Użytkownika lub wskazaną osobę trzecią Użytkownikowi przysługują wszelkie obowiązujące prawa dotyczące zwrotu nowego lub odnowionego Towaru, w tym w przypadku dostarczenia niewłaściwego lub wadliwego towaru.

5.2. Prawo własności zwracanego Towaru: Przejmujemy prawo własności do zwracanego Towaru w momencie jego dostawy pod wskazany przez nas adres. Zastrzegamy sobie prawo do dokonania zwrotu pieniędzy bez domagania się zwrotu towaru. W takim przypadku nie przejmujemy prawa własności do przedmiotowego Towaru.

5.3. Problemy ze zwracanym Towarem: Zastrzegamy sobie prawo do odmowy dokonania zwrotu pieniędzy i do obciążenia Użytkownika kosztami wysyłki zwrotnej w przypadku, gdy Towar został uszkodzony po jego dostarczeniu do Użytkownika; niewłaściwie eksploatowany; lub wykorzystywany w inny sposób, niż zgodnie z instrukcją lub w celu sprawdzenia; lub jeśli cecha Towaru wskazana jako powód zwrotu jest wynikiem normalnego zużycia. Niniejszy pkt 5.3 nie ogranicza prawa Użytkownika do odstąpienia od umowy i zwrócenia towaru na mocy pkt 4 ani praw obowiązujących w przypadku dostarczenia niewłaściwego lub wadliwego towaru, ani nie wpływa na takie prawa.

6. Informacje o towarze

6.1. Nie jesteśmy producentem: Nie jesteśmy producentem sprzedawanego przez nas Towaru. Chociaż staramy się, aby Towar był zgodny z opisem, zadowalającej jakości i zdatny do użytku, mogą wystąpić drobne rozbieżności pomiędzy Towarem, a jego opisem. Przed użyciem Towaru zachęcamy do przeczytania wszelkich dołączonych do niego etykiet, ostrzeżeń oraz zaleceń. Jakiekolwiek gwarancje wystawione przez nas, przez producenta lub importera nie wpływają na prawa i roszczenia wynikające z umowy.

6.2. Dokładność opisów: Dokładamy wszelkich rozsądnych starań, aby możliwie najwierniej oddać barwy oraz inne detale Towaru. Barwy i detale widoczne w materiałach reklamowych zależą jednak od urządzenia wykorzystywanego do oglądania Towaru. Nie możemy zagwarantować, iż barwy lub inne detale wyświetlane na ekranie telewizora, urządzenia mobilnego, monitora komputerowego lub innego urządzenia będą stanowić dokładne odzwierciedlenie barwy i detali dostarczonego Towaru.

6.3. Produkty lecznicze i bezpieczeństwo: W przypadku wszelkich wątpliwości lub w celu uzyskania dodatkowych informacji na temat produktu zalecamy uważne zapoznanie się z informacjami dołączonymi do produktu lub kontakt z producentem. Treści zamieszczanych na stronie internetowej nie należy traktować jako alternatywy dla porady lekarza, farmaceuty lub innego uprawnionego pracownika medycznego. Klienci powinni bezzwłocznie skontaktować się ze swoim lekarzem, jeśli podejrzewają jakąś dolegliwość. Informacje i oświadczenia odnoszące się do Towaru nie mają na celu diagnozowania choroby lub stanu zdrowia ani leczenia chorób lub stanu zdrowia, ani zapobiegania im. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za nieścisłości lub błędne oświadczenia dotyczące Towaru leżące po stronie producenta lub innych osób trzecich.

7. Odpowiedzialność

7.1. Nasze standardy prowadzenia działalności: Zawsze staramy się działać w możliwie najlepszy sposób i oświadczamy, że:

(a) w możliwie najwyższym stopniu wykorzystamy swoje umiejętności i zachowamy staranność w wykonywaniu obowiązków wynikających z niniejszych Warunków sprzedaży;

(b) posiadamy prawo do sprzedaży Towaru;

(c) Towary sprzedawane są wyłącznie do prywatnego i domowego użytku;

(d) Towar jest zadowalającej jakości i zgodny ze swoim przeznaczeniem, a ponadto

(e) w swoich działaniach nie naruszymy wymagań profesjonalnej staranności.

7.2. Niniejszy pkt 7 ma charakter nadrzędny w stosunku do wszystkich pozostałych punktów (oprócz pkt 1.5) i określa całkowity zakres naszej Odpowiedzialności.

7.3. Za co ponosimy odpowiedzialność: Żadne postanowienie zawarte w niniejszych Warunkach sprzedaży nie wyklucza ani nie ogranicza naszej Odpowiedzialności za (i) oszustwo; (ii) poważne nieprawidłowości z naszej strony, z wyłączeniem poważnych nieprawidłowości ze strony innych podmiotów; lub z tytułu (iii) Odpowiedzialności, której nie można wyłączyć lub ograniczyć na mocy obowiązującego prawa. Użytkownik ma obowiązek podjąć adekwatne działania, aby nie dopuścić do powstania szkody, bądź zmniejszyć jej rozmiar.

7.4. Kategorie strat, za które nie ponosimy odpowiedzialności: Z zastrzeżeniem pkt 0, z uwagi na fakt, że zajmujemy się jedynie sprzedażą Towaru na domowy i prywatny użytek, co do zasady nie ponosimy odpowiedzialności za następujące kategorie strat:

(a) utrata dochodu;

(b) utrata rzeczywistego lub oczekiwanego zysku;

(c) utrata możliwości prowadzenia działalności; oraz

(d) pośrednie lub wtórne straty (w celu uniknięcia nieporozumień zwrot „straty wtórne” rozumiemy jako „straty wtórne, jeśli są one przewidywalne, znane, przewidziane itd.”).

7.5. „Odpowiedzialność” oznacza odpowiedzialność z tytułu wszelkich podstaw prawnych (w tym z tytułu naruszenia umowy, czynów niedozwolonych, wprowadzenia w błąd, restytucji lub innych) dotyczących lub wynikających z niniejszych Warunków sprzedaży lub z nimi związanych (w tym odpowiedzialność jednoznacznie określoną w niniejszych Warunkach sprzedaży lub wynikającą z nieważności lub braku możliwości wyegzekwowania jakichkolwiek postanowień niniejszych Warunków sprzedaży).

8. Postanowienia ogólne

8.1. Interpretacja: Na potrzeby niniejszych Warunków sprzedaży:

(a) słowa oznaczające osoby odnoszą się do osób fizycznych, spółek osobowych, spółek osobowych, w których odpowiedzialność choćby jednego ze wspólników jest ograniczona, osób prawnych oraz podmiotów zbiorowych nieposiadających osobowości prawnej;

(b) nagłówki punktów np. („8. Postanowienia ogólne” na początku niniejszego punktu) i tytuły punktów (np. „Interpretacja:” na początku niniejszego pkt 8.1) podawane są wyłącznie w celach referencyjnych i nie mają żadnego wpływu na interpretację postanowień niniejszych Warunków sprzedaży; oraz

(c) określenie „w tym” rozumiane jest jako „w tym między innymi”, „w tym bez ograniczeń”.

8.2. Niezawarcie umowy spółki / Nieudzielenie pełnomocnictwa: Żadne z postanowień niniejszych Warunków sprzedaży nie powinno być interpretowane jako nawiązanie relacji joint venture, umowy spółki ani udzielenie pełnomocnictwa pomiędzy Użytkownikiem a nami. Żadna ze stron nie ma prawa ani nie jest upoważniona do przyjmowania zobowiązań, zaciągania długów czy ponoszenia kosztów ani zawierania jakichkolwiek umów w imieniu drugiej strony.

8.3. Cesja: Użytkownik nie może dokonać cesji, przenieść ani w inny sposób przekazać praw lub obowiązków wynikających z niniejszych Warunków sprzedaży bez naszej uprzedniej zgody udzielonej na piśmie. Nie odmówimy takiej zgody bez należytego uzasadnienia. Zastrzegamy sobie prawo do cesji lub przeniesienia na rzecz dowolnej osoby całości lub części naszych praw lub obowiązków wynikających z niniejszych Warunków sprzedaży.

8.4. Zdarzenia pozostające poza naszą rozsądną kontrolą: Nie ponosimy odpowiedzialności za niewywiązanie się z jakichkolwiek postanowień niniejszej Umowy, jeśli spełnienie naszych obowiązków było utrudnione lub uniemożliwione z przyczyn pozostających poza naszą rozsądną kontrolą. W przypadku takiego zdarzenia, które uniemożliwiło nam wywiązanie się z naszych obowiązków wynikających z niniejszych Warunków sprzedaży, będziemy zobowiązani do uczynienia tego przez czas trwania takiego zdarzenia, o czym poinformujemy Użytkownika w możliwie najwcześniejszym terminie. Po ustaniu zdarzenia ustalimy z Użytkownikiem nową datę dostawy Towaru, jeśli będzie to możliwe.

8.5. Na czym się opieramy: W odniesieniu do sprzedaży Towaru Użytkownikowi, naszym założeniem jest, że opieramy się wyłącznie na pisemnie określonych postanowieniach niniejszych Warunków sprzedaży, nie zaś na oświadczeniach wystosowanych za pośrednictwem innych środków.

8.6. Brak zrzeczenia się: Jakiekolwiek zrzeczenie się przez nas praw przysługujących nam w wyniku naruszenia przez Użytkownika niniejszych Warunków sprzedaży nie będzie skutkowało ani nie będzie interpretowane jako zrzeczenie się przez nas jakiegokolwiek prawa, które może nam przysługiwać w wyniku takiego naruszenia w przyszłości, bez względu na charakter naruszenia. Jakiekolwiek opóźnienie z naszej strony w podjęciu działań, które możemy podjąć w wyniku naruszenia niniejszych Warunków sprzedaży przez Użytkownika, nie będzie zwalniać go, uwalniać ani w inny sposób wpływać na odpowiedzialność Użytkownika wynikającą z niniejszych Warunków sprzedaży.

8.7. Oświadczenia: Jeśli nie określono inaczej w niniejszych Warunkach sprzedaży, oświadczenia składane stronom muszą mieć formę pisemną i muszą być dostarczone do rąk własnych, w formie elektronicznej (z wyjątkiem sytuacji, kiedy Użytkownik wysyła do nas oświadczenie w związku z podjęciem kroków prawnych) lub wysłane przesyłką opłaconą przez nadawcę pod adres wskazany przez Użytkownika lub do nas na adres naszej siedziby.

8.8. Brak praw osób trzecich: Wszelkie postanowienia niniejszych Warunków sprzedaży obowiązują w takim samym stopniu oraz działają na korzyść spółki Groupon Goods, podmiotów od niej zależnych, spółek holdingowych Groupon Goods, spółek z nią (lub z nimi) stowarzyszonych oraz jej (lub ich) zewnętrznych dostawców treści i licencjodawców. Każdy z wymienionych podmiotów ma prawo dochodzić tych postanowień i egzekwować je bezpośrednio lub we własnym imieniu (z zastrzeżeniem, że niniejsze Warunki sprzedaży mogą ulec zmianie lub być anulowane bez zgody wymienionych tu podmiotów). Z zastrzeżeniem zdania poprzedzającego, żadne z postanowień niniejszych Warunków sprzedaży nie może być egzekwowane przez inne podmioty niebędące stroną tych Warunków.

8.9. Utrzymanie mocy prawnej: Niezależenie od okoliczności, postanowienia pkt 1, 2, 4, 7 i 8 niniejszych Warunków sprzedaży, wraz z postanowieniami, które wyraźnie oznaczono jako obowiązujące po wygaśnięciu lub po utracie mocy obowiązującej przez niniejsze Warunki sprzedaży, oraz których charakter lub kontekst wskazuje, że obowiązują także po utracie mocy obowiązującej przez niniejsze Warunki sprzedaży, obowiązują również po rozwiązaniu Umowy.

8.10. Klauzula salwatoryjna: Jeśli jakiekolwiek postanowienie niniejszych Warunków sprzedaży zostanie uznane za niezgodne z prawem, nieważne lub niewykonalne, podlega ono usunięciu z Warunków sprzedaży, przy czym fakt ten pozostaje bez wpływu na obowiązywanie pozostałych postanowień. Ważność i wykonalność pozostałych postanowień Warunków sprzedaży nie ulegnie zmianie.

8.11. Obowiązujące prawo i rozstrzyganie sporów: Dołożymy wszelkich starań, aby rozwiązać wszelkie spory związane z niniejszymi Warunkami sprzedaży. Jeśli Użytkownik zamierza wytoczyć przeciwko nam powództwo, niniejsze Warunki sprzedaży (wraz ze wszystkimi łączącymi nas i Użytkownika stosunkami pozaumownymi) podlegają przepisom prawa polskiego i zgodnie z tym prawem będą interpretowane. Obie strony niniejszym poddają się pod wyłączną jurysdykcję właściwych sądów w Polsce. Strony zgadzają się, że postanowienia Konwencji Narodów Zjednoczonych o międzynarodowej sprzedaży towarów nie znajdują zastosowania do niniejszej transakcji.

9. Obsługa klienta

Dane kontaktowe:

Kontakt e-mail lub chat z Działem Obsługi Klienta

 

Warunki Sprzedaży Kuponów Groupon International Travel Gmbh

1. Informacje ogólne

1.1 Niniejsze Warunki sprzedaży mają zastosowanie do każdego Kuponu zakupionego od Groupon.

1.2 Groupon oznacza Groupon International Travel GmbH, spółkę założoną na podstawie prawa obowiązującego w Szwajcarii, zarejestrowaną w Szwajcarii, z siedzibą pod adresem c/o Wadsack Schaffhausen AG, Oberstadt 3, 8200 Schaffhausen, Szwajcaria. Numer rejestracyjny spółki Groupon to: CH-180.110.104, zaś numer NIP: CHE-349.386.564.

1.3 Kupon oznacza instrument, w formie fizycznej lub elektronicznej, uprawniający posiadacza Kuponu (zwanego dalej „Posiadaczem Kuponu”) do: otrzymania Oferty Partnera od Partnera, albo w terminie wskazanym na Kuponie (zwanym dalej „Terminem realizacji”).

1.4 Oferta Partnera oznacza towary lub usługi dostarczane Posiadaczowi Kuponu przez Partnera, zgodnie z regulaminem udostępnionym na Portalu Groupon i na Kuponie.

1.5 Partner to niezwiązana ze spółką Groupon osoba trzecia sprzedająca lub dostarczająca Ofertę Partnera. Groupon nie prowadzi sprzedaży ani nie dostarcza Oferty Partnera. Groupon zajmuje się jedynie sprzedażą i dostawą Kuponów.

1.6 Niniejsze Warunki sprzedaży zostały ostatnio zaktualizowane w dniu 27.06.2017. Groupon zastrzega sobie prawo do jednostronnej zmiany niniejszych Warunków sprzedaży w dowolnym momencie. Wszelkie zmiany niniejszych Warunków sprzedaży zostaną opublikowane on-line. Wersją obowiązującą dla Użytkownika jest wyłącznie ta wersja Warunków sprzedaży, na którą Użytkownik wyraził zgodę podczas zakupu Kuponu.

2. Nabycie Kuponu

2.1 Kupon mogą nabyć wyłącznie osoby, które ukończyły 18 rok życia. Przed dokonaniem zakupu należy zarejestrować się i utworzyć konto na Portalu Groupon International Limited.

2.2 Kliknięcie przycisku „Dokończ zakup” spowoduje wysłanie oferty nabycia Kuponu do spółki Groupon. Transakcja zostanie jednak pomyślnie ukończona dopiero w momencie otrzymania od spółki Groupon wiadomości e-mail potwierdzającej przyjęcie oferty Użytkownika. Groupon wyraźnie zastrzega sobie prawo do odrzucenia oferty Użytkownika. Ponadto nawet jeśli Groupon przyjął ofertę, może odstąpić od umowy w dowolnym momencie w przypadku wystąpienia zasadnych podejrzeń, iż Użytkownik dopuścił się lub może dopuszczać się oszustwa wobec Groupon, osoby trzeciej stowarzyszonej z Groupon lub wobec Partnera.

2.3 Partner może posługiwać się własnymi warunkami dotyczącymi sprzedaży, dostawy lub warunkami dostarczania Ofert Partnera.

3. Realizacja Kuponu

3.1 O ile nie określono wyraźnie inaczej:

(a) Kupon można zrealizować tylko jeden raz;

(b) Kupon można zrealizować wyłącznie u Partnera, a nie w siedzibie spółki Groupon;

(c) Kupon jest ważny tylko dla jednej osoby; oraz

(d) podczas realizacji Kuponu u Partnera należy postępować zgodnie z instrukcjami powiązanymi z Kuponem.

3.2 W celu realizacji Kuponu należy przedstawić go Partnerowi w Terminie realizacji. Kupon niezrealizowany w Terminie realizacji automatycznie wygasa. Kuponu, którego ważność wygasła, nie można zrealizować.

3.3 Jeśli Oferta Partnera na Portalu Groupon jest ofertą z jednoczesnym złożeniem zamówienia, Groupon pobierze dane do wysyłki w momencie zakupu. Następnie Groupon przekaże dane Partnerowi w Państwa imieniu. Partner rozpatrzy wniosek o realizację Kuponu i wyśle do Państwa Ofertę Partnera.

3.4 O ile wyraźnie nie określono inaczej, Kupon nie uprawnia Posiadacza Kuponu do otrzymania Oferty Partnera w określonym czasie. Sugerujemy jak najszybsze skontaktowanie się z Partnerem celem uzgodnienia dogodnego terminu dostawy towarów lub świadczenia usług objętych Ofertą Partnera. Groupon nie ma wpływu na dostawę towarów lub świadczenie usług objętych Ofertą Partnera.

3.5 W przypadku wymiany Kuponu na towary lub usługi spoza Oferty Partnera nie przysługuje Państwu prawo do kredytu, zwrotu gotówki lub nowego Kuponu z tytułu różnicy między wartością Oferty Partnera, a rzeczywistą wartością towarów lub usług dostarczanych lub świadczonych na Państwa rzecz przez Partnera.

3.6 Kupony można zrealizować tylko w całości. Jeśli z jakiegokolwiek powodu Kupon realizowany u Partnera zostanie wymieniony na towar/usługi o wartości mniejszej niż pierwotna (bez zniżki) wartość Oferty Partnera, nie będą Państwo uprawnieni do kredytu, zwrotu gotówki lub nowego Kuponu z tytułu różnicy między pierwotną (bez zniżki) wartością a wartością towarów/usług, na które wymieniono Kupon.

3.7 Groupon może pobrać w imieniu Partnera opłaty za rezerwację lub inne koszty powiązane z zakupem lub realizacją Kuponu. Wszelkie tego typu koszty (jeśli takie się pojawią) zostaną Państwu przedstawione przed zakupem Kuponu.

3.8 Jeśli z powodu nieprzewidzianych okoliczności Partner nie będzie w stanie dostarczyć Oferty Partnera zgodnie z opisem, Groupon niezwłocznie powiadomi Państwa o tym fakcie pocztą elektroniczną. Groupon zaproponuje Państwu nowy kupon dający porównywalne korzyści (jeśli taki kupon będzie dostępny) lub zwrot ceny Kuponu.

4. Wykorzystanie Kuponu

4.1 Kupon można nabyć wyłącznie do osobistego, niekomercyjnego użytku (przy czym Kupon można przekazać innej osobie do jej osobistego, niekomercyjnego użytku). Zabrania się powielania Kuponów. Zabrania się profesjonalnego handlu Kuponami.

4.2 Ponoszą Państwo wyłączną odpowiedzialność za Kupon. Ani Groupon, ani Partner nie odpowiadają za zgubione lub skradzione Kupony lub za odzyskiwanie numerów ofert lub kodów zabezpieczających.

4.3 Zobowiązują się Państwo nie podawać fałszywych danych, w tym fałszywych nazwisk, danych adresowych lub danych kontaktowych, lub szczegółów dotyczących płatności; zobowiązują się Państwo również do niepodejmowania żadnych sprzecznych z prawem działań dotyczących nabycia lub wykorzystania Kuponu, jak również do niedopuszczania podejmowania takich działań przez inne osoby.

4.4 Wszelkie próby realizacji Kuponu sprzeczne z Warunkami sprzedaży mogą doprowadzić do unieważnienia Kuponu, wedle uznania Groupon.

5. Anulowanie (i wyjątki), zwrot pieniędzy i problemy

5.1 Mają Państwo ustawowe prawo do odstąpienia od umowy zakupu Kuponu w ciągu 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania potwierdzenia pocztą elektroniczną (zwanych dalej „Terminem odstąpienia od umowy zakupu Kuponu”). Niemniej jednak realizując Kupon w Terminie, w którym przysługuje Państwu prawo do odstąpienia od umowy zakupu Kuponu, wyraźnie zamawiają Państwo rozpoczęcie świadczenia usług w tym terminie i przyjmują Państwo do wiadomości, że zrzekają się prawa do odstąpienia od umowy zakupu Kuponu. Ponieważ Groupon nie odpowiada za dostarczenie Oferty Partnera, po realizacji Kuponu nie przysługuje Państwu zwrot pieniędzy (w całości lub części). W celu uniknięcia wątpliwości niniejszy punkt dotyczy również wszelkich ofert z jednoczesnym złożeniem zamówienia.

5.2 Prawo odstąpienia od umowy zakupu Kuponu może być zrealizowane w następujący sposób:

5.2.1 poprzez wypełnienie i wysłanie formularza

5.2.2 poprzez kontakt e-mail lub chat z Działem Obsługi Klienta ;

5.2.3 poprzez wysłanie pisma na adres określony w ustępie 1.2.

5.3 Jeśli odstąpią Państwo od umowy zakupu Kuponu zgodnie z punktem 5, Groupon zwróci wartość wszystkich płatności dokonanych w ramach zakupu w ciągu 14 dni kalendarzowych od daty powiadomienia spółki Groupon o odstąpieniu od umowy.

5.4 Jeśli zrealizowali Państwo Kupon, ale Partner nie dostarczył Oferty Partnera zgodnie z zamówieniem, lub jeśli mają Państwo zastrzeżenia dotyczące dostarczenia Oferty Partnera, roszczenia należy wystosować bezpośrednio do Partnera. Dzieje się tak, ponieważ to Partner, a nie Groupon, jest odpowiedzialny za dostarczenie Oferty Partnera. Spółka Groupon zajmuje się jedynie sprzedażą i dostarczaniem Kuponów. Jeśli jednak nie zdołają Państwo dojść z Partnerem do porozumienia w sprawie wniesionych przez Państwa zastrzeżeń, Groupon może, na Państwa wniosek, pomóc rozwiązać zaistniały między Państwem a Partnerem spór.

5.5 W braku odmiennego oświadczenia, złożonego spółce Groupon w sposób wyraźny, wszelkie zwroty gotówki zostaną zrealizowane za pośrednictwem pierwotnej metody płatności. Jeśli pierwotna metoda płatności została anulowana, wygasła lub uległa innej zmianie, prosimy niezwłocznie poinformować o tym fakcie Dział Obsługi Klienta https://www.groupon.pl/customer_support . Jeśli nie złożą Państwo stosownego oświadczenia, a zwrot zostanie zrealizowany przy wykorzystaniu pierwotnej metody płatności, celem uzyskania zwrotu może zaistnieć konieczność kontaktu z bankiem lub dostawcą usług płatniczych. Groupon nie zrealizuje więcej niż jednego zwrotu pieniędzy.

5.6 Zwrot można odrzucić w ciągu 30 dni od jego otrzymania. Jeśli zwrot nie zostanie odrzucony w terminie 30 dni, będzie stanowić pełne i ostateczne zaspokojenie wszelkich roszczeń wobec Groupon dotyczących Kuponu, wynikających z niego lub z nim związanych.

6. Odpowiedzialność za Ofertę Partnera

6.1 Należy zwrócić uwagę, że to Partner, a nie Groupon, jest:

6.1.1 sprzedawcą lub dostawcą Oferty Partnera;

6.1.2 stroną, która zawiera umowę z Posiadaczem Kuponu w przypadku jego realizacji; oraz

6.1.3 wyłącznym podmiotem odpowiedzialnym za dostarczenie Posiadaczowi Kuponu Oferty Partnera oraz za samą Ofertę Partnera.

7. Standardy świadczenia usług i odpowiedzialność Groupon

7.1 Groupon oświadcza, że:

7.1.1 dołoży wszelkich starań, aby wykonać swoje zobowiązania wynikające z niniejszych Warunków sprzedaży;

7.1.2 Kupony są zadowalającej jakości i przydatne do celu, dla którego zostały stworzone; oraz

7.1.3 nie naruszy wymogów uczciwości i profesjonalnej staranności w zakresie świadczonych przez siebie usług.

7.2 Spółka Groupon zawsze ponosi odpowiedzialność za: (a) śmierć lub uszczerbek na zdrowiu spowodowane jej zaniedbaniem/rażącym zaniedbaniem ; (b) oszustwo lub świadome wprowadzenie w błąd dokonane przez Groupon; lub (c) jakiekolwiek dorozumiane postanowienia umowne, które na mocy obowiązującego prawa nie podlegają wyłączeniu ani ograniczeniu.

7.3 Z wyjątkiem sytuacji określonych w punkcie 7.2 Groupon nie ponosi żadnej odpowiedzialności za inne poniesione straty lub szkody, w tym straty pośrednie lub wtórne.

7.4 Groupon nie gwarantuje kompletności, użyteczności lub zgodności z prawem Oferty Partnera. Groupon nie ponosi odpowiedzialności za jakość, bezpieczeństwo, użyteczność lub inne cechy przedmiotów objętych Ofertą Partnera.

7.5 Spółka Groupon nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek naruszenie obowiązku wynikającego z niniejszych Warunków sprzedaży, jeśli spełnienie danego obowiązku zostało uniemożliwione lub utrudnione z przyczyn od niej niezależnych.

7.6 Wyjąwszy odpowiedzialność wynikającą z punktu 7.2, która jest nieograniczona, całkowita odpowiedzialność Groupon wobec Państwa nie przekroczy, niezależnie od okoliczności, wartości 100% ceny Kuponu.

7.7 Prawo niektórych państw nie zezwala na dokonywanie niektórych lub wszystkich wyłączeń lub ograniczeń określonych w punkcie7. Jeśli podlegają Państwo takim przepisom, niektóre lub wszystkie powyższe wyłączenia lub ograniczenia mogą nie mieć do Państwa zastosowania, a ponadto mogą Państwu przysługiwać dodatkowe prawa.

8. Portal Groupon

Portal Groupon (zwany dalej „Portalem”) oznacza stronę internetową, aplikacje mobilne, elektroniczne formy komunikacji lub usługi, lub dowolną lokalizację, w której można nabyć Kupon od Groupon. Portal, na którym Groupon oferuje Kupony, jest własnością spółki Groupon International Limited. Więcej informacji na temat Warunków korzystania z witryny Groupon International Limited, które są wyraźnie włączone do niniejszych Warunków sprzedaży, można znaleźć pod tutaj .

9. Postanowienia różne

9.1 Jeśli naruszą Państwo niniejsze Warunki sprzedaży, a Groupon nie podejmie przeciwko Państwu żadnych działań, nie oznacza to, że Groupon zrzeka się praw i środków prawnych mających związek z danym naruszeniem. Groupon zachowuje prawo do podjęcia działań lub realizacji praw lub środków prawnych z tytułu danego naruszenia lub w związku z jakimkolwiek naruszeniem obowiązków wynikających z niniejszych Warunków sprzedaży.

9.2 O ile wyraźnie nie określono w niniejszych Warunkach sprzedaży, wszelkie oświadczenia między stronami muszą zostać złożone w formie pisemnej i dostarczone pocztą elektroniczną (z wyjątkiem oświadczenia wysłanego do Groupon w związku z podjęciem kroków prawnych) lub opłaconą przez nadawcę przesyłką pocztową. Groupon będzie wysyłać wszelkie oświadczenia na adres podany podczas rejestracji konta Groupon. Wszelkie oświadczenia kierowane do Groupon można wysyłać na adres siedziby określony w punkcie 1.2.

9.3 Jeżeli którekolwiek z postanowień niniejszych Warunków sprzedaży zostanie uznane za nieważne lub niewykonalne, fakt ten pozostaje bez wpływu na ważność i wykonalność pozostałych postanowień. Postanowienia niniejszych Warunków sprzedaży, które zostały uznane za nieważne lub niewykonalne, zostaną zastąpione przez takie ważne i wykonalne postanowienia, które zapewnią osiągnięcie rezultatu ekonomicznego najbardziej zbliżonego do tego, który przewidywały postanowienia uznane za nieważne lub niewykonalne.

9.4 Niniejsze Warunki sprzedaży podlegają przepisom prawa obowiązującego w Polsce i zgodnie z nimi powinny być interpretowane, z wyłączeniem przepisów prawa międzynarodowego prywatnego. Wszelkie spory podlegać będą wyłącznej jurysdykcji właściwych sądów w Polsce.

 

Warunki Sprzedaży Rezerwacji Groupon International Travel GmbH

1. Podstawowe informacje dotyczące niniejszych warunków

1.1. Groupon International Travel GmbH: Groupon International Travel GmbH jest firmą zarejestrowaną w Szwajcarii pod numerem CHE-180-110.104 z siedzibą przy c/o Wadsack Schaffhausen AG, Oberstadt 3, 8200 Schaffhausen, Szwajcaria (zwaną dalej „Groupon Travel”, „nam”, „my”, „nasz” itp), zaś numer NIP: CHE-349.386.564. Groupon Travel posiada ubezpieczenie podróżne pokrywające wszelkie szkody i straty poniesione przez klientów. Groupon Travel posiada gwarancję bankową wystawioną przez Deutsche Bank.

1.2. Groupon Travel oraz Dostawcy usług: Działamy jako agenci w imieniu Dostawcy usług. To właśnie Dostawca usług (lub, w niektórych przypadkach, pośrednik Dostawcy usług) ponosi prawną odpowiedzialność za zapewnienie Państwu Zakwaterowania. Jeśli działamy jako agenci, nie ponosimy prawnej odpowiedzialności za Państwa Zakwaterowanie, chyba że wynika ona z naszej winy lub z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.

1.3. Czym są niniejsze warunki? Prosimy o uważne zapoznanie się z niniejszymi warunkami, ponieważ odnoszą się one do korzystania z Usług, Kalendarza rezerwacji, dokonywania Rezerwacji oraz Zakupu Zakwaterowania (lub innych). Niniejsze warunki to dokument prawny stanowiący umowę („Umowę”) zawartą pomiędzy Państwem a Groupon Travel. Dostawcy usług posiadają własne obowiązujące warunki. Niniejsza Umowa podlega wszelkim obowiązującym warunkom Dostawcy usług, a dokonanie Rezerwacji jest równoznaczne z ich akceptacją. Jeśli wystąpią niezgodności pomiędzy niniejszą Umową a warunkami Dostawcy usług, to warunki Dostawcy usług mają charakter nadrzędny.

1.4. Niniejsza Umowa: Korzystając z Kalendarza rezerwacji, akceptują Państwo niniejszą Umową i zawierają ją z nami na warunkach, jakie są w niej opisane.

1.5. Państwa prawa ustawowe: Żadna z części niniejszej Umowy nie może wpływać na Państwa niepodlegające wyłączeniu prawa ustawowe jako klienta.

1.6. Aktualizacje niniejszej Umowy: Niniejsza Umowa została ostatnio zaktualizowana w dniu 27.06.2017. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania poprawek do niniejszej Umowy (które umieścimy na stronie internetowej) w dowolnym czasie. Wszelkie poprawki wprowadzone do niniejszej Umowy po tym, jak dokonali Państwo Rezerwacji, nie obejmują Państwa w odniesieniu do tego Zakwaterowania.

1.7. Definicje: Niniejsza Umowa obejmuje różne zdefiniowane terminy. Rozpoznają je Państwo, ponieważ zaczynają się one wielką literą. Terminy zostały zdefiniowane w treści niniejszej Umowy oraz w punkcie 13 niniejszej Umowy.

2. Państwa obowiązki wynikające z niniejszej umowy

2.1. Dolna granica wiekowa: Jedynie osoby, które skończyły 18 lat, mogą dokonywać Rezerwacji oraz Zakupu Zakwaterowania. Poprzez Rezerwację lub Zakup Zakwaterowania potwierdzają Państwo swoją pełnoletniość.

2.2. Dokładność informacji oraz ich ujawnianie: Rozumieją Państwo i akceptują fakt, że Groupon Travel oraz Dostawca usług zastrzegają sobie prawo do anulowania Zakwaterowania w każdej chwili z powodu niedostarczenia przez Państwa odpowiednich informacji (to znaczy imienia i nazwiska, adresu, numeru telefonu, informacji niezbędnych do wystawienia rachunku) dotyczących Państwa lub osób, dla których dokonują Państwo Rezerwacji takiego Zakwaterowania. W tej sytuacji mogą Państwo zostać obciążeni kosztami takiego anulowania. Gwarantują Państwo, że:

2.2.1. wszystkie dostarczone nam przez Państwa informacje wynikające z niniejszej Umowy lub będące z nią powiązane są prawdziwe, kompletne i dokładne;

2.2.2. niezwłocznie poinformują nas Państwo o wszelkich zmianach mających związek z dokładnością podanych nam przez Państwa informacji;

2.2.3. przyjmują Państwo na siebie odpowiedzialność za ujawnienie wszelkich informacji o sobie lub o innych osobach, dla których dokonują Państwo Rezerwacji, które mogą wpłynąć na Państwa (lub tych osób) zdolność do podróży, na przykład popełnienie przestępstw lub wcześniejsze deportacje z krajów, do których ma się odbyć podróż oraz

2.2.4. jeśli Państwo lub osoby, dla których dokonują Państwo Rezerwacji, planują podróż do obszaru jurysdykcji (w tym do Stanów Zjednoczonych), w którym wymagane jest zaświadczenie o niekaralności, a Państwo lub osoby, dla których dokonują Państwo Rezerwacji, byliście karani, w tym za popełnione wykroczenia drogowe, to poinformują Państwo o istnieniu takich okoliczności w chwili dokonywania Rezerwacji.

2.2.5. są Państwo świadomi wszelkich zasad dotyczących przekraczania granicy kraju, do którego Państwo podróżują, w zakresie: wymogów paszportowych, dwóch pustych stron w paszporcie, 3-miesięcznej ważności, zaświadczenia o niekaralności, wizy, szczepień, ograniczeń administracyjnych oraz sanitarnych. Groupon Travel nie ponosi odpowiedzialności za ograniczenia dotyczące wstępu na dane terytorium, chyba że taka odpowiedzialność wynika z naszej winy.

2.3. Dokonywanie Rezerwacji dla innych osób: Jeśli dokonują Państwo Rezerwacji dla innych osób, to oświadczają Państwo, że są upoważnieni do dokonania takiej Rezerwacji w imieniu tych osób oraz że wszystkie osoby w danej Rezerwacji (lub ich osobiści przedstawiciele) uznają niniejszą Umowę za wiążącą.

2.4. Zachowanie: Zobowiązują się Państwo zachowania nienarażającego innych osób na zdenerwowanie, niepokój lub niebezpieczeństwo i/lub i niepowodującego uszkodzenia własności podczas korzystania przez Państwa z Zakwaterowania. Jeśli w okresie od wyjazdu do powrotu zostaną Państwo (lub też osoby, dla których dokonują Państwo Rezerwacji, zostaną) aresztowani(e) lub powstrzymani(e) od dalszej podróży, lub zostaną Państwo usunięci z miejsca Zakwaterowania decyzją Dostawcy usług, to nie zwrócimy Państwu w jego imieniu żadnej części kosztów poniesionych w związku z Zakwaterowaniem, z którego nie mogą Państwo korzystać w związku ze swoim zachowaniem (lub zachowaniem osób, dla których dokonują Państwo Rezerwacji). Wyrażają Państwo zgodę, zgodnie z niniejszą Umową, na zrekompensowanie nam strat, zobowiązań lub kosztów poniesionych w wyniku roszczeń lub postępowań sądowych, które zostały wniesione lub które mogą zostać wniesione przeciw nam przez jakiekolwiek osoby w związku z Państwa zachowaniem, jeśli takie roszczenia wynikają z Państwa winy.

2.5. Oszustwo: Jeśli my lub Dostawca usług zostaniemy powiadomieni lub dowiemy się o potencjalnym lub faktycznym oszustwie bądź działaniu niezgodnym z prawem w odniesieniu do wszelkich płatności związanych z Zakwaterowaniem, zastrzegamy sobie prawo do anulowania Państwa Zakwaterowania według naszego uznania i w trybie natychmiastowym. W tej sytuacji mogą Państwo zostać obciążeni kosztami takiego anulowania. Takie anulowanie będzie miało miejsce bez uszczerbku dla jakichkolwiek naszych praw, jakie przysługują nam względem Państwa.

3. Umowa dotycząca produktów podróżnych

3.1. Dostawca usług ponosi prawną odpowiedzialność za dostarczenie Zakwaterowania (jednak to my pozostajemy odpowiedzialni za przestrzeganie warunków niniejszej Umowy oraz bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa). W stosownych przypadkach poinformujemy Państwa o warunkach Dostawcy usług dotyczących Państwa Zakwaterowania. Dokonując Zakupu, oświadczają Państwo, że rozumieją i akceptują fakt, że ponoszą Państwo odpowiedzialność za przestrzeganie instrukcji oraz warunków każdego z Dostawców usług.

3.2. Zakwaterowanie: Jeśli dokonają Państwo Rezerwacji za naszym pośrednictwem, to kontrakt na dostawę Zakwaterowania zawarty zostanie pomiędzy Państwem a Dostawcą usług.

4. Rezerwacja produktów podróżnych

4.1. Rezerwacja: W przypadku dostępności można dokonać Rezerwacji:

4.1.1. drogą internetową, przez Witrynę firmy Groupon International Limited lub inną, przez którą udostępniamy Zakwaterowanie.

4.2. Dokonanie Rezerwacji: Aby dokonać Rezerwacji online, należy wybrać Zakwaterowanie przez Kalendarz rezerwacji, typ pokoju oraz daty podróży, kliknąć przycisk „Rezerwuj”, wprowadzić informacje dotyczące płatności, adres e-mail oraz inne szczegóły i kliknąć przycisk „Dokończ Zamówienie”. Po przeprowadzeniu tych czynności zostanie dokonana Rezerwacja i otrzymają Państwo wiadomość e-mail z powiadomieniem o Rezerwacji. Wiadomość e-mail z potwierdzeniem zawiera wszystkie odpowiednie szczegóły dotyczące Zakwaterowania.

4.3. Sprawdzanie potwierdzenia Rezerwacji: Prosimy o uważne sprawdzenie szczegółów zawartych w potwierdzeniu Rezerwacji po jego otrzymaniu. Jeśli zauważą Państwo jakiekolwiek niezgodności między Rezerwacją a wiadomością e-mail z potwierdzeniem Rezerwacji lub jeśli nie otrzymali Państwo tej wiadomości, prosimy o natychmiastowy kontakt z Działem Obsługi Klienta

5. Ceny

5.1. Komu Państwo płacą: Wszystkie płatności dokonywane przez Państwa za Zakwaterowanie zostaną przesłane do Groupon Travel. Po zatwierdzeniu płatności Państwa Rezerwacja zostanie przyjęta i otrzymają Państwo wiadomość e-mail z potwierdzeniem Rezerwacji.

5.2. Cena końcowa: Zastrzegamy sobie prawo do zmiany cen Zakwaterowania przed Rezerwacją zgodnie z warunkami Dostawcy usług. Przed dokonaniem Rezerwacji zostaną Państwo dokładnie powiadomieni o obecnej cenie Zakwaterowania. Ceny te mogą się różnić od cen pierwotnie Państwu podanych.

5.3. Opłaty za rezerwację: Jeśli zostanie wybrana metoda płatności kartą kredytową lub kartą American Express, to potwierdzona Rezerwacja może zostać obciążona opłatą manipulacyjną. Nie zostaną naliczone dodatkowe opłaty w przypadku płatności za Zakupy dokonanych kartami debetowymi, w tym w systemie „solo” i „switch”. Wszystkie obowiązujące opłaty zostaną podane do Państwa wiadomości przed dokonaniem Rezerwacji.

5.4. Podatki: W niektórych krajach lokalne władze mogą nakładać podatki, obciążenia, cła importowe, cła, opłaty dodatkowe oraz inne opłaty (zbiorowo „podatki”). Obowiązujące podatki za Rezerwację zostaną jasno wyszczególnione małym drukiem w warunkach Dostawcy usług. Ostateczna cena zawiera wszystkie należne podatki. Uwaga: odpowiedzialność za opłacenie wszelkich takich podatków spoczywa wyłącznie na Państwu.

5.5. Dodatki: Informujemy, że podczas korzystania przez Państwa z Zakwaterowania mogą Państwo mieć możliwość zakupu usług dodatkowych. Takie usługi dodatkowe to między innymi posiłki i dostęp do Internetu w hotelu itd. („Usługi dodatkowe”). Jeśli takie Usługi dodatkowe nie zostały wykupione jako część Zakwaterowania za pośrednictwem Kalendarza rezerwacji, to opłacenie ich stanowi Państwa zobowiązanie finansowe wobec Dostawcy usług, a Groupon Travel nie ponosi żadnej odpowiedzialności za udostępnienie takich Usług dodatkowych, ich standard lub Państwa korzystanie z nich, ani nie odpowiada za nie w żadnym innym zakresie.

5.6. Zmiany cen Zakwaterowania po dokonaniu Rezerwacji: Zgodnie z punktem 6 Groupon Travel nie zmieni ceny Zakwaterowania.

5.7. Zwroty: W przypadku otrzymania przez Państwa zwrotu części lub całości kosztów zwrot taki zostanie przekazany taką samą metodą płatności, jakiej użyli Państwo, dokonując płatności.

5.8. Waluta: Dokładnie określimy cenę ostateczną w walucie, w której zostanie pobrana opłata. Ceny Zakwaterowań podane w innych walutach mają charakter wyłącznie informacyjny. Groupon Travel nie ponosi odpowiedzialności za zmianę cen w innych walutach, ponieważ mogą one wynikać z kursu wymiany walut stosowanego przez Państwa bank. Są Państwo odpowiedzialni za zweryfikowanie kursu wymiany walut na własną rękę.

6. Zmiany i anulowanie

6.1. W przypadku zmiany Zakwaterowania przez Państwa

6.1.1. Groupon Travel nie jest w stanie zmienić następujących danych: daty zameldowania i wymeldowania, czasu trwania podróży oraz typu pokoju. Istnieje możliwość zmiany jedynie imienia i nazwiska osoby podróżującej. Można to zrobić, kontaktując się z Działem Obsługi Klienta . Ostateczna decyzja o wprowadzeniu takich zmian należy do nas. Jeśli zechcą Państwo zmienić imię i nazwisko w swoim Zakwaterowaniu, a Groupon Travel wyrazi na to zgodę, to zostaną Państwo obciążeni odpowiednimi kosztami. Przed dokonaniem zmiany zostaną Państwo dokładnie poinformowani o wysokości takich kosztów. Jeśli chcą Państwo dokonać w Zakwaterowaniu zmian innych niż imię i nazwisko osoby podróżującej, to mogą Państwo anulować takie Zakwaterowanie (zgodnie z punktem 6.2 poniżej) i dokonać ponownej Rezerwacji jeśli jest ona wciąż dostępna.

6.1.2. Przepisy punktu 6.1 w żadnym stopniu nie ograniczają Państwa praw ustawowych.

6.2. W przypadku anulowania przez Państwa Zakwaterowania

6.2.1. Mogą Państwo anulować Zakwaterowanie w dowolnym czasie przed zameldowaniem, kontaktując się z Działem Obsługi Klienta . Ponieważ ponosimy koszty w związku z anulowaniem przez Państwa Zakwaterowania, konieczne będzie uiszczenie odpowiedniej opłaty za anulowanie. Takie opłaty mogą zostać nałożone również przez Dostawców usług. Poinformujemy Państwa o wszystkich opłatach za anulowanie w momencie dokonywania przez Państwa Rezerwacji lub po otrzymaniu przez nas wniosku o anulowanie. W większości przypadków mogą Państwo anulować Zakwaterowanie bez wnoszenia opłaty za anulowanie nie później niż na piętnaście (15) dni przed datą zameldowania. Jeśli warunki polisy ubezpieczeniowej uwzględniają podany przez Państwa powód anulowania, to mogą Państwo ubiegać się o zwrot opłaty za anulowanie w ramach tej polisy.

6.2.2. Prosimy pamiętać, że w niektórych przypadkach opłata za anulowanie jest równa wartości całego Zakwaterowania. W takim wypadku anulowanie może oznaczać brak zwrotu kosztów. Jeśli anulowanie nastąpi z Państwa winy lub będzie Państwa świadomą decyzją, mamy wówczas prawo do zatrzymania takiej części Państwa płatności, jaka będzie potrzebna na pokrycie, w rozsądnym zakresie, poniesionych przez nas kosztów anulowania Zakwaterowania u Dostawcy usług.

6.3. W przypadku zmiany Zakwaterowania przez nas lub Dostawcę usług

6.3.1. Czasami Dostawca usług będzie zmuszony do wprowadzenia Istotnej lub Nieistotnej zmiany w Państwa Zakwaterowaniu. Powiadomimy Państwa o takich zmianach, kiedy tylko będzie to możliwe, wysyłając do Państwa zaktualizowane potwierdzenie rezerwacji zawierające szczegóły aktualnego Zakwaterowania. W przypadku dokonania przez Dostawcę usług Istotnej lub Nieistotnej zmiany mogą Państwo bezpłatnie anulować Zakwaterowanie, a także otrzymają Państwo pełen zwrot pieniędzy. Mogą Państwo również zdecydować się na skorzystanie z zastępczego Zakwaterowania, jeśli takie zostanie zaoferowane przez Dostawcę usług. Nie ponosimy odpowiedzialności za takie zmiany, ponieważ nie jesteśmy Dostawcą usług, chyba że taka Istotna lub Nieistotna zmiana wynikają z naszej winy.

6.4. W przypadku zmiany Zakwaterowania przez nas lub Dostawcę usług Groupon Travel zastrzega sobie prawo do anulowania Zakwaterowania z dowolnego powodu, jeśli anulowanie to jest wynikiem działania Siły wyższej. W takim przypadku zwrócimy Państwu płatność pomniejszoną o koszty poniesione przez nas lub Dostawcę usług w związku z Rezerwacją.

6.5. Niepojawienie się Państwa w miejscu Zakwaterowania bez uprzedniego powiadomienia zostanie uznane za anulowanie.

7. Standardy dostarczania usług

7.1. Groupon Travel zapewnia, że:

7.1.1. w możliwie najwyższym stopniu wykorzysta swoje umiejętności i zachowa dbałość w wykonywaniu obowiązków wynikających z niniejszej Umowy;

7.1.2. jest upoważniony do udostępniania Usług oferowanych na autoryzowanych stronach internetowych oraz

7.1.3. w swoich działaniach nie naruszy wymagań profesjonalnej staranności.

8. Ograniczenie odpowiedzialności

8.1. Ograniczenie odpowiedzialności: Punkt 8 ma charakter nadrzędny w stosunku do wszystkich innych punktów niniejszej Umowy i określa całkowitą odpowiedzialność Groupon Travel w związku z:

8.1.1. przestrzeganiem, nieprzestrzeganiem, domniemanym bądź opóźnionym przestrzeganiem warunków niniejszej Umowy lub dostarczaniem, niedostarczaniem, domniemanym bądź opóźnionym dostarczeniem Usług lub Zakwaterowania (lub jakiejkolwiek ich części) lub

8.1.2. innymi aspektami związanymi z niniejszą Umową, jej zawieraniem oraz przestrzeganiem jej postanowień.

8.2. Brak odpowiedzialności za Zakwaterowanie od Dostawcy usług, jeśli działamy jako jego agenci: Jeśli działamy jako agenci Dostawców usług, to naszym obowiązkiem jest ich wybór z zachowaniem należytej staranności i umiejętności. Jeśli (i) wykazaliśmy należytą staranność i umiejętności przy wyborze Dostawców usług, a także (ii) jeśli jest to dozwolone przez prawo, nie ponosimy odpowiedzialności za zapewnienie Państwu Zakwaterowania ani za działania czy zaniechania ze strony Dostawcy usług, chyba że takie działania lub zaniechania wynikają z naszej winy. Dzieje się tak, ponieważ kontrakt prawny zawierany jest pomiędzy Państwem a Dostawcą usług, a odpowiedzialność prawna za zapewnienie Zakwaterowania leży po stronie Dostawcy (a nie Groupon Travel).

8.3. Kiedy nie ponosimy odpowiedzialności: Nie ponosimy odpowiedzialności za niedotrzymanie warunków Umowy, jeśli nie wynika ono z naszej winy, ale:

8.3.1. wynika z przyczyn leżących po Państwa stronie;

8.3.2. wynika z przyczyn leżących po stronie Dostawcy usług;

8.3.3. wynika z przyczyn związanych z zaniedbaniem ze strony osób trzecich niezwiązanych z zapewnieniem Zakwaterowania bądź jest wynikiem działania Siły wyższej; lub

8.3.4. jest wynikiem działania Siły wyższej, która uniemożliwia nam wykonywanie działań zgodnie z niniejszą Umową.

8.4. Ograniczenie odpowiedzialności w związku z Zakwaterowaniem: Wyłączamy i ograniczamy swoją odpowiedzialność za wszystkie zobowiązania związane z Zakwaterowaniem, które mogą być uznane za niedopuszczalne w świetle przepisów prawa, w szczególności, jeśli takie zobowiązanie nie wynika z naszej winy. Nie ponosimy odpowiedzialności za:

8.4.1. utratę dochodu;

8.4.2. utratę faktycznych lub przewidywanych zysków;

8.4.3. utratę kontraktów;

8.4.4. utratę możliwości skorzystania z pieniędzy;

8.4.5. utratę potencjalnych oszczędności;

8.4.6. utratę możliwości prowadzenia działalności;

8.4.7. utratę szans;

8.4.8. utratę wartości firmy;

8.4.9. utratę reputacji;

8.4.10. utratę, zniszczenie lub uszkodzenie danych; oraz

8.4.11. stratę pośrednią i wtórną.

Zwrot „strata wtórna” rozumiemy jako „straty wtórne, jeśli są one przewidywalne, znane, przewidziane itd.”

8.5. Całkowity limit: Jeśli zostaniemy uznani za odpowiedzialnych, to odpowiedzialność ta powinna być ograniczona maksymalnie do trzykrotności kosztów Państwa Zakwaterowania, chyba że odpowiedzialność ta wynika z naszej winy.

8.6. Konwencje międzynarodowe: Odpowiedzialność Groupon Travel jest również ograniczona zgodnie z postanowieniami odpowiednich konwencji międzynarodowych, np. Konwencji paryskiej (w związku z zapewnianiem zakwaterowania), która ogranicza kwotę odszkodowania, o które można się ubiegać w związku ze śmiercią, uszkodzeniem ciała oraz zaistniałą szkodą.

8.6.1. Niniejsza Umowa informuje w sposób wyczerpujący o wszystkich korzyściach ograniczenia odszkodowania zawartych w wyżej wymienionych oraz innych obowiązujących konwencjach.

9. Skargi

9.1. Skargi: W przypadku problemów z Zakwaterowaniem należy natychmiast poinformować o tym fakcie Dostawcę usług (np. przedstawiciela ośrodka, kierownika hotelu itd.). Jeśli Państwa skarga nie zostanie rozpatrzona na miejscu, prosimy o kontakt z Działem Obsługi Klienta . Użyjemy wszelkich możliwych środków, aby zapewnić natychmiastową pomoc w stopniu, na jaki pozwalają nasze możliwości.

9.1.1. Jeśli Państwa skarga pozostanie nierozpatrzona po poinformowaniu Dostawcy usług oraz wykonaniu telefonu do Groupon Travel (pod podany wyżej numer), należy wnieść skargę na piśmie do: Groupon Travel International GmbH, c/o Wadsack Schaffhausen AG, Oberstadt 3, 8200 Schaffhausen, Suisse, podając numer rezerwacji oraz wszystkie odpowiednie informacje, o jakie możemy poprosić w związku z Zakwaterowaniem, aby możliwa była Państwa identyfikacja. Jest to specjalny adres, z którego korzystamy w celu obsługi skarg dotyczących podróży.

10. Ochrona danych

10.1. Praktyki dotyczące prywatności: Przeprowadzając Rezerwację lub Zakup Zakwaterowania za pośrednictwem Groupon Travel, wyrażają Państwo zgodę, abyśmy zbierali, przetwarzali i wykorzystywali informacje na Państwa temat zgodnie z przepisami Polityki prywatności. Nasze Usługi udostępniane są przez firmę Groupon International Limited zgodnie z Warunkami Korzystania , Polityką prywatności oraz Polityką cookies.

11. Użyteczne informacje

11.1. Wymogi dot. paszportów: Przy każdym Zakwaterowaniu wymagany jest ważny paszport (ważny przez przynajmniej sześć (6) miesięcy po zakończeniu pobytu). Wyłącznie Państwo odpowiadają za obowiązujące Państwa wymogi dotyczące paszportów i wiz oraz pozostałe wymogi imigracyjne. Przed rozpoczęciem podróży należy skonsultować się w tej sprawie z odpowiednią ambasadą i/lub konsulatem. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności, jeśli Państwa podróż zostanie uniemożliwiona z powodu niespełnienia wymogów wizowych i paszportowych oraz innych wymogów imigracyjnych bądź z powodu braku odpowiednich poświadczeń dotyczących szczepień. Obywatelom krajów Unii Europejskiej do podróżowania na terenie Unii wystarczy ważny dowód osobisty.

11.2. Informacje dot. zdrowia: W zależności od Zakwaterowania dla danego wyjazdu mogą obowiązywać konkretne usługi w zakresie zdrowia. Zalecamy, aby przynajmniej osiem (8) tygodni przed podróżą skonsultowali się Państwo ze specjalistą ds. zdrowotnych (czy to z lekarzem rodzinnym, pielęgniarką, farmaceutą, czy przychodnią specjalizującą się w badaniach podróżnych).

11.3. Ubezpieczenie podróżne: Jest niezmiernie ważne i zalecane, aby posiadali Państwo ubezpieczenie podróżne obejmujące cały okres Zakwaterowania i wszystkie mogące się z nim wiązać aspekty. Daje to gwarancję, że są Państwo finansowo zabezpieczeni w przypadku konieczności odwołania wyjazdu z niektórych przyczyn. Wymagana suma ubezpieczenia jest zależna od konkretnego Zakwaterowania.

12. Informacje prawne

12.1. Interpretacja: W niniejszej Umowie:

12.1.1. słowa oznaczające osoby odnoszą się do osób fizycznych, spółek, spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, podmiotów korporacyjnych oraz stowarzyszeń nieposiadających osobowości prawnej;

12.1.2. nagłówki (np. „12. Informacje prawne” na początku niniejszego punktu) podawane są wyłącznie w celach referencyjnych i nie mają żadnego wpływu na interpretację przepisów niniejszej Umowy;

12.1.3. tytuły paragrafów (np. „Interpretacja:” na początku niniejszego punktu 12.1) mają za zadanie ułatwienie interpretacji fragmentów, w których się pojawiają oraz

12.1.4. określenie „w tym” rozumiane jest jako „w tym między innymi”, „w tym bez ograniczeń”.

12.2. Niezrzekanie się: Jeśli nie uda nam się nakłonić Państwa do wypełnienia ich obowiązków w ramach niniejszej Umowy, nie wyegzekwujemy względem Państwa naszych praw lub opóźnimy taką egzekucję, nie oznacza to zrzeczenia się przez nas praw względem Państwa ani nie oznacza, że nie muszą Państwo przestrzegać tych obowiązków. Jeśli zrzekniemy się naszych praw w związku z niewykonaniem przez Państwa ich obowiązków, zrzeczenie takie będzie miało wyłącznie formę pisemną i nie będzie oznaczało, że zrzekamy się swoich praw również w związku z niewykonaniem przez Państwa ich obowiązków w przyszłości.

12.3. Powiadomienia: Jeśli nie określono inaczej w niniejszej Umowie, powiadomienia wręczane Stronom muszą mieć formę pisemną i być dostarczane do rąk własnych, w formie elektronicznej (z wyjątkiem sytuacji, kiedy wysyłają Państwo do Groupon Travel powiadomienie w celach działań prawnych lub składają Państwo skargę zgodnie z punktem 9.1.1) lub wysyłane pocztą do Państwa na adres podany w Rezerwacji, a do Groupon Travel na adres siedziby.

12.4. Utrzymanie mocy prawnej: Postanowienia punktów 1, 2, 3, 8, 9, 10, 12 i 13 niniejszej Umowy, wraz z postanowieniami, które wyraźnie oznaczono jako obowiązujące po zakończeniu lub rozwiązaniu Umowy oraz które w swoim charakterze zakładają obowiązywanie po rozwiązaniu Umowy, obowiązują również po zakończeniu Umowy.

12.5. Możliwość wypowiedzenia: Jeśli jakikolwiek przepis niniejszej Umowy okaże się niezgodny z prawem, nieważny lub niemożliwy do wyegzekwowania, zostaje on uznany za rozdzielny, a ważność i egzekwowalność pozostałych przepisów Umowy się nie zmienia.

12.6. Niezawiązanie partnerstwa/spółki: Żadne przepisy niniejszej Umowy nie powinny być interpretowane jako utworzenie relacji joint venture, spółki ani partnerstwa pomiędzy firmą Groupon Travel a Państwem. Żadna ze stron nie ma prawa ani nie jest upoważniona do przyjmowania zobowiązań, zaciągania długów czy ponoszenia kosztów ani zawierania jakichkolwiek umów w imieniu drugiej strony.

12.7. Brak dodatkowych warunków: Z wyjątkiem sytuacji wyraźnie określonych w niniejszej Umowie, wszelkie gwarancje, warunki oraz inne postanowienia, czy to narzucane przez prawo, prawo zwyczajowe czy w inny sposób, są niniejszym unieważnione w maksymalnym stopniu dozwolonym przez przepisy prawa.

12.8. Przydział: Przydział oznacza przeniesienie Państwa praw wynikających z niniejszej Umowy (np. prawa do otrzymania rekompensaty, jeśli takie obowiązuje). Strony nie mogą przekazywać, przenosić, zastawiać, obciążać, obejmować umowami zależnymi, tworzyć powiernictwa ani w żaden inny sposób handlować całością bądź częścią praw czy obowiązków wynikających z niniejszej Umowy.

12.9. Całość umowy: Niniejsza Umowa (oraz Warunki korzystania, Polityka prywatności, Polityka cookies Groupon International Limited i Polityka prywatności Groupon Travel zawiera wszystkie warunki uzgodnione przez Strony w odniesieniu do przedmiotu Umowy i zastępuje oraz unieważnia wcześniejsze umowy oraz porozumienia zawarte pomiędzy stronami, zarówno ustnie, jak i pisemnie. Żadne oświadczenia, zobowiązania, ani obietnice nie mogą zostać podejmowane, czynione ani zawierane w związku z informacjami wypowiedzianymi lub napisanymi w trakcie negocjacji Stron przed zawarciem niniejszej Umowy, z wyjątkiem sytuacji wyraźnie określonych w niniejszej Umowie.

12.10. Obowiązujące prawo i jurysdykcja: Niniejsza Umowa (i wszelkie prawa oraz obowiązki nieuregulowane Umową, ale wynikające z niej lub obowiązujące w związku z jej zawarciem) regulowana jest przepisami prawa obowiązującego w Polsce i zachowuje z nimi zgodność (z wyłączeniem przepisów powodujących wystąpienie konfliktu przepisów prawa bądź zasad (czy to obowiązujących w Polsce, czy w innej jurysdykcji), które mogłyby spowodować obowiązywanie przepisów prawa z jakiejkolwiek innej jurysdykcji).

13. DEFINICJE

13.1. Zakwaterowanie oznacza kwaterunek osób w budynkach, w tym w hotelach, mieszkaniach, ośrodkach wczasowych, willach oraz domach.

13.2. Umowa oznacza punkty niniejszej Umowy (i obejmuje wszelkie inne umowy oraz warunki wyraźnie w niej podane).

13.3. Rezerwacja oznacza złożenie oferty Zakupu Zakwaterowania (definicja obejmuje terminy „Rezerwować”, „Zarezerwowany” itp.).

13.4. Kalendarz rezerwacji oznacza aplikację, która pozwala klientom określić rodzaj kwatery oraz daty wyjazdu. Kalendarz rezerwacji zawiera również informacje dotyczące cen Zakwaterowania.

13.5. Siła wyższa oznacza wydarzenie, które znajduje się poza kontrolą firmy Groupon Travel oraz Dostawcy usług i którego nie można było uniknąć poprzez podjęcie odpowiednich starań, w tym między innymi: zdarzenie losowe, wojna, zamieszki, najazd, działania wrogów zagranicznych, działania wojenne, wojna domowa, rebelia, rewolucja, pożar, wybuch, awaria mediów komunalnych, zamieszki, błyskawice, powódź, huragan, trzęsienie ziemi, burza, tornado, akty terroryzmu i sabotażu, restrykcyjne przepisy prawa oraz organów rządowych, strajk i strajk okupacyjny, spory pracownicze oraz inne utrudnienia pracownicze, rozruchy, promieniowanie jonizujące lub skażenie radioaktywne z paliwa nuklearnego lub innego źródła radioaktywności, toksyczne, wybuchowe lub inne niebezpieczne właściwości obiektów nuklearnych lub składników nuklearnych, epidemia, klęska żywiołowa oraz bardzo złe warunki pogodowe.

13.6. Witryna Groupon International Limited oznacza witryny oferowane i zarządzane przez Groupon International Limited lub upoważniony podmiot z grupy Groupon, za pomocą których udostępniane są usługi Groupon Travel Services, mogące od czasu do czasu ulegać zmianie.

13.7. Istotna zmiana oznacza zmianę dotyczącą Zakwaterowania, zarówno przed Państwa wyjazdem, jak i po nim, która obejmuje zmianę: ośrodka, w którym się Państwo zatrzymujecie, na miejsce o niższej kategorii i/lub w niższej cenie itp.

13.8. Nieistotna zmiana oznacza zmianę dotyczącą Zakwaterowania, zarówno przed Państwa wyjazdem, jak i po nim, która obejmuje zmianę Zakwaterowania na inne o tym samym standardzie.

13.9. Zakup oznacza zaakceptowanie przez Groupon Travel Państwa Rezerwacji oraz przetworzenie zakupu przez klienta Zakwaterowania od Dostawcy usług. Definicja obejmuje również termin „Zakupiony” itp.

13.10. Usługi to usługi świadczone przez Groupon Travel klientom zgodnie z niniejszą Umową, obejmujące między innymi działanie w charakterze agenta w imieniu Dostawców usług w celu udostępniania Zakwaterowania do Rezerwacji, przetwarzanie sprzedaży Zakwaterowania oraz świadczenie usług związanych z obsługą klienta.

13.11. Dostawca usług oznacza dostawcę usług Zakwaterowania udostępnianych do Rezerwacji i Zakupu w ramach usług Groupon Travel. Dostawca usług jest niezależną stroną ponoszącą finansowe ryzyko i odpowiedzialną za zapewnienie Państwu Zakwaterowania, chyba że takie zobowiązanie wynika z naszej winy.