Brak nowych powiadomień

Kurs online z certyfikatem: Prawo dla fizjoterapeutów 2019 za 69 zł z firmą Future Investment Polska

Wybierz opcję

Wyróżniki

Kurs w kompleksowy sposób przedstawia najważniejsze i aktualne aspekty prawne dotyczące wykonywania zawodu fizjoterapeuty w Polsce

Komentarze

100% Sprawdzonych Recenzji
Wszystkie recenzje pochodzą od osób, które skorzystały z ofert tego partnera.
Istotne recenzje

W skrócie


Oferta

 • 69 zł za kurs online z certyfikatem: Prawo dla fizjoterapeutów 2019

Dodatkowe informacje:

 • Po wykupieniu kursu, od pierwszego dnia otrzymujesz pełny dostęp do jego zawartości.
 • Z materiałów edukacyjnych możesz korzystać na Platformie edukacyjnej, pobrać je na dysk lub wydrukować.
 • Sam wybierasz, kiedy chcesz się uczyć i podejść do egzaminu, mając na to rok czasu!
 • Egzamin składający się z pytań zamkniętych jednokrotnego wyboru zaliczysz na Platformie edukacyjnej przez Internet.
 • Certyfikat elektroniczny w języku polskim, bez adnotacji, że odbył się przez Internet otrzymasz w cenie kursu.

Kurs obejmuje:

Moduł 1:

 • Wykonywanie zawodu fizjoterapeuty
 • Czynności zawodowe fizjoterapeuty
 • Czym jest rehabilitacja
 • Prawo wykonywania zawodu
 • Zdolność do czynności prawnych
 • Wymagana praktyka zawodowa
 • Ramowy program praktyki zawodowej
 • Zgłoszenie do Państwowego Egzaminu Fizjoterapeutycznego
 • Forma i przebieg PEF
 • Wniosek o przyznanie prawa wykonywania zawodu
 • Obowiązek przedłożenia dokumentu
 • Wygaśnięcie prawa do wykonywania zawodu

Moduł 2:

 • Działalność lecznicza
 • Zakaz łączenia działalności
 • Podmioty wykonujące działalność leczniczą
 • Formy działalności praktyki fizjoterapeutycznej
 • Charakterystyka jednoosobowej działalności gospodarczej
 • Charakterystyka spółki cywilnej
 • Charakterystyka spółki jawnej
 • Charakterystyka spółki partnerskiej
 • Warunki wpisu do rejestru KRF
 • Wniosek o wpis do rejestru KRF
 • Odmowa wpisu do rejestru KRF

Moduł 3:

 • Pomieszczenia i urządzenia w działalności leczniczej
 • Przepisy dotyczące wyrobów medycznych
 • Umowa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej
 • Regulamin organizacyjny

Moduł 4:

 • Kształcenie podyplomowe fizjoterapeutów
 • Postępowanie kwalifikacyjne
 • Wniosek o rozpoczęcie szkolenia specjalizacyjnego
 • Przedłużenie szkolenia w wypadku nieobecności
 • Skrócenie okresu szkolenia
 • Państwowy Egzamin Specjalizacyjny Fizjoterapeutów
 • Wniosek o dopuszczenie do PESFZ

Moduł 5:

 • Realizacja praw pacjenta
 • Prawo do udzielenia informacji
 • Prawo do tajemnicy informacji
 • Prawo do zgody na świadczenia zdrowotne
 • Prawo do poszanowania intymności i godności
 • Prawo pacjenta do dokumentacji medycznej
 • Wykaz udostępnionej dokumentacji

Moduł 6:

 • Samorząd fizjoterapeutów
 • Krajowa Izba Fizjoterapeutów
 • Wybory do Krajowej Izby Fizjoterapeutów
 • Postępowanie w przedmiocie odpowiedzialności zawodowej
 • Sąd Dyscyplinarny i kary dyscyplinarne
 • Odpowiedzialność karna

Czas przewidziany na zakończenie kursu: 30 godzin.

Więcej informacji można znaleźć tutaj.

Warunki

Groupon ważny przez 1 miesiąc od daty zakupu i dostępny po zakupie w zakładce Moje groupony.
Oferta wyłączona z kodów promocyjnych Groupon.
Realizacja: należy przesłać groupon w formacie PDF na adres futureinvestment@mail.com wraz z podaniem imienia i nazwiska. W odpowiedzi klient otrzyma dostęp do kursu.
Sprawdź przed zakupem: najczęściej zadawane pytania i warunki korzystania. Szczegóły oferty znajdziesz w jej opisie.

Future Investment Polska

Firma funkcjonuje od 2011 roku, a od 2016 roku prowadzi kursy online z certyfikatami uznawanymi przez podmioty prywatne i Instytucje państwowe.