P&M Management Group

eKurs: rejestratorka-asystentka medyczna z zaświadczeniem MEN za 89 zł z firmą P&M Management Group (zamiast 299 zł)

Oferta niedługo się kończy!
Do -70%
130+ kupionych
Unable to add now. Please try again later
Unable to remove now. Please try again later

W skrócie

Oferta

 • 89 zł zamiast 299 zł za kurs online: rejestratorka-asystentka medyczna z zaświadczeniem MEN.

Po ukończeniu kursu uczestnik otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu wydane przez organizatora kursu Niepubliczną Placówkę Kształcenia Ustawicznego Centrum Szkoleniowo-Edukacyjnego P&M Management Group wydawane zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18.08.2017 Dz.U. z 2017 r. poz. 1632) listownie na wskazany adres zamieszkania. Brak dodatkowych opłat za zaświadczenie i przesyłkę.

Kurs adresowany jest do wszystkich osób zainteresowanych zdobyciem wiedzy lub tych, którzy pragną uporządkować i poszerzyć swoją wiedzę na temat pracy rejestratorki-asystentki medycznej. Jest to zawód aktualnie bardzo popularny i poszukiwany. W mniejszych placówkach medycznych do zadań rejestratorki medycznej nie należy wyłącznie przyjmowanie zgłoszeń pacjentów, umawianie terminów wizyt i badań, kierowanie pacjentów do właściwych pracowników i placówek służby zdrowia oraz prowadzenie dokumentacji medycznej, lecz także, po odpowiednim przeszkoleniu, pełni ona również obowiązki asystentki medycznej.

Rejestratorka-asystentka medyczna jest pierwszą osobą, która ma kontakt z klientem, przyszłym pacjentem, dlatego kurs nie tylko przedstawia organizację pracy, ale także zasady odpowiedniego podejścia do klienta, w tym tzw. trudnych klientów, a przede wszystkim szereg informacji i instrukcji z zakresu komunikacji werbalnej i niewerbalnej wykorzystywanej w zawodzie rejestratorki-asystentki medycznej.

Uczestnik kursu uzyska także informacje, jakie są prawa pacjenta, w jaki sposób funkcjonuje system ochrony zdrowia w Polsce, a także podstawowe informacje o NFZ i zarządzaniu dokumentacją medyczną w placówkach opieki zdrowotnej. Kurs zawiera ponadto zestawienie klasyfikacji świadczeń medycznych, jak również zasady udzielania pierwszej pomocy w różnych sytuacjach zagrażających życiu, a także obowiązujące zasady bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowisku rejestratorki-asystentki medycznej.

Program kursu:

 • Profesjonalna obsługa klienta – budowanie zaufania.
 • Rejestratorka-asystentka medyczna – opis pracy, zasady postępowania przy rejestracji w placówce medycznej.
 • Organizacja pracy na stanowisku rejestratorki i asystentki medycznej.
 • Informowanie, ewidencjonowanie i rozliczanie usług medycznych.
 • Komunikacja werbalna i niewerbalna w zawodzie rejestratorki-asystentki medycznej. Przykładowe techniki, by usprawnić rozmowę.
 • Przyczyny trudności w porozumiewaniu się w relacji opiekun medyczny - klient. Pacjent w stresie – jak sobie z nim radzić?
 • Rozpoznawanie stylów zachowania – strategia postępowania z różnymi typami pacjentów.
 • Kontakt z trudnym pacjentem, czyli asertywność wobec personalnych ataków.
 • Prawa pacjenta.
 • NFZ – ważne informacje dla pacjenta. Zarządzanie dokumentacją medyczną w placówkach opieki zdrowotnej.
 • Klasyfikacja świadczeń medycznych (badania diagnostyczne, badania laboratoryjne, konsultacje, skierowania od specjalisty).
 • Strony, portale, programy które warto znać: Portal SZOI, Programy SOMED, eWUŚ, ZIP, ZOZ, POZ.
 • System ochrony zdrowia w Polsce.
 • Zasady udzielania pierwszej pomocy (resuscytacja krążeniowo-oddechowa: jak się ją wykonuje, jak długo, w jaki sposób, drugi wariant i z użyciem urządzenia AED, sztuczne oddychanie metodą usta-usta, pierwsza pomoc w przypadku utraty przytomności, krwotoku, udaru, padaczki, zakładanie opatrunków itp.).
 • Bezpieczeństwo i higiena pracy w zawodzie rejestratorki-asystentki medycznej.

Sposób i forma ukończenia kursu:

Realizacja zakładanego celu kształcenia następuje poprzez:

 • aktywny udział słuchaczy w zajęciach na platformie szkoleniowej,
 • przerabianie materiału szkoleniowego.
 • naukę własną słuchacza,
 • wykonanie i zaliczenie prac kontrolnych w postaci testów, zadań lub innych form.

Po pozytywnym zaliczeniu wszystkich prac kontrolnych i testów uczestnik kursu otrzymuje zaświadczenie ukończenia kursu.

Dodatkowe informacje:

 • Czas kursu: 30 godzin lekcyjnych do zrealizowania w ciągu 60 dni.
 • Materiały szkoleniowe udostępniane kursantom w kilku seriach zgodnie z planem szkolenia.
 • Uczestnik kursu otrzymuje dostęp do materiałów szkoleniowych na platformie edukacyjnej.
 • Dostęp do platformy edukacyjnej 24 godz., 7 dni w tygodniu.

Warunki


Groupon ważny przez 2 miesiące od daty zakupu i dostępny po zakupie w zakładce Moje konto.
Oferta wyłączona z kodów promocyjnych Groupon.
Realizacja: należy przesłać mailowo zakupiony groupon na adres: kupony@pm-managementgroup.pl lub na adres szkolenia@pm-managementgroup.home.pl wraz z podaniem imienia i nazwiska uczestnika kursu oraz wypełnionym zgłoszeniem na kurs. Po przesłaniu kompletu dokumentów (groupon + zgłoszenie na kurs) klient otrzyma maila zwrotnego z loginem i hasłem do platformy szkoleniowej terminie 24 godzin.
Sprawdź przed zakupem:najczęściej zadawane pytania i warunki korzystania. Szczegóły oferty znajdziesz w jej opisie.

P&M Management Group


Firma szkoleniowo-doradcza zajmuje się organizacją i przeprowadzaniem szkoleń, kursów, wykładów oraz doradztwem z zakresu HR, prawa pracy, prawa cywilnego, HACCP, BHP oraz rozwoju osobistego i zawodowego. P&M Management Group jest również organem prowadzącym Niepubliczną Placówkę Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego Centrum Szkoleniowo-Edukacyjne P&M Management Group oraz Niepubliczną Placówkę Doskonalenia Nauczycieli Centrum Doskonalenia i Rozwoju Kadr P&M Management Group.

Placówki edukacyjne oferują kursy specjalistyczne, zawodowe, jak i hobbistyczne o różnej tematyce, w trybie stacjonarnym i e-learningowym.

Choć firma specjalizuje się w kursach z zakresu HR, prawa pracy, zarządzania, marketingu, to w jej ofercie znaleźć można wiele innych interesujących kursów dostosowanych do aktualnych potrzeb rynku pracy. Szkolenia adresowane są do osób pragnących zdobyć nowy zawód, podnieść swoje kwalifikacje zawodowe lub zdobyć wiedzę, ale szczególnie polecane są dla osób bezrobotnych pragnących zaistnieć na rynku pracy.

Firma współpracuje z organami administracji państwowej oraz z ekspertami z doświadczeniem praktycznym, systematycznie podnoszącymi swoje kwalifikacje w celu polepszenia jakości oferowanych szkoleń i kursów.

Centrum Szkoleniowo-Edukacyjne P&M Management Group posiada status placówki kształcenia ustawicznego i jest wpisane do ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonej przez m.st. Warszawa pod numerem 1120 K.

Centrum Doskonalenia i Rozwoju Kadr P&M Management Group posiada status placówki doskonalenia nauczycieli i jest wpisane do ewidencji niepublicznych placówek doskonalenia nauczycieli prowadzonej przez Samorząd Województwa Mazowieckiego pod numerem 140.

Placówka Kształcenia Ustawicznego P&M Management Group w Warszawie jest właścicielem prawnym materiałów szkoleniowych oferowanych kursantom, a nazwa kursu jest chroniona prawnie przez organ prowadzący P&M Management Group.

Wszystkie dostępne szkolenia online:

By purchasing this deal you'll unlock points which can be spent on discounts and rewards. Every 5,000 points can be redeemed for $5 Off your next purchase.