P&M Management Group

Kurs online: Recepcjonistka-recepcjonista z MEN za 79 zł w P&M Management Group (zamiast 299 zł)

Do -74%
Wybierz opcję

Wyróżniki


Kurs adresowany jest do wszystkich osób z co najmniej średnim wykształceniem zainteresowanych pracą w charakterze recepcjonistki/-sty

W skrócie

Oferta

 • 79 zł zamiast 299 zł za kurs online: Recepcjonistka-recepcjonista

Po ukończeniu kursu uczestnik otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu wydane przez organizatora kursu Niepubliczną Placówkę Kształcenia Ustawicznego Centrum Szkoleniowo-Edukacyjnego P&M Management Group wydawane zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18.08.2017 Dz.U. z 2017 r. poz. 1632) listownie na wskazany adres zamieszkania. Brak dodatkowych opłat za zaświadczenie i przesyłkę.

Kurs pozwala nie tylko zapoznać się z organizacją pracy recepcjonisty, ale też z zasadami profesjonalnej obsługi klienta, a także radzenia sobie w trudnych sytuacjach i z trudnymi klientami. Szkolenie obejmuje procedury przyjęcia i realizacji rezerwacji, prowadzenia dokumentacji na recepcji, regulaminy obowiązujące w hotelu oraz podstawy prawne dotyczące reklamacji usługi hotelowej i jej rozpatrywania. Uzupełniony jest o podstawowe zwroty w języku angielskim ułatwiające obsługę klientów zagranicznych. Szkolenie kończy test sprawdzający, po którego pozytywnym zaliczeniu uczestnik kursu otrzymuje zaświadczenie zgodne ze wzorem MEN.

Program kursu:

 1. Charakterystyka zawodu recepcjonistki/ty. Zadania i obowiązki.
 2. Znaczenie recepcji dla funkcjonowania hotelu.
 3. Organizacja pracy recepcji (regulaminy, harmonogramy, instrukcje).
 4. Sposób i procedura przyjęcia rezerwacji.
 5. Zasady obsługi klienta (przyjęcie gościa, zameldowanie, rejestracja, dodatkowe usługi dla gościa, organizacja przechowalni bagażu, rozliczenie i wymeldowanie gościa).
 6. Prowadzenie dokumentacji na recepcji.
 7. Etykieta rozmów przez telefon.
 8. Typy klientów. Zachowanie i radzenie sobie w trudnych sytuacjach i z różnymi typami osobowości klientów.
 9. Komunikacja werbalna i niewerbalna. Autoprezentacja i etyka zawodu.
 10. Karta meldunkowa a RODO. Inne podstawy prawne – k.c. reklamacje.
 11. Język obcy specjalistyczny – podstawowe zwroty i wyrażenia powiązane z obsługą recepcji.

Realizacja zakładanego celu kształcenia następuje poprzez:

 • aktywny udział słuchaczy w zajęciach na platformie szkoleniowej,
 • przerabianie materiału szkoleniowego.
 • naukę własną słuchacza,
 • wykonanie i zaliczenie prac kontrolnych w postaci testów, zadań lub innych form.

Dodatkowe informacje:

 • forma kursu: poszczególne części kursu udostępniane będą w kilku seriach w odstępach czasowych, zgodnie z harmonogramem kursu
 • czas trwania: 30 godzin lekcyjnych do zrealizowania w ciągu 60 dni

Więcej informacji dostępnych tutaj.

Warunki


Groupon ważny przez 2 miesiące od daty zakupu i dostępny po zakupie w zakładce Moje konto.
Oferta wyłączona z kodów promocyjnych Groupon.
Realizacja: należy przesłać mailowo zakupiony groupon na adres: kupony@pm-managementgroup.pl lub na adres szkolenia@pm-managementgroup.home.pl wraz z podaniem imienia i nazwiska uczestnika kursu oraz wypełnionym zgłoszeniem na kurs. Po przesłaniu kompletu dokumentów (groupon + zgłoszenie na kurs) klient otrzyma maila zwrotnego z loginem i hasłem do platformy szkoleniowej w terminie 24 godzin.
Sprawdź przed zakupem:najczęściej zadawane pytania i warunki korzystania. Szczegóły oferty znajdziesz w jej opisie.

P&M Management Group


Firma szkoleniowo-doradcza zajmuje się organizacją i przeprowadzaniem szkoleń, kursów, wykładów oraz doradztwem z zakresu HR, prawa pracy, prawa cywilnego, HACCP, BHP oraz rozwoju osobistego i zawodowego. P&M Management Group jest również organem prowadzącym Niepubliczną Placówkę Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego Centrum Szkoleniowo-Edukacyjne P&M Management Group oraz Niepubliczną Placówkę Doskonalenia Nauczycieli Centrum Doskonalenia i Rozwoju Kadr P&M Management Group.

Placówki edukacyjne oferują kursy specjalistyczne, zawodowe, jak i hobbistyczne o różnej tematyce, w trybie stacjonarnym i e-learningowym.

Choć firma specjalizuje się w kursach z zakresu HR, prawa pracy, zarządzania, marketingu, to w jej ofercie znaleźć można wiele innych interesujących kursów dostosowanych do aktualnych potrzeb rynku pracy. Szkolenia adresowane są do osób pragnących zdobyć nowy zawód, podnieść swoje kwalifikacje zawodowe lub zdobyć wiedzę, ale szczególnie polecane są dla osób bezrobotnych pragnących zaistnieć na rynku pracy.

Firma współpracuje z organami administracji państwowej oraz z ekspertami z doświadczeniem praktycznym, systematycznie podnoszącymi swoje kwalifikacje w celu polepszenia jakości oferowanych szkoleń i kursów.

Centrum Szkoleniowo-Edukacyjne P&M Management Group posiada status placówki kształcenia ustawicznego i jest wpisane do ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonej przez m.st. Warszawa pod numerem 1120 K.

Centrum Doskonalenia i Rozwoju Kadr P&M Management Group posiada status placówki doskonalenia nauczycieli i jest wpisane do ewidencji niepublicznych placówek doskonalenia nauczycieli prowadzonej przez Samorząd Województwa Mazowieckiego pod numerem 140.

Placówka Kształcenia Ustawicznego P&M Management Group w Warszawie jest właścicielem prawnym materiałów szkoleniowych oferowanych kursantom, a nazwa kursu jest chroniona prawnie przez organ prowadzący P&M Management Group.

Inne dostępne kursy P&M Management:

By purchasing this deal you'll unlock points which can be spent on discounts and rewards. Every 5,000 points can be redeemed for $5 Off your next purchase.