top-rated-merchant-icon Najwyżej oceniane kupiec

Najwyżej oceniane kupiec

Kar-Group jest najlepszym sprzedawcą ze względu na średnią ocenę 4,5 gwiazdki lub wyższą w oparciu o minimum 400 ocen.

Kar-Group

Kurs online z certyfikatem: Budowanie pewności siebie za 39 zł z firmą Kar-Group

Wybierz opcję

Wyróżniki


Kurs skierowany jest do osób, które chcą podnieść pewność siebie i rozwinąć umiejętności funkcjonowania w grupie

Komentarze


100% Sprawdzonych Recenzji
Wszystkie recenzje pochodzą od osób, które skorzystały z ofert tego partnera.
Ta oferta nie ma jeszcze żadnych recenzji.

W skrócieOferta

 • 39 zł za kurs online z certyfikatem: Budowanie pewności siebie.

Kursant otrzymuje:

 • dokument zaświadczający odbycie szkolenia w wersji PDF po polsku (certyfikat),
 • na certyfikatach nie ma adnotacji, że kurs odbył się drogą internetową,
 • kurs doszkalający w Kar-Group pomoże w podjęciu pracy w Polsce i krajach Unii Europejskiej,
 • kurs uznawany przez urzędy pracy i pomocny przy składaniu wniosku o dofinansowanie z UE,
 • dodatkowe dokumenty drukowane, jak certyfikaty, dyplom, legitymacja lub puchar uczestnik może wykupić po rozpoczęciu szkolenia. Uczestnik będzie miał możliwość dokupienia dokumentów w języku angielskim lub niemieckim.

Struktura kursów:

 • otrzymanie dostępu do platformy e-learningowej, w której znajdują się moduły tematyczne
 • test wielokrotnego wyboru, warunkiem zaliczenia którego jest uzyskanie min. 70% poprawnych odpowiedzi
 • czas pracy oraz ukończenia kursu dostosowany jest przez kursanta samodzielnie do jego indywidualnych potrzeb i dyspozycyjności czasowej. Czas na zrealizowanie szkolenia to 60 dni (można ten okres bezpłatnie przedłużyć).

Szkolenie pomaga podnieść pewność siebie oraz pokazuje, jak zachowywać się w trudnych sytuacjach. Kurs ma na celu pomóc funkcjonowanie w grupie i skuteczne poruszanie się w interakcjach społecznych.

Materiał dydaktyczny:

Spis treści

 1. Znaczenie socjalizacji w procesie budowania pewności siebie;
  • czynniki potęgujące niepewność siebie
  • przyczyny braku pewności siebie
  • efekty braku pewności siebie
 2. Droga odnajdywania pewności:
  • krok 1. określenie czynności i sytuacji, w których nigdy nie brakuje pewności
  • krok 2. identyfikacja kluczowych sfer wymagających pewności
  • krok 3. przerywanie negatywnego dialogu
  • krok 4. pożegnanie z przeszłością
  • krok 5. uświadomienie sobie swoich mocnych i słabych stron
 3. Działania pośrednie i bezpośrednie w budowaniu pewności siebie:
  • działania pośrednie
  • bezpośrednie działania budujące pewność siebie
 4. Budowanie pewności siebie – porady i ćwiczenia:
  • akceptacja
  • akceptacja samego siebie
  • odrzucenie wszelkich złych przekonań na swój temat, skupianie się na pozytywach
  • samoświadomość i koncentrowanie się na sobie
  • koncentrowanie się na działaniu i celu
  • wiara we własne siły i możliwości oraz wizja sukcesu
  • wizualizacja
  • „pozwól sobie na porażkę i błędy”
  • dystans i odpowiedzialność
  • odpowiednie nastawienie
  • przełamywanie lęków
  • walka ze swymi nawykami
  • określenie życiowych celów i znalezienie autorytetu
  • pewność siebie w sytuacji, gdy zajdzie taka potrzeba
  • budowanie pewności siebie poprzez mowę ciała
 5. Pewność siebie w wybranych zagadnieniach związanych z komunikacją i relacjami międzyludzkimi:
  • wydarzenia społeczne
  • wystąpienia publiczne
  • rozmowa kwalifikacyjna
 6. Skuteczna komunikacja w relacjach interpersonalnych:
  • o tym należy pamiętać, prowadząc konwersację
 7. Celne riposty jako element pewności siebie:
  • cel ripostowania
  • główne zasady ripostowania

Literatura uzupełniająca (nieobowiązkowa)

 1. „Budowanie poczucia własnej wartości”, Sue Atkinson
 2. „Grunt to pewność siebie”, Paul McKenna
 3. „6 filarów poczucia własnej wartości”, Nathaniel Branden

Literatura dostępna online:

 1. „Opanować czas”, Arkadiusz Bednarski
 2. „Sukces a praca”, Witold Wójtowicz
 3. „Zdobędziesz wszystko, czego pragniesz”, Brian Tracy
 4. „Droga do doskonałości”, Andrzej Wojtyniak

Warunki


Groupon ważny przez 2 miesiące od daty zakupu i dostępny po zakupie w zakładce Moje groupony.
Oferta wyłączona z kodów promocyjnych Groupon.
Realizacja: należy przesłać mailowo zakupiony groupon na adres: kargroup.oferta@gmail.com wraz z podaniem imienia i nazwiska uczestnika kursu. Klient otrzyma maila zwrotnego z loginem i hasłem do platformy szkoleniowej.
Dodatkowe informacje: kursant otrzymuje dostęp do platformy e-learningowej. Po zakończeniu modułów kursant dostaje test sprawdzający nabyte umiejętności. Warunkiem zaliczenia jest uzyskanie minimum 75% poprawnych odpowiedzi. Czas pracy oraz ukończenia kursu organizuje się samodzielnie, wedle indywidualnych potrzeb i dyspozycyjności czasowej. Dodatkowe dokumenty drukowane, jak certyfikaty, dyplom, legitymacja lub puchar uczestnik może wykupić po rozpoczęciu szkolenia. Uczestnik będzie miał możliwość dokupienia dokumentów w języku angielskim lub niemieckim.
Sprawdź przed zakupem: najczęściej zadawane pytania i warunki korzystania. Szczegóły oferty znajdziesz w jej opisie.

Kar-Group


Firma specjalizuje się w prowadzeniu kursów doszkalających i hobbystycznych. Kar-Group prowadzi kursy stacjonarnie oraz przez internet (platforma szkoleniowa), dostosowując się tym samym do indywidualnych potrzeb swoich klientów.

Firma Kar-Group jest instytucją szkoleniową, która widnieje w Rejestrze Instytucji Szkoleniowych (RIS). Oferowane kursy doszkalające respektowane są w Urzędach Pracy. Odbyty kurs pomaga przy zakładaniu własnej działalności gospodarczej i składaniu wniosku o dofinansowanie z UP.

Materiały szkoleniowe składają się z modułów w formie treści i są uzupełnione o ilustracje. Cały materiał zawarty jest w modułach (w formacie PDF), które można przeglądać z platformy szkoleniowej lub pobrać na dysk komputera.

Podstawa prawna

Firma Szkoleniowa Kar-Group jest instytucją szkoleniową, która widnieje w Rejestrze Instytucji Szkoleniowych (RIS) pod numerem ewidencyjnym: 2.28/00102/2015*.

 1. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 645, z późn. zm.) – art. 20
 2. Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 marca 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy w sprawie rejestru instytucji szkoleniowych (Dz.U. z 2014 r. poz. 781)

By purchasing this deal you'll unlock points which can be spent on discounts and rewards. Every 5,000 points can be redeemed for $5 Off your next purchase.