{"enabledFeatures":{"useDesktop":true,"refinementUI":true,"showMap":true},"experimentVariants":[],"RefinementUI":{"PageData":[{"id":"category","title":"Kategorie","dataBhw":"categoryListOfLinks","nestedRefinementLinks":true,"hasCheckbox":false,"multiselect":false,"refinementData":[{"guid":"938de4d2-b8f5-41c7-860f-94ded05f43c8","id":"czas-wolny","friendlyName":"Czas wolny","friendlyNameShort":"Czas wolny","count":44,"childIds":["atrakcje-dla-dzieci","bilety","nocna-rozrywka","rozrywka-i-czas-wolny","sport-rekreacja","zwiedzanie-i-wycieczki"],"level":1,"parentId":"local","topParentId":"topcategory|category|subcategory|subcategory2","type":"category","isSelected":true,"selected":true,"isImplicitlySelected":false,"children":[{"guid":"b31adf54-542d-438b-b76d-09c6aaceb4d7","id":"rozrywka-i-czas-wolny","friendlyName":"Rozrywka i czas wolny","friendlyNameShort":"Rozrywka i czas wolny","count":21,"childIds":["v-festiwale","v-filmy","kurs-fotografii","v-koncerty","v-muzea","paintball-laserowy","pokoje-zagadek","kurs-tanca","v-teatr-i-widowiska"],"level":2,"parentId":"czas-wolny","topParentId":"topcategory|category|subcategory|subcategory2","type":"subcategory","children":[{"guid":"a5936c42-a58b-4e8d-a4e9-0c2b1df6dcf5","id":"v-festiwale","friendlyName":"Festiwale","friendlyNameShort":"Festiwale","count":4,"childIds":[],"level":3,"parentId":"rozrywka-i-czas-wolny","topParentId":"topcategory|category|subcategory|subcategory2","type":"subcategory2","children":[],"dataBhc":"category3:v-festiwale","url":"/browse/szczecin?category=czas-wolny&category3=v-festiwale","noFollow":false,"onlySelfSelected":false,"selected":false},{"guid":"00dcb3b8-8176-4d67-85a5-4a64c56e2955","id":"pokoje-zagadek","friendlyName":"Pokoje zagadek","friendlyNameShort":"Pokoje zagadek","count":3,"childIds":[],"level":3,"parentId":"rozrywka-i-czas-wolny","topParentId":"topcategory|category|subcategory|subcategory2","type":"subcategory2","children":[],"dataBhc":"category3:pokoje-zagadek","url":"/browse/szczecin?category=czas-wolny&category3=pokoje-zagadek","noFollow":false,"onlySelfSelected":false,"selected":false},{"guid":"7dbe539c-6966-4636-846d-3964e3bc5d13","id":"kurs-tanca","friendlyName":"Taniec","friendlyNameShort":"Taniec","count":3,"childIds":[],"level":3,"parentId":"rozrywka-i-czas-wolny","topParentId":"topcategory|category|subcategory|subcategory2","type":"subcategory2","children":[],"dataBhc":"category3:kurs-tanca","url":"/browse/szczecin?category=czas-wolny&category3=kurs-tanca","noFollow":false,"onlySelfSelected":false,"selected":false},{"guid":"60948b5c-73ba-4361-9683-ab60622b6c70","id":"kurs-fotografii","friendlyName":"Fotografia","friendlyNameShort":"Fotografia","count":2,"childIds":[],"level":3,"parentId":"rozrywka-i-czas-wolny","topParentId":"topcategory|category|subcategory|subcategory2","type":"subcategory2","children":[],"dataBhc":"category3:kurs-fotografii","url":"/browse/szczecin?category=czas-wolny&category3=kurs-fotografii","noFollow":false,"onlySelfSelected":false,"selected":false},{"guid":"9e4cf519-7d96-4dc4-a079-97115181183e","id":"v-koncerty","friendlyName":"Koncerty","friendlyNameShort":"Koncerty","count":2,"childIds":[],"level":3,"parentId":"rozrywka-i-czas-wolny","topParentId":"topcategory|category|subcategory|subcategory2","type":"subcategory2","children":[],"dataBhc":"category3:v-koncerty","url":"/browse/szczecin?category=czas-wolny&category3=v-koncerty","noFollow":false,"onlySelfSelected":false,"selected":false},{"guid":"7ac6099a-a704-40df-901f-c14290cc377f","id":"v-muzea","friendlyName":"Muzea","friendlyNameShort":"Muzea","count":2,"childIds":[],"level":3,"parentId":"rozrywka-i-czas-wolny","topParentId":"topcategory|category|subcategory|subcategory2","type":"subcategory2","children":[],"dataBhc":"category3:v-muzea","url":"/browse/szczecin?category=czas-wolny&category3=v-muzea","noFollow":false,"onlySelfSelected":false,"selected":false},{"guid":"d44f2bc3-5bb2-4e32-9610-e065d3b21a76","id":"v-filmy","friendlyName":"Filmy","friendlyNameShort":"Filmy","count":1,"childIds":[],"level":3,"parentId":"rozrywka-i-czas-wolny","topParentId":"topcategory|category|subcategory|subcategory2","type":"subcategory2","children":[],"dataBhc":"category3:v-filmy","url":"/browse/szczecin?category=czas-wolny&category3=v-filmy","noFollow":false,"onlySelfSelected":false,"selected":false},{"guid":"1ccdbe9e-31c6-409c-a2b4-8e37058944b4","id":"paintball-laserowy","friendlyName":"Paintball laserowy","friendlyNameShort":"Paintball laserowy","count":1,"childIds":[],"level":3,"parentId":"rozrywka-i-czas-wolny","topParentId":"topcategory|category|subcategory|subcategory2","type":"subcategory2","children":[],"dataBhc":"category3:paintball-laserowy","url":"/browse/szczecin?category=czas-wolny&category3=paintball-laserowy","noFollow":false,"onlySelfSelected":false,"selected":false},{"guid":"bc99dc37-4bcd-4799-9b41-d42c726a8681","id":"v-teatr-i-widowiska","friendlyName":"Teatr i widowiska","friendlyNameShort":"Teatr i widowiska","count":1,"childIds":[],"level":3,"parentId":"rozrywka-i-czas-wolny","topParentId":"topcategory|category|subcategory|subcategory2","type":"subcategory2","children":[],"dataBhc":"category3:v-teatr-i-widowiska","url":"/browse/szczecin?category=czas-wolny&category3=v-teatr-i-widowiska","noFollow":false,"onlySelfSelected":false,"selected":false}],"dataBhc":"category2:rozrywka-i-czas-wolny","url":"/browse/szczecin?category=czas-wolny&category2=rozrywka-i-czas-wolny","noFollow":false,"onlySelfSelected":false,"selected":false},{"guid":"3eb8dbef-ab78-4cd7-ba7e-fdb8a515383d","id":"atrakcje-dla-dzieci","friendlyName":"Atrakcje dla dzieci","friendlyNameShort":"Atrakcje dla dzieci","count":19,"childIds":["muzea-atrakcje","obozy-dla-dzieci","parki-rozrywki","programy-dla-dzieci","sporty-dzieciece","trampolina","zajecia-dla-dzieci"],"level":2,"parentId":"czas-wolny","topParentId":"topcategory|category|subcategory|subcategory2","type":"subcategory","children":[{"guid":"38a102ef-7f13-4dff-adb8-4b249b5951c1","id":"sporty-dzieciece","friendlyName":"Sporty dziecięce","friendlyNameShort":"Sport","count":6,"childIds":[],"level":3,"parentId":"atrakcje-dla-dzieci","topParentId":"topcategory|category|subcategory|subcategory2","type":"subcategory2","children":[],"dataBhc":"category3:sporty-dzieciece","url":"/browse/szczecin?category=czas-wolny&category3=sporty-dzieciece","noFollow":false,"onlySelfSelected":false,"selected":false},{"guid":"5e5bb30e-83eb-4575-ba01-6e9197876f52","id":"muzea-atrakcje","friendlyName":"Muzea i atrakcje","friendlyNameShort":"Muzea i atrakcje","count":3,"childIds":[],"level":3,"parentId":"atrakcje-dla-dzieci","topParentId":"topcategory|category|subcategory|subcategory2","type":"subcategory2","children":[],"dataBhc":"category3:muzea-atrakcje","url":"/browse/szczecin?category=czas-wolny&category3=muzea-atrakcje","noFollow":false,"onlySelfSelected":false,"selected":false},{"guid":"7a747ce8-b7d7-4610-a456-279b1342ed83","id":"obozy-dla-dzieci","friendlyName":"Obozy dla dzieci","friendlyNameShort":"Obozy","count":2,"childIds":[],"level":3,"parentId":"atrakcje-dla-dzieci","topParentId":"topcategory|category|subcategory|subcategory2","type":"subcategory2","children":[],"dataBhc":"category3:obozy-dla-dzieci","url":"/browse/szczecin?category=czas-wolny&category3=obozy-dla-dzieci","noFollow":false,"onlySelfSelected":false,"selected":false},{"guid":"230a35cf-c948-4ef1-89f3-d9df302dff0f","id":"parki-rozrywki","friendlyName":"Parki rozrywki","friendlyNameShort":"Parki rozrywki","count":2,"childIds":[],"level":3,"parentId":"atrakcje-dla-dzieci","topParentId":"topcategory|category|subcategory|subcategory2","type":"subcategory2","children":[],"dataBhc":"category3:parki-rozrywki","url":"/browse/szczecin?category=czas-wolny&category3=parki-rozrywki","noFollow":false,"onlySelfSelected":false,"selected":false},{"guid":"e9a81bcd-53e7-4ebb-882f-ed2b0388c38f","id":"trampolina","friendlyName":"Trampolina","friendlyNameShort":"Trampolina","count":2,"childIds":[],"level":3,"parentId":"atrakcje-dla-dzieci","topParentId":"topcategory|category|subcategory|subcategory2","type":"subcategory2","children":[],"dataBhc":"category3:trampolina","url":"/browse/szczecin?category=czas-wolny&category3=trampolina","noFollow":false,"onlySelfSelected":false,"selected":false},{"guid":"843cb316-d88a-43e1-85f4-074918d02262","id":"programy-dla-dzieci","friendlyName":"Programy dla dzieci","friendlyNameShort":"Programy","count":1,"childIds":[],"level":3,"parentId":"atrakcje-dla-dzieci","topParentId":"topcategory|category|subcategory|subcategory2","type":"subcategory2","children":[],"dataBhc":"category3:programy-dla-dzieci","url":"/browse/szczecin?category=czas-wolny&category3=programy-dla-dzieci","noFollow":false,"onlySelfSelected":false,"selected":false},{"guid":"fbed1e9a-cd16-4839-bc32-d94e08692630","id":"zajecia-dla-dzieci","friendlyName":"Zajęcia dla dzieci","friendlyNameShort":"Zajęcia","count":1,"childIds":[],"level":3,"parentId":"atrakcje-dla-dzieci","topParentId":"topcategory|category|subcategory|subcategory2","type":"subcategory2","children":[],"dataBhc":"category3:zajecia-dla-dzieci","url":"/browse/szczecin?category=czas-wolny&category3=zajecia-dla-dzieci","noFollow":false,"onlySelfSelected":false,"selected":false}],"dataBhc":"category2:atrakcje-dla-dzieci","url":"/browse/szczecin?category=czas-wolny&category2=atrakcje-dla-dzieci","noFollow":false,"onlySelfSelected":false,"selected":false},{"guid":"93476ae3-a5b1-4a12-86d8-efab7ca83c03","id":"sport-rekreacja","friendlyName":"Sport i rekreacja","friendlyNameShort":"Sport i rekreacja","count":12,"childIds":["bieganie-sportowe-i-rekreacyjne","jazda-konna","nurkowanie","skoki-spadochronowe","sporty-wodne","strzelnica","v-tenis","wyscigi","wedkarstwo","zeglarstwo"],"level":2,"parentId":"czas-wolny","topParentId":"topcategory|category|subcategory|subcategory2","type":"subcategory","children":[{"guid":"79a2482f-79c3-4673-9709-becca58362b8","id":"strzelnica","friendlyName":"Strzelnica","friendlyNameShort":"Strzelnica","count":2,"childIds":[],"level":3,"parentId":"sport-rekreacja","topParentId":"topcategory|category|subcategory|subcategory2","type":"subcategory2","children":[],"dataBhc":"category3:strzelnica","url":"/browse/szczecin?category=czas-wolny&category3=strzelnica","noFollow":false,"onlySelfSelected":false,"selected":false},{"guid":"90869e03-88b5-42ed-b3c9-cec00f5361c3","id":"wyscigi","friendlyName":"Wyścigi","friendlyNameShort":"Wyścigi","count":2,"childIds":[],"level":3,"parentId":"sport-rekreacja","topParentId":"topcategory|category|subcategory|subcategory2","type":"subcategory2","children":[],"dataBhc":"category3:wyscigi","url":"/browse/szczecin?category=czas-wolny&category3=wyscigi","noFollow":false,"onlySelfSelected":false,"selected":false},{"guid":"f4ea715d-67f5-4184-b79e-e70aac83b554","id":"wedkarstwo","friendlyName":"Wędkarstwo","friendlyNameShort":"Wędkarstwo","count":2,"childIds":[],"level":3,"parentId":"sport-rekreacja","topParentId":"topcategory|category|subcategory|subcategory2","type":"subcategory2","children":[],"dataBhc":"category3:wedkarstwo","url":"/browse/szczecin?category=czas-wolny&category3=wedkarstwo","noFollow":false,"onlySelfSelected":false,"selected":false},{"guid":"359e499b-f5f5-41b9-b0b7-c3a9d5f4c283","id":"bieganie-sportowe-i-rekreacyjne","friendlyName":"Bieganie sportowe i rekreacyjne","friendlyNameShort":"Bieganie sportowe i rekreacyjne","count":1,"childIds":[],"level":3,"parentId":"sport-rekreacja","topParentId":"topcategory|category|subcategory|subcategory2","type":"subcategory2","children":[],"dataBhc":"category3:bieganie-sportowe-i-rekreacyjne","url":"/browse/szczecin?category=czas-wolny&category3=bieganie-sportowe-i-rekreacyjne","noFollow":false,"onlySelfSelected":false,"selected":false},{"guid":"afd18f1b-44ed-4592-a50c-c19b639ae756","id":"jazda-konna","friendlyName":"Jazda konna","friendlyNameShort":"Jazda konna","count":1,"childIds":[],"level":3,"parentId":"sport-rekreacja","topParentId":"topcategory|category|subcategory|subcategory2","type":"subcategory2","children":[],"dataBhc":"category3:jazda-konna","url":"/browse/szczecin?category=czas-wolny&category3=jazda-konna","noFollow":false,"onlySelfSelected":false,"selected":false},{"guid":"dd78004f-877f-4635-8919-6534326934b6","id":"nurkowanie","friendlyName":"Nurkowanie","friendlyNameShort":"Nurkowanie","count":1,"childIds":[],"level":3,"parentId":"sport-rekreacja","topParentId":"topcategory|category|subcategory|subcategory2","type":"subcategory2","children":[],"dataBhc":"category3:nurkowanie","url":"/browse/szczecin?category=czas-wolny&category3=nurkowanie","noFollow":false,"onlySelfSelected":false,"selected":false},{"guid":"5e0e5953-76a2-49da-8171-ab6382eeb296","id":"skoki-spadochronowe","friendlyName":"Skoki spadochronowe","friendlyNameShort":"Skoki spadochronowe","count":1,"childIds":[],"level":3,"parentId":"sport-rekreacja","topParentId":"topcategory|category|subcategory|subcategory2","type":"subcategory2","children":[],"dataBhc":"category3:skoki-spadochronowe","url":"/browse/szczecin?category=czas-wolny&category3=skoki-spadochronowe","noFollow":false,"onlySelfSelected":false,"selected":false},{"guid":"a7897c5e-9c93-4f65-a730-f95a676970e0","id":"sporty-wodne","friendlyName":"Sporty wodne","friendlyNameShort":"Sporty wodne","count":1,"childIds":[],"level":3,"parentId":"sport-rekreacja","topParentId":"topcategory|category|subcategory|subcategory2","type":"subcategory2","children":[],"dataBhc":"category3:sporty-wodne","url":"/browse/szczecin?category=czas-wolny&category3=sporty-wodne","noFollow":false,"onlySelfSelected":false,"selected":false},{"guid":"1a1fd3ae-35e7-4dbd-bc00-e35def65b9a2","id":"v-tenis","friendlyName":"Tenis","friendlyNameShort":"Tenis","count":1,"childIds":[],"level":3,"parentId":"sport-rekreacja","topParentId":"topcategory|category|subcategory|subcategory2","type":"subcategory2","children":[],"dataBhc":"category3:v-tenis","url":"/browse/szczecin?category=czas-wolny&category3=v-tenis","noFollow":false,"onlySelfSelected":false,"selected":false},{"guid":"8c83ac81-64d0-4213-8e72-998eab065d24","id":"zeglarstwo","friendlyName":"Żeglarstwo","friendlyNameShort":"Żeglarstwo","count":1,"childIds":[],"level":3,"parentId":"sport-rekreacja","topParentId":"topcategory|category|subcategory|subcategory2","type":"subcategory2","children":[],"dataBhc":"category3:zeglarstwo","url":"/browse/szczecin?category=czas-wolny&category3=zeglarstwo","noFollow":false,"onlySelfSelected":false,"selected":false}],"dataBhc":"category2:sport-rekreacja","url":"/browse/szczecin?category=czas-wolny&category2=sport-rekreacja","noFollow":false,"onlySelfSelected":false,"selected":false},{"guid":"7fef3478-e7da-4fbe-b015-e6d240558e5e","id":"bilety","friendlyName":"Bilety","friendlyNameShort":"Bilety","count":8,"childIds":["festiwale","filmy","koncerty","targi-i-konferencje","teatr-i-widowiska"],"level":2,"parentId":"czas-wolny","topParentId":"topcategory|category|subcategory|subcategory2","type":"subcategory","children":[{"guid":"0f9bebb7-1a8a-4e65-99df-c15d84ad9555","id":"festiwale","friendlyName":"Festiwale","friendlyNameShort":"Festiwale","count":4,"childIds":[],"level":3,"parentId":"bilety","topParentId":"topcategory|category|subcategory|subcategory2","type":"subcategory2","children":[],"dataBhc":"category3:festiwale","url":"/browse/szczecin?category=czas-wolny&category3=festiwale","noFollow":false,"onlySelfSelected":false,"selected":false},{"guid":"fd97494d-71b3-4451-801b-b7c5841b5aeb","id":"targi-i-konferencje","friendlyName":"Targi i konferencje","friendlyNameShort":"Targi i konferencje","count":4,"childIds":[],"level":3,"parentId":"bilety","topParentId":"topcategory|category|subcategory|subcategory2","type":"subcategory2","children":[],"dataBhc":"category3:targi-i-konferencje","url":"/browse/szczecin?category=czas-wolny&category3=targi-i-konferencje","noFollow":false,"onlySelfSelected":false,"selected":false},{"guid":"0bc79434-fc4c-482a-b19d-e8af6cc0ac5b","id":"koncerty","friendlyName":"Koncerty","friendlyNameShort":"Koncerty","count":2,"childIds":[],"level":3,"parentId":"bilety","topParentId":"topcategory|category|subcategory|subcategory2","type":"subcategory2","children":[],"dataBhc":"category3:koncerty","url":"/browse/szczecin?category=czas-wolny&category3=koncerty","noFollow":false,"onlySelfSelected":false,"selected":false},{"guid":"336dcb14-e562-4e1c-ac1f-bb54fe50c4d4","id":"filmy","friendlyName":"Filmy","friendlyNameShort":"Filmy","count":1,"childIds":[],"level":3,"parentId":"bilety","topParentId":"topcategory|category|subcategory|subcategory2","type":"subcategory2","children":[],"dataBhc":"category3:filmy","url":"/browse/szczecin?category=czas-wolny&category3=filmy","noFollow":false,"onlySelfSelected":false,"selected":false},{"guid":"c4788e6b-2a57-4a51-bc86-b2cf4f78108a","id":"teatr-i-widowiska","friendlyName":"Teatr i widowiska","friendlyNameShort":"Teatr i widowiska","count":1,"childIds":[],"level":3,"parentId":"bilety","topParentId":"topcategory|category|subcategory|subcategory2","type":"subcategory2","children":[],"dataBhc":"category3:teatr-i-widowiska","url":"/browse/szczecin?category=czas-wolny&category3=teatr-i-widowiska","noFollow":false,"onlySelfSelected":false,"selected":false}],"dataBhc":"category2:bilety","url":"/browse/szczecin?category=czas-wolny&category2=bilety","noFollow":false,"onlySelfSelected":false,"selected":false},{"guid":"2afb5ba6-75bc-497e-a53a-be118d00f59a","id":"zwiedzanie-i-wycieczki","friendlyName":"Zwiedzanie i wycieczki","friendlyNameShort":"Zwiedzanie i wycieczki","count":5,"childIds":["muzea","wycieczki-samolotem","wycieczki-todzia"],"level":2,"parentId":"czas-wolny","topParentId":"topcategory|category|subcategory|subcategory2","type":"subcategory","children":[{"guid":"23854175-639f-47a0-afca-b272636fad59","id":"muzea","friendlyName":"Muzea","friendlyNameShort":"Muzea","count":2,"childIds":[],"level":3,"parentId":"zwiedzanie-i-wycieczki","topParentId":"topcategory|category|subcategory|subcategory2","type":"subcategory2","children":[],"dataBhc":"category3:muzea","url":"/browse/szczecin?category=czas-wolny&category3=muzea","noFollow":false,"onlySelfSelected":false,"selected":false},{"guid":"f291b1be-63d3-4c1d-a356-803910ab5e6a","id":"wycieczki-todzia","friendlyName":"Wycieczki łodzią","friendlyNameShort":"Wycieczki łodzią","count":2,"childIds":[],"level":3,"parentId":"zwiedzanie-i-wycieczki","topParentId":"topcategory|category|subcategory|subcategory2","type":"subcategory2","children":[],"dataBhc":"category3:wycieczki-todzia","url":"/browse/szczecin?category=czas-wolny&category3=wycieczki-todzia","noFollow":false,"onlySelfSelected":false,"selected":false},{"guid":"f2e45046-09ac-439c-bea4-b0d6d1ccb334","id":"wycieczki-samolotem","friendlyName":"Wycieczka samolotem","friendlyNameShort":"Wycieczki samolotem","count":1,"childIds":[],"level":3,"parentId":"zwiedzanie-i-wycieczki","topParentId":"topcategory|category|subcategory|subcategory2","type":"subcategory2","children":[],"dataBhc":"category3:wycieczki-samolotem","url":"/browse/szczecin?category=czas-wolny&category3=wycieczki-samolotem","noFollow":false,"onlySelfSelected":false,"selected":false}],"dataBhc":"category2:zwiedzanie-i-wycieczki","url":"/browse/szczecin?category=czas-wolny&category2=zwiedzanie-i-wycieczki","noFollow":false,"onlySelfSelected":false,"selected":false},{"guid":"1bf81df3-efc0-44f3-937f-8d19e12e1530","id":"nocna-rozrywka","friendlyName":"Nocna rozrywka","friendlyNameShort":"Nocna rozrywka","count":4,"childIds":["v2-filmy","v2-koncerty","v2-teatr-i-widowiska"],"level":2,"parentId":"czas-wolny","topParentId":"topcategory|category|subcategory|subcategory2","type":"subcategory","children":[{"guid":"d3b4fbf0-595b-4f26-98e3-25971debe51b","id":"v2-koncerty","friendlyName":"Koncerty","friendlyNameShort":"Koncerty","count":2,"childIds":[],"level":3,"parentId":"nocna-rozrywka","topParentId":"topcategory|category|subcategory|subcategory2","type":"subcategory2","children":[],"dataBhc":"category3:v2-koncerty","url":"/browse/szczecin?category=czas-wolny&category3=v2-koncerty","noFollow":false,"onlySelfSelected":false,"selected":false},{"guid":"46b5e442-e085-4924-bb93-685fe75ea724","id":"v2-filmy","friendlyName":"Filmy","friendlyNameShort":"Filmy","count":1,"childIds":[],"level":3,"parentId":"nocna-rozrywka","topParentId":"topcategory|category|subcategory|subcategory2","type":"subcategory2","children":[],"dataBhc":"category3:v2-filmy","url":"/browse/szczecin?category=czas-wolny&category3=v2-filmy","noFollow":false,"onlySelfSelected":false,"selected":false},{"guid":"c407f49c-5242-4f70-8018-35e61350a777","id":"v2-teatr-i-widowiska","friendlyName":"Teatr i widowiska","friendlyNameShort":"Teatr i widowiska","count":1,"childIds":[],"level":3,"parentId":"nocna-rozrywka","topParentId":"topcategory|category|subcategory|subcategory2","type":"subcategory2","children":[],"dataBhc":"category3:v2-teatr-i-widowiska","url":"/browse/szczecin?category=czas-wolny&category3=v2-teatr-i-widowiska","noFollow":false,"onlySelfSelected":false,"selected":false}],"dataBhc":"category2:nocna-rozrywka","url":"/browse/szczecin?category=czas-wolny&category2=nocna-rozrywka","noFollow":false,"onlySelfSelected":false,"selected":false}],"dataBhc":"category:czas-wolny","url":"/browse/szczecin?category=czas-wolny","noFollow":false,"onlySelfSelected":false}],"showRefinementBox":true,"useSimplifiedCategory":false,"l1Category":{"type":"topCategory","id":"all-deals","friendlyName":"Wszystkie oferty","children":[],"url":"/browse/szczecin?locale=pl_PL&topCategory=all-deals"},"useExpandedRefinementData":false,"updateSelectedOnReset":false,"showCollapseControl":false,"collapseFilter":false,"showMoreSearch":false,"showMoreSearchPlaceholder":""}],"FeaturedPageData":[],"ScrollToTopOnRefine":false},"Maps":{"brand":"groupon","mapproxy":"//mapproxy.groupon.com","numberPagesCardsOnMap":6,"minimumClusterSize":100},"filters":{"band-size":"f45fa390-7eed-4ada-91d1-53da84399315","bedding-size":"08c4e080-281f-42a1-95c1-daca49ead13d","carats":"c5b284db-bad4-4bab-b5ee-0a18ebd576c7","carrier":"ce511b41-eb27-49cb-8cd0-92c43a125d18","clarity":"2d1641d8-759d-460c-895c-7ccb22061deb","color":"eeb33604-0e3f-4a90-a1b9-78745b94a7d3","compatibility":"5b33ec97-7e15-4e7d-92c5-84a8eadbae2e","condition":"bc80b602-8b32-4337-8f38-e75d3968606c","cup-size":"b3a0edf0-1a5b-4f21-864e-13fceb1baf94","display-size":"81e9c0d3-e2b1-43eb-9d2a-01c55e0ba4e2","display-technology":"2eab301b-0b03-4f02-b99e-858496165891","flash-size":"d278e76e-0553-4c8c-8510-1bce38fc4a96","gender":"e09e371f-de3b-48ab-a5d4-115d30ae385b","hard-drive-size":"969791b8-1f02-47b1-80fd-2acdaefea274","jewelry-material":"c2b525aa-cb5a-4eba-a1e1-665011b23e06","material":"a6616d20-63ad-4025-b696-5a8e654c41c3","mens-apparel-size":"4eafe20c-0b62-4bf0-a2f6-73e45638bd28","mens-shoe-size":"26ffd4b8-81f4-4f2f-8538-8d38cafd3a71","metal":"8108792e-824c-4c53-95de-8587d77aab71","processor":"0fed330e-8fde-44d0-a31f-c80c059e49be","ram-size":"4affa13e-5553-4093-98bb-ccf9501f948b","resolution":"e4a82ee9-ff07-4036-941d-9f4de8e3f9e2","ring-size":"03a70483-fc95-48c6-98a5-3d458ced58ca","stone-color":"f4ece212-efd7-427e-ab38-e81c8660ce05","style":"04b0a539-2643-4e41-90a0-a9c35726bab3","team":"424afc46-f291-4095-8777-9fc7e5f00ad4","womens-apparel-size":"7c1bd792-76c9-4533-86c9-1d0ee8a93eca","womens-shoe-size":"4b388c40-557a-4281-906a-d7a0370a0a71"},"showFilters":false,"appliedFinchSettings":["showBandCards:false","showCollapsingCategories:false","UDCDesktop:false","UDCPercentageOffWithSubtitleOnDesktop:false"],"csrfToken":"cww6MYe1-zjTt567vjLmocaPA89butyzr5KA","division":{"id":"szczecin","cll":{"lat":39.0437,"lng":-77.4875,"ip":"54.166.231.176"},"ell":{"lat":53.428,"lng":14.552}}}