Ceny wyjściowe i proces weryfikacji cen

Porówniania cenowe dla wszystkich ofert z kategorii Travel są ustalane na podstawie ceny określonej przez sprzedawcę dla klientów spoza Groupon. Aby upewnić się, że podawane przez sprzedawców informacje o cenach są prawidłowe, weryfikujemy ceny referencyjne dostępne na stronie oferty w następujący sposób:


  • w przypadku ofert z kuponami cena wyjściowa jest weryfikowana przy użyciu źródeł publicznych, takich jak duże witryny turystyczne (np. booking.com) lub strona internetowa partnera. Dokładne źródło i data weryfikacji ceny wyjściowej umieszczone są w warunkach i szczegółach każdej oferty. Jeśli nie jesteśmy w stanie zweryfikować ceny referencyjnej (np. jeśli sprzedawca nie udostępnia cennika online), nie będziemy mogli podać ceny referencyjnej.

  • dla ofert z kalendarzem rezerwacji (Direct Booking): ceny referencyjne są weryfikowane w oparciu o stawki dostępne na stronie booking.com w momencie weryfikacji. Data weryfikacji ceny jest dostępna w warunkach każdej oferty. Jeśli nie jesteśmy w stanie zweryfikować ceny referencyjnej dla danego terminu (np. jeśli sprzedawca nie udostępnia cennika online), możemy albo nie wskazać w ogóle ceny referencyjnej, albo obliczyć cenę orientacyjną na podstawie średniej dostępnych stawek.

Wartości procentowe porównań cenowych wszystkich ofert są obliczane na podstawie najniższej ceny dostępnej w momencie weryfikacji w konsultowanym źródle. Chociaż strony internetowe, z których korzystamy do weryfikacji cen, proponują bardzo konkurencyjne ceny, to jednak nie zawsze odzwierciedlają one najniższą stawkę oferowaną w Internecie. Ceny na wielu stronach takich jak booking.com również ulegają dynamicznym wahaniom, co oznacza, że zmieniają się od czasu do czasu. Dlatego w każdej ofercie podajemy dokładną datę weryfikacji ceny, aby zapewnić jak największą poprawność i przejrzystość.