Zobowiązanie Groupon do ochrony danych i prywatności zgodne z Ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych (RODO, ang. GDPR)

Wprowadzenie

Firma Groupon traktuje ochronę danych oraz prywatność bardzo poważnie, i dlatego zależy nam na stałym przestrzeganiu przepisów prawa dotyczących ochrony danych. Na tej stronie znajdziesz krótki opis tego, w jaki sposób firma Groupon przestrzega przepisów prawa dotyczących prywatności. Aby zapoznać się ze szczegółowym opisem tego, w jaki sposób wykorzystujemy dotyczące Ciebie dane, zapoznaj się z naszymi „Zasady ochrony prywatności”.


Wchodzące w życie 25 maja 2018 r. Ogólne rozporządzenie o ochronie danych (RODO, ang. GDPR) ustanawia w całej Unii Europejskiej spójne zasady ochrony danych. RODO dotyczy firm z siedzibą w UE, a także globalnych firm, które dostarczają lub oferują towary lub usługi mieszkańcom UE, jak również firm przetwarzających dane przekazane przez mieszkańców UE lub ich dotyczące. Mimo iż wiele zasad RODO opiera się na istniejących unijnych zasadach ochrony danych, RODO ma szerszy zakres i określa bardziej szczegółowe standardy.


Firma Groupon nieustannie dąży do tego, aby mieć pewność, że nasze praktyki w zakresie ochrony danych i prywatności są zgodne z RODO — zobowiązujemy się też do przestrzegania zasad RODO, w tym zasady przejrzystości, kontroli i odpowiedzialności.


Przejrzystość: nasze „Zasady ochrony prywatności” pozostają pojedynczym, skonsolidowanym źródłem informacji o tym, w jaki sposób przetwarzamy dane osobowe. Przekazujemy również dodatkowe informacje o tym, w jaki sposób korzystamy z danych osobowych klientów w pewnych okolicznościach — na przykład gdy gromadzimy nowe dane w określonym celu.


Kontrola klienta: firma Groupon będzie nadal zapewniać klientom kontrolę nad tym, jak przetwarzane są ich dane osobowe, między innymi poprzez umożliwienie klientom rezygnacji z otrzymywanych od nas wiadomości, aktualizacji danych konta i płatności oraz dezaktywacji konta. Ponadto wprowadziliśmy proces, za pomocą którego klienci mogą egzekwować swoje indywidualne prawa wynikające z RODO w odniesieniu do swoich danych osobowych (w ramach żądań zwanych „wnioskami w sprawie praw indywidualnych”). W szczególności klienci mogą odwiedzić portal ochrony danych Groupon (zwany dalej „Portalem”) i złożyć wniosek dotyczący: (1) dostępu do swoich danych osobowych; (2) ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych; (3) sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych; (4) korekty swoich danych osobowych; (5) usunięcia swoich danych osobowych; oraz (6) możliwości przenoszenia swoich danych osobowych (tj. zlecenia przekazania określonych danych osobowych osobie trzeciej w formacie elektronicznym).


Odpowiedzialność: jesteśmy rozliczani z naszych praktyk w zakresie prywatności. Aby upewnić się, że wykorzystujemy Twoje dane osobowe zgodnie z zasadami RODO, zaktualizowaliśmy nasze obecne polityki i praktyki, udokumentowaliśmy, w jaki sposób przestrzegamy RODO, a ponadto zatrudniliśmy inspektora ochrony danych (DPO), który będzie asystować przy naszych bieżących działaniach w zakresie zgodności.

Częste pytania

Samoobsługa

 1. Jak mogę zaktualizować dane mojego konta? Po zalogowaniu się na Groupon.pl możesz umieścić kursor myszy na swojej nazwie użytkownika w prawym górnym rogu ekranu i kliknąć opcję „Konto”. Następnie możesz zaktualizować informacje o koncie, w tym dane dotyczące płatności. Wszystkie zmiany konta powinny być dokonywane za pośrednictwem strony internetowej.

 2. Jak mogę zrezygnować z otrzymywania e-maili od Groupon? Po zalogowaniu się na Groupon.pl możesz umieścić kursor myszy na swojej nazwie użytkownika w prawym górnym rogu ekranu i kliknąć opcję „Subskrypcje”. Następnie możesz zaktualizować swoje preferencje dotyczące subskrypcji. Możesz również zrezygnować z otrzymywania e-maili od Groupon, klikając znajdujące się we wszystkich otrzymywanych od Groupon e-mailach łącze „Anuluj subskrypcję”.

 3. Jak mogę dezaktywować moje konto Groupon? Jeśli chcesz dezaktywować swoje konto Groupon, skontaktuj się z sgroupon.pl/customer_support z tym żądaniem.

 4. Jak mogę powstrzymać Groupon przed gromadzeniem umożliwiających profilowanie informacji o mnie? Jeśli nie chcesz, aby firma Groupon gromadziła informacje o Tobie umożliwiające profilowanie, możesz zrezygnować z niektórych lub wszystkich plików cookie, w tym z plików podstawowych, zwiększających wydajność oraz reklamowych, a także plików cookie serwisów społecznościowych, postępując zgodnie z instrukcjami zawartymi w Polityce plików cookie firmy Groupon.

RODO / Prawa osób fizycznych

 1. Czym są dane osobowe? Zgodnie z RODO termin „dane osobowe” obejmuje wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej. Nazwiska lub adresy e-mail same w sobie kwalifikują się jako dane osobowe, podobnie jak wszystkie informacje o indywidualnym użytkowniku zawarte w jego profilu, nawet jeśli nie są one jednoznacznie powiązane z nazwiskiem.

 2. W celu weryfikacji, po złożeniu zgłoszenia poprzez Portal otrzyma Pan/Pani e-mail weryfikacyjny z prośbą o potwierdzenie adresu e-mail poprzez kliknięcie przycisku “Potwierdź email”. Prosimy pamiętać, iż adres mailowy musi zostać potwierdzony w ciągu pięciu (5) dni od momentu wysłania e-maila weryfikacyjnego.

 3. Jak długo trzeba czekać na odpowiedź na wniosek dotyczący praw indywidualnych? W większości przypadków udzielimy odpowiedzi w ciągu 30 dni kalendarzowych od otrzymania wniosku oraz informacji umożliwiających weryfikację tożsamości. Jeśli zostaną one przekazane osobno, termin na odpowiedź będzie wynosić 30 dni kalendarzowych od daty otrzymania informacji umożliwiających weryfikację tożsamości. Jeśli wniosek będzie szczególnie skomplikowany lub jeśli przekażesz więcej wniosków, możemy nie być w stanie udzielić odpowiedzi przed upływem tego okresu. W takim przypadku powiadomimy Cię w ciągu 30 dni kalendarzowych, że odpowiedź zostanie opóźniona, podając powody takiego opóźnienia oraz oczekiwane ramy czasowe odpowiedzi.

 4. Czy muszę wziąć pod uwagę jakieś szczególne kwestie, gdy zamierzam złożyć wniosek o usunięcie wszystkich moich danych osobowych? Tak. Pamiętaj, że w przypadku gdy poprosisz o usunięcie wszystkich swoich danych osobowych lub zechcesz usunąć określone dane osobowe, które pozwalają nam kontaktować się z Tobą lub prowadzić Twoje konto w Groupon, w przyszłości nie będziemy w stanie przetworzyć żadnych związanych z Twoim kontem żądań z zakresu obsługi klienta, w tym dotyczących zwrotów i obsługi kuponów.

 5. W jaki sposób mogę się upewnić, że sprzedawca Groupon usunie lub zaktualizuje posiadane przez siebie moje dane osobowe lub ograniczy przetwarzanie moich danych osobowych? Będziemy informować sprzedawców o takich prośbach, ale to oni pozostają odpowiedzialni za ich spełnienie. Jeśli będziesz mieć prośbę dotyczącą danych osobowych przetwarzanych przez konkretnego sprzedawcę Groupon, zalecamy skontaktowanie się bezpośrednio z takim sprzedawcą.

 6. Do kogo mogę się zwrócić w przypadku pytań dotyczących ochrony danych i praktyk z zakresu ochrony prywatności firmy Groupon? Na początek zapoznaj się z naszymi „Zasady ochrony prywatności”. W razie dodatkowych pytań możesz skontaktować się z Biurem ds. Prywatności pod adresem privacy@groupon.pl.

 7. Nie chcę złożyć wniosku dotyczącego praw indywidualnych, ale chcę złożyć skargę dotyczącą tego, w jaki sposób firma Groupon przetwarzała moje dane osobowe. Co mam zrobić? Możesz wnieść taką skargę za pośrednictwem Portalu, zgłosić ją do Biura ds. Prywatności, wysyłając e-mail na adres privacy@groupon.pl, Zespołowi ds. Zgodności z Przepisami pod adresem legalcompliance@groupon.com, lub też korzystając z Infolinii ds. Etyki Groupon, EthicsPoint, bądź online, bądź telefonicznie, wybierając numer właściwego kraju, który można znaleźć w witrynie internetowej EthicsPoint.