Euro Bank S.A.

5 zł: groupon uprawniający do założenia konta w eurobanku i otrzymania bonusów o wartości do 200 zł

Wybierz opcję

Wyróżniki

Po założeniu konta Active i spełnieniu warunków opisanych w regulaminie promocji klient otrzyma bonusy do 200 zł

O tej ofercie

Oferta

 • 5 zł za groupon uprawniający do założenia konta oszczędnościowo-rozliczeniowego w eurobanku i otrzymania bonusów do 200 zł (po spełnieniu wszystkich warunków zawartych w Regulaminie Promocji).

Jak skorzystać z grupona i zyskać bonusy o wartości do 200 zł:

Aby otrzymać bonus 50 zł na start należy:

 • kupić groupon
 • wypełnić formularz zgłoszeniowy, do którego klient zostanie przekierowany po zakupie groupona - do dnia 2.08.2015 r.
 • założyć w eurobanku konto osobiste za pomocą wniosku internetowego do dnia 16.08.2015 r.
 • pobrać, aktywować na telefonie lub tablecie aplikację mobilną eurobanku oraz do 31.08.2015 r. zalogować się przynajmniej raz w sekcji „moje finanse”

Aby otrzymać dodatkowe bonusy - do 150 zł dla aktywnych należy:

1) w I miesiącu kalendarzowym po zawarciu umowy konta: 

 • zasilić konto łączną kwotą min. 1500 zł i zrealizować płatności kartą na kwotę min. 400 zł
 • klient otrzyma dodatkowe 50 zł

2) w II miesiącu kalendarzowym po zawarciu umowy konta: 

 • zasilić konto łączną kwotą min. 1500 zł i zrealizować płatności kartą na kwotę min. 400 zł
 • klient otrzyma kolejne 50 zł

3) w III miesiącu kalendarzowym po zawarciu umowy konta:

 • zasilić konto łączną kwotą min. 1500 zł i zrealizować płatności kartą na kwotę min. 400 zł
 • klient otrzyma następne 50 zł na swoim nowym koncie

Zalety konta active:

 • 0 zł za wypłatę gotówki w PLN w dowolnym bankomacie w Polsce
 • do 720 zł zwrotu rocznie za wydatki kartą na rozrywkę, sport i rekreację dla uczestników Programu „Rodzina i Przyjaciele”
 • 0 zł za prowadzenie konta i wydanie karty debetowej
 • 0 zł za przelewy do innego banku (Elixir) i wykonywanie zleceń stałych przez Internet niezależnie od liczby transakcji
 • darmowy pakiet assistance pomocy domowej, komputerowej i medycznej - m.in pomoc: specjalisty w przypadku drobnych awarii sprzętu domowego, informatyka w razie awarii komputera, bądź zamówieniu wizyty lekarskiej w razie nagłego zachorowania
 • 2% dla salda do 1500 zł – promocyjne oprocentowanie konta, wystarczy przelewać na konto swój dochód (wynagrodzenie, emeryturę lub rentę)
 • nowoczesna bankowość mobilna – zapewniająca dostęp do swoich finansów zawsze i wszędzie w telefonie komórkowym, czy tablecie

Więcej informacji o zasadach znajduje się w Regulaminie Promocji.

Akcja promocyjna „Konto z Bonusem na Groupon.pl” trwa od 14.07.2015 r. do 31.12.2015 r. i dotyczy konta osobistego Active. Uczestnikiem  może być osoba, która w okresie 12 miesięcy przed dniem przystąpienia do Akcji promocyjnej: nie była posiadaczem, współposiadaczem lub pełnomocnikiem konta oraz nie miała zawartej umowy o usługi bankowości elektronicznej w Euro Banku S.A. W ramach Akcji promocyjnej Uczestnik jest uprawniony do otrzymania maksymalnie czterech Bonusów.

Opłata za prowadzenie konta Active nie jest pobierana pod warunkiem miesięcznych wpływów na konto na kwotę min. 1500 zł lub miesięcznego salda depozytów na kwotę min. 15 000 zł jak również w przypadku, gdy konto służy do spłaty rat kredytu hipotecznego/gotówkowego/konsolidacyjnego udzielonego na kwotę min. 1500 zł lub w przypadku posiadania karty kredytowej z limitem kredytowym min. 500 zł i rozliczenia tą kartą min. 3 transakcji bezgotówkowych w miesiącu.

Program „Rodzina i Przyjaciele” dotyczy konta w pakiecie Active. Zwrot w Programie „Rodzina i Przyjaciele” wynosi maksymalnie 60 zł miesięcznie i dotyczy transakcji bezgotówkowych zrealizowanych kartami Posiadacza konta wydanymi do rachunku bieżącego objętego Programem.

Ubezpieczenia assistance wymagają aktywacji.

Aplikacja mobilna dostępna  jest na systemach iOS, WindowsPhone, Android.

Szczegóły oferty, w tym opłaty i prowizje, Regulamin Programu „Rodzina i Przyjaciele”, Regulamin promocji dla posiadaczy kont Active ,Tabela Oprocentowania Kont, szczegóły dotyczące ubezpieczeń assistance oraz wyłączenia odpowiedzialności zawarte  są w  Szczególnych Warunkach Ubezpieczenia Medical Assistance, Home Assistance, Assistance sprzętu komputerowego i Concierge posiadaczy kont w eurobanku dla osób fizycznych i  dostępne są na www.eurobank.pl i w placówkach Euro Banku S.A., a regulamin Akcji promocyjnej  „Konto z Bonusem na Groupon.pl” na www.konto-eurobank.pl/groupon.

Organizatorem akcji „Konto z Bonusem na groupon.pl” („Akcja”) jest Euro Bank S.A. („Bank”), z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Św. Mikołaja 72, 50-126 Wrocław, wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025313, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego NIP: 521-008-25-38, kapitał zakładowy: 563 096 032,05 zł (opłacony w całości)

Warunki

Groupon ważny do 02.08.2015 i dostępny od razu po zakupie w zakładce Moje Konto.
Ograniczenia:  1 osoba może wykorzystać maks. 1 groupon. Uczestnikiem akcji promocyjnej może być wyłącznie pełnoletnia osoba fizyczna, która w okresie 12 miesięcy przed dniem przystąpienia do akcji promocyjnej nie była posiadaczem, współposiadaczem lub pełnomocnikiem do konta dla osób fizycznych prowadzonego przez Bank oraz nie miała zawartej umowy o usługi bankowości elektronicznej w Euro Banku S.A.. W przypadku nie spełnienia przez Uczestnika warunku do wypłaty jednego z czterech Bonusów: Bonusu na Start, Bonusu dla Aktywnych, Bonusu dla Aktywnych 2 lub Bonusu dla Aktywnych 3, Uczestnik traci prawo do nabycia kolejnych Bonusów stanowiących nagrodę w promocji. 
Realizacja: aby zrealizować groupon należy do dnia 2.08.2015 wypełnić formularz kontaktowy na stronie: http://konto-eurobank.pl/groupon podając Kod grouponu a następnie wypełnić wniosek internetowy. 
Dodatkowe informacje: w ramach promocji po spełnieniu warunków uczestnik uprawniony jest do otrzymania maks. 4 bonusów: 
Bonusu na Start, Bonusu dla Aktywnych, Bonusu dla Aktywnych 2, Bonusu dla Aktywnych 3. Warunki otrzymania bonusów dostępne w Regulaminie Promocji. Wartość pojedynczego Bonusu wynosi 50 zł, a łączna maksymalna wartość Bonusów wynosi 200 zł.
Sprawdź przed zakupem: najczęściej zadawane pytania i warunki korzystania. Szczegóły oferty znajdziesz w jej opisie.

naprezent

Euro Bank S.A.