zamknij
Do 25% zniżki od ceny sprzedaży na urodę i fajne aktywności z kodem SUPER25. Jutro koniec.

GROUPON POLAND BANK_ BGZ OPTIMA

5 zł za groupon upoważniający do wzięcia udziału w promocji „Konto na zakupy” oraz otrzymania nawet 450 zł w prezencie

Wybierz opcję

Wyróżniki

Po spełnieniu warunków promocji klient dostaje nawet 450 zł, które będą przelane bezpośrednio na jego konto w Banku BGŻ BNP Paribas S.A.

O tej ofercie

Kup groupon i załóż Konto Optymalne w Banku BGŻ BNP Paribas S.A., a w promocji „Konto na zakupy”, organizowanej przez Ad Astra Sp. z o. o. możesz otrzymać do 150 zł za aktywne używanie konta. Dodatkowo możesz otrzymać do 300 zł w promocji „Konto z Money Back”, organizowanej przez Bank BGŻ BNP Paribas S.A.. Premia może wynieść nawet do 450 zł.

Oferta

 • 5 zł za groupon upoważniający do udziału w Promocji „Konto na zakupy”.

Otwórz konto osobiste w planie taryfowym Konto Optymalne w Banku BGŻ BNP Paribas S.A. przez internet za pośrednictwem kuriera i spełnij poniższe warunki, by otrzymać premię w wysokości do 450 zł:

 • Dokonaj zgłoszenia w Promocji poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego na stronie www.kontonazakupy.pl w terminie do dnia 10.07.2017,
 • Złóż wniosek o otworzenie Konta Optymalnego wraz z kartą przez internet do dnia 10.07.2017 r. oraz podpisz umowę do dnia 24.07.2017;
 • Zapewnij wpływy na Konto Optymalne o łącznej wartości min 1000 zł w miesiącu sierpniu 2017;
 • Dokonaj transakcji bezgotówkowych kartą debetową o łącznej wartości min. 300 zł w miesiącu sierpniu 2017;
 • Płać karta debetową – dokonuj transakcji bezgotówkowych kartą debetową, w okresie 12 miesięcy od zawarcia Umowy, a w ramach promocji „Konto z Money Back” 2% ich łącznej miesięcznej wartości wróci do Ciebie (maks. 25 zł miesięcznie);

Wybierz Konto Optymalne, a oprócz nagród w promocjach skorzystasz z:

 • 0 zł za prowadzenie konta
 • 0 zł pobierane przez Bank za wypłaty z bankomatów własnych Banku, Planet Cash w Polsce oraz za granica z bankomatów grupy BNP Paribas oraz grupy Global Alliance
 • 0 zł za internetowe przelewy krajowe w złotych
 • 0 zł za obsługę karty do konta dla posiadacza

Szczegółowe warunki poszczególnych promocji:

 1. Promocja „Konto na zakupy” Każdy uczestnik promocji „Konto na zakupy”, organizowanej przez Ad Astra Sp. z o. o. zgodnie z Regulaminem promocji „Konto na zakupy” może otrzymać nagrodę w wysokości 150 zł, przy czym przyznanie premii nastąpi po spełnieniu wszystkich warunków promocji określonych w Regulaminie promocji, w szczególności są to łącznie:
  • Dokonanie zgłoszenia w Promocji poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego na stronie www.kontonazakupy.pl do dnia 10.07.2017;
  • Złożenie wniosku o otworzenie Konta Optymalnego wraz z karta przez internet do dnia 10.07.2017 oraz zawarcia za pośrednictwem kuriera Umowy ramowej Rachunków Bankowych, Karty oraz Elektronicznych Kanałów Dostępu (dalej „Umowa ramowa”) do dnia 24.07.2017;
  • Uzyskanie wpływów na konto o łącznej wartości min 1000 zł w miesiącu sierpniu 2017;
  • Dokonanie transakcji bezgotówkowych kartą debetową o łącznej wartości min. 300 zł w miesiącu sierpniu 2017;
  • Posiadanie Konta Optymalnego oraz niezastrzeżonej karty debetowej na dzień wypłaty nagrody;
 2. Promocja „Konto z Money Back” Każdy uczestnik promocji „Konto z Money Back” może zdobyć maksymalnie 12 nagród w maksymalnej wysokości 25 zł każda. Zgodnie z Regulaminem promocji „Konto z Money Back” może on otrzymać nagrodę w łącznej wysokości do 300 zł (po 25 zł przez 12 miesięcy) przy czym przyznanie maksymalnej łącznej wartości nagród dla jednego uczestnika nastąpi po łącznym spełnieniu wszystkich warunków promocji określonych w Regulaminie promocji, w szczególności są to łącznie:
  • Dokonanie transakcji bezgotówkowych kartą debetową o łącznej wartości min. 1,250 zł (2% tej wartości daje 25 zł zwrotu) w ciągu 12 miesięcy od zawarcia Umowy;
  • Posiadanie Konta Optymalnego oraz niezastrzeżonej karty debetowej na dzień wypłaty nagrody;

Promocja „Konto na zakupy” oraz promocja „Konto z Money Back” są dostępne dla osób fizycznych, które:

 • ukończyły 18 lat i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych,
 • nie są stroną Umowy ramowej Rachunków Bankowych, Karty oraz Elektronicznych Kanałów Dostępu z Bankiem BGŻ BNP Paribas S.A. (dalej „Umowa ramowa”) na dzień składania wniosku o zawarcie tej Umowy ramowej oraz otwarcie konta w ramach promocji
 • w okresie od dnia 12 grudnia 2016 roku do dnia 11 czerwca 2017 roku (czyli w okresie 6 miesięcy przed datą rozpoczęcia Promocji) nie był posiadaczem ani współposiadaczem rachunku oszczędnościowo – rozliczeniowego w Banku;

Szczegółowe warunki otrzymania promocyjnych warunków w zakresie opłaty za prowadzenia Konta Optymalnego z planem taryfowym Konto Optymalne („Konto”) są zawarte w Umowie ramowej oraz Regulaminie Promocji „Konto z Money Back”. dostępne są na stronie www.bgzbnpparibas.pl.

Konto Optymalne w ramach promocji „Konto na zakupy” prowadzone jest przez Bank BGŻ BNP Paribas S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000011571, posiadający NIP 526-10-08-546 oraz kapitał zakładowy w wysokości 84 238 318 zł w całości wpłacony.

Warunki

Groupon ważny do 10.07.2017 roku i dostępny od razu po zakupie w zakładce Moje groupony.
Ograniczenia: 1 osoba może kupić 1 groupon. Oferta skierowana do osób fizycznych pełnoletnich posiadających pełną zdolność do czynności prawnych, które nie są stroną Umowy ramowej na dzień składania wniosku o zawarcie tej Umowy ramowej oraz otwarcie konta; nie byli posiadaczami ani współposiadaczami rachunku oszczędnościowo – rozliczeniowego w Banku BGŻ BNP Paribas od dnia 12 grudnia 2016. Liczba grouponów ograniczona do 1000 sztuk.
Realizacja: aby wziąć udział w promocji „Konto na zakupy" i otrzymać nagrodę o wartości 150 zł, należy spełnić warunki określone w Regulaminie promocji „Konto na zakupy", w szczególności nabyć groupon, zarejestrować się w Promocji na stronie http://www.kontonazakupy.pl/ do 10.07.2017. Po dokonaniu rejestracji należy kliknąć w przycisk „Otwórz konto" i do 24.07.2017 zawrzeć z Bankiem BGŻ BNP Paribas S.A. przez kuriera Umowę ramową, otworzyć konto osobiste w planie taryfowym Konto Optymalne wraz z kartą debetową w promocji „Konto z Money Back" Ponadto należy posiadać ww. konto oraz kartę debetową na dzień wydania nagrody, tj. nie zrezygnować z Karty, nie zablokować jej lub nie zastrzec. Następnie należy w miesiącu sierpniu 2017 wykonać bezgotówkowe transakcje kartą debetową o łącznej wartości min. 300 zł, a także uzyskać w miesiącu sierpniu 2017 wpływy na konto w wysokości co najmniej 1000 zł.
Nagroda dla promocji „Konto na zakupy" zostanie wypłacona, przez Ad Astra Sp. z o. o., do dnia 29 września 2017; dla promocji „Konto z Money Back" dwunastokrotnie, w kolejnym cyklu rozliczeniowym po dokonaniu transakcji kartą.
Szczegółowe zasady promocji „Konto na zakupy" dostępne są w Regulaminie promocji „Konto na zakupy" na stronie http://www.kontonazakupy.pl/ oraz pod nr tel. 22 299 11 50 (opłata za połączenie według cennika operatora). Szczegółowe zasady promocji „Konto z Money Back" dostępne są w regulaminie promocji, dostępnym na www.bgzbnpparibas.pl/klienci-indywidualni/konta/konto-optymalne
Sprawdź przed zakupem: najczęściej zadawane pytania i warunki korzystania. Szczegóły oferty znajdziesz w jej opisie.

GROUPON POLAND BANK_ BGZ OPTIMA