GROUPON POLAND BANK_ BGZ OPTIMA

5 zł: groupon upoważniający do udziału w promocji Premia z iKontem i otrzymania do 350 zł za korzystanie z konta i karty

Wybierz opcję

Wyróżniki

Po spełnieniu warunków promocji można otrzymać nawet 350 zł, które będą przelane bezpośrednio na konto klienta w Banku BGŻ BNP Paribas S.A.

O tej ofercie

Kup kod groupon i załóż iKonto, a w promocji „Premia z iKontem”, organizowanej przez Ad Astra Sp. z o. o., możesz otrzymać do 150 zł za aktywne używanie konta. Dodatkowo możesz otrzymać do 200 zł w promocji „iKonto z kartą – edycja II”, organizowanej przez Bank BGŻ BNP Paribas S.A.. Premia może wynieść nawet 350 zł.

Oferta

 • 5 zł za groupon upoważniający do udziału w Promocji „Premia z iKontem”.

Otwórz konto osobiste w Banku BGŻ BNP Paribas S.A. przez internet za pośrednictwem kuriera i spełnij poniższe warunki, by otrzymać premię w wysokości do 350 zł:

 • Złóż wniosek o otworzenie konta przez internet do dnia 21.05.2017 r. oraz podpisz umowę do dnia 05.06.2017 r.;
 • Zapewnij wpływy na konto o łącznej wartości min 1000 zł w każdym z miesięcy czerwiec – lipiec 2017 r.;
 • Dokonaj transakcji bezgotówkowych kartą debetową o łącznej wartości min. 300 zł każdym z miesięcy czerwiec – lipiec 2017 r.;
 • Płać karta debetową – dokonuj transakcji bezgotówkowych kartą debetową w miesiącach czerwiec – październik 2017 r., a w ramach promocji „iKonto z kartą – II edycja” 3% ich łącznej miesięcznej wartości wróci do Ciebie (maks. 40 zł miesięcznie);

Wybierz iKonto, a oprócz nagród w promocjach skorzystasz z:

 • 0 zł za prowadzenie konta pod warunkiem miesięcznego wpływu w wysokości min. 1000 zł
 • 0 zł pobierane przez Bank za wypłaty ze wszystkich bankomatów na świecie (inne podmioty, np. operatorzy bankomatów, mogą naliczać swoje opłaty)
 • 0 zł za realizację zleceń stałych i poleceń zapłaty
 • 0 zł za internetowe przelewy krajowe w złotych
 • 0 zł za obsługę karty do konta dla posiadacza konta pod warunkiem wykonania w każdym miesiącu/cyklu prowizyjnym transakcji bezgotówkowych na kwotę minimum 300 zł

Szczegółowe warunki poszczególnych promocji:

1) Promocja „Premia z iKontem”

Każdy uczestnik promocji „Premia z iKontem” organizowanej przez Ad Astra Sp. z o. o., może zdobyć maksymalnie 3 nagrody w wysokości 50 zł każda. Zgodnie z Regulaminem promocji „Premia z iKontem” może on otrzymać nagrodę w łącznej wysokości do 150zł, przy czym przyznanie maksymalnej łącznej wartości nagród dla jednego uczestnika nastąpi po łącznym spełnieniu wszystkich warunków promocji określonych w Regulaminie promocji, w szczególności są to łącznie:

 • Złożenie wniosku o otworzenie konta przez internet do dnia 21.05.2017 r. oraz otworzenie konta do dnia 05.06.2017 r.;
 • Uzyskanie wpływów na konto o łącznej wartości min 1000 zł w każdym z miesięcy czerwiec – lipiec 2017 r.;
 • Dokonanie transakcji bezgotówkowych kartą debetową o łącznej wartości min. 300 zł w każdym z miesięcy czerwiec – lipiec 2017 r.;
 • Posiadanie iKonta oraz niezastrzeżonej karty debetowej na dzień wypłaty nagrody;

2) Promocja „iKonto z kartą – II edycja”

Każdy uczestnik promocji „iKonto z kartą – II edycja” może zdobyć maksymalnie 5 nagród w maksymalnej wysokości 40 zł każda. Zgodnie z Regulaminem promocji „iKonto z kartą – II edycja” może on otrzymać nagrodę w łącznej wysokości do 200 zł (po 40zł przez 5 miesięcy) przy czym przyznanie maksymalnej łącznej wartości nagród dla jednego uczestnika nastąpi po łącznym spełnieniu wszystkich warunków promocji określonych w Regulaminie promocji, w szczególności są to łącznie:

 • Dokonanie transakcji bezgotówkowych kartą debetową o łącznej wartości min. 1333,34 zł (3% tej wartości daje 40 zł zwrotu) w każdym z miesięcy czerwiec – październik 2017 r.;
 • Posiadanie Konta oraz niezastrzeżonej karty debetowej na dzień wypłaty nagrody;

Promocja „Premia z iKontem” oraz promocja „iKonto z kartą – II edycja” są dostępne dla osób fizycznych, które:

 • ukończyły 18 lat i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych,
 • nie są stroną Umowy ramowej Rachunków Bankowych, Karty oraz Elektronicznych Kanałów Dostępu z Bankiem BGŻ BNP Paribas S.A. (dalej „Umowa ramowa”) na dzień składania wniosku o zawarcie tej Umowy ramowej oraz otwarcie konta w ramach promocji
 • w ciągu 36 miesięcy przed dniem rozpoczęcia promocji nie byli posiadaczami ani współposiadaczami konta osobistego w Banku BGŻ BNP Paribas S.A. (dalej „Bank”) oraz, przed połączeniem BGŻ S.A. i BNP Paribas Bank Polska S.A., nie byli posiadaczami ani współposiadaczami konta osobistego zarówno w BGŻ S.A. ani w BNP Paribas Bank Polska S.A.,

Szczegółowe warunki otrzymania promocyjnych warunków w zakresie opłaty za prowadzenia iKonta z planem taryfowym Konto Praktyczne („Konto”) są zawarte w Umowie ramowej. Szczegółowe zasady otwierania i prowadzenia Konta określa umowa dotycząca tego produktu, której wzór dostępny jest na stronie www.bgzbnpparibas.pl.

iKonto w ramach promocji „Premia z iKontem” prowadzone jest przez Bank BGŻ BNP Paribas S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000011571, posiadający NIP 526-10-08-546 oraz kapitał zakładowy w wysokości 84 238 318 zł w całości wpłacony („Bank”).

Warunki

Groupon ważny do 21.05.2017 i dostępny od razu po zakupie w zakładce Moje groupony.
Ograniczenia: 1 osoba może kupić i wykorzystać maks. 1 groupon. Oferta skierowana do osób fizycznych pełnoletnich, posiadających pełną zdolność do czynności prawnych, które nie są stroną Umowy ramowej na dzień składania wniosku o zawarcie tej Umowy ramowej oraz otwarcie konta; w ciągu 36 miesięcy przed dniem rozpoczęcia promocji nie byli posiadaczami ani współposiadaczami konta osobistego w Banku oraz, przed połączeniem BGŻ S.A. i BNP Paribas Bank Polska S.A., nie byli posiadaczami ani współposiadaczami konta osobistego zarówno w banku BGŻ S.A. oraz w BNP Paribas Bank Polska S.A. Liczba grouponów jest ograniczona do 1000 szt.
Realizacja: aby wziąć udział w promocji „Premia z iKontem” i otrzymać nagrody o łącznej wartości nawet 150 zł, należy spełnić warunki określone w Regulaminie promocji „Premia z iKontem”, w szczególności nabyć groupon, zarejestrować się w Promocji na stronie www.premiazikontem.pl i złożyć wniosek o iKonto do 21.05.2017. Po dokonaniu rejestracji należy kliknąć w przycisk „Otwórz konto” i do 05.06.2017 r. zawrzeć z Bankiem BGŻ BNP Paribas S.A. Umowę ramową oraz otworzyć konto osobiste wraz z kartą debetową. Ponadto należy posiadać ww. konto oraz kartę debetową na dzień wydania nagrody, tj. nie zrezygnować z Karty, nie zablokować jej lub nie zastrzec. Następnie należy także co miesiąc, w miesiącach od czerwca do lipca 2017 r., wykonać bezgotówkowe transakcje kartą debetową o łącznej wartości min. 300 zł, a także uzyskać w każdym z powyższych miesięcy wpływy na konto w wysokości co najmniej 1000 zł. Nagrody będą wypłacane w następujący sposób: dla promocji „Premia z iKontem” dwukrotnie – do 18 lipca 2017 r. oraz do 31 sierpnia 2017 r.; dla promocji „iKonto z kartą – II edycja” pięciokrotnie, w kolejnym cyklu rozliczeniowym po dokonaniu transakcji kartą. Szczegółowe zasady promocji „Premia z iKontem" w Regulaminie promocji „Premia z iKontem” dostępnym na stronie www.premiazikontem.pl oraz pod nr tel. 22 299 11 50 (opłata za połączenie według cennika operatora). Szczegółowe zasady promocji „iKonto z kartą – II edycja” w regulaminie promocji, dostępnym na www.bgzbnpparibas.pl.
Sprawdź przed zakupem: najczęściej zadawane pytania i warunki korzystania. Szczegóły oferty znajdziesz w jej opisie.

GROUPON POLAND BANK_ BGZ OPTIMA