zamknij
GROUPON DAY - UBER EATS 60 zł extra za pierwsze 2 zamówienia!

Agora S.A.

5 zł za groupon uprawniający do założenia konta Godnego Polecenia w BZ WBK S.A. z premią w wysokości 195 zł

Wybierz opcję

Wyróżniki

Otwarcie Konta Godnego Polecenia i 120 zł premii gwarantowanej od Organizatora oraz ekstra bonus 75 zł na zakupy na platformie groupon.pl

O tej ofercie

Konto maksymalnie komfortowe i mobilne. Wiele praktycznych usług dostępnych bez opłat. Korzystaj do woli bez ponoszenia dodatkowych opłat. Z dzisiejszym grouponem otrzymasz dodatkową premię. 

Oferta 

 • 5 zł za groupon uprawniający do złożenia wniosku o otwarcie Konta Godnego Polecenia w promocji „Konto na 4%” w BZ WBK S.A. i otrzymania premii gwarantowanej w wysokości 120 zł od Organizatora oraz bonusu 75 zł do wykorzystania na zakupy realizowane na platformie groupon.pl po spełnieniu łącznie warunków Regulaminu

Aby skorzystać z promocji i otrzymać od Organizatora premię gwarantowaną w wysokości 120 zł oraz bonus 75 zł do wykorzystanie na zakupy realizowane na platformie Groupon należy:  

 • Do dnia 12.05.2016 do godziny 23:59:59 zarejestrować się w Aplikacji konkursowej na stronie akcji promocyjnej kontozgroupon.zpremia.pl/promocja podając adres e-mail oraz kodu grouponu. Kod groupon upoważnia do otrzymania ekstra bonusu w wysokości 75 zł na zakupy na groupon.pl. po spełnieniu wszystkich warunków promocji 
 • Do dnia 12.05.2016 do godziny 23:59:59 złożyć wniosek o otwarcie Konta Godnego Polecenia w promocji „Konto na 4%” (z otrzymanego linka) 
 • Zawrzeć z BZ WBK S.A. Umowę o prowadzenie Konta Godnego Polecenia w promocji „Konto na 4%” w sposób określony w regulaminie. 

W okresie od dnia 01.05.2016 roku do dnia 31.07.2016 roku zapewnić wpływ w wysokości 800 zł (słownie: osiemset złotych) na Konto Godne Polecenia w promocji „Konto na 4%” założone w ramach Akcji w każdym z trzech miesięcy kalendarzowych (to jest maj, czerwiec i lipiec.) UWAGA: Liczy się data zaksięgowania środków na rachunku. Środki nie mogą pochodzić z przelewu własnego z konta w Banku Zachodnim WBK S.A. 

 • Jeden uczestnik może nabyć i zrealizować tylko jeden groupon. 
 • Z jednego profilu w Aplikacji można założyć tylko jedno Konto Godne Polecenia. 

Nikt nie lubi przepłacać, dlatego w Banku Zachodnim WBK z KONTEM GODNYM POLECENIA wiele usług jest za darmo: 

 • 0 zł za prowadzenie konta, 
 • 0 zł za wypłaty ze wszystkich bankomatów w Polsce kartą MasterCard Omni lub kartą MasterCard PAYBACK Omni
 • 0 zł za przelewy internetowe w systemie Elixir, 
 • 0 zł za Przelew24, * 0 zł za realizację płatności cyklicznych, takich jak: zlecenie stałe oraz polecenie zapłaty, 
 • 0 zł za smsKody, służące do potwierdzenia przelewów internetowych zrealizowanych z konta, 
 • 0 zł za Wyciągi w BZWBK24, 
 • bank w telefonie - w swoim telefonie komórkowym z połączeniem internetowym można mieć stały dostęp do rachunku i możliwość wykonywania operacji bankowych. Z usług bankowości elektronicznej BZWBK24 internet można korzystać za pomocą mobilnej przeglądarki internetowej lub aplikacji instalowanej na własnym telefonie. Aplikacja BZWBK24 mobile dostępna jest na 3 systemy operacyjne.  

Decydując się na Konto Godne Polecenia w promocji „Konto na 4%” można zyskać

 • Oprocentowanie na koncie:
    środki na koncie do kwoty 4000 zł – 4% w skali roku.
    środki powyżej 4000 zł – 1% w skali roku.
   

 • Zwolnienie z części opłat za kartę, m.in.:
    brak opłaty miesięcznej za kartę MasterCard Omni lub MasterCard PAYBACK Omni,
    bezpłatnie sprawdzanie dostępnych środków na koncie w bankomatach. 

To wszystko do 30.06.2017 roku

Do promocji na Konto Godne Polecenia w promocji „Konto na 4%” można przystąpić do 30.06.2016 r. składając wniosek o konto z usługami bankowości elektronicznej BZWBK24 przez internet, telefon lub w aplikacji BZWBK24 mobile i zawierając umowę poprzez przelew internetowy (weryfikacyjny) z konta w innym banku lub za pośrednictwem kuriera. Oferta nie jest dostępna w usługach bankowości elektronicznej BZWBK24, ani w placówkach Banku. 

Aby skorzystać z promocji cenowej dotyczącej karty, we wniosku należy wyrazić zgodę na otrzymywanie od Banku informacji handlowych drogą elektroniczną (nie można złożyć również sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych). Można otworzyć tylko jedno konto z wykorzystaniem przelewu internetowego (weryfikacyjnego) z innego banku. 

Organizatorem akcji promocyjnej jest Agora Performance, której właścicielem jest Agora S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Czerska 8/10, 00-732 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 59944, kapitał zakładowy 47 665 426,00 zł zł wpłacony w całości, NIP 526-030-56-44, REGON 011559486.

Warunki

Groupon ważny od 25.04.2016 do 12.05.2016 i dostępny od razu po zakupie w zakładce Moje groupony.
Ograniczenia:  1 osoba może kupić i wykorzystać maks. 1 groupon. Oferta dla osób, które: są osobami pełnoletnimi, uprawnionymi do zawarcia umowy o prowadzenie rachunku bankowego, nie są pracownikami BZ WBK S.A., nie są pracownikami Organizatora, nie są Klientami Banku, którzy posiadają konto z pracownikiem Partnera, nie są klientami Banku posiadającymi konto osobiste prowadzone w złotych polskich od dnia 15.08.2015 r.(włącznie) do momentu otwarcia konta w ramach Akcji.
Uczestnikami akcji z groupon.pl nie mogą być Uczestnicy Akcji „Godne Polecenia 4% z premią gwarantowaną 120 zł", którzy za pośrednictwem aplikacji, w czasie trwania akcji tj. od dnia 21.03.2016 r. do dnia 20.04.2016 r. złożyli wniosek o Konto Godne Polecenia w promocji „Konto na 4%" BZ WBK S.A.
Realizacja: aby zrealizować groupon, należy w okresie od 24.04.2016 do 12.05.2016 zarejestrować się w Aplikacji konkursowej na stronie akcji promocyjnej kontozgroupon.zpremia.pl podając adres e-mail oraz kod grouponu przez otrzymany link wypełnić wniosek internetowy o otwarcie Konta Godnego Polecenia w promocji „Konto na 4%" i zawrzeć z Bankiem umowę o prowadzenie Konta. Warunki wypłaty premii gwarantowanej oraz dodatkowego bonusa określone są w Regulaminie Akcji.
Dodatkowe informacje: premia gwarantowana w wysokości 120 zł od Organizatora oraz dodatkowo 75 zł na zakupy w serwisie groupon.pl zostanie wypłacona po łącznym spełnieniu następujących warunków:
* nabycie grouponu z linkiem do Akcji w serwisie groupon.pl,
* realizacja kuponu o którym mowa powyżej, rejestracja w Aplikacji konkursowej kontozgroupon.zpremia.pl wraz z podaniem prawidłowego, kompletnego kodu grouponu,
* złożenie wniosku o otwarcie Konta Godnego Polecenia (z otrzymanego linku),
* zawarcie z BZ WBK S.A. Umowy o prowadzenie Konta Godnego Polecenia w promocji „Konto na 4%", oraz w okresie od dnia 01.05.2016 r. do dnia 31.07.2016 r. zapewnić wpływ w wysokości 800 zł (słownie: osiemset złotych) na Konto Godne Polecenia w promocji „Konto na 4%" założone w ramach Akcji w każdym z trzech miesięcy kalendarzowych (to jest maj, czerwiec i lipiec.) UWAGA: Liczy się data zaksięgowania środków na rachunku. Środki nie mogą pochodzić z przelewu własnego z konta w Banku Zachodnim WBK S.A.
Dokładne warunki promocji opisane są w Regulaminie.
Sprawdź przed zakupem: Uniwersalne Warunki obowiązujące dla wszystkich ofert, Regulamin kont dla ludności, Załącznik do Regulaminu kont dla ludności, Taryfa opłat i prowizji pobieranych przez Bank Zachodni WBK za czynności bankowe dla ludności, Zasady wydawania i używania kart płatniczych Banku Zachodniego WBK dla ludności, Zasady korzystania z usług bankowości elektronicznej BZWBK24 dla ludności, Warunki prowadzenia lokaty, Załącznik do regulaminu – Lokata terminowa w ramach usług bankowości elektronicznej BZWBK24, najczęściej zadawane pytania i warunki korzystania. Najważniejsze informacje dotyczące oferty znajdziesz w jej opisie.

naprezent