Muzeum Śląskie, Katowice

ul. T. Dobrowolskiego 1, Katowice, 40-205 Directions

Od naszych edytorów

Powstałe w 1929, a współprowadzone obecnie przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego i Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego Muzeum Śląskie zlokalizowane jest w Katowicach. Misją tej instytucji jest „kreowanie przestrzeni dla dialogu z przeszłością i dokonaniami współczesności w celu głębszego poznawania Śląska, Polski i Europy”. W tym celu prowadzone są np. badania archeologiczne, historyczne, etnograficzne, dokumentacje regionu.

Wśród najcenniejszych zbiorów Muzeum Śląskiego zaliczyć można m.in. malarstwo polskie, zbiory sztuki nieprofesjonalnej, fotografii artystycznej i dokumentalnej, plakatu polskiego, zbiory etnograficzne. Dodatkowo pod ziemią ulokowano sale edukacyjne, bibliotekę z czytelnią, audytorium, kącik edukacyjny dla dzieci, wystawy czasowe. To również miejsce do debat o regionie, działań edukacyjnych, pokazów filmowych, festiwali muzycznych, turniejów sportowych i rodzinnych spacerów w otaczającym Muzeum parku.