KURSY STRZELECKIE, Gdynia

ul. Portowa 3, Gdynia, POMORSKIE 81-350 Directions

Od naszych edytorów

Sztuki brania na muszkę ciężko nauczyć się samodzielnie, celniejszym posunięciem będzie kurs strzelecki organizowany przez firmę Kursy Strzeleckie. Pracującą tu kadrę tworzą instruktorzy posiadający państwowe uprawnienia do przeprowadzania szkoleń oraz doświadczenie oficerskie w wojskach specjalnych. Dzięki temu prowadzone tu zajęcia to strzał w dziesiątkę.

Uczestnicy kursów poznają m.in. zasady bezpiecznego posługiwania się bronią i zachowania na strzelnicy oraz zapoznają się z budową, zasadami działania broni i amunicji. Po teoretycznym wstępie przyjdzie czas na część praktyczną, czyli strzelanie m.in. z broni krótkiej, długiej czy gładkolufowej.