Studio Choreografii i Teatru Tańca Movement, Kozy

Krakowska 2, Kozy, 43-340 Directions

Od naszych edytorów

Movement to miejsce, gdzie każdy może wyrazić swoje emocje za pomocą ruchu. Studio prowadzi działalność edukacyjno-szkoleniowo-artystyczną, promując i rozpowszechniając sztukę taneczną i choreograficzną zarówno na terenie Polski, jak i poza granicami kraju. Uczestnicy zajęć rozwijają swoją pasję taneczną, choreograficzną lub teatralną, uzewnętrzniając przy tym swoje potrzeby i tęsknoty w twórczym procesie ruchowym.