Grom Group sp. z o.o., Czerwony Bór k.Łomży

Poligon w Czerwonym Borze, Czerwony Bór k.Łomży, PODLASKIE 18-400 Directions

Od naszych edytorów

Założycielami firmy są byli operatorzy z elitarnej jednostki GROM, którzy brali udział w operacjach specjalnych i w praktyce sprawdzali skuteczność swoich umiejętności. Wielokrotnie uczestniczyli w kursach dotyczących działań specjalnych i antyterrorystycznych w różnych krajach zachodnich. Instruktorzy posiadają doświadczenie, umiejętności oraz uprawnienia pozwalające na profesjonalne przekazanie posiadanej wiedzy. Proponowane przez Grom Group szkolenia obejmują swoim zakresem wiedzę z postępowania w sytuacjach kryzysowych, działań specjalnych i antyterrorystycznych, bezpieczeństwa osobistego oraz instytucji. Mają na celu podnoszenie tychże kompetencji i umiejętności uczestników. Szkolenie strzeleckie Grom Shooting Training broń krótka umożliwia naukę sytuacyjnego (dynamicznego) strzelania z pistoletu od podstaw. Celem nadrzędnym szkolenia jest nabycie umiejętności bezpiecznego posługiwania się bronią krótką oraz prowadzenia celnego ognia w różnych postawach strzeleckich w miejscu, w ruchu oraz za zasłon. Uczestnik szkolenia uzyskuje również możliwość nauki właściwego postępowania w sytuacjach awaryjnych np. w sytuacji zacięcia broni, w sytuacji konieczności wymiany magazynka czy też nie dyspozycyjności jednej z rąk. Dodatkowo, w trakcie szkolenia realizowane są strzelania z pistoletu maszynowego, których celem jest nauka podstawowych umiejętności posługiwania się tego rodzaju bronią. Szkolenie zostało podzielone na 7 poziomów: BASIC, ADVANCED poziom od 1 do 5 oraz STRZELANIE NOCNE. Pomiędzy poszczególnymi poziomami istnieje możliwość uczestniczenia w WARSZTATACH, których głównym założeniem jest doskonalenie umiejętności strzeleckich, nabytych w trakcie szkolenia GST broń krótka, w którym dana osoba ostatnio uczestniczyła. Osobom, które ukończyły, co najmniej poziom ADVANCED 4, chcącym nabyć dodatkowe umiejętności posługiwania się bronią krótką, dedykujemy STRZELANIE NOCNE w trakcie, którego uczestnicy szkolenia będą mieli możliwość nauki prowadzenia ognia w warunkach ograniczonej widoczności i w nocy, z wykorzystaniem latarek ręcznych lub zintegrowanych z bronią (taktycznych) oraz celowników laserowych. Oferta GROM GROUP skierowana jest zarówno do firm oraz formacji mundurowych, jak i osób prywatnych. Więcej informacji na temat pełnej oferty GROM GROUP jest dostępne na stronie www.gromgroup.pl Szkolenia specjalne, w tym wybrane szkolenia strzeleckie, organizowane są zarówno w Warszawie, ale i również w Ośrodku Szkolenia Poligonowego GROM w Czerwonym Borze, zlokalizowanym pomiędzy m. Zambrów a m. Łomża. Na 8,5 ha powierzchni leśnej znajduje się m.in. zbiornik wodny o pow. 0,5 ha, tor do jazdy samochodami terenowymi i quadami, pole paintballowe, najdłuższy w Polsce tor przeszkód (na którym odbywają się zawody GROM Challenge), wieża wspinaczkowa, tor taktyczny oraz strzelnica do strzelania z broni palnej (do 100 m). W oparciu o Ośrodek GROM organizowane są również wydarzenia militarne oraz szkolenia integracyjne dla firm.

Strzelanie do ludzi i zwierząt jest sprzeczne z prawem i podlega odpowiedzialności karnej. Zwierzęta są chronione ustawą o ochronie zwierząt. Rozdział 1 art. 4 pkt. 8, pkt. 12, art. 6 pkt. 1 i 2.