Białka Widok

Środkowa 20, Białka Tatrzańska, 34-405 Directions