zamknij
Do 25% zniżki na oferty Twoje miasto z kodem TAJNY. Dziś koniec.

GROUPON POLAND BANK_Agora S.A.

5 zł: Duet Lokat w Toyota Banku z łączną premią 215 zł dla nowych klientów lub 90 zł dla obecnych klientów

Wybierz opcję

Wyróżniki

Toyota Bank to nie tylko bank, to jedna z emanacji specyficznego patrzenia na biznes: odpowiedzialnego, uczciwego i myślącego o przyszłości

O tej ofercie

Toyota Bank to nie tylko bank, to jedna z emanacji specyficznego patrzenia na biznes: odpowiedzialnego, uczciwego i myślącego o przyszłości.

Oferta:

 • 5 zł za groupon uprawniający do wzięcia udziału w Akcji „Zarabiaj z Duetem korzyści – edycja 2 z Premią dodatkową od Groupon ” dla Obecnych oraz Nowych Klientów Banku. Akcja trwa od 6.03.2018 roku do 19.03.2018 roku.

Do zdobycia nawet 215 zł Premii i Premii Groupon dla Nowych Klientów Toyota Banku i 90 zł Premii i Premii Groupon dla Obecnych Klientów Toyota Banku za założenie Duetu Lokat: Lokata Sprint na 180 dni na minimum 3 000 zł (słownie: trzy tysiące zł) i Lokata Plus na 9 miesięcy na minimum 5 000 zł (słownie: pięć tysięcy zł) oraz spełnienie warunków określonych w Regulaminie Akcji Promocyjnej „Zarabiaj z Duetem korzyści – edycja 2 z Premią dodatkową od Groupon”.

Lokaty: Lokatę Sprint na 180 dni i Lokata Plus na 9 miesięcy na minimum 5 000 zł (słownie: pięć tysięcy zł) Uczestnik może założyć po uruchomieniu Konta Jedynego poprzez System Bankowości Elektronicznej Banku. Do otrzymania Premii konieczne jest założenie co najmniej jednej Lokaty Sprint na 180 dni na kwotę minimum 3000 zł oraz co najmniej jednej Lokaty Plus na 9 miesięcy na minimum 5 000 zł. Liczba założonych lokat nie wpływa na wysokość Premii oraz Premii Groupon.

Poprzez uczestnictwo w Akcji uzyskuje się możliwość otrzymania jednorazowej Premii oraz Premii Groupon:

 • 140 zł Premii od Organizatora oraz 75 zł Premii Groupon na zakupy na Groupon.pl za założenie obu lokat: Lokata Sprint na 180 dni i Lokata Plus na 9 miesięcy dla Nowego Klienta Banku, który zdefiniowany został w Regulaminie oraz spełnienia warunki określone w Regulaminie,
 • 70 zł Premii od Organizatora oraz 20 zł Premii Groupon na zakupy na Groupon.pl za założenie obu lokat: Lokata Sprint na 180 dni i Lokata Plus na 9 miesięcy dla Obecnego Klienta Banku, który zdefiniowany został w Regulaminie oraz spełnienia warunki określone w Regulaminie.

Dla wszystkich Uczestników Akcji Bank przygotował specjalną ofertę obejmującą jednorazowy zwrot opłaty za prowadzenie Konta Jedynego w wysokości 20 zł.
Jednorazowy zwrot opłaty za prowadzenie Konta Jedynego nastąpi, jeśli Uczestnik spełni łącznie następujące warunki:

 • Weźmie udział w Akcji i spełni warunki dotyczące wypłaty Premii i Premii Groupon wskazane w §3 pkt II Regulaminu ;
 • Utrzyma aktywne lokaty: Lokatę Sprint na 180 dni oraz Lokatę Plus na 9 miesięcy do dnia ich zapadalności.
  Jednorazowy zwrot opłaty w wysokości 20 zł nastąpi przelewem na Konto Jedyne do dnia 25.01.2019 roku.

Jeden groupon nie może być wykorzystany przez więcej niż jedną osobę.

Uczestnikami Akcji mogą być:

 1. Pełnoletnie osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, spełniające warunki określone w niniejszym regulaminie, jak również spełniające warunki określone w regulaminie świadczenia usług dla konsumentów dotyczące produktów Banku, zamieszczonym na stronie www.toyotabank.pl;
 2. Osoby, które spełnią jeden z poniższych wymogów:
  • posiadają aktywne Konto Jedyne w Banku otwarte w ramach jednej z poprzednich akcji organizowanych wspólnie przez Organizatora i Bank (Obecny Klient Banku):
  • nie posiadają i nie posiadały w okresie od 1.07.2016 roku do dnia 5.03.2018 roku Konta Jedynego w Banku (Nowy Klient Banku).
 3. Osoby, które dokonały rejestracji w serwisie Groupon.pl i mają aktywne konto w serwisie Groupon.pl.

Uczestnikami Akcji nie mogą być:

 1. Pracownicy Banku;
 2. Osoby, które w okresie od 1.07.2016 do dnia 5.03.2018 roku rozwiązały z Bankiem umowę o prowadzenie Konta Jedynego.
 3. Osoby, które brały udział w Akcji „Zarabiaj z Duetem korzyści – edycja 2”

W skrócie

Rozstrzygnięcie Akcji (powiadomienie o zakwalifikowaniu do otrzymania Premii oraz Premii Groupon) nastąpi do dnia 03.08.2018 roku.
Premia dla Nowego Klienta w wysokości 140 zł oraz 75 zł na zakupy w serwisie groupon.pl za założenie Duetu Lokat i spełnieniu warunków Regulaminu.
Premia dla Obecnego Klienta w wysokości 70zł oraz 20 zł na zakupy w serwisie groupon.pl za założenie Duetu Lokat i spełnieniu warunków Regulaminu.

Uczestnicy Akcji, którzy spełnią warunki określone w Regulaminie otrzymają jednorazową Premię, która zostanie przekazana przelewem na Konto Jedyne Uczestnika Akcji w Banku. Premia zostanie przekazana przez Organizatora w terminie do dnia 23.08.2018 roku Uczestnik zobowiązany jest posiadać aktywne Konto Jedyne w Banku do dnia wypłaty Premii.

Uczestnicy Akcji, którzy spełnią warunki określone w Regulaminie oraz dodatkowo przy rejestracji w Aplikacji podadzą prawidłowy, kompletny Kod Groupon otrzymają jednorazową Premię Groupon w wysokości 75 zł dla Nowego Klienta Banku oraz 20 zł dla Obecnego Klienta Banku do wykorzystania na zakupy realizowane w Serwisie Groupon.

Premią Groupon zasilone zostanie konto w Serwisie Groupon, z którego zakupiono voucher promocyjny uprawniający do skorzystania z Akcji. Zasilenie konta w Serwisie Groupon Premią Groupon nastąpi do dnia 23.08.2018 roku. Premia Groupon będzie mogła zostać wykorzystana do dnia 31.12.2018 roku.

Premia i Premia Groupon zostanie przekazana wyłącznie w postaci określonej Regulaminem, bez możliwości przekazania jej równowartości innemu Uczestnikowi lub zamiany na inną formę premii.

Organizatorem działań promocyjnych pod hasłem „Organizatorem działań promocyjnych pod hasłem „Zarabiaj z Duetem korzyści – edycja 2 z Premią dodatkową od Groupon ” oraz fundatorem Premii jest Agora S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Czerska 8/10, 00-732 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 59944, kapitał zakładowy 47.665.426 zł wpłacony w całości, NIP 526-030-56-44, REGON 011559486, zwana „Organizatorem”.

Warunki

Groupon ważny od 6.03.2018 roku do 19.03.2018 roku i dostępny od razu po zakupie w zakładce Moje groupony.
Realizacja: Premia oraz Premia Groupon zostanie wypłacona po łącznym spełnieniu następujących warunków:
Nowy klient banku:

 • w terminie od dnia 6.03.2018 roku do dnia 19.03.2018 roku na stronie https://www.groupon.pl/deals/zrk-toyota-bank-duet-lokat należy nabyć voucher promocyjny z linkiem do Akcji w serwisie Groupon.pl. Nabycie voucheru promocyjnego wymaga rejestracji w Serwisie Groupon, o ile Uczestnik nie był uprzednio zarejestrowany. Koszt vouchera 5 zł brutto;
 • w terminie od dnia 6.03.2018 roku do dnia 19.03.2018 roku na stronie: http://duetlokat2groupon.zpremia.pl należy zarejestrować kod z vouchera promocyjnego w Aplikacji podając imię, nazwisko, adres e-mail, nr telefon oraz prawidłowy i kompletny nr voucheru promocyjnego Groupon;
 • wybrać z dostępnego menu w aplikacji opcję „Nie mam Konta Jedynego w Toyota Bank”;
 • do dnia 19.03.2018 roku wypełnić wymagane dane w formularzu w celu złożenia wniosku o Konto Jedyne oraz wyrazić zgodę na przesyłanie informacji handlowych o ofercie Banku, wyrazić zgodę, poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola we wniosku, na przekazywanie przez Bank Organizatorowi informacji objętych tajemnicą bankową w zakresie przyznawania oraz wydawania Premii Klientom Banku
 • do dnia 16.04.2018 roku za pośrednictwem Systemu Bankowości Elektronicznej na stronie zwiększyć Saldo depozytów posiadanych w Banku na dzień 5.03.2018 roku poprzez założenie co najmniej jednej Lokaty Sprint oraz co najmniej jednej Lokaty Plus i utrzymać ww. lokaty przez co najmniej 90 dni od dnia założenia każdej z nich
 • utrzymać aktywne Konto Jedyne co najmniej do dnia wypłaty premii, tj. do dnia 23.08.2018 roku.
 • Obecny klient banku:
 • w terminie od dnia 6.03.2018 roku  do dnia 19.03.2018  roku na stronie https://www.groupon.pl/deals/zrk-toyota-bank-duet-lokat należy nabyć voucher promocyjny z linkiem do Akcji w serwisie Groupon.pl. Nabycie voucheru promocyjnego wymaga rejestracji w Serwisie Groupon, o ile Uczestnik nie był uprzednio zarejestrowany. Koszt vouchera 5 zł brutto;
 • w terminie od dnia 6.03.2018 roku  do dnia 19.03.2018 roku  na stronie: http://duetlokat2groupon.zpremia.pl należy zarejestrować kod z vouchera promocyjnego w Aplikacji, podając imię, nazwisko, adres e-mail, nr telefonu oraz prawidłowy i kompletny nr vouchera promocyjnego Groupon;
 • w Aplikacji z dostępnego menu wybrać opcję „Mam Konto Jedyne w Toyota Bank
 • do dnia 19.03.2018 roku  na stronie Banku wyrazić zgodę na przekazywanie przez Bank Organizatorowi informacji objętych tajemnicą bankową w zakresie przyznawania oraz wydawania Premii Klientom Banku;
 • posiadać aktualną zgodę na przesyłanie informacji handlowych o ofercie Banku;
 • do dnia 16.04.2018 roku za pośrednictwem Systemu Bankowości Elektronicznej na stronie zwiększyć Saldo depozytów posiadanych w Banku na dzień 5.03.2018 roku poprzez założenie co najmniej jednej Lokaty Sprint oraz co najmniej jednej Lokaty Plus i utrzymać ww. lokaty przez co najmniej 90 dni od dnia założenia każdej z nich;
 • dodatkowo przez co najmniej 30 dni, licząc od dnia założenia lokat: Lokata Sprint oraz Lokata Plus, utrzymać saldo wszystkich depozytów, które Obecny Klient posiadał w Banku w dniu 5.03.2018 roku oraz założone w ramach akcji lokaty: Lokata Sprint oraz Lokata Plus;
 • utrzymać aktywne Konto Jedyne co najmniej do dnia wypłaty premii, tj. do dnia 23.08.2018 roku.
 • Szczegółowe warunki  akcji zawarte są w regulaminie akcji.
  Sprawdź przed zakupem: najczęściej zadawane pytania, warunki korzystania, Regulamin Świadczenia Usług dla Konsumentów Toyota Bank - regulamin. Szczegóły oferty znajdziesz w jej opisie.

  GROUPON POLAND BANK_Agora S.A.