Brak nowych powiadomień

BGŻ OPTIMA

5 zł: założenie Konta Indywidualnego BGŻOptima i Lokaty Bezkompromisowej oraz 135 zł do wydania na portalu Groupon.pl

Do -96%
290+ kupionych
Wybierz opcję

Wyróżniki

Po założeniu Konta Indywidualnego BGŻOptima z Lokatą Bezkompromisową i spełnieniu warunków promocji klient dostaje aż 135 zł na Groupon.pl

W skrócie

Jeżeli chcesz ulokować pieniądze na dobry procent, nie idź na żadne kompromisy i wybierz Lokatę Bezkompromisową BGŻOptima. Dzięki niej nie tylko uzyskasz wysokie odsetki, ale dodatkowo możesz otrzymać aż 135 zł w środkach Groupon. Kup dzisiejszy groupon i w ramach Promocji „Bezkompromisowy Zysk” załóż i utrzymaj Lokatę Bezkompromisową wraz z Kontem Indywidualnym BGŻOptima.

Oferta:

  • 5 zł za groupon upoważniający do udziału w Promocji „Bezkompromisowy Zysk” i możliwości otrzymania nagrody w wysokości aż 135 zł w środkach groupon.

Promocja dotyczy zawarcia Umowy ramowej z Bankiem BGŻ BNP Paribas S.A., założenia Konta Indywidualnego BGŻOptima i Lokaty Bezkompromisowej, w ramach niej można otrzymać nagrodę w wysokości aż 135 zł w środkach Groupon po spełnieniu warunków promocji (zgodnie z Regulaminem Promocji na stronie www.bezkompromisowyzysk.pl)

Lokata Bezkompromisowa to oferta dla nowych Klientów otwierających Konto Indywidualne BGŻOptima łącząca wyjątkowo solidne oprocentowanie lokaty nawet dla wysokich kwot oszczędności z komfortem wypłaty środków - bez utraty naliczonych odsetek.

  • gwarancja wypłaty odsetek naliczonych do czasu zerwania lokaty pomniejszonych o pobrany zgodnie z obowiązującymi przepisami podatek dochodowy od osób fizycznych;
  • pewne i solidne 3,0% (oprocentowanie stałe w skali roku);
  • 3-miesięczny okres lokaty nieodnawialnej;
  • min. kwota lokaty: 1 000 zł, maks.: 100 000 zł;

Informacja o Lokacie Bezkompromisowej oraz Koncie Indywidualnym BGŻ Optima jest dostępna na stronie www.bgzoptima.pl. Produkty oferowane przez Bank BGŻ BNP Paribas S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000011571, posiadający NIP 526-10-08-546 oraz kapitał zakładowy w wysokości 84 238 318 zł w całości wpłacony.

Informacje o Promocji „Bezkompromisowy Zysk”, w tym jej Regulamin, dostępne na stronie www.bezkompromisowyzysk.pl.

Warunki

Groupon ważny do 15.12.2016 roku i dostępny od razu po zakupie w zakładce Moje groupony.
Ograniczenia: 1 osoba może kupić 1 groupon. Oferta skierowana do osób fizycznych pełnoletnich posiadających pełną zdolność do czynności prawnych, które nie są Klientami BGŻOptima tj. nie były posiadaczami Konta Indywidualnego BGŻOptima w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień zawierania Umowy Ramowej dotyczącej Konta Indywidualnego BGZOptima oraz nie są stroną ww. Umowy ramowej na dzień składania wniosku o zawarcie Umowy ramowej oraz otwarcie Konta Indywidualnego BGŻOptima i Lokaty Bezkompromisowej w ramach Promocji. Liczba grouponów jest ograniczona do 1500 sztuk.
Realizacja: aby wziąć udział w Promocji „Bezkompromisowy Zysk" i otrzymać nagrodę o wartości 135 zł w środkach Groupon, należy zarejestrować się w Promocji na stronie www.bezkompromisowyzysk.pl do 15.12.2016 r. (link do strony znajduje się na grouponie). Po dokonaniu rejestracji należy kliknąć w przycisk „Otwórz konto i załóż lokatę" i zawrzeć Umowę ramową o świadczenie usług bankowości elektronicznej BGŻOptima oraz wpłacić środki na Lokatę Bezkompromisową do dnia 31.12.2016 r. i utrzymać ją co najmniej do dnia 20.02.2017 r. Następnie, po tej dacie lub po zakończeniu Lokaty Bezkompromisowej należy przenieść pieniądze na Konto Indywidualne BGŻ Optima. Następnie każdego dnia po 20.02.17 lub po zakończeniu Lokaty Bezkompromisowej aż do dnia 31.03.2017 r. saldo Konta Indywidualnego BGŻOptima musi być nie mniejsze niż wysokość tej Lokaty w chwili jej założenia.
Nagroda w postaci środków groupon będzie przekazana na indywidualne konto Uczestnika na portalu Groupon do 28.04.2017 i jest ważna do 30.09.2017. Szczegółowe zasady promocji określone są w Regulaminie Promocji „Bezkompromisowy Zysk".
Sprawdź przed zakupem: najczęściej zadawane pytania i warunki korzystania. Szczegóły oferty znajdziesz w jej opisie.

naprezent