zamknij
Do 25% zniżki od ceny sprzedaży na urodę i fajne aktywności z kodem SUPER25. Jutro koniec.

Bank Millennium

Bank Millennium: otwórz konto osobiste z moneybackiem 10% do 300 zł

Wybierz opcję

Wyróżniki

Do 300 zł premii z Kontem 360º lub Kontem 360º Student

O tej ofercie

Wystarczy, że zdecydujesz się na założenie Konta 360º lub Konta 360º Student w Banku Millennium z dzisiejszym grouponem, a możesz zyskać nawet 300 zł premii.

Oferta

 • 5 zł za groupon uprawniający do złożenia wniosku o otwarcie Konta 360° albo Konta 360° Student w Banku Millennium i uzyskania premii w wysokości do 300 zł po spełnieniu łącznie wszystkich warunków opisanych w Regulaminie.

Premia o wartości 10% (nie więcej niż 50 zł) kwoty, będącej sumą transakcji bezgotówkowych w danym okresie rozliczeniowym dokonanych kartą debetową do Konta lub przy użyciu usługi płatności mobilnych BLIK w stacjonarnych punktach usługowo-handlowych.

Premia naliczana jest przez sześć następujących po sobie okresów rozliczeniowych, pokrywających się z miesiącami kalendarzowymi, przy czym pierwszy okres rozliczeniowy trwa od 10.10.2016 do 30.11.2016. Premia za dany okres rozliczeniowy jest naliczana po spełnieniu warunku w postaci zasilenia Konta 360° lub Konta 360° Student kwotą min. 1000 zł, nie uwzględniając wpływów na Konto z rachunków prowadzonych w Banku.

Łączna wysokość premii nie może przekroczyć kwoty 300 złotych.

Aby skorzystać z promocji wystarczy wypełnić wniosek internetowy o otwarcie konta z kartą debetową oraz spełnić warunki opisane w „Regulaminie IV edycji sprzedaży premiowej kont osobistych (Konta 360º i Konta 360º Student) oferowanych przez Bank Millennium S.A. na Groupon.pl.”

Promocje organizowane w Banku nie podlegają łączeniu. Klienci korzystający z powyższej oferty nie mogą jej łączyć z innymi promocjami związanymi z Kontem 360˚ lub Kontem 360˚ Student dla nowych klientów w Banku Millennium z wyłączeniem promocji „Polecam Bank Millennium-IV edycja”.

Istnieją dwie ścieżki otwarcia Konta, które Bank udostępnia po złożeniu wniosku poprzez link widoczny na grouponie:

 • opcja nr 1: w procesie z kurierem - otwarcie konta następuje po pozytywnej weryfikacji dokumentów podpisanych prawidłowo przez Klienta przywiezionych przez kuriera do Centrali Banku. Warto podkreślić, że przy okazji jednej wizyty kuriera dostarczana jest od razu karta do konta.
 • opcja nr 2: w podczas wizyty w Oddziale Banku - po podpisaniu umowy rachunku i o kartę debetową w trakcie wizyty w placówce Banku. Wtedy też zamawiana jest karta do konta, dostarczana następnie pocztą na wskazany we wniosku adres korespondencyjny.

Konto 360° to kompletne konto pełne korzyści. Z konta można korzystać w dowolnym miejscu i czasie, w najwygodniejszy w danej chwili sposób (przez serwis internetowy Millenet, infolinię TeleMillennium, Aplikację Mobilną oraz w oddziałach Banku).

Z Kontem 360° lub Kontem 360° Student oszczędzasz na opłatach:

 • 0 zł za prowadzenie konta,
 • 0 zł za kartę do konta Visa Konto 360°,
 • 0 zł za wypłaty z bankomatów
 • 0 zł za przelewy krajowe w złotych przez Millenet i bankowość mobilną,
 • 0 zł za realizację zleceń stałych i poleceń zapłaty,
 • 0 zł za przelewy na e-mail i numer telefonu komórkowego.

Za wypłaty z bankomatów za granicą ich operatorzy mogą pobierać opłaty niezależne od Banku. Wypłata w walucie obcej przeliczana jest na PLN, co wiąże się z dodatkową marżą określoną w Cenniku usług.

Dodatkowe korzyści:

 • do konta oferowane jest opcjonalne ubezpieczenie “Pakiet Bardzo Pomocny” uprawniające do 7 świadczeń assistance (medycznych/technicznych). Ubezpieczenie jest bezpłatne przez pierwsze 12 miesięcy prowadzenia konta. Opłata po okresie promocyjnym wynosi 4,98 zł miesięcznie.
 • do karty oferowana jest opcjonalna usługa „Pakiet Bezpieczeństwa”, składająca się z 25 powiadomień sms oraz ubezpieczenia karty, bezpłatna do końca pierwszego miesiąca kalendarzowego po wydaniu karty. Opłata za każdy kolejny miesiąc wynosi 3,99 zł. Usługę można wyłączyć w każdym czasie trwania umowy o kartę.
 • możliwość wypłaty gotówki podczas płacenia kartą za zakupy w sklepie, dzięki usłudze MoneyBack,
 • zniżki przy płatnościach kartą w ramach programu rabatowego „Inspiracje”,
 • karty do płatności internetowych (autoryzacja 3D Secure) oraz zbliżeniowych (funkcja payWave z możliwością włączenia/ wyłączenia funkcji w dowolnym momencie),
 • szybka i wygodna obsługa finansów w Aplikacji Mobilnej Banku Millennium,
 • możliwość korzystania z systemu płatności mobilnych BLIK.

Oferta Banku Millennium to także:

 • atrakcyjne oprocentowanie na 3-miesięcznej Lokacie Mobilnej oraz promocje dla Posiadaczy Konta 360° lub Konta 360° Student,
 • korzystne warunki Pożyczki Gotówkowej i Limitu w Koncie,
 • Manager Finansów – dostęp do osobistego narzędzia ułatwiającego planowanie i kontrolowanie domowego budżetu.

Ważne informacje:

 • Dla Konta 360° zwolnienie z opłat za prowadzenie konta, kartę oraz wypłaty z bankomatów w przypadku zaksięgowania na koncie min. 1000 zł zewnętrznych wpływów miesięcznie i min. 1 płatności kartą do konta w miesiącu.
 • Konto 360° Student przeznaczone jest dla osób w wieku 18–26 lat; zwolnienie z opłat za kartę oraz wypłaty z bankomatów w przypadku zaksięgowania min. 1 płatności kartą do konta w miesiącu.
 • Szczegóły oferty zawarte są w Cenniku Usług, Regulaminie ogólnym świadczenia usług bankowych dla osób fizycznych w Banku Millennium SA, Regulaminie Oferty oraz Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia „Pakiet Bardzo Pomocny” oraz Karcie Produktu – Pakiet Bardzo Pomocny oraz Regulaminie „IV EDYCJI SPRZEDAŻY PREMIOWEJ KONT OSOBISTYCH (Konta 360º i Konta 360º Student) OFEROWANYCH PRZEZ BANK MILLENNIUM S.A. na Groupon.pl” dostępnych w placówkach i na stronie www.bankmillennium.pl w zakładce „Cenniki i regulaminy”.

Więcej informacji: „Konto 360°”, „Konto 360° Student”.

Warunki

Groupon ważny od 10.10.2016 do 20.11.2016 i dostępny od razu po zakupie w zakładce Moje Konto.
Ograniczenia: 1 osoba może kupić i wykorzystać maks. 1 groupon. Oferta przeznaczona dla osób pełnoletnich, uprawnionych do zawarcia umowy o prowadzenie rachunku bankowego, które nie są pracownikami Banku Millennium i nie posiadają/li żadnego produktu Banku Millennium po 01.04.2015 oraz wyraziły zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych dla celów marketingowych (poczta tradycyjna, telefon, kanały elektroniczne).
Realizacja: aby zrealizować groupon, należy w okresie od 10.10.2016 do 20.11.2016 wypełnić wniosek internetowy o otwarcie Konta 360° albo Konta 360° Student i zawrzeć z Bankiem umowę o prowadzenie Konta i o kartę debetową, spełniając warunki promocji opisane szczegółowo w Regulaminie Promocji. Link do wniosku dostępny jest na zakupionym grouponie w polu "Kod grouponu".
Promocje organizowane w Banku nie podlegają łączeniu. Klienci korzystający z powyższej oferty nie są objęci innymi promocjami dla nowych klientów w Banku Millennium.
Groupony sprzedawane są przez Groupon sp. z o. o. Po zakupie grouponu otrzymasz fakturę zawierającą wyłącznie dane osobowe z Twojego konta Groupon.
Sprawdź przed zakupem: najczęściej zadawane pytania i warunki korzystania. Szczegóły oferty znajdziesz w jej opisie.

Bank Millennium