Bank Millennium

5 zł: otwórz konto w Banku Millennium z premią 300 zł

Wybierz opcję

Wyróżniki

Do 300 zł premii z Kontem 360º lub Kontem 360º Student

O tej ofercie

Wystarczy, że zdecydujesz się na założenie Konta 360º lub Konta 360º Student w Banku Millennium z dzisiejszym grouponem, a możesz zyskać nawet 300 zł premii.

Oferta

 • 5 zł za groupon uprawniający do złożenia wniosku o otwarcie Konta 360° albo Konta 360° Student w Banku Millennium i uzyskania premii w wysokości do 300 zł po spełnieniu łącznie wszystkich warunków Regulaminu.

Premia o wartości 6% (nie więcej niż 30 zł) kwoty, będącej sumą transakcji bezgotówkowych w danym okresie rozliczeniowym dokonanych kartą debetową do Konta lub przy użyciu usługi płatności mobilnych BLIK w stacjonarnych punktach usługowo-handlowych. Premia naliczana jest przez dziewięć następujących po sobie okresów rozliczeniowych, pokrywających się z miesiącami kalendarzowymi, przy czym pierwszy okres rozliczeniowy trwa od 15.02.2016 do 31.03.2016. Premia za dany okres rozliczeniowy jest naliczana po spełnieniu warunku w postaci zasilenia Konta 360° lub Konta 360° Student kwotą min. 1500 zł, nie uwzględniając wpływów na Konto z rachunków prowadzonych w Banku. Po tym pierwszym okresie rozliczeniowym może zostać naliczona premia dodatkowa w wysokości 30 zł, jeśli w okresie od otwarcia konta do 31.03.2016, Uczestnik aktywuje aplikację mobilną Banku. Jest to jednorazowa premia wypłacana do 10.04.2016.

Łączna wysokość premii nie może przekroczyć kwoty 300 złotych.

Aby skorzystać z promocji wystarczy wypełnić wniosek internetowy o prowadzenie konta oraz spełnić warunki opisane w Regulaminie sprzedaży premiowej kont osobistych (Konta 360º i Konta 360º Student) oferowanych przez Bank Millennium S.A. na Groupon.pl.

Promocje organizowane w Banku nie podlegają łączeniu. Klienci korzystający z powyższej oferty nie są objęci innymi promocjami dla nowych klientów w Banku Millennium.

Istnieją trzy drogi/ścieżki aktywacji Konta, które Bank udostępnia po złożeniu wniosku poprzez link widoczny na grouponie.

 • opcja nr 1: w podczas wizyty w Oddziale Banku - po podpisaniu umowy rachunku i o kartę debetową w trakcie wizyty w placówce Banku. Wtedy też zamawiana jest karta do konta, dostarczana następnie pocztą na wskazany we wniosku adres korespondencyjny.
 • opcja nr 2: w procesie z kurierem - otwarcie konta następuje po pozytywnej weryfikacji dokumentów podpisanych prawidłowo przez Klienta przywiezionych przez kuriera do Centrali Banku. Warto podkreślić, że przy okazji jednej wizyty kuriera dostarczana jest od razu karta do konta.
 • opcja nr 3: na podstawie przelewu z innego banku po pozytywnej weryfikacji danych i akceptacji przelewu przychodzącego z innego banku. Dane osobowe i adresowe w banku z którego wykonywany jest przelew muszą być zgodne z danymi w dowodzie osobistym i z danymi podanymi we wniosku. Po pozytywnej weryfikacji w Banku, zamawiana jest również karta do konta, która przesłana zostanie za pośrednictwem poczty. Przy wyborze tej opcji należy pamiętać, że do czasu pierwszej wizyty w Oddziale limit wypłat z konta to 5000 PLN miesięcznie.

Konto 360° to kompletne konto pełne korzyści. Z konta można korzystać w dowolnym miejscu i czasie, w najwygodniejszy w danej chwili sposób (przez serwis internetowy Millenet, infolinię TeleMillennium, Aplikację Mobilną oraz w oddziałach Banku). 

Z Kontem 360° lub Kontem 360° Student oszczędzasz na opłatach:

 • 0 zł za prowadzenie konta,
 • 0 zł za kartę do konta Visa Konto 360°,
 • 0 zł za wypłaty ze wszystkich bankomatów w Polsce,
 • 0 zł za wypłaty ze wszystkich bankomatów za granicą,
 • 0 zł za przelewy krajowe w złotych przez Millenet i bankowość mobilną,
 • 0 zł za realizację zleceń stałych i poleceń zapłaty,
 • 0 zł za przelewy na e-mail i numer telefonu komórkowego.

Dodatkowe korzyści:

 • Pakiet Bardzo Pomocny do Konta 360°, czyli bezpłatna ochrona ubezpieczeniowa (do 12 miesięcy), w ramach której można skorzystać z pomocy medycznej i technicznej aż 7 razy w roku,
 • możliwość wypłaty gotówki podczas płacenia kartą za zakupy w sklepie, dzięki usłudze CashBack,
 • zniżki przy płatnościach kartą w ramach programu rabatowego „Inspiracje”,
 • karty do płatności internetowych (autoryzacja 3D Secure) oraz zbliżeniowych (funkcja payWave z możliwością włączenia/ wyłączenia funkcji w dowolnym momencie),
 • szybka i wygodna obsługa finansów w Aplikacji Mobilnej Banku Millennium,
 • możliwość korzystania z systemu płatności mobilnych BLIK.

Oferta Banku Millennium to także:

 • atrakcyjne oprocentowanie na 3-miesięcznej Lokacie Mobilnej oraz promocje dla Posiadaczy Konta 360° lub Konta 360° Student,
 • korzystne warunki Pożyczki Gotówkowej i Limitu w Koncie,
 • Manager Finansów – dostęp do osobistego narzędzia ułatwiającego planowanie i kontrolowanie domowego budżetu.

Ważne informacje:

 • Dla Konta 360° zwolnienie z opłat za prowadzenie konta, kartę oraz wypłaty z bankomatów w przypadku zaksięgowania na koncie min. 1000 zł zewnętrznych wpływów miesięcznie i min. 1 płatności kartą do konta w miesiącu.
 • Konto 360° Student przeznaczone jest dla osób w wieku 18–26 lat; zwolnienie z opłat za kartę oraz wypłaty z bankomatów w przypadku zaksięgowania min. 1 płatności kartą do konta w miesiącu.
 • Do karty dołączony jest opcjonalny pakiet z ochroną ubezpieczeniową w cenie zgodnej z Cennikiem usług.
 • Opłata za „Pakiet Bardzo Pomocny” nie jest pobierana przez pierwszych 12 miesięcy prowadzenia konta, następnie wyniesie 3,99 zł miesięcznie.
 • Do karty dołączona jest usługa Pakiet Bezpieczeństwa, bezpłatna do końca pierwszego pełnego miesiąca kalendarzowego. Za każdy kolejny miesiąc koszt usługi wynosi 3,99 zł. Z usługi można zrezygnować w każdym czasie trwania umowy
 • Szczegóły ofert w „Regulaminie ogólnym świadczenia usług bankowych dla osób fizycznych w Banku Millennium S.A.”.

Więcej informacji: „Konto 360°”.

Warunki

Groupon ważny od 15.02.0216 do 31.03.2016 i dostępny od razu po zakupie w zakładce Moje Konto.
Ograniczenia:  1 osoba może kupić i wykorzystać maks. 1 groupon. Oferta przeznaczona dla osób pełnoletnich, uprawnionych do zawarcia umowy o prowadzenie rachunku bankowego, które nie są pracownikami Banku Millennium i nie posiadają/li żadnego produktu Banku Millennium po 01.04.2015 oraz wyraziły zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych dla celów marketingowych (poczta tradycyjna, telefon, kanały elektroniczne).
Realizacja:aby zrealizować groupon, należy w okresie od 15.02.2016 do 31.03.2016 wypełnić wniosek internetowy o otwarcie Konta 360° albo Konta 360° Student i zawrzeć z Bankiem umowę o prowadzenie Konta i o kartę debetową, spełniając warunki promocji opisane szczegółowo w Regulaminie Promocji. Link do wniosku dostępny jest na zakupionym grouponie w polu "Kod grouponu".
Dodatkowe informacje: Warunki uzyskania premii oraz pozostałe warunki oferty zostały szczegółowo opisane w Regulaminie Promocji. Premia wypłacana jest na otwarte przez uczestnika Konto za dany okres rozliczeniowy, nie później niż do 10 dnia roboczego po danym okresie rozliczeniowym, przy czym premia za aktywację aplikacji mobilnej Banku jest wypłacana jednorazowo do 10.04.2016. Promocje organizowane w Banku nie podlegają łączeniu. Klienci korzystający z powyższej oferty nie są objęci innymi promocjami dla nowych klientów w Banku Millennium. Groupony sprzedawane są przez Groupon sp. z o. o. Po zakupie grouponu otrzymasz fakturę zawierającą wyłącznie dane osobowe z Twojego konta Groupon.
Sprawdź przed zakupem: najczęściej zadawane pytania i warunki korzystania. Szczegóły oferty znajdziesz w jej opisie.

naprezent