zamknij
Do 30% zniżki na oferty Twoje miasto z kodem GRUDZIEN. Dziś koniec.

Bank BGŻ BNP Paribas S.A.

5 zł: Otwarcie konta osobistego w promocji „Konto plus bonus” oraz nawet 260 zł za aktywne korzystanie z konta i karty

Wybierz opcję

Wyróżniki

Po spełnieniu warunków promocji Klient dostaje nawet 260 zł, które będą przelane bezpośrednio na jego konto w Banku BGŻ BNP Paribas

O tej ofercie

5 zł za Kod Groupon: potrzebny do otworzenia konta osobistego w promocji „Konto plus bonus” oraz otrzymania nawet 260 zł w prezencie za aktywne korzystanie z konta i karty.

Kup Kod Groupon i załóż konto, a w promocji „Konto plus bonus” otrzymasz zwrot za transakcje bezgotówkowe, dokonane kartą debetową wydaną do konta, w wysokości 8% wartości tych transakcji (nie więcej niż 52 zł miesięcznie, w każdym miesiącu od stycznia do maja 2017, kwota zaokrąglana do 1 gr w górę). Twój bonus może wynieść nawet 260 zł.

Oferta

  • 5 zł za Kod Groupon potrzebny do udziału w Promocji „Konto plus bonus”.

Otwórz konto osobiste w Banku BGŻ BNP Paribas S.A. za pośrednictwem Internetu w naszej promocji, a oprócz nagrody w promocji otrzymasz:

  • 0 zł za prowadzenie konta pod warunkiem wpływu miesięcznego w wysokości min. 1000 zł,
  • 0 zł za wypłaty ze wszystkich bankomatów na świecie*,
  • 0 zł za obsługę karty do konta dla posiadacza konta – wystarczy, że w każdym miesiącu/cyklu prowizyjnym wykonasz tą kartą transakcje bezgotówkowe na kwotę minimum 300 zł; w przeciwnym przypadku opłata wyniesie 7 zł miesięcznie.

Każdy uczestnik promocji „Konto plus bonus” może zdobyć maksymalnie 5 nagród w wysokości 52 zł każda. Zgodnie z Regulaminem promocji „Konto plus bonus” (dalej „Regulamin promocji”) może on otrzymać nagrodę w łącznej wysokości do 260 zł, przy czym przyznanie maksymalnej łącznej wartości nagród dla jednego uczestnika nastąpi po łącznym spełnieniu wszystkich warunków promocji określonych w Regulaminie promocji, w szczególności są to łącznie:

  • Uzyskanie wpływów na konto o łącznej wartości min 1000 zł w każdym z miesięcy, za które może zostać naliczona nagroda (styczeń-maj 2017 r.);
  • Dokonanie transakcji bezgotówkowych kartą debetową o łącznej wartości min. 650 zł w każdym z miesięcy, za które może zostać naliczona nagroda (styczeń-maj 2017 r.);
  • Posiadanie konta oraz karty debetowej na dzień wypłaty nagrody;

Promocja „Konto plus bonus” jest dostępna dla osób fizycznych, które:

  • ukończyły 18 lat i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych,
  • nie są stroną Umowy ramowej Rachunków Bankowych, Karty oraz Elektronicznych Kanałów Dostępu z Bankiem BGŻ BNP Paribas S.A. (dalej „Umowa ramowa”) na dzień składania wniosku o zawarcie tej Umowy ramowej oraz otwarcie konta w ramach promocji,
  • nie były posiadaczami ani współposiadaczami konta osobistego w Banku BGŻ BNP Paribas S.A. (dalej „Bank”) oraz, przed połączeniem BGŻ S.A. i BNP Paribas Bank Polska S.A., nie byli posiadaczami ani współposiadaczami konta osobistego zarówno w BGŻ S.A. ani w BNP Paribas Bank Polska S.A.,

Szczegółowe warunki otrzymania promocyjnych warunków w zakresie opłaty za prowadzenia konta z planem taryfowym Konto Praktyczne („Konto”) są zawarte w Umowie ramowej. Szczegółowe zasady otwierania i prowadzenia Konta określa umowa dotycząca tego produktu, której wzór dostępny jest na stronie www.bgzbnpparibas.pl.

Konto Osobiste wraz z kartą debetową, których dotyczy umowa zawierana w ramach promocji „Konto plus bonus”, są produktami Banku BGŻ BNP Paribas S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa, zarejestrowanego w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000011571, posiadającego NIP 526-10-08-546 oraz kapitał zakładowy w wysokości 84 238 318 zł w całości wpłacony („Bank”).

*Opłata 0 zł dotyczy opłaty pobieranej przez Bank BGŻ BNP Paribas S.A. Niezależnie od opłat pobieranych przez Bank BGŻ BNP Paribas opłata może być pobierana przez właściciela bankomatu, dlatego zawsze należy dokładnie czytać informacje wyświetlane na ekranie bankomatu.

Warunki

Groupon ważny do 18.12.2016 roku i dostępny od razu po zakupie w zakładce Moje groupony.
Ograniczenia: 1 osoba może kupić 1 groupon. Oferta skierowana do osób fizycznych pełnoletnich posiadających pełną zdolność do czynności prawnych, które nie są stroną Umowy ramowej na dzień składania wniosku o zawarcie tej Umowy ramowej oraz otwarcie konta; nie byli posiadaczami ani współposiadaczami konta osobistego w Banku oraz, przed połączeniem BGŻ S.A. i BNP Paribas Bank Polska S.A., nie byli posiadaczami ani współposiadaczami konta osobistego zarówno w banku BGŻ S.A. oraz w BNP Paribas Bank Polska S.A.. Liczba grouponów jest ograniczona.
Realizacja: aby wziąć udział w promocji „Konto plus bonus” i otrzymać nagrody o łącznej wartości nawet 260 zł, należy spełnić warunki określone w Regulaminie promocji „Konto plus bonus”, w szczególności nabyć groupon, zarejestrować się w Promocji na stronie www.kontoplusbonus.pl do 18.12.2016 - link do strony znajduje się na www.groupon.pl. Po dokonaniu rejestracji należy kliknąć w przycisk „Otwórz konto” i do 05.01.2017 r. zawrzeć z Bankiem BGŻ BNP Paribas S.A. Umowę ramową, otworzyć konto osobiste wraz z kartą debetową oraz uzyskać dostęp do tego konta w rozumieniu Umowy ramowej. Ponadto należy posiadać ww. konto oraz kartę debetową na dzień wydania nagrody, tj. nie zrezygnować z Karty, nie zablokować jej lub nie zastrzec. Następnie należy także co miesiąc, w miesiącach od stycznia do maja 2017 r., wykonać bezgotówkowe transakcje kartą debetową, od których łącznej wartości w każdym miesiącu naliczony zostanie 8% zwrot ich wartości (maks. 52 zł miesięcznie), a także uzyskać w każdym z powyższych miesięcy wpływ na konto w wysokości co najmniej 1000 zł. Nagrody będą wypłacane dwukrotnie – do 31 marca 2017 r. oraz do 30 czerwca 2017 r. Szczegółowe zasady promocji w Regulaminie promocji „Konto plus bonus" dostępnym na stronie www.kontoplusbonus.pl oraz pod numerem telefonu 22 299 11 50 (infolinia promocji czynna w dni robocze w godz. 9.00-17.00, opłata za połączenie według cennika operatora).
Sprawdź przed zakupem: najczęściej zadawane pytania i warunki korzystania. Szczegóły oferty znajdziesz w jej opisie.

Bank BGŻ BNP Paribas S.A.