zamknij
Do 30% zniżki na oferty Twoje miasto z kodem SMAK30. Dziś koniec.

Bank BGŻ BNP Paribas S.A.

5 zł: Otwarcie konta osobistego w promocji „iKonto” oraz nawet 140 zł w prezencie za aktywne korzystanie z konta i karty

Wybierz opcję

Wyróżniki

Skorzystanie z promocji pozwoli otworzyć konto osobiste i otrzymać nawet do 140 zł w prezencie

O tej ofercie

Otwórz konto osobiste w Banku BGŻ BNP Paribas S.A. w promocji „iKonto” za pośrednictwem Internetu, a uzyskasz gwarancję braku opłat za konto aż na 36 miesięcy kalendarzowych. Dodatkowo, w ramach promocji „iKonto” i po spełnieniu warunkach opisanych w Regulaminie promocji „iKonto” wypłaty z wszystkich bankomatów w Polsce i na świecie są darmowe, a krajowe przelewy internetowe są także za 0 zł. Kup Kod Groupon i załóż konto, a w promocji „Premia za konto” możesz jeszcze dodatkowo otrzymać do 140 zł.

Oferta

 • 5 zł za Kod Groupon upoważniający do udziału w Promocji „Premia za konto”. 

Promocja „Premia za konto” jest dostępna dla osób fizycznych, które:

 • ukończyły 18 lat i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych,
 • nie są stroną Umowy ramowej Rachunków Bankowych, Karty oraz Elektronicznych Kanałów Dostępu z Bankiem BGŻ BNP Paribas S.A. (dalej „Umowa ramowa”) na dzień składania wniosku o zawarcie tej Umowy ramowej oraz otwarcie konta w ramach promocji,
 • nie byli posiadaczami ani współposiadaczami konta osobistego w Banku BGŻ BNP Paribas S.A. (dalej „Bank”) oraz, przed połączeniem BGŻ S.A. i BNP Paribas Bank Polska S.A., nie byli posiadaczami ani współposiadaczami konta osobistego zarówno w BGŻ S.A. ani w BNP Paribas Bank Polska S.A.,
 • nie przystąpili do promocji Banku BGŻ BNP Paribas S.A. na podstawie „Regulaminu promocji Konto Aktywna Pensja w Banku BGŻ BNP Paribas S.A.” oraz „Regulaminu promocji Kontoaktywator” w Banku BGŻ BNP Paribas S.A.”.

Każdy uczestnik promocji „Premia za konto” może zdobyć maksymalnie 2 nagrody w wysokości 70 zł każda. W zależności od warunków, które zostaną spełnione przez uczestnika zgodnie z „Regulaminem promocji „Premia za konto” (dalej „Regulamin promocji”) może on otrzymać nagrodę w łącznej wysokości 70 zł albo 140 zł, przy czym przyznanie maksymalnej łącznej wartości nagród dla jednego uczestnika (140 zł) nastąpi po łącznym spełnieniu wszystkich warunków promocji określonych w Regulaminie promocji, w szczególności są to:

 • Zakup Kodu Groupon, przy czym każdy uczestnik może zakupić tylko 1 Kod Groupon od dnia 12 kwietnia 2016 roku do wyczerpania dostępnej w Promocji łącznej liczby Kodów Groupon wynoszącej 1000 Kodów Groupon, nie później jednak niż do dnia 24 kwietnia 2016 roku;
 • Prawidłowe zgłoszenie uczestnika w promocji zgodnie z Regulaminem promocji poprzez rejestrację uczestnika i Kodu Groupon od dnia 12 kwietnia 2016 roku do dnia 26 kwietnia 2016 roku z wykorzystaniem Formularza rejestracyjnego dostępnego na stronie www.premiazakonto.pl;
 • Zawarcie – przez Internet w sposób określony w Regulaminie promocji – z Bankiem BGŻ BNP Paribas S.A. Umowy ramowej, otworzenie konta osobistego w ramach promocji „iKonto” organizowanej przez ww. Bank (dalej „Konto”) wraz z kartą debetową oraz uzyskanie dostępu do Konta w rozumieniu Umowy ramowej w terminie od dnia 12 kwietnia 2016 roku do dnia 06 maja 2015 roku;
 • Posiadanie Konta oraz karty debetowej na dzień wypłaty nagrody; 

a także:

 • wykonanie bezgotówkowych transakcji Kartą o wartości min. 500 zł i dokonanie przynajmniej jednego, zakończonego sukcesem logowania do systemu bankowości elektronicznej Banku w okresie 01 maja 2016 roku - 31 maja 2016 roku – dla uzyskania 70 zł

oraz ponownie:

 • wykonanie bezgotówkowych transakcji Kartą o wartości min. 500 zł i dokonanie przynajmniej jednego, zakończonego sukcesem logowania do systemu bankowości elektronicznej Banku w okresie 01 czerwca 2016 roku - 30 czerwca 2016 roku dla uzyskania kolejnych 70 zł.

iKonto dostępne na warunkach określonych w Umowie ramowej oraz „Regulaminie promocji „iKonto” to konto osobiste, które łączy w sobie zalety bezpłatnego bankowania oraz wygody korzystania ze zgromadzonych środków na całym świecie:

 • 0 zł za prowadzenie konta
 • 0 zł opłat Banku za wypłaty ze wszystkich bankomatów w Polsce i na świecie
 • 0 zł za realizację zleceń stałych i poleceń zapłaty przez Internet
 • 0 zł za internetowe przelewy krajowe w złotych
 • 0 zł za obsługę karty do konta dla posiadacza konta – wystarczy, że w każdym miesiącu/cyklu prowizyjnym wykonasz tą kartą transakcje bezgotówkowe na kwotę minimum 300 zł; w przeciwnym przypadku opłata wyniesie 7 zł miesięcznie

Informacja o koncie osobistym z planem taryfowym Konto Praktyczne oraz promocji „iKonto” dostępne są na stronie www.bgzbnpparibas.pl

Szczegółowe warunki otrzymania promocyjnych warunków w zakresie opłaty za prowadzenia konta z planem taryfowym Konto Praktyczne („Konto”) określone są w Regulaminie promocji „iKonto” oraz Umowie ramowej. Promocja w zakresie 0 zł miesięcznej opłaty za prowadzenie Konta obowiązuje przez okres 36 miesięcy kalendarzowych od otwarcia Konta (wraz z kartą debetową oraz systemem bankowości internetowej Pl@net) przez Internet lub telefonicznie oraz zaakceptowania Regulaminu promocji. Gwarancja ta dotyczy wyłącznie opłaty za prowadzenie Konta. Szczegółowe zasady otwierania i prowadzenia Konta określa umowa dotycząca tego produktu, której wzór, wraz z regulaminem promocji „iKonto”, dostępne są na stronie www.bgzbnpparibas.pl oraz www.premiazakonto.pl.

Produkt w ramach promocji „Premia za konto” oraz promocji „iKonto” oferowany jest przez Bank BGŻ BNP Paribas S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000011571, posiadający NIP 526-10-08-546 oraz kapitał zakładowy w wysokości 84 238 318 zł w całości wpłacony („Bank”).

Organizatorem promocji „Premia za konto” jest Ad Astra Sp. z o.o. (działająca pod nazwą handlową Hagen) z siedzibą w Michałowicach, ul. Polna 16, kod pocztowy: 05-816, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 0000383723. NIP: 5342468648, REGON: 142893350. Kapitał zakładowy w wysokości 5 000 zł („Organizator”). Adres e-mail: kontakt@premiazakonto.pl

Informacje o promocji „Premia za konto”, w tym jej Regulamin, dostępne na stronie www.premiazakonto.pl oraz pod numerem telefonu 22 299 11 50 (opłata za połączenie według cennika operatora).

Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie reklamowy i informacyjny oraz nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.

Warunki

Ważność: Kod Groupon ważny do 26.04.2016 i dostępny od razu po zakupie w zakładce Moje groupony.
Ograniczenia: 1 osoba może kupić 1 Kod Groupon. Oferta w ramach promocji „Premia za konto” jest skierowana do osób fizycznych pełnoletnich, które ukończyły 18 lat i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych; nie są stroną Umowy ramowej Rachunków Bankowych, Karty oraz Elektronicznych Kanałów Dostępu (dalej „Umowa ramowa”) na dzień składania wniosku o zawarcie tej Umowy ramowej oraz otwarcie konta w ramach promocji; nie byli posiadaczami ani współposiadaczami konta osobistego w Banku oraz, przed połączeniem BGŻ S.A. i BNP Paribas Bank Polska S.A., nie byli posiadaczami ani współposiadaczami konta osobistego zarówno w BGŻ S.A. oraz w BNP Paribas Bank Polska S.A.; nie przystąpili do promocji Banku na podstawie „Regulaminu promocji Konto Aktywna Pensja w Banku BGŻ BNP Paribas S.A.” ani „Regulaminu promocji Kontoaktywator w Banku BGŻ BNP Paribas S.A.”. Liczba Kodów Groupon jest ograniczona do 1000 sztuk.
Realizacja: aby wziąć udział w promocji „Premia za konto” i otrzymać nawet 2 nagrody w  wysokości 70 zł każda, należy spełnić warunki określone w Regulaminie promocji "Premia za konto", w szczególności nabyć Kod Groupon, zarejestrować się w Promocji na stronie www.premiazakonto.pl do 26.04.16 - link do strony znajduje się na www.groupon.pl. Po dokonaniu rejestracji należy kliknąć w przycisk "Zarejestruj się" i do 06.05.16 r. zawrzeć z Bankiem BGŻ BNP Paribas S.A. Umowę ramową, otworzyć konto osobiste w promocji „iKonto” wraz z kartą debetową oraz uzyskać dostęp do tego konta w rozumieniu Umowy ramowej. Ponadto należy posiadać ww. konto oraz kartę debetową na dzień wydania nagrody, tj. nie zrezygnować z Karty, nie zablokować jej lub nie zastrzec. Następnie należy w dniach 01.05.16-31.05.16 wykonać bezgotówkowe transakcje kartą debetową o łącznej wartości min. 500 zł i dokonać przynajmniej jednokrotnego, zakończonego sukcesem logowania do systemu bankowości elektronicznej Banku. Za spełnienie tych warunków uczestnik nabywa prawo do nagrody w wysokości 70 zł. Następnie należy także w dniach 01.06.16-30.06.16 wykonać bezgotówkowe transakcje kartą debetową o łącznej wartości min. 500 zł i dokonać przynajmniej jednokrotnego, zakończonego sukcesem logowania do systemu bankowości elektronicznej Banku. Za spełnienie tych warunków uczestnik nabywa prawo do  kolejnej nagrody w wysokości 70 zł. Szczegółowe zasady promocji w Regulaminie promocji "Premia za konto" dostępnym na stronie www.premiazakonto.pl oraz pod numerem telefonu 22 299 11 50 (opłata za połączenie według cennika operatora).
Sprawdź przed zakupem: najczęściej zadawane pytania i warunki korzystania. Szczegóły oferty znajdziesz w jej opisie.

naprezent

Bank BGŻ BNP Paribas S.A.