zamknij
Do 30% zniżki na oferty Twoje miasto z kodem SMAK30. Dziś koniec.

Bank BGŻ BNP Paribas S.A.

5 zł: Otwarcie konta osobistego w promocji iKontoaktywator oraz nawet 150 zł w prezencie za korzystanie z konta i karty

Wybierz opcję

Wyróżniki

Po spełnieniu wszystkich warunków promocji klient otrzymuje 150 zł, które może przeznaczyć na dowolne cele

O tej ofercie

Otwórz konto osobiste w promocji „iKontoaktywator” i zobacz, jak Twoje pieniądze potrafią pracować. Zarówno prowadzenie konta jak i wypłaty ze wszystkich bankomatów w Polsce są darmowe, a dodatkowo otrzymasz oprocentowanie 4%  w skali roku do wysokości najwyższego pojedynczego wpływu, maksimum 5000 zł/mc (zgodnie z warunkami i Regulaminem promocji „iKontoaktywator”). Kup groupon  i załóż konto, a w promocji „Konto plus Bonus” możesz jeszcze dodatkowo otrzymać do 150 zł.

Oferta

 • 5 zł za groupon upoważniający do udziału w Promocji „Konto plus Bonus”.

Promocja „Konto plus Bonus” jest dostępna dla osób fizycznych, które:

 • ukończyły 18 lat i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych,
 • nie są stroną Umowy ramowej Rachunków Bankowych, Karty oraz Elektronicznych Kanałów Dostępu z Bankiem BGŻ BNP Paribas S.A. (dalej „Umowa ramowa”) na dzień składania wniosku o zawarcie tej Umowy ramowej oraz otwarcie konta w ramach promocji
 • nie byli posiadaczami ani współposiadaczami konta osobistego w Banku BGŻ BNP Paribas S.A. (dalej “Bank”) oraz, przed połączeniem BGŻ S.A. i BNP Paribas Bank Polska S.A., nie byli posiadaczami ani współposiadaczami konta osobistego zarówno w banku BGŻ S.A. oraz w BNP Paribas Bank Polska S.A.,
 • nie przystąpili do promocji Banku na podstawie „Regulaminu promocji Konto Aktywna Pensja w Banku BGŻ BNP Paribas S.A.” oraz „Regulaminu promocji Kontoaktywator w Banku BGŻ BNP Paribas S.A.”

Każdy uczestnik promocji „Konto plus Bonus” może zdobyć maksymalnie 3 nagrody w wysokości 50 zł każda. W zależności od warunków, które zostaną spełnione przez uczestnika zgodnie z Regulaminem promocji Konto plus Bonus” (dalej „Regulamin promocji”) może on otrzymać nagrodę w łącznej wysokości 50 zł, 100 zł albo 150 zł, przy czym przyznanie maksymalnej łącznej wartości nagród dla jednego uczestnika (150 zł) nastąpi po łącznym spełnieniu wszystkich warunków promocji określonych w Regulaminie promocji , w szczególności są to:

 • Zakup Kodu Groupon, przy czym każdy uczestnik może zakupić tylko 1 kod Groupon od dnia 25 stycznia 2016 roku do wyczerpania dostępnej w Promocji łącznej liczby Kodów Groupon wynoszącej 1000 Kodów Groupon, nie później jednak niż do dnia 07 lutego 2016 roku;
 • Prawidłowe zgłoszenie uczestnika w promocji zgodnie z Regulaminem promocji poprzez rejestrację uczestnika i Kodu groupon od dnia 25 stycznia 2016 roku do dnia 08 lutego 2016 roku z wykorzystaniem formularza rejestracyjnego dostępnego na stronie www.kontoplusbonus.pl;
 • Zawarcie - przez Internet w sposób określony w Regulaminie promocji - z Bankiem BGŻ BNP Paribas S.A. Umowy ramowej, otworzenie konta osobistego w ramach promocji „iKontoaktywator” organizowanej przez ww. Bank (dalej „Konto”) wraz z kartą debetową oraz uzyskanie dostępu do Konta w rozumieniu Umowy ramowej w terminie od dnia 25 stycznia 2016 roku do dnia 14 lutego 2015 roku;
 • Posiadanie Konta oraz karty debetowej na dzień wypłaty nagrody;
 • Zasilenie Konta wpływem w łącznej wysokości nie mniejszej niż 1 000 zł oraz wykonanie bezgotówkowych transakcji Kartą o wartości min. 300 zł w okresie 15 lutego 2016 roku – 31 marca 2016 roku. oraz ponownie w okresie 01 kwietnia 2016 roku – 30 kwietnia 2016 roku.
 • Regulamin promocji “Konto plus Bonus” dostępne tutaj

iKontoaktywator to konto osobiste, które łączy w sobie zalety oszczędzania na wysoki procent (4% w skali roku) oraz wygody korzystania ze zgromadzonych środków na całym świecie. To także bardzo korzystna propozycja dla wszystkich, którzy potrzebują atrakcyjnego kosztowo konta:

 • 0 zł za prowadzenie konta
 • 0 zł opłat Banku za wypłaty ze wszystkich bankomatów w Polsce
 • 0 zł za realizację zleceń stałych i poleceń zapłaty
 • 0 zł za internetowe przelewy krajowe w złotych
 • 0 zł za obsługę karty do konta dla posiadacza konta – wystarczy, że w każdym miesiącu/cyklu prowizyjnym wykonasz tą kartą transakcje bezgotówkowe na kwotę minimum 300 zł; w przeciwnym przypadku opłata wyniesie 7 zł miesięcznie

Informacja o koncie osobistym z planem taryfowym Konto Praktyczne oraz promocji „iKontoaktywator” dostępne są na stronie www.bgzbnpparibas.pl. Produkt w ramach promocji „Konto plus Bonus oraz promocji „iKontoaktywator” oferowany jest przez Bank BGŻ BNP Paribas S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000011571, posiadający NIP 526-10-08-546 oraz kapitał zakładowy w wysokości 84 238 318 zł w całości wpłacony („Bank”).

Szczegółowe warunki otrzymania promocyjnych warunków w zakresie opłaty za prowadzenia konta i oprocentowania na otwieranym przez Internet koncie osobistym z planem taryfowym Konto Praktyczne („Konto”) określone są w Regulaminie promocji „iKontoaktywator”. Bank BGŻ BNP Paribas S.A. nie pobiera opłat za wypłaty z bankomatów w Polsce i na świecie. Istnieje możliwość obciążenia klienta za wypłatę z bankomatu przez podmioty inne niż Bank np. operatorów bankomatów. Promocja „iKontoaktywator” w zakresie 0 zł miesięcznej opłaty za prowadzenie Konta obowiązuje przez okres 12 miesięcy od otwarcia Konta przez Internet wraz z kartą debetową, systemem bankowości telefonicznej i elektronicznej oraz zaakceptowania Regulaminu promocji. Dodatkowo, po spełnieniu ww. warunków, dla pełnoletnich Klientów Banku, którzy min. 6 m-cy przed otwarciem Konta w promocji nie posiadali konta osobistego w Banku dostępna jest promocja w zakresie promocyjnego stałego oprocentowania na Koncie wynoszącego 4% w skali roku i obowiązującego w okresie 12 miesięcy od otwarcia Konta. Oprocentowaniu promocyjnemu podlegają środki zgromadzone na Koncie do wysokości najwyższego pojedynczego wpływu spełniającego warunki promocji w danym miesiącu, jednak nie więcej niż 5000 zł. Promocja „iKontoaktywator” trwa od 01 stycznia 2016 roku do 29 lutego 2016 roku. Z promocji nie może skorzystać Klient, który przystąpił do promocji Banku na podstawie „Regulaminu promocji Konto Aktywna Pensja w Banku BGŻ BNP Paribas S.A.” oraz „Regulaminu promocji Kontoaktywator w Banku BGŻ BNP Paribas S.A.”.

Organizatorem promocji „Konto plus Bonus jest Ad Astra Sp. z o.o. (działająca pod nazwą handlową Hagen) z siedzibą w Michałowicach, ul. Polna 16, kod pocztowy: 05-816, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 0000383723. NIP: 5342468648, REGON: 142893350. Kapitał zakładowy w wysokości 5 000 zł („Organizator”). Adres e-mail: kontakt@kontoplusbonus.pl

Informacje o promocji „Konto plus Bonus, w tym jej Regulamin, dostępne na stronie www.kontoplusbonus.pl oraz pod numerem telefonu 22 299 11 50 (opłata za połączenie według cennika operatora).

Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie reklamowy i informacyjny oraz nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.

Warunki

Ważność: groupon ważny do 08.02.2016 i dostępny od razu po zakupie w zakładce "Moje Konto".
Ograniczenia: 1 osoba może kupić 1 groupon. Oferta w ramach promocji „Konto plus Bonus" jest skierowana do osób fizycznych pełnoletnich, które ukończyły 18 lat i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych; nie są stroną Umowy ramowej Rachunków Bankowych, Karty oraz Elektronicznych Kanałów Dostępu (dalej „Umowa ramowa") na dzień składania wniosku o zawarcie tej Umowy ramowej oraz otwarcie konta w ramach promocji; nie byli posiadaczami ani współposiadaczami konta osobistego w Banku oraz, przed połączeniem BGŻ S.A. i BNP Paribas Bank Polska S.A., nie byli posiadaczami ani współposiadaczami konta osobistego zarówno w banku BGŻ S.A. oraz w Banku BNP Paribas S.A.; nie przystąpili do promocji Banku na podstawie „Regulaminu promocji Konto Aktywna Pensja w Banku BGŻ BNP Paribas S.A." oraz „Regulaminu promocji Kontoaktywator w Banku BGŻ BNP Paribas S.A.". Liczba grouponów jest ograniczona do 1000 sztuk.
Realizacja: aby wziąć udział w promocji „Konto plus Bonus" i otrzymać nawet 3 nagrody w wysokości 50 zł każda, należy spełnić warunki określone w Regulaminie promocji „Konto plus Bonus", w szczególności nabyć groupon, zarejestrować się w Promocji na stronie www.kontoplusbonus.pl do 07.02.16 - link do strony znajduje się na stronie www.groupon.pl Po dokonaniu rejestracji należy kliknąć w przycisk „Otwórz konto" i do 14.02.16 r. zawrzeć z Bankiem BGŻ BNP Paribas S.A. Umowę ramową, otworzyć konto osobiste w promocji „iKontoaktywator" wraz z kartą debetową oraz uzyskać dostęp do tego konta w rozumieniu Umowy ramowej. Ponadto należy posiadać ww. konto oraz kartę debetową na dzień wydania nagrody, tj. nie zrezygnować z Karty, nie zablokować jej lub nie zastrzec. Za spełnienie tych warunków uczestnik nabywa prawo do nagrody w wysokości 50 zł. Następnie w przypadku spełnienia w dniach 15.02.16-31.03.16 r. dodatkowych warunków tj. zasilenia ww. konta wpływem w łącznej wysokości nie mniejszej niż 1 000 zł oraz wykonania bezgotówkowych transakcji kartą debetową wydaną do ww. konta o wartości min. 300 zł, uczestnik nabywa prawo do nagrody w wysokości kolejnych 50 zł. To samo dotyczy spełnienia ww. dodatkowych warunków w zakresie konta i wykonania transakcji bezgotówkowych kartą wydana do ww. konta w dniach 01.04.16-30.04.16 r. Szczegółowe zasady promocji w Regulaminie promocji "Konto plus Bonus"
Przed zakupem przeczytaj: najczęściej zadawane pytania i warunki korzystania. Szczegóły oferty znajdziesz w jej opisie.

 

Bank BGŻ BNP Paribas S.A.