zamknij
Do 25% zniżki na oferty Twoje miasto z kodem SUPER. Dziś koniec.

Bank BGŻ BNP Paribas S.A.

5 zł: Otwarcie konta osobistego w promocji iKontoaktywator oraz nawet 150 zł w prezencie za korzystanie z konta i karty

Wybierz opcję

Wyróżniki

Po spełnieniu wszystkich warunków promocji klient dostaje do wydania 150 zł, które może przeznaczyć na dowolny cel

O tej ofercie

Otwórz konto osobiste w promocji „iKontoaktywator” i zobacz, jak Twoje pieniądze potrafią pracować. Zarówno prowadzenie konta, jak i wypłaty ze wszystkich bankomatów są darmowe, a dodatkowo otrzymasz oprocentowanie 4% w skali roku (zgodnie z warunkami i Regulaminem promocji „iKontoaktywator”). Kup groupon i załóż konto, a w promocji „Do 150 zł na konto” możesz jeszcze dodatkowo otrzymać do 150 zł.

Oferta

 • 5 zł zamiast 150 zł za groupon upoważniający do udziału w Promocji „Do 150 zł na konto”.

Promocja „Do 150 zł na konto” jest dostępna dla osób fizycznych, które ukończyły 18 lat i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych, a także nie są stroną Umowy ramowej rachunków bankowych, karty oraz elektronicznych kanałów dostępu (dalej „Umowa ramowa”) na dzień składania wniosku o zawarcie tej Umowy ramowej oraz otwarcie konta w ramach promocji oraz nie byli posiadaczami ani współposiadaczami konta osobistego (rachunku oszczędnościowo – rozliczeniowego) w Banku BGŻ BNP Paribas S.A. przez okres 6 miesięcy poprzedzających otwarcie konta, ani nie przystąpili do promocji Banku na podstawie „Regulaminu promocji Konto Aktywna Pensja w Banku BGŻ BNP Paribas S.A.” oraz „Regulaminu promocji Kontoaktywator w Banku BGŻ BNP Paribas S.A.”
Każdy uczestnik promocji „Do 150 zł na konto” może zdobyć maksymalnie 3 nagrody w wysokości 50 zł każda. W zależności od warunków, które zostaną spełnione przez uczestnika zgodnie z Regulaminem promocji może on otrzymać nagrodę w łącznej wysokości 50 zł, 100 zł albo 150 zł, przy czym przyznanie maksymalnej łącznej wartości nagród dla jednego uczestnika (150 zł) nastąpi po łącznym spełnieniu wszystkich warunków promocji określonych w Regulaminie promocji, w szczególności są to:

 • Zakup grouponu, przy czym każdy uczestnik może zakupić tylko 1 groupon od dnia 18 listopada 2015 roku do wyczerpania dostępnej w Promocji łącznej liczby grouponów, nie później jednak niż do dnia 08 grudnia 2015 roku;
 • Zawarcie - przez Internet w sposób określony w Regulaminie promocji - z Bankiem BGŻ BNP Paribas S.A. Umowy ramowej, otworzenie konta osobistego w ramach promocji „iKontoaktywator” organizowanej przez ww. Bank (dalej „Konto”) wraz z kartą debetową oraz uzyskanie dostępu do Konta w rozumieniu Umowy ramowej w terminie od dnia 18 listopada 2015 roku do dnia 14 grudnia 2015 roku;
 • Prawidłowe zgłoszenie uczestnika w promocji zgodnie z Regulaminem promocji poprzez rejestrację uczestnika i Kodu groupon od dnia 18 listopada 2015 roku do dnia 09 grudnia 2015 roku z wykorzystaniem formularza rejestracyjnego dostępnego na stronie www.150zlnakonto.pl;
 • Posiadanie Konta oraz karty debetowej na dzień wypłaty nagrody;
 • Zasilenie Konta wpływem w łącznej wysokości nie mniejszej niż 1 000 zł oraz wykonanie bezgotówkowych transakcji Kartą o wartości min. 300 zł w okresie 15 grudnia 2015 roku – 31 stycznia 2016 roku oraz ponownie w okresie 01 lutego 2016 roku – 29 lutego 2016 roku.

iKontoaktywator to konto osobiste, które łączy w sobie zalety oszczędzania na wysoki procent (4% w skali roku) oraz wygody korzystania ze zgromadzonych środków na całym świecie. To także bardzo korzystna propozycja dla wszystkich, którzy potrzebują atrakcyjnego kosztowo konta:

 • 0 zł za prowadzenie konta
 • 0 zł opłat Banku za wypłaty ze wszystkich bankomatów na świecie
 • 0 zł za realizację zleceń stałych i poleceń zapłaty
 • 0 zł za internetowe przelewy krajowe w złotych
 • 0 zł za obsługę karty do konta dla posiadacza konta – wystarczy, że w każdym miesiącu/cyklu prowizyjnym wykonasz tą kartą transakcje bezgotówkowe na kwotę minimum 300 zł; w przeciwnym przypadku opłata wyniesie 7 zł miesięcznie

Informacja o koncie osobistym z planem taryfowym Konto Praktyczne oraz promocji „iKontoaktywator” dostępne są na stronie www.bgzbnpparibas.pl. Produkt oraz promocja „iKontoaktywator” oferowane przez Bank BGŻ BNP Paribas S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000011571, posiadający NIP 526-10-08-546 oraz kapitał zakładowy w wysokości 84 238 318 zł w całości wpłacony.

Szczegółowe warunki otrzymania promocyjnych warunków w zakresie opłaty za prowadzenia konta i oprocentowania na otwieranym przez Internet koncie osobistym z planem taryfowym Konto Praktyczne („Konto”) określone są w Regulaminie promocji „iKontoaktywator”. BGŻ BNP Paribas nie pobiera opłat za wypłaty z bankomatów w Polsce i na świecie. Istnieje możliwość obciążenia klienta za wypłatę z bankomatu przez podmioty inne niż Bank np. operatorów bankomatów.

Promocja „iKontoaktywator” w zakresie 0 zł miesięcznej opłaty za prowadzenie Konta obowiązuje przez okres 12 miesięcy od otwarcia Konta przez Internet wraz z kartą debetową, systemem bankowości telefonicznej i elektronicznej oraz zaakceptowania Regulaminu promocji. Dodatkowo, po spełnieniu ww. warunków, dla pełnoletnich Klientów Banku, którzy min. 6 m-cy przed otwarciem Konta w promocji nie posiadali konta osobistego w Banku dostępna jest promocja w zakresie promocyjnego stałego oprocentowania na Koncie wynoszącego 4% w skali roku i obowiązującego w okresie 12 miesięcy od otwarcia Konta. Oprocentowaniu promocyjnemu podlegają środki zgromadzone na Koncie do wysokości najwyższego pojedynczego wpływu spełniającego warunki promocji w danym miesiącu, jednak nie więcej niż 5000 zł. Promocja trwa od 02 listopada 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku. Z promocji nie może skorzystać Klient, który przystąpił do promocji Banku na podstawie „Regulaminu promocji Konto Aktywna Pensja w Banku BGŻ BNP Paribas S.A.” oraz „Regulaminu promocji Kontoaktywator w Banku BGŻ BNP Paribas S.A.”.

Informacje o promocji „Do 150 zł na konto”, w tym jej Regulamin, dostępne na stronie www.150zlnakonto.pl Organizatorem promocji „150 zł na konto” jest Ad Astra Sp. z o.o. (działająca pod nazwą handlową Hagen) z siedzibą w Michałowicach, ul. Polna 16, kod pocztowy: 05-816, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 0000383723. Numer identyfikacji podatkowej (NIP): 5342468648, REGON: 142893350. Kapitał zakładowy w wysokości 5 000 zł w całości wpłacony. Adres e-mail: 150zlnakonto@agencjahagen.pl, tel.: 22 299 11 50 (koszt połączenia zgodnie ze stawką operatora). zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st.  

Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie reklamowy i informacyjny oraz nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.

Warunki

Groupon ważny groupon ważny do 09.12.2015 i dostępny od razu po zakupie w zakładce "Moje Konto".
Ograniczenia: 1 osoba może kupić maks.1 groupon. Oferta w ramach promocji „Do 150 zł na konto" jest skierowana do osób fizycznych pełnoletnich posiadających pełną zdolność do czynności prawnych, które nie są stroną Umowy ramowej rachunków bankowych, karty oraz elektronicznych kanałów dostępu na dzień składania wniosku o zawarcie tej Umowy ramowej oraz otwarcie konta w ramach promocji oraz nie były posiadaczami ani współposiadaczami konta osobistego (rachunku oszczędnościowo – rozliczeniowego) w Banku BGŻ BNP Paribas S.A. przez okres 6 miesięcy poprzedzających otwarcie Konta, ani nie przystąpiły do promocji Banku na podstawie „Regulaminu promocji Konto Aktywna Pensja w Banku BGŻ BNP Paribas S.A." oraz „Regulaminu promocji Kontoaktywator w Banku BGŻ BNP Paribas S.A.". Liczba grouponów jest ograniczona do 2000 szt.
Realizacja: aby wziąć udział w promocji „Do 150 zł na konto" i otrzymać nawet 3 nagrody w wysokości 50 zł każda, należy spełnić warunki określone w Regulaminie promocji „Do 150 zł na konto", w szczególności nabyć groupon, zarejestrować się w Promocji na stronie www.150zlnakonto.pl do 09.12.15 - link do strony znajduje się na grouponie. Po dokonaniu rejestracji należy kliknąć w przycisk „Otwórz konto" i do 14.12.15 r. zawrzeć z Bankiem BGŻ BNP Paribas S.A. Umowę ramową rachunków bankowych, karty oraz elektronicznych kanałów dostępu, otworzyć konto osobiste w promocji „iKontoaktywator" organizowanej przez Bank wraz z kartą debetową oraz uzyskać dostęp do tego konta w rozumieniu Umowy ramowej. Ponadto należy posiadać ww. konto oraz kartę debetową na dzień wydania nagrody, tj. nie zrezygnować z Karty, nie zablokować jej lub nie zastrzec. Za spełnienie tych warunków uczestnik nabywa prawo do nagrody w wysokości 50 zł. Następnie w przypadku spełnienia w dniach 15.12.15-31.01.16 r. dodatkowych warunków tj. zasilenia ww. konta wpływem w łącznej wysokości nie mniejszej niż 1 000 zł oraz wykonania bezgotówkowych transakcji kartą debetową wydaną do ww. konta o wartości min. 300 zł, uczestnik nabywa prawo do nagrody w wysokości kolejnych 50 zł. To samo dotyczy spełnienia ww. dodatkowych warunków w zakresie konta i wykonania transakcji bezgotówkowych kartą wydana do ww. konta w dniach 01.02.16-29.02.16 r.. Szczegółowe zasady promocji w Regulaminie Promocji „150 zł na konto".
Przed zakupem przeczytaj: najczęściej zadawane pytania i warunki korzystania. Szczegóły oferty znajdziesz w jej opisie.

naprezent

Bank BGŻ BNP Paribas S.A.