Brak nowych powiadomień

Bank BGŻ BNP Paribas S.A.

5 zł za groupon upoważniający do wzięcia udziału w promocji „Zyskaj z kontem” i otrzymania nawet 450 zł w prezencie

Do -98%
120+ kupionych
Wybierz opcję

Wyróżniki

Po spełnieniu warunków promocji klient dostaje nawet 450 zł, które będą przelane bezpośrednio na jego konto w Banku BGŻ BNP Paribas S.A.

W skrócie

Po zakupie grouponu i założeniu Konta Optymalnego w Banku BGŻ BNP Paribas S.A., w promocji „Zyskaj z kontem”, organizowanej przez Ad Astra Sp. z o. o. można otrzymać 150 zł za aktywne używanie konta. Dodatkowo można otrzymać do 300 zł w promocji „Mobilna premia”, organizowanej przez Bank BGŻ BNP Paribas S.A.. Dzięki temu suma premii może wynieść nawet do 450 zł.

Oferta

 • 5 zł za groupon upoważniający do udziału w promocji „Zyskaj z kontem”.

Wystarczy otworzyć konto osobiste w planie taryfowym Konto Optymalne w Banku BGŻ BNP Paribas S.A. przez internet za pośrednictwem kuriera i spełnić poniższe warunki, by otrzymać premię w wysokości do 450 zł:

 • dokonaj zgłoszenia w promocji poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego na stronie www.zyskajzkontem.pl/ w terminie do dnia 16.11.2017,
 • złóż wniosek o otworzenie Konta Optymalnego wraz z kartą przez internet do dnia 16.11.2017 oraz podpisz umowę do dnia 08.12.2017;
 • w miesiącu grudniu 2017:
  • zapewnij wpływy na Konto Optymalne o łącznej wartości min 1000 zł
  • dokonaj transakcji bezgotówkowych kartą debetową o łącznej wartości min. 300 zł
  • zaloguj się do bankowości elektronicznej Pl@net
 • dokonuj transakcji mobilnych opisanych w regulaminie promocji „Mobilna premia”, w okresie 12 miesięcy od zawarcia umowy, a w ramach promocji otrzymasz premię w wysokości 1 zł za wykonane transakcje (maks. 25 zł miesięcznie);

Wybierając Konto Optymalne oprócz nagród w promocjach można skorzystać z:

 • 0 zł za prowadzenie konta
 • 0 zł pobierane przez Bank za wypłaty z bankomatów własnych Banku, Planet Cash w Polsce oraz za granica z bankomatów grupy BNP Paribas oraz grupy Global Alliance
 • 0 zł za internetowe przelewy krajowe w złotych
 • 0 zł za obsługę karty do konta dla jego posiadacza

Szczegółowe warunki poszczególnych promocji:

1) Promocja „Zyskaj z kontem”

Każdy uczestnik promocji „Zyskaj z kontem”, organizowanej przez Ad Astra Sp. z o. o. zgodnie z regulaminem promocji „Zyskaj z kontem” może otrzymać nagrodę w wysokości 150 zł, przy czym przyznanie nagrody nastąpi po spełnieniu wszystkich warunków promocji określonych w Regulaminie promocji, w szczególności są to łącznie:

 • dokonanie zgłoszenia w promocji poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego na stronie www.zyskajzkontem.pl/ do dnia 16.11.2017
 • złożenie wniosku o otworzenie Konta Optymalnego wraz z karta przez internet do dnia 16.11.2017 oraz zawarcia za pośrednictwem kuriera umowy ramowej rachunków bankowych, karty oraz elektronicznych kanałów dostępu (dalej „umowa ramowa”) do dnia 08.12.2017;
 • w miesiącu grudniu 2017:
  • zapewnienie wpływów na Konto Optymalne o łącznej wartości min. 1000 zł
  • dokonanie transakcji bezgotówkowych kartą debetową o łącznej wartości min. 300 zł
  • zalogowanie się do bankowości elektronicznej Pl@net
 • posiadanie Konta Optymalnego oraz niezastrzeżonej karty debetowej na dzień wypłaty nagrody;

2) Promocja „Mobilna premia”

Każdy uczestnik promocji „Mobilna premia” może zdobyć do 12 nagród w maksymalnej wysokości 25 zł każda. Zgodnie z regulaminem promocji „Mobilna premia” , spełniając wszystkie warunki określone w tym regulaminie, uczestnik może otrzymać nagrodę w łącznej wysokości do 300 zł (po 25 zł przez 12 miesięcy). W szczególności są to łącznie:

 • dokonanie transakcji mobilnych, określonych w regulaminie (premia 1 zł za każdą transakcję, maksymalnie 25 zł w miesiącu)
 • posiadanie konta osobistego oraz niezastrzeżonej karty debetowej na dzień wypłaty nagrody;

Promocja „Zyskaj z kontem” oraz promocja „Mobilna premia” są dostępne dla osób fizycznych, które:

 • ukończyły 18 lat i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych,
 • nie są stroną umowy ramowej z Bankiem BGŻ BNP Paribas S.A. na dzień składania wniosku o zawarcie tej umowy ramowej oraz otwarcie konta w ramach promocji
 • w okresie 36 miesięcy przed datą złożenia wniosku o otworzenie konta osobistego nie były posiadaczami ani współposiadaczami rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego w Banku, a przed połączeniem banków BGŻ S.A. oraz BNP Paribas Bank Polska S.A. – w żadnym z tych banków

Szczegółowe warunki otrzymania promocyjnych warunków w zakresie opłaty za prowadzenia konta osobistego z planem taryfowym Konto Optymalne („Konto”) są zawarte w umowie ramowej oraz regulaminie promocji „Mobilna premia”. Dostępne są na stronie www.bgzbnpparibas.pl.

Konto Optymalne w ramach promocji „Zyskaj z kontem” prowadzone jest przez Bank BGŻ BNP Paribas S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000011571, posiadający NIP 526-10-08-546 oraz kapitał zakładowy w wysokości 84 238 318 zł w całości wpłacony.

Warunki

Groupon ważny do 15.11.2017 i dostępny od razu po zakupie w zakładce Moje groupony.
Ograniczenia: 1 osoba może kupić maks. 3 groupony, ale wykorzystać maks. 1 groupon. Oferta skierowana jest do osób fizycznych, pełnoletnich, posiadających pełną zdolność do czynności prawnych, które nie są stroną umowy ramowej na dzień składania wniosku o zawarcie tej umowy oraz otwarcie konta; w okresie 36 miesięcy przed datą złożenia wniosku o otworzenie Konta Osobistego nie byli posiadaczami ani współposiadaczami rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego w Banku BGŻ BNP, a przed połączeniem banków BGŻ S.A. oraz BNP Paribas Bank Polska S.A. – w żadnym z tych banków. 
Liczba kodów groupon jest ograniczona do 1000 sztuk.
Realizacja: aby wziąć udział w promocji „Zyskaj z kontem” i otrzymać nagrodę o wartości 150 zł, należy spełnić warunki określone w regulaminie promocji „Zyskaj z kontem", w szczególności nabyć groupon, zarejestrować się w promocji na stronie www.zyskajzkontem.pl/ do 16.11.2017. Po dokonaniu rejestracji należy kliknąć w przycisk „Otwórz konto” i do 08.12.2017 zawrzeć z Bankiem BGŻ BNP Paribas S.A. przez kuriera umowę ramową, otworzyć konto osobiste w planie taryfowym Konto Optymalne wraz z kartą debetową w promocji „Mobilna premia”. Ponadto należy w grudniu 2017 wykonać bezgotówkowe transakcje kartą debetową o łącznej wartości min. 300 zł, a także uzyskać w miesiącu grudniu 2017 wpływy na konto w wysokości co najmniej 1000 zł oraz zalogować się do bankowości elektronicznej Pl@net.
Należy również posiadać ww. konto oraz kartę debetową na dzień wydania nagrody, tj. nie zrezygnować z karty, nie zablokować jej lub nie zastrzec.
Nagroda dla promocji „Zyskaj z kontem” zostanie wypłacona przez Ad Astra Sp. z o. o., do dnia 31.01.2018 r.; dla promocji „Mobilna premia” dwunastokrotnie, w kolejnym cyklu rozliczeniowym po dokonaniu transakcji mobilnych.
Dodatkowe informacje: szczegółowe zasady promocji „Zyskaj z kontem" dostępne są w regulaminie promocji „Zyskaj z kontem"na stronie www.zyskajzkontem.pl/ oraz pod nr tel. 22 299 11 50 (opłata za połączenie wg cennika operatora). Szczegółowe zasady promocji „Mobilna premia” dostępne są w regulaminie promocji, dostępnym na www.bgzbnpparibas.pl.
Sprawdź przed zakupem: najczęściej zadawane pytania i warunki korzystania. Szczegóły oferty znajdziesz w jej opisie.

Bank BGŻ BNP Paribas S.A.