zamknij
Do 25% zniżki na oferty Twoje miasto z kodem TAJNY. Dziś koniec.

Agora S.A.

5 zł: Duet Lokat w Toyota Banku z łączną premią 215 zł dla nowych klientów lub 90 zł dla obecnych klientów

Wybierz opcję

Toyota Bank to nie tylko bank, to jedna z emanacji specyficznego patrzenia na biznes: odpowiedzialnego, uczciwego i myślącego o przyszłości.

Oferta:

 • 5 zł za za groupon uprawniający do wzięcia udziału w Akcji „Duet lokat z Premią dodatkową od Groupon” dla obecnych lub nowych klientów. Akcja trwa od 28.03.2017 do 06.04.2017 lub do wyczerpania ustalonej liczby voucherów promocyjnych dla Nowego Klienta Banku oraz dla Obecnego Klienta Banku. Liczba voucherów promocyjnych uprawniających do wzięcia udziału w Akcji jest limitowana i wynosi: 500 voucherów promocyjnych dla Nowych Klientów Banku oraz 250 voucherów promocyjnych dla Obecnych Klientów Banku.

Do zdobycia nawet 215 zł Premii i Premii dodatkowej dla nowych klientów Toyota Banku lub 90 zł Premii i Premii dodatkowej dla obecnych klientów Toyota Banku za założenie Duetu Lokat: Plan Depozytowy na 160 dni oraz Depozyt Plus na 12 miesięcy oraz spełnienie warunków określonych w regulaminie.

Lokaty Plan Depozytowy na 160 dni oraz Depozyt Plus na 12 miesięcy uczestnik może założyć po uruchomieniu Konta Jedynego poprzez System Bankowości Elektronicznej Banku. Do otrzymania Premii konieczne jest założenie co najmniej jednej lokaty Plan Depozytowy 160 dni na kwotę minimum 5000 zł oraz co najmniej jednej lokaty Depozyt Plus na 12 miesięcy na kwotę minimum 5000 zł. Liczba założonych lokat Plan Depozytowy 160 dni oraz Depozyt Plus na 12 miesięcy nie wpływa na wysokość Premii oraz Premii dodatkowej

Poprzez uczestnictwo w Akcji uzyskuje się możliwość otrzymania jednorazowej Premii oraz Premii dodatkowej:

 • 140 zł Premii od Organizatora oraz 75 zł Premii Groupon na zakupy na Groupon.pl za założenie obu lokat: Plan Depozytowy na 160 dni na minimum 5000 zł oraz Depozyt Plus na 12 miesięcy na minimum 5000 zł dla nowego klienta Banku określonego w regulaminie oraz spełnienia warunków określonych w regulaminie,
 • 70 zł Premii od Organizatora oraz 20 zł Premii Groupon na zakupy na Groupon.pl za założenie obu lokat: Plan Depozytowy na 160 dni na minimum 5000 zł oraz Depozyt Plus na 12 miesięcy na minimum 5000 zł dla obecnego klienta Banku, określonego w regulaminie oraz spełnienia warunków określonych w regulaminie.

Jeden uczestnik może nabyć i zrealizować tylko jeden groupon.
Jeden groupon nie może być wykorzystany przez więcej niż jedną osobę.

Uczestnikami Akcji mogą być:

 1. Pełnoletnie osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, spełniające warunki określone w niniejszym regulaminie, jak również spełniające warunki określone w regulaminie świadczenia usług dla konsumentów dotyczące produktów Banku, zamieszczonym na stronie www.toyotabank.pl;
 2. Osoby, które spełnią jeden z poniższych wymogów:
  • posiadają aktywne Konto Jedyne w Banku otwarte w ramach jednej z poprzednich akcji organizowanych wspólnie przez Organizatora i Bank (obecny klient Banku):
  • nie posiadają i nie posiadały w okresie od 1.01.2016 roku do dnia 27.03.2017 roku Konta Jedynego w Banku (nowy klient Banku).
 3. Osoby, które dokonały rejestracji w serwisie Groupon.pl i mają aktywne konto w serwisie Groupon.pl.

Uczestnikami Akcji nie mogą być:

 1. Pracownicy Banku;
 2. Osoby, które w okresie od 1.01.2016 do dnia 27.03.2017 roku rozwiązały z Bankiem umowę o prowadzenie Konta Jedynego.
 3. Osoby, które brały udział w Akcji „Zarabiaj z duetem korzyści”.

Organizatorem działań promocyjnych pod hasłem „Duet lokat z Premią dodatkową od Groupon” oraz fundatorem Premii jest Agora S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Czerska 8/10, 00-732 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 59944, kapitał zakładowy 47.665.426 zł wpłacony w całości, NIP 526-030-56-44, REGON 011559486, zwana „Organizatorem”.

Warunki

Groupon ważny od 28.03.2017 do 06.04.2017 i dostępny od razu po zakupie w zakładce Moje groupony.
Ograniczenia: 1 osoba może kupić i wykorzystać tylko 1 groupon. Liczba voucherów promocyjnych uprawniających do wzięcia udziału w Akcji jest limitowana i wynosi: 500 voucherów promocyjnych dla Nowych Klientów Banku oraz 250 voucherów promocyjnych dla Obecnych Klientów Banku.
Realizacja:  wniosek o Konto Jedyne w ramach Akcji powinien zostać złożony w terminie nie później niż 72 godz. od chwili nabycia vouchera promocyjnego w serwisie Groupon.pl. Premia oraz Premia Groupon zostanie wypłacona po łącznym spełnieniu następujących warunków

Podaną w wyliczeniu kwotę zysku 400 zł można uzyskać wyłącznie po spełnieniu wszystkich warunków określonych w Regulaminie Akcji „Duet korzyści z Premią dodatkową od Groupon" oraz przy utrzymaniu duetu lokat do terminu ich zapadalności (kwota zysku obejmuje odsetki z Duetu lokat). Kalkulacja zysku z duetu lokat podana jest w kwocie brutto, tj. bez odliczonego podatku od zysków kapitałowych.

Nowy Klient Banku:
1. w terminie od 28.03.2017 do 06.04.2017 nabyć dostępny voucher promocyjny dla Nowego Klienta Banku z linkiem do Akcji w serwisie Groupon.pl. Nabycie voucheru promocyjnego wymaga rejestracji w Serwisie Groupon, o ile Uczestnik nie był uprzednio zarejestrowany; 
•    w terminie od 28.03.2017 do 06.04.2017 roku na stronie: duetlokat1groupon.zpremia.pl zarejestrować kod grouponu z vouchera promocyjnego w Aplikacji podając imię, nazwisko, adres e-mail, oraz prawidłowy i kompletny nr voucheru promocyjnego Groupon (kod grouponu);
•    wybrać z dostępnego menu w aplikacji opcję „Nie mam Konta Jedynego w Toyota Bank”;
•    kliknąć w aktywny link udostępniony w Serwisie, który przekieruje Uczestnika na stronę Banku, dostępną pod adresem: wnioski.toyotabank.pl; wypełnić wymagane dane w formularzu w celu złożenia wniosku o Konto Jedyne. Wniosek powinien zostać złożony w terminie nie później niż 72 godz. od chwili nabycia vouchera promocyjnego w serwisie Groupon.pl
•    UWAGA: dzienny limit wniosków o Konto Jedyne w ramach Akcji, które będą mogły zostać zarejestrowane w systemie Banku to 50 wniosków. W przypadku, gdy danego dnia limit wniosków zostanie osiągnięty, każdy następny wniosek nie zostanie zarejestrowany w danym dniu (link do strony Banku w Aplikacji przestanie być aktywny).
•    we wniosku wyrazić niezbędne zgody do otrzymania Premii i Premii Groupon
2. w terminie do 30.04.2017 za pośrednictwem Systemu Bankowości Elektronicznej założyć co najmniej jedną lokatę Plan Depozytowy na 160 dni na kwotę min. 5000 zł oraz co najmniej jedną lokatę Depozyt Plus na 12 miesięcy na kwotę min. 5 000 zł. 
3. utrzymać założoną lokatę Plan Depozytowy na 160 dni w kwocie min. 5000 zł oraz lokatę Depozyt Plus na 12 miesięcy na kwotę min. 5000 zł, przez co najmniej 90 dni licząc od dnia założenia każdej z nich;
4. utrzymać aktywne Konto Jedyne do dnia wypłaty Premii, tj. do 31.08.2017.

Obecny Klient Banku:
1. w terminie od 28.03.2017 do 06.04.2017 nabyć dostępny voucher promocyjny dla Nowego Klienta Banku z linkiem do Akcji w serwisie Groupon.pl. Nabycie voucheru promocyjnego wymaga rejestracji w Serwisie Groupon, o ile Uczestnik nie był uprzednio zarejestrowany; 
•    w terminie od 28.03.2017 do 06.04.2017 roku na stronie: duetlokat1groupon.zpremia.pl zarejestrować kod grouponu z vouchera promocyjnego w Aplikacji podając imię, nazwisko, adres e-mail, oraz prawidłowy i kompletny nr voucheru promocyjnego Groupon (kod grouponu);
•    wybrać z dostępnego menu w aplikacji opcję  „Mam Konto Jedyne w Toyota Bank” i kliknąć w udostępniony link, który przekieruje Uczestnika na stronę Banku „Mam Konto Jedyne w Toyota Bank” i kliknąć w udostępniony link, który przekieruje Uczestnika na stronę Banku;
•    na stronie Banku wyrazić niezbędną zgodę do otrzymania Premii i Premii dodatkowej
2. w terminie do 30.04.2017 za pośrednictwem Systemu Bankowości Elektronicznej na stronie Banku zwiększyć Saldo depozytów posiadanych w Banku na dzień 27.03.2017 poprzez założenie co najmniej jednej lokaty Plan Depozytowy na 160 dni na kwotę min. 5000 zł oraz co najmniej jednej lokaty Depozyt Plus na 12 miesięcy na kwotę min. 5000 zł 
3. utrzymać lokaty przez co najmniej 90 dni od dnia założenia każdej z nich 
4. przez co najmniej 30 dni, licząc od dnia założenia lokat: Plan Depozytowy na 160 dni oraz Depozyt Plus na 12 miesięcy, utrzymać saldo wszystkich depozytów, które Obecny Klient posiadał w Banku w dniu 27.03.2017 roku oraz założone w ramach Akcji lokaty: Plan Depozytowy na 160 dni w kwocie min. 5000 zł oraz Depozyt Plus na 12 miesięcy w kwocie min.5000 zł 
5. utrzymać aktywne Konto Jedyne do dnia wypłaty Premii, tj. do 31.08.2017.

Warunki  Akcji zawarte są w Regulaminie Akcji.
Sprawdź przed zakupem: najczęściej zadawane pytania i warunki korzystania, Uniwersalne Warunki obowiązujące dla wszystkich ofert, Regulamin Świadczenia Usług dla Konsumentów Toyota Bank