GROUPON POLAND BANK_Agora S.A.

5 zł za groupon uprawniający do założenia konta z Lokatą Mobilną w banku Raiffeisen z łączną premią 140 zł

Wybierz opcję

Wyróżniki

Konto pełne korzyści – 0 zł za: prowadzenie Wymarzonego Konta Osobistego, wypłaty z bankomatów w całym kraju, zlecenia stałe i wiele więcej

O tej ofercie

Przekonaj się, że wymarzone konto istnieje – kup groupon uprawniający do założenia Wymarzonego Konta Osobistego w Raiffeisen Bank z Lokatą Mobilną, spełnij warunki promocji i otrzymaj premię.

Oferta

 • 5 zł za groupon upoważniający do założenia Wymarzonego Konta Osobistego z Lokatą Mobilną w Raiffeisen Bank Polska S.A. i otrzymania łącznej premii 140 zł (50 zł na konto i 90 zł na zakupy na portalu Groupon) po spełnieniu warunków określonych w regulaminie oferty specjalnej „Wymarzone Konto z lokatą 4% II” oraz regulaminie promocji.

Aby skorzystać z promocji i otrzymać jednorazową premię gwarantowaną w wysokości 50 zł oraz premię Groupon o wartości 90 zł do wykorzystania na zakupy realizowane na platformie Groupon, należy spełnić warunki określone w regulaminie oferty specjalnej „Wymarzone Konto z lokatą 4% II” oraz w regulaminie promocji „Wymarzone Konto Osobiste z lokatą 4%, gwarantowaną premią 50 zł oraz dodatkowe 90 zł na zakupy w serwisie Groupon”, w tym między innymi:

 • do dnia 31.03.2016 do godziny 23:59:59 zarejestrować się w aplikacji na stronie akcji promocyjnej kontowymarzone.zpremia.pl, podając adres mailowy oraz prawidłowy i kompletny kod grouponu
 • prawidłowo złożyć wniosek; złożenie Wniosku powinno nastąpić po skorzystaniu przez uczestnika z linka w aplikacji; we wniosku należy wyrazić zgodę na przekazanie przez bank do organizatora informacji objętych tajemnicą bankową w zakresie obejmującym informacje wskazane we wniosku oraz w regulaminie
 • do dnia 15.04.2016 skutecznie zawrzeć z bankiem umowę o Wymarzone Konto Osobiste oraz umowę karty debetowej MasterCard Debit lub umowę o naklejkę zbliżeniową
 • do dnia 30.04.2016 roku założyć 3-miesięczną Lokatę Mobilną
 • utrzymać Lokatę Mobilną do dnia jej zapadalności
 • w okresie od dnia 01.05.2016 roku do dnia 31.07.2016 roku wykonać płatność/płatności kartą debetową MasterCard Debit lub naklejką zbliżeniową na kwotę 100 zł w każdym z trzech miesięcy
 • Regulamin promocji dostępny tutaj

Główne korzyści Wymarzonego Konta Osobistego:

0 zł za wszystko

 • 0 zł: opłata miesięczna za prowadzenie Wymarzonego Konta Osobistego
 • 0 zł: opłata za wypłaty z bankomatów na terenie całego kraju
 • 0 zł: ustanowienie, modyfikacja, realizacja, usunięcie zlecenia stałego
 • 0 zł: ustanowienie, modyfikacja, realizacja, usunięcie polecenia zapłaty
 • 0 zł za wpłaty gotówkowe w bankomacie i w kasie Banku
 • 3 zł za kartę debetową z pakietem funkcjonalnych ubezpieczeń
 • pakiet funkcjonalnych ubezpieczeń do karty płatniczej
 • naklejka zbliżeniowa Minikarta Debit – idealna do umieszczenia na dowolnym przedmiocie, a także wygodna i bezpieczna w użytkowaniu dzięki niskim dziennym limitom transakcyjnym wynoszącym maksymalnie 250 zł; jej wydanie kosztuje 15 zł, następnie korzystasz z niej bez ponoszenia dodatkowych opłat; naklejkę zbliżeniową otrzymasz dla każdego współposiadacza konta (15 zł – opłata za wydanie naklejki zbliżeniowej, 0 zł – opłata miesięczna)

Główne korzyści Lokaty Mobilnej;

Lokatę otwiera się w kilka minut, korzystając ze smartfona. Wystarczy zalogować się do Mobilnego Banku.

Oszczędności z ofertą dla Mobilnych:

 • od 1 tys. do 10 tys. zł
 • na 3 miesiące
 • oprocentowanie 2,60% w skali roku. Po spełnieniu przez uczestnika warunków określonych w regulaminie oferty specjalnej „Wymarzone Konto z lokatą 4% II” (zwanym dalej Regulaminem oferty specjalnej) Bank naliczy i przyzna uczestnikowi dodatkowe oprocentowanie w wysokości 1,4% w skali roku

Organizatorem akcji promocyjnej „ Wymarzone Konto Osobiste z lokatą 4%, gwarantowaną premią 50 zł oraz dodatkowe 90 zł na zakupy w serwisie Groupon” jest sieć afiliacyjna Agora Performance, której właścicielem jest Agora S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Czerska 8/10, 00-732 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 59944, o opłaconym w całości kapitale zakładowym w wysokości 47.665.426 PLN, NIP: 526-030-56-44

Partnerem Promocji oraz fundatorem premii w postaci vouchera o wartości 90 zł na zakupy w serwisie Groupon.pl (zwanej dalej „Premią Groupon”) jest Groupon Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 123A, 02-017 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 310218, o kapitale zakładowym w wysokości 50.000,00 PLN, NIP: 525-242-94-32, REGON: 141471026

Raiffeisen Bank Polska S.A.

Działający pod nazwą Raiffeisen Polbank bank został założony w 1991 roku i jest jednym z najdłużej obecnych na polskim rynku banków z udziałem kapitału zagranicznego. Z początkiem 2013 roku awansował do grona największych banków w Polsce za sprawą połączenia z Polbank EFG S.A. Raiffeisen Polbank oferuje pełen zakres usług zarówno dla klientów indywidualnych, jak i dla przedsiębiorstw – od firm mikro po największe korporacje. W skład grupy kapitałowej Raiffeisen Bank Polska S.A. wchodzą: Raiffeisen-Leasing Polska S.A. oraz Raiffeisen Investment Polska Sp. z o.o.

Z usług Raiffeisen Polbanku korzysta około 700 tysięcy klientów za pośrednictwem sieci ponad 300 placówek na terenie całego kraju. Posiadacze rachunków mają możliwość dokonywania transakcji nie tylko w sieci oddziałów, lecz także poprzez nowoczesne centrum obsługi telefonicznej oraz systemy bankowości elektronicznej i mobilnej.

Warunki

Groupon ważny do 31.03.2016 od daty zakupu i dostępny po zakupie w zakładce Moje groupony.
Ograniczenia: 1 osoba może kupić i wykorzystać maks. 1 groupon.
Realizacja: aby otrzymać premię, należy wejść na stronę kontowymarzone.zpremia.pl, podać adres mailowy oraz kod grouponu (upoważniający do otrzymania premii w wysokości 90 zł od Grouponu). Następnie klient zostanie przekierowany do formularza na stronę banku Raiffeisen.
Dodatkowe informacje: Groupony sprzedawane są przez Groupon sp. z o. o. Po zakupie otrzymasz fakturę wyłącznie na dane osobowe z Twojego konta Groupon. Oferta dla osób, które nie posiadają bądź nie posiadały konta w banku w okresie od 01.01.2015 roku do dnia złożenia Wniosku o zawarcie umowy na Wymarzone Konto Osobiste. Warunki wypłaty premii gwarantowanej oraz premii od Grouponu określone są w regulaminie promocji. Aby wziąć udział w akcji za pośrednictwem Groupon.pl, uczestnik zobowiązany jest spełnić łącznie warunki określone w regulaminie oferty specjalnej "Wymarzone Konto z lokatą 4% II" oraz w regulaminie promocji "Wymarzone Konto Osobiste z lokatą 4%, gwarantowaną premią 50 zł oraz dodatkowe 90 zł na zakupy w serwisie Groupon". Przed zakupem należy sprawdzić Regulamin Konta Osobistego, Konta Lokacyjnego, Lokat Terminowych i Umowy Karty w Raiffeisen Bank Polska S.A., regulamin oferty specjalnej "Wymarzone Konto z lokatą 4% II" oraz regulamin promocji "Wymarzone Konto Osobiste z lokatą 4%, gwarantowaną premią 50 zł oraz dodatkowe 90 zł na zakupy w serwisie Groupon".
Sprawdź przed zakupem: najczęściej zadawane pytania i warunki korzystania. Szczegóły oferty znajdziesz w jej opisie.

naprezent

GROUPON POLAND BANK_Agora S.A.