NZOZ Śródmieście sp. z o.o., Gdynia

Obrońców Wybrzeża 10-14, Gdynia, 81-397 Directions

Od naszych edytorów

Misją NZOZ Śródmieście jest pomaganie pacjentom w zachowaniu, przywracaniu oraz poprawie stanu zdrowia. Placówka realizuje ją, oferując nieodpłatne i odpłatne usługi podstawowej i specjalistycznej opieki zdrowotnej. Ponad 200 medycznych i niemedycznych specjalistów wykonuje m.in. badania laboratoryjne (np. tarczycowe), USG, EKG czy usługi stomatologiczne. Możliwy jest również transport sanitarny.