SuperMemo.com, Białystok

Skwer Armii Krajowej, Białystok, 15-001 Directions

Od naszych edytorów

Platforma SuperMemo dostarcza swoim użytkownikom wygodne i efektywne rozwiązania do nauki języków online. Serwis został uhonorowany wieloma nagrodami przyznawanymi m.in. przez specjalistyczne czasopisma. Ale nie tylko te wyróżnienia są gwarancją efektywnej nauki. Szybkie rezultaty zapewnia przede wszystkim wykorzystywana podczas kursu metoda, której skuteczność potwierdzają badania naukowe.

Metoda SuperMemo zakłada regularne powtarzanie przyswajanego materiału w wyznaczonych z góry, optymalnych odstępach czasowych. Postępy w nauce są nieustannie monitorowane przez program, który dzięki uzyskanym informacjom o tempie nauki kursanta tworzy dla niego indywidualny plan. Dzięki temu użytkownik nie traci czasu na niepotrzebne powtarzanie materiału, który już zna, ale skupia się na pracy nad tymi zagadnieniami, które sprawiają mu więcej kłopotów. Materiały dydaktyczne obejmują teksty i dialogi czytane przez natywnych lektorów, komentarze językowe i kulturowe, wykłady z gramatyki oraz listy z nowym słownictwem. Wystarczy poświęcić na naukę ok. 20 minut dziennie, a efekty będą zauważalne już po pierwszym miesiącu.