Polityka Prywatności Groupon Sp. Z O.o.

Niniejszy dokument odnosi się tylko do osób, które nabywają kupony od Groupon Sp. z o.o.

Data wejścia w życie: 19.11.2015

Ostatnia aktualizacja: 19.11.2015

Niniejsza Polityka prywatności Groupon Sp. z o.o. („Polityka prywatności”) określa, w jaki sposób Groupon Sp. z o.o. z siedzibą przy Al. Jerozolimskie 123a, 02-017 Warszawa, Polska („Groupon Polska”, „ my”, „nasz” oraz „nam”) gromadzi, przetwarza i wykorzystuje informacje na temat swoich klientów. Polityka prywatności dotyczy jedynie informacji przetwarzanych w celu optymalizacji procesu zakupu kuponów, które sprzedajemy na rynku międzynarodowym, oferowanych na stronie www.groupon.pl („ Strona”). Właścicielem i administratorem Strony jest Groupon International Limited, spółka prawa irlandzkiego z siedzibą przy Lower Ground Floor, Connaught House, 1 Burlington Road, Dublin 4, Irlandia („Groupon International”).

Politykę prywatności przyjęto w dniu przypadającym na podaną powyżej „Datę wejścia w życie”. Zastrzegamy sobie prawo do poddania jej korekcie w dowolnym momencie. Jeśli korekta będzie znacząca, otrzymają Państwo stosowne powiadomienie. Datę ostatniej aktualizacji Polityki prywatności również mogą Państwo sprawdzić powyżej („Ostatnia aktualizacja”).

1. Gromadzone dane osobowe

Groupon Polska jest właścicielem Państwa danych osobowych niezbędnych do tego, byśmy mogli Państwu dostarczyć kupony nabyte na Stronie. Obejmują one informacje takie jak Państwa imię i nazwisko oraz adres dostawy. Groupon sp. z o.o. bezpośrednio przetwarza Państwa dane zgodnie z europejskim prawem ochrony danych osobowych, tj. Dyrektywą 46/95/WE.

Przypominamy, że Groupon International jest właścicielem danych, rozumianych jako wszelkie informacje podawane lub udostępniane przez Państwa w czasie wizyty na Stronie. Obejmują one na przykład dane niezbędne do otwarcia konta Groupon lub zamówienia prenumeraty e-maili z ofertami (newslettera). Relacjami z klientem zajmuje się Groupon International, spółka przetwarzająca dane osobowe odbiorców zgodnie z obowiązującym prawem i Polityką prywatności.

2. Wykorzystywanie informacji przez Groupon Polska

Groupon Polska przetwarza dane osobowe klientów w celu realizacji zamówień kuponów. Chodzi tu o informacje dotyczące:

  • dostawy i wysyłki; oraz

· realizacji codziennych obowiązków biznesowych związanych ze sprzedażą i działalnością posprzedażową.

Poza tym Groupon Polska przetwarza dane odbiorców z myślą o przestrzeganiu prawa, regulacji i norm, a także umożliwieniu Państwu wykorzystania swoich praw konsumenckich w sytuacji ewentualnego skierowania sprawy na drogę sądową. Uwaga: klienci kupujący kupony dla osób trzecich są zobowiązani do przestrzegania prawa w zakresie ochrony danych osobowych podczas podawania nam danych osobowych tych osób.

3. Kiedy i dlaczego Groupon Polska ujawnia informacje

Nie zajmujemy się sprzedażą, ani użyczaniem danych osobowych. Przetwarzając dane osobowe w celach, o których mowa w Punkcie 2, mamy prawo przekazać je - w razie konieczności - następującym podmiotom:

· zrzeszonym i niezrzeszonym dostawcom usług technicznych i organizacyjnych istotnych dla naszej działalności. Dotyczy to, m.in., spółek Groupon International i Groupon, Inc. Groupon, Inc. ma siedzibę przy 600 West Chicago Avenue, Chicago, Illinois - 60654, USA. Transfer Państwa danych osobowych do Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej odbywa się zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych."

· stronom trzecim w celu poinformowania ich o zadłużeniu lub odzyskania go - dotyczącym nas, naszych dostawców lub innych partnerów biznesowych;

· stronom trzecim po to, byśmy mogli wywiązać się ze zobowiązań kontraktowych wobec Państwa, zwalczać oszustwa bądź działalność przestępczą albo w ramach postępowania prawnego, które nas dotyczy;

· funkcjonariuszom ochrony porządku publicznego lub innym urzędnikom państwowym w celu zapewnienia zgodności z nakazami i wymogami organów rządowych lub w celu udzielenia wsparcia w obszarze audytu, zapewnienia zgodności oraz ładu korporacyjnego.

Prosimy pamiętać, że część odbiorców Państwa danych może znajdować się poza terytorium Szwajcarii czy terytorium Unii Europejskiej, w krajach, gdzie poziom ochrony danych nie jest adekwatny. Niniejszym przyjmują Państwo do wiadomości oraz dobrowolnie wyrażają zgodę, iż po zakupieniu przez Państwa produktu mamy prawo przekazać Państwa informacje osobowe dostawcy usług lub partnerowi biznesowemu, który bierze udział w dostawie asortymentu, i że podmioty te mogą znajdować się (lub przetwarzać Państwa dane osobowe) poza Szwajcarią lub Unią Europejską.

4. Bezpieczeństwo danych osobowych

Przetwarzamy dane głównie w formie elektronicznej, zgodnie z wymogami bezpieczeństwa wynikającymi z prawa ochrony danych. Groupon Polska wdrożył program ochrony informacji obejmujący środki ochrony administracyjnej, technicznej oraz fizycznej, które mają na celu zapewnienie ochrony danych osobowych naszych klientów, obejmujące standardowo wykorzystywaną w branży technologię szyfrowania danych.

5. Przechowywanie danych osobowych i prawa klienta w ich zakresie

Będziemy przechowywać Państwa dane osobowe tak długo, jak będzie to konieczne w celu wykonania naszych obowiązków kontraktowych i zachowania zgodności z przepisami prawa. Osoby pragnące dowiedzieć się więcej o danych osobowych przechowywanych w naszym systemie zachęcamy do skorzystania w dowolnym momencie z prawa do dostępu do swoich danych osobowych oraz prawa do ich poprawiania". Zainteresowanych prosimy o kontakt przez stronę. Pomimo tego, że zawsze jesteśmy do Państwa usług, nie w każdym przypadku możemy usunąć dokumentację dotyczącą dotychczasowych kontaktów lub transakcji. Na przykład, mamy obowiązek zachować dokumenty dotyczące Państwa poprzednich zakupów dla celów sprawozdawczości oraz zapewnienia zgodności.