Polityka Prywatności Groupon Goods Global Gmbh

Uwaga: niniejszy dokument odnosi się tylko do osób, które kupują produkty od firmy Groupon Goods Global GmbH.

Data wejścia w życie: 19.11.2015

Ostatnia aktualizacja: 19.11.2015

Niniejsza Polityka prywatności Groupon Goods Global GmbH („ Polityka prywatności”) określa, w jaki sposób Groupon Goods Global GmbH z siedzibą przy Freier Platz 10, 8200 Schaffhausen, Szwajcaria („Groupon Goods”, „my”, „ nasz” oraz „ nam”) gromadzi, przetwarza i wykorzystuje informacje na temat swoich klientów. Oświadczenie dotyczy jedynie informacji przetwarzanych w celu optymalizacji procesu zakupu produktów, które sprzedajemy na rynku międzynarodowym, oferowanych na witrynie www.groupon.pl („Strona” ). Właścicielem i administratorem Strony jest Groupon International Limited, z siedzibą przy Lower Ground Floor, Connaught House, 1 Burlington Road, Dublin 4, 216410 Irlandia („Groupon International”), której Warunki Korzystania i Politykę Prywatności możesz sprawdzić na naszej stronie.

Polityka prywatności została przyjęta w dniu przypadającym na podaną powyżej „Datę wejścia w życie”. Zastrzegamy sobie prawo do poddania jej korekcie w dowolnym momencie. Jeśli korekta będzie znacząca, otrzymają Państwo stosowne powiadomienie. Datę ostatniej aktualizacji Polityki prywatności również mogą Państwo sprawdzić powyżej („Ostatnia aktualizacja”).

1. Gromadzone dane osobowe

Groupon Goods jest właścicielem Państwa danych osobowych niezbędnych do tego, byśmy mogli Państwu dostarczyć asortyment zakupiony na Stronie. Obejmują one informacje takie jak Państwa imię i nazwisko oraz adres dostawy. Groupon Goods bezpośrednio przetwarza Państwa dane zgodnie z postanowieniami szwajcarskiej ustawy federalnej z 19 czerwca 1992 roku o ochronie danych („Ustawa o prywatności”).

Przypominamy, że Groupon International jest właścicielem danych, rozumianych jako wszelkie informacje podawane lub udostępniane przez Państwa w czasie wizyty na Stronie. Obejmują one na przykład dane niezbędne do otwarcia konta Groupon lub zamówienia cyklicznych e-maili z ofertami (newslettera). Relacjami z klientem zajmuje się Groupon International, spółka przetwarzająca dane osobowe odbiorców zgodnie z obowiązującym prawem i Polityką prywatności.

2. Wykorzystywanie informacji przez Groupon Goods

Groupon Goods przetwarza dane osobowe klientów w celu realizacji zamówień. Chodzi tu o informacje dotyczące:

· dostawy i wysyłki zakupionych produktów; oraz

· realizacji codziennych obowiązków biznesowych związanych ze sprzedażą i działalnością posprzedażową.

Poza tym Groupon Goods przetwarza dane odbiorców z myślą o przestrzeganiu prawa, regulacji i norm, a także umożliwieniu Państwu wykorzystania swoich praw konsumenckich w sytuacji ewentualnego skierowania sprawy na drogę sądową. Uwaga: klienci kupujący asortyment dla osób trzecich są zobowiązani do przestrzegania prawa w zakresie ochrony danych osobowych podczas podawania nam danych tych osób.

3. Kiedy i dlaczego Groupon Goods ujawnia informacje

Nie zajmujemy się sprzedażą ani użyczaniem danych osobowych. Przetwarzając dane osobowe w celach, o których mowa w punkcie 2, mamy prawo przekazać je - w razie konieczności - następującym podmiotom:

· zrzeszonym i niezrzeszonym dostawcom usług technicznych i organizacyjnych istotnych dla naszej działalności. Dotyczy to, m.in., spółek Groupon International i Groupon, Inc. Groupon, Inc. ma siedzibę przy 600 West Chicago Avenue, Chicago, Illinois - 60610, USA. Przekaz danych do Stanów Zjednoczonych jest dopuszczalny w myśl prawa o ochronie danych osobowych, zaś Groupon Inc. przestrzega zasad bezpiecznego transferu danych osobowych (Safe Harbor Principles) - http://safeharbor.export.gov/companyinfo.aspx?id=15342

· stronom trzecim w celu poinformowania ich o zadłużeniu lub odzyskania go - dotyczącym nas, naszych dostawców lub innych partnerów biznesowych;

· stronom trzecim po to, byśmy mogli wywiązać się ze zobowiązań kontraktowych wobec Państwa, zwalczać oszustwa bądź działalność przestępczą albo w ramach postępowania prawnego, które nas dotyczy;

· funkcjonariuszom ochrony porządku publicznego lub innym urzędnikom państwowym w celu zapewnienia zgodności z nakazami i wymogami organów rządowych lub w celu udzielenia wsparcia w obszarze audytu, zapewnienia zgodności oraz ładu korporacyjnego.

Prosimy pamiętać, że część odbiorców Państwa danych może znajdować się poza terytorium Szwajcarii czy terytorium Unii Europejskiej, w krajach, gdzie poziom ochrony danych nie jest adekwatny. Niniejszym przyjmują Państwo do wiadomości, iż po zakupieniu przez Państwa produktu mamy prawo przekazać Państwa dane osobowe dostawcy usług lub partnerowi biznesowemu, który bierze udział w dostawie asortymentu i że podmioty te mogą znajdować się (lub przetwarzać Państwa dane osobowe) poza Szwajcarią lub Unią Europejską.

4. Bezpieczeństwo danych osobowych

Przetwarzamy dane głównie w formie elektronicznej, zgodnie z wymogami bezpieczeństwa wynikającymi z prawa ochrony danych. Groupon Goods wdrożył program ochrony informacji obejmujący środki ochrony administracyjnej, technicznej oraz fizycznej, które mają na celu zapewnienie ochrony danych osobowych naszych klientów, obejmujące standardowo wykorzystywaną w branży technologię szyfrowania danych.

5. Przechowywanie danych osobowych i prawa klienta w ich zakresie

Będziemy przechowywać Państwa dane osobowe tak długo, jak będzie to konieczne w celu wykonania naszych obowiązków kontraktowych i zachowania zgodności z przepisami prawa. Osoby pragnące dowiedzieć się więcej o danych osobowych przechowywanych w naszym systemie zachęcamy do skorzystania w dowolnym momencie ze swoich uprawnień dostępowych. Zainteresowanych prosimy o kontakt przez stronę https://www.groupon.pl/customer_support. Pomimo tego, że zawsze jesteśmy do Państwa dyspozycji, nie w każdym przypadku możemy usunąć dokumentację dotyczącą dotychczasowych kontaktów lub transakcji. Na przykład, mamy obowiązek zachować dokumenty dotyczące Państwa poprzednich zakupów dla celów sprawozdawczości oraz zapewnienia zgodności.