Polityka Prywatności Groupon International Limited

Data wejścia w życie: 21.03.2017

Niniejsza Polityka prywatności Groupon International Limited („ Polityka prywatności”) określa, w jaki sposób Groupon International Limited, Lower Ground Floor, Connaught House, 1 Burlington Road, Dublin 4, 216410 Irlandia („Groupon International”, „my ”, „nasz”, „ nam”), gromadzi, przetwarza i wykorzystuje informacje na Państwa temat. Jesteśmy operatorem witryny i dostawcą różnych usług z nią związanych. Dostarczamy platformę (w tym również niniejszą witrynę, aplikacje na urządzenia mobilne itd.), na której my, nasze lokalne podmioty powiązane oraz inni sprzedający (łącznie zwani „Sprzedającymi”) mogą umieszczać oferty sprzedaży Kuponów, produktów i wyjazdów. Niniejsza Polityka prywatności dotyczy informacji, które gromadzimy poprzez witryny internetowe, aplikacje na urządzenia mobilne, wiadomości lub serwisy elektroniczne, strony społecznościowe lub pojedyncze witryny internetowe, witryny partnerów handlowych, kontrahentów, miast lub innych obszarów, które zawierają link do niniejszej Polityki prywatności lub na których jest o nich mowa (łącznie „Strona”). W niniejszym dokumencie siebie i swoje podmioty powiązane będziemy nazywać „Grupa Groupon”.

Będziemy regularnie aktualizować niniejszą Politykę prywatności w celu lepszego objaśnienia naszych procedur oraz w celu odzwierciedlenia nowych lub zmienionych procedur ochrony prywatności, w związku z włączeniem do oferty nowych usług, funkcji lub cech Strony. W przypadku wprowadzenia jakichkolwiek istotnych zmian, powiadomimy o tym Państwa pocztą elektroniczną (wysyłając wiadomość na adres wskazany na Państwa koncie), zawiadomieniem zamieszczonym na Stronie lub w inny sposób. Mogą Państwo sprawdzić, kiedy została przyjęta aktualna wersja Polityki prywatności po „Dacie wejścia w życie” zamieszonej powyżej.

1. Sytuacje w jakich gromadzimy dane

Gdy kontaktują się Państwo z nami za pośrednictwem Strony, gromadzimy następujące Państwa dane:

· adres poczty elektronicznej, adres zamieszkania i hasło do swojego konta Groupon, o ile dokonają Państwo rejestracji;

    · szczegóły dotyczące płatności, o ile dokonają Państwo zakupu na Stronie;

· numer telefonu i data urodzenia (opcjonalnie);

· lokalizacja, ustawienia wyszukiwania stron (np. przy użyciu plików cookies) i historia zakupów, potrzebne nam do przygotowania spersonalizowanych informacji na Stronie i (opcjonalnie) w formie newsletterów;

· inne informacje aktywnie wysłane przez Państwa (np. pocztą elektroniczną).

Do kontaktu między nami dochodzi np. w chwili:

· rejestracji, dokonania subskrypcji, wydania zgody na przeniesienie konta lub w chwili jego założenia;

· otwarcia lub udzielenia odpowiedzi na e-mail;

· przekazania przez Państwa informacji potrzebnej do zapisania się do jakiegoś programu lub uczestnictwa w jakimś programie udostępnianym w imieniu Sprzedających, kontrahentów, współuczestników rynku, dystrybutorów, odsprzedawców lub innych partnerów handlowych, lub programów oferowanych we współpracy z nimi, za Państwa zgodą lub o ile to konieczne dla realizacji zamówionej przez Państwa usługi;

· wejścia przez Państwa na stronę internetową, na której wyświetlają się nasze usługi lub treści;

· kupna produktów lub usług Sprzedających na Stronie lub za pośrednictwem Strony;

· połączenia lub zamieszczenia linku do Strony za pomocą narzędzi portali społecznościowych; oraz

· zamieszczenia komentarza w sekcjach społecznościowych Strony.

2. Wybory jakich Państwo dokonują

Mogą Państwo decydować, jakie rodzaje danych osobowych nam przekazują oraz ograniczać, w jaki sposób możemy się z Państwem komunikować; przy czym jesteśmy zdania, że im więcej powiedzą nam Państwo o swoich upodobaniach, tym ciekawsza i bardziej dopasowana do Państwa gustów będzie Strona wraz z ofertą usług.

Preferencje dotyczące wiadomości elektronicznych i powiadomień można ustawiać po zalogowaniu się na konto użytkownika z Witryny lub zmieniając odpowiednie ustawienia w aplikacji na urządzeniu mobilnym. Państwa urządzenia, podobnie jak mobilna aplikacja Groupon, umożliwia Państwu kontrolę wymuszonych powiadomień oraz jak i kiedy gromadzimy dane o Państwa geolokalizcji. Mogą Państwo nie pozwolić nam użytkować konkretnych danych lokalizacji poprzez urządzenie lub ustawienia wyszukiwarki, np. wyłączyć usługi „Lokalizacja” dla aplikacji Groupon i ustawieniach prywatności iOS. Subskrypcjami można zarządzać postępując zgodnie z instrukcjami zawartymi w każdym wysyłanym do Państwa e-mailu z ofertami. Mogą Państwo również zdecydować się na subskrypcję niektórych rodzajów wiadomości, nie decydować się na subskrypcję innych lub z subskrypcji takiej później zrezygnować. Zmiana preferencji co do subskrypcji jest możliwa w każdym czasie. Zwracamy uwagę, że nawet jeżeli od razu zdecydują Państwo, że nie chcą otrzymywać e-maili z ofertami lub w późniejszym terminie zrezygnują z ich subskrybowania, może powstać potrzeba skontaktowania się przez nas z Państwem w ważnej sprawie transakcyjnej związanej z Państwa kontem lub zakupem od Sprzedających. Przykładowo, nawet jeżeli zrezygnują Państwo z wiadomości email zawierających oferty lub wymuszonych powiadomień, i tak będziemy do Państwa wysyłać potwierdzenia dokonania zakupów na Stronie.

Mogą Państwo zdecydować, jak Państwa przeglądarka reaguje na pliki cookies. Mogą Państwo również zarządzać sposobami udostępniania nam informacji przez Państwa urządzenie mobilne lub mobilną przeglądarkę, a także sposobem reagowania tej mobilnej przeglądarki na pliki cookies. Więcej informacji w Polityce cookies.

Takie same możliwości są dostępne, gdy dzielą się Państwo z nami niektórymi danymi osobowymi, łącząc się z nami poprzez platformy lub aplikacje społecznościowe. Informacje na temat sposobów dostosowywania zezwoleń i zarządzania kontaktami pomiędzy nami a Państwa kontem na portalu społecznościowym lub Państwa urządzeniem mobilnym zawarte są w punkcie 9 poniżej, a także w polityce prywatności i ustawieniach witryny portalu społecznościowego lub aplikacji społecznościowej.

Jeżeli dokonają Państwo rejestracji w celu otrzymywania spersonalizowanych wiadomości elektronicznych z newsletterami lub wyrażą Państwo zgodę na otrzymywanie wymuszonych powiadomień zawierającymi informacje o wszystkich najnowszych ofertach dotyczących transakcji, podróży lub produktów, tak opracujemy informacje, aby były one dla Państwa bardziej interesujące i spersonalizujemy newslettery i wymuszone powiadomienia w oparciu o informacje, jakimi Państwo się z nami podzielą, Państwa lokalizację, preferencje wyszukiwania (np. przy wykorzystaniu plików cookies), historię zakupów, a także w oparciu o inne aspekty naszych wzajemnych relacji. W dowolnym czasie mogą Państwo odrzucić i wykasować pliki cookies oraz wypisać się z otrzymywania newsletterów – służą temu linki zamieszczone w każdym z newsletterów, z którego chcą Państwo zrezygnować lub wypisać się z otrzymywania wymuszonych powiadomień poprzez ustawienia w urządzeniu mobilnym lub za pośrednictwem aplikacji mobilnej.

3. W jaki sposób Groupon korzysta z informacji

Przetwarzamy dane osobowe w następujących celach:

· prowadzenia, konserwacji i ulepszania Strony;

· kierowania do Państwa e-mailem lub wymuszonym powiadomieniem na mobilnym urządzeniu spersonalizowanych inicjatyw marketingowych oraz bezpośrednich ofert włączając w to, za Państwa zgodą, użycie danych lokalizacji do powiadamiania Państwa o skrojonych na miarę ofertach w Państwa lokalizacji;

    · ułatwienia składania i realizacji zamówień, np. na kupony, produkty czy usługi,

· ustalenia, czy mogą być Państwo zainteresowani danymi rodzajami ofert, produktów lub usług oraz oceny skuteczności reklamy;

· udzielania odpowiedzi i rozpatrywania Państwa wniosków;

· ustalenia i analizowania indywidualnych i grupowych profili i zachowań klientów;

· komunikowania się i przekazywania dodatkowych mogący Państwa zainteresować informacji o nas, Sprzedających i o partnerach handlowych;

· wysyłania do Państwa przypomnień, powiadomień natury technicznej, aktualizacji, alarmów bezpieczeństwa, wiadomości serwisowych i od administratora, biuletynów serwisowych, wiadomości marketingowych oraz zamawianych informacji, w tym w imieniu partnerów handlowych;

· zarządzania naszymi działaniami takimi, jak administrowanie Stroną, zarządzanie forum, realizacja zamówień, analityka, zapobieganie nadużyciom handlowym, wykonywanie obowiązków informacyjnych spółki oraz egzekwowanie Warunków Korzystania czy też zapewnienie zgodności z prawem;

· wywiązywania się z naszych obowiązków prawnych, rozstrzygania sporów i egzekwowania umów;

· umożliwienia Państwu ubiegania się o pracę, zamieszczania nagrań wideo i zapisywania się na specjalne oferty kontrahentów i innych partnerów handlowych za pośrednictwem Strony; oraz

· rozszerzania informacji na Państwa temat, dzięki czemu będziemy lepiej Państwa rozumieć, określać Państwa zainteresowania i przedstawiać Państwu usługi, które bardziej Państwa interesują i Państwu odpowiadają.

4. Kiedy i dlaczego Groupon ujawnia informacje

Nie zajmujemy się sprzedażą czy też użyczaniem danych osobowych. Nie będziemy nikomu udostępniać Państwa danych osobowych chyba, że wyrażą Państwo na to zgodę lub jeżeli będzie to wymagane lub dozwolone prawem, tzn.:

· stowarzyszonym i niestowarzyszonym usługodawcom zlokalizowanym na terenie i poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, w tym bez ograniczeń: Groupon, Inc. ma siedzibę przy 600 West Chicago Avenue, Chicago, Illinois - 60654, USA. Transfer Państwa danych osobowych do Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej odbywa się zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych.Sprzedającym na potrzeby transakcji i dostawy na rzecz Państwa;

· w celu zgłoszenia lub windykacji należności Sprzedających, kontrahentów czy innych partnerów biznesowych;

· w celu realizacji zobowiązań umownych wobec Państwa z naszymi partnerami biznesowymi w przypadku, gdy zakupili Państwo lub wymienili kupon na towary i usługi oferowane przez partnera biznesowego, lub jeżeli wzięli Państwo udział w ofercie, programie nagród, konkursie czy innej akcji lub programie sponsorowanym lub oferowanym przez nas lub Sprzedających w imieniu takiego partnera biznesowego;

· w przypadku fuzji, przejęcia lub reorganizacji – udostępnianie danych nabywcy naszej spółki lub nabywcy wszystkich naszych aktywów, albo znacznej ich części;

· w celu dostosowania się do nakazów i wymogów organów rządowych lub w celu udzielania wsparcia w obszarze audytu, zapewnienia zgodności oraz ładu korporacyjnego;

· w celu zwalczania nadużyć gospodarczych i działalności przestępczej oraz w celu ochrony naszych praw oraz praw naszych podmiotów stowarzyszonych, partnerów biznesowych i użytkowników; lub w ramach postępowania dotyczącego Grupy Groupon; lub

· w odpowiedzi na wezwanie lub w ramach innego, podobnego procesu, w tym w odpowiedzi na wezwanie organów ścigania, administracji czy sądów.

Zachęcamy naszych partnerów biznesowych, aby przyjęli politykę w sprawie ochrony prywatności i opublikowali ją na swoich stronach. Jednakże, pomimo że przekazujemy dane osobowe naszym partnerom biznesowym wyłącznie w wyżej wymienionych przypadkach, partnerzy tacy przetwarzają i wykorzystują dane uzyskane poprzez Grupę Groupon zgodnie z własną polityką i procedurami ochrony prywatności, które nie podlegają naszej kontroli.

5. Jak zbieramy informacje

Dane osobowe przekazują nam Państwo przy okazji rejestracji, subskrypcji, tworzenia konta, dokonywania zakupu lub realizowania kuponu lub przy okazji innego aktywnego kontaktu, lub komunikowania się z nami. Na przykład dane osobowe przekazują nam Państwo, gdy kontaktują się z nami online w celu uzyskania obsługi klienta lub uzyskania innej pomocy przy użyciu narzędzi do samodzielnej pomocy, to jest wysyłając e-maila, wiadomość tekstową lub wymieniając się komentarzami w ramach społeczności internetowych.

Ponadto dane osobowe przekazują nam Państwo wchodząc w interakcje ze Stroną przy pomocy plików cookies lub innych technologii opisanych w Polityce cookies. Za Państwa zgodą, gromadzimy również dane lokalizacji (włączając geolokalizację i GPS) zgodne z ustawieniami Państwa urządzeń mobilnych. Możemy również gromadzić dane o dokładnej lokalizacji Państwa urządzenia, kiedy aplikacja jest włączona w tle, na pierwszym planie lub jeśli Państwo nie używają bezpośrednio aplikacji, w zależności od Państwa urządzenia. Otrzymujemy również dane osobowe oraz inne informacje zebrane przez internet i w inny sposób od naszych partnerów handlowych, którzy mogą przekazywać nam informacje na temat realizacji kuponów, odbioru, czy też zwrotów. Wykorzystywać będziemy takie informacje zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i niniejszą Polityką prywatności.

6. Ochrona danych osobowych

Wdrożyliśmy program ochrony informacji, obejmujący środki kontroli administracyjnej, technicznej i fizycznej, obejmujące nowoczesną technologię szyfrowania danych, które mają na celu zapewnić bezpieczeństwo danych osobowych naszych klientów.

7. Państwa prawa dotyczące danych osobowych; Kontakt

Mają Państwo możliwość dostępu, aktualizacji, korekty oraz usuwania Państwa danych osobowych zawartych w profilu poprzez kontakt pod adresem: https://www.groupon.pl/customer_support. Bieżące aktualizowanie przez Państwa danych osobowych pomoże nam w dostosowaniu się do państwa preferencji i oferowaniu Państwu dopasowanych towarów i usług.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, mają Państwo prawo (i) zażądać dostępu do wszelkich Państwa danych osobowych znajdujących się w naszym posiadaniu oraz ich aktualizacji, korekty, usunięcia czy zablokowania; (ii) zażądać, abyśmy nie przekazywali dalej państwa danych osobowych znajdujących się w naszym posiadaniu; oraz (iii) zgłosić sprzeciw wobec stworzenia przez nas profili użytkownika na Państwa temat. W przypadku jakichkolwiek pytań czy uwag co do naszych procedur ochrony prywatności czy niniejszej Polityki prywatności lub jeżeli chcą Państwo skorzystać ze swoich praw wymienionych powyżej czy innych praw, jakie Państwu mogą przysługiwać w związku z Państwa danymi osobowymi, jeżeli chcą Państwo zamknąć swoje konto użytkownika na Grouponie lub jeżeli mają Państwo inne pytania czy wnioski, prosimy o kontakt pod adresem: https://www.groupon.pl/customer_support. Mogą Państwo skontaktować się z nami również drogą listowną na następujący adres:

Groupon International Limited, Lower Ground Floor, Connaught House, 1 Burlington Road, Dublin 4, 216410 Irlandia.

Pomimo że zawsze jesteśmy do Państwa usług w zakresie zarządzania subskrypcjami, zamknięcia konta i usunięcia czynnego profilu, nie zawsze będziemy mogli usunąć rekordy dotyczące naszych kontaktów czy transakcji. Na przykład, mamy obowiązek zachować rekordy dotyczące poprzednich Państwa zakupów dokonanych na Stronie dla celów sprawozdawczości oraz zapewnienia zgodności.

8. Okres przechowywania danych osobowych

Będziemy przechowywać Państwa dane osobowe dopóki Państwa konto użytkownika pozostanie aktywne lub w przypadku, gdy będą one niezbędne w celu świadczenia Państwu usługi oraz w celu zachowania rekordów dotyczących Państwa transakcji dla celów sprawozdawczych. Zachowamy również państwa dane osobowe w celu zgodności z przepisami prawa, w celu rozstrzygania sporów oraz realizacji naszych umów.

9. Sieci społecznościowe

Publiczne obszary społecznościowe

Mogą Państwo wejść na Stronę z obszarów lub Państwa profil może zawierać połączenie do obszarów, takich jak fora dyskusyjne lub blogi, umożliwiających zamieszczanie informacji publicznych, komunikowanie się z innymi użytkownikami internetu, recenzowanie towarów i kontrahentów, zamieszczanie treści multimedialnych. Przed jakąkolwiek aktywnością w takich obszarach należy dokładnie zapoznać się z Warunkami korzystania. Do zamieszczanych przez Państwa informacji dostęp może uzyskać każdy, kto posiada dostęp do internetu, a informacje zawarte w Państwa komentarzach mogą być czytane, zbierane i wykorzystywane przez innych. Na przykład w razie zamieszczenia adresu poczty elektronicznej w recenzji restauracji mogą Państwo otrzymywać niechciane wiadomości od innych osób. Powinni Państwo unikać podawania do wiadomości publicznej swoich danych osobowych i danych osobowych innych osób.

Łączenie się za pośrednictwem sieci społecznościowych

Użytkownikom sieci społecznościowych oferujemy możliwość wchodzenia w interakcje ze znajomymi i dzielenia się informacjami w sieciach społecznościowych. W przypadku jednoczesnego zalogowania do Strony i sieci społecznościowej, gdy korzystają Państwo z dostępnej na Stronie funkcji połączenia z sieciami społecznościowymi, dokonają Państwo połączenia konta na portalu społecznościowym z kontem na Grouponie (do połączenia dochodzi automatycznie, gdy adresy poczty elektronicznej są takie same). Jeżeli adresy nie są takie same, użytkownik otrzyma od nas zapytanie o ich połączenie oraz będzie musiał potwierdzić, że kontroluje te konta. Gdy użytkownik będzie zalogowany na Stronie, a nie będzie zalogowany w witrynie swojego portalu społecznościowego, w przypadku korzystania z dostępnej na Stronie funkcji połączenia z sieciami społecznościowymi zostanie poproszony o podanie informacji uwierzytelniających jego tożsamość lub o zalogowanie się do portalu społecznościowego.

Osoby, które nie są obecnie zarejestrowanymi użytkownikami Grouponu, jednak korzystają z dostępnej na Stronie funkcji połączenia z sieciami społecznościowymi, będą w pierwszej kolejności proszone o podanie informacji uwierzytelniających tożsamość na portalu społecznościowym, a następnie będą mogły dokonać rejestracji i dołączyć do Grouponu. Po rejestracji na Grouponie i połączeniu z siecią społecznościową użytkownik będzie mógł automatycznie zamieścić w portalu społecznościowym informacje o wcześniejszej aktywności na Grouponie. W celu zarządzania danymi udostępnianymi z Państwa konta należy sprawdzić ustawienia prywatności na Państwa koncie na portalu społecznościowym.

Korzystanie z dostępnej na Stronie funkcji połączenia z sieciami społecznościowymi jest równoznaczne z udzieleniem nam zgody na uzyskiwanie dostępu do wszystkich elementów informacji z Państwa profilu na portalu społecznościowym, którymi Państwo się dzielą (zgodnie z ustawieniami Państwa profilu na portalu społecznościowym) oraz do korzystania z nich na warunkach korzystania z portalu społecznościowego i niniejszej Polityki prywatności.

10. Procedury ochrony prywatności osób trzecich

Niniejsza Polityka prywatności dotyczy wyłącznie gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania (w tym ujawniania) informacji zebranych przez nas podczas Państwa kontaktów ze Stroną. Inne witryny internetowe, do których linki opublikowano na Stronie , mogą mieć własne polityki prywatności dotyczące procedur gromadzenia, przetwarzania, wykorzystywania i ujawniania danych. Nasi partnerzy biznesowi mogą mieć również własne polityki prywatności. Zachęcamy Państwa do zaznajomienia się z politykami prywatności takich osób trzecich przed dostarczeniem im informacji lub skorzystaniem z oferty sponsorowanej czy też promocji.

 

Polityka Prywatności Groupon Sp. Z O.o.

Niniejszy dokument odnosi się tylko do osób, które nabywają kupony od Groupon Sp. z o.o.

Data wejścia w życie: 19.11.2015

Ostatnia aktualizacja: 19.11.2015

Niniejsza Polityka prywatności Groupon Sp. z o.o. („Polityka prywatności”) określa, w jaki sposób Groupon Sp. z o.o. z siedzibą przy Al. Jerozolimskie 123a, 02-017 Warszawa, Polska („Groupon Polska”, „ my”, „nasz” oraz „nam”) gromadzi, przetwarza i wykorzystuje informacje na temat swoich klientów. Polityka prywatności dotyczy jedynie informacji przetwarzanych w celu optymalizacji procesu zakupu kuponów, które sprzedajemy na rynku międzynarodowym, oferowanych na stronie www.groupon.pl („ Strona”). Właścicielem i administratorem Strony jest Groupon International Limited, spółka prawa irlandzkiego z siedzibą przy Lower Ground Floor, Connaught House, 1 Burlington Road, Dublin 4, Irlandia („Groupon International”).

Politykę prywatności przyjęto w dniu przypadającym na podaną powyżej „Datę wejścia w życie”. Zastrzegamy sobie prawo do poddania jej korekcie w dowolnym momencie. Jeśli korekta będzie znacząca, otrzymają Państwo stosowne powiadomienie. Datę ostatniej aktualizacji Polityki prywatności również mogą Państwo sprawdzić powyżej („Ostatnia aktualizacja”).

1. Gromadzone dane osobowe

Groupon Polska jest właścicielem Państwa danych osobowych niezbędnych do tego, byśmy mogli Państwu dostarczyć kupony nabyte na Stronie. Obejmują one informacje takie jak Państwa imię i nazwisko oraz adres dostawy. Groupon sp. z o.o. bezpośrednio przetwarza Państwa dane zgodnie z europejskim prawem ochrony danych osobowych, tj. Dyrektywą 46/95/WE.

Przypominamy, że Groupon International jest właścicielem danych, rozumianych jako wszelkie informacje podawane lub udostępniane przez Państwa w czasie wizyty na Stronie. Obejmują one na przykład dane niezbędne do otwarcia konta Groupon lub zamówienia prenumeraty e-maili z ofertami (newslettera). Relacjami z klientem zajmuje się Groupon International, spółka przetwarzająca dane osobowe odbiorców zgodnie z obowiązującym prawem i Polityką prywatności.

2. Wykorzystywanie informacji przez Groupon Polska

Groupon Polska przetwarza dane osobowe klientów w celu realizacji zamówień kuponów. Chodzi tu o informacje dotyczące:

  • dostawy i wysyłki; oraz

· realizacji codziennych obowiązków biznesowych związanych ze sprzedażą i działalnością posprzedażową.

Poza tym Groupon Polska przetwarza dane odbiorców z myślą o przestrzeganiu prawa, regulacji i norm, a także umożliwieniu Państwu wykorzystania swoich praw konsumenckich w sytuacji ewentualnego skierowania sprawy na drogę sądową. Uwaga: klienci kupujący kupony dla osób trzecich są zobowiązani do przestrzegania prawa w zakresie ochrony danych osobowych podczas podawania nam danych osobowych tych osób.

3. Kiedy i dlaczego Groupon Polska ujawnia informacje

Nie zajmujemy się sprzedażą, ani użyczaniem danych osobowych. Przetwarzając dane osobowe w celach, o których mowa w Punkcie 2, mamy prawo przekazać je - w razie konieczności - następującym podmiotom:

· zrzeszonym i niezrzeszonym dostawcom usług technicznych i organizacyjnych istotnych dla naszej działalności. Dotyczy to, m.in., spółek Groupon International i Groupon, Inc. Groupon, Inc. ma siedzibę przy 600 West Chicago Avenue, Chicago, Illinois - 60654, USA. Transfer Państwa danych osobowych do Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej odbywa się zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych."

· stronom trzecim w celu poinformowania ich o zadłużeniu lub odzyskania go - dotyczącym nas, naszych dostawców lub innych partnerów biznesowych;

· stronom trzecim po to, byśmy mogli wywiązać się ze zobowiązań kontraktowych wobec Państwa, zwalczać oszustwa bądź działalność przestępczą albo w ramach postępowania prawnego, które nas dotyczy;

· funkcjonariuszom ochrony porządku publicznego lub innym urzędnikom państwowym w celu zapewnienia zgodności z nakazami i wymogami organów rządowych lub w celu udzielenia wsparcia w obszarze audytu, zapewnienia zgodności oraz ładu korporacyjnego.

Prosimy pamiętać, że część odbiorców Państwa danych może znajdować się poza terytorium Szwajcarii czy terytorium Unii Europejskiej, w krajach, gdzie poziom ochrony danych nie jest adekwatny. Niniejszym przyjmują Państwo do wiadomości oraz dobrowolnie wyrażają zgodę, iż po zakupieniu przez Państwa produktu mamy prawo przekazać Państwa informacje osobowe dostawcy usług lub partnerowi biznesowemu, który bierze udział w dostawie asortymentu, i że podmioty te mogą znajdować się (lub przetwarzać Państwa dane osobowe) poza Szwajcarią lub Unią Europejską.

4. Bezpieczeństwo danych osobowych

Przetwarzamy dane głównie w formie elektronicznej, zgodnie z wymogami bezpieczeństwa wynikającymi z prawa ochrony danych. Groupon Polska wdrożył program ochrony informacji obejmujący środki ochrony administracyjnej, technicznej oraz fizycznej, które mają na celu zapewnienie ochrony danych osobowych naszych klientów, obejmujące standardowo wykorzystywaną w branży technologię szyfrowania danych.

5. Przechowywanie danych osobowych i prawa klienta w ich zakresie

Będziemy przechowywać Państwa dane osobowe tak długo, jak będzie to konieczne w celu wykonania naszych obowiązków kontraktowych i zachowania zgodności z przepisami prawa. Osoby pragnące dowiedzieć się więcej o danych osobowych przechowywanych w naszym systemie zachęcamy do skorzystania w dowolnym momencie z prawa do dostępu do swoich danych osobowych oraz prawa do ich poprawiania". Zainteresowanych prosimy o kontakt przez stronę. Pomimo tego, że zawsze jesteśmy do Państwa usług, nie w każdym przypadku możemy usunąć dokumentację dotyczącą dotychczasowych kontaktów lub transakcji. Na przykład, mamy obowiązek zachować dokumenty dotyczące Państwa poprzednich zakupów dla celów sprawozdawczości oraz zapewnienia zgodności.

 

Polityka Prywatności Groupon Goods Global Gmbh

Uwaga: niniejszy dokument odnosi się tylko do osób, które kupują produkty od firmy Groupon Goods Global GmbH.

Data wejścia w życie: 19.11.2015

Ostatnia aktualizacja: 19.11.2015

Niniejsza Polityka prywatności Groupon Goods Global GmbH („ Polityka prywatności”) określa, w jaki sposób Groupon Goods Global GmbH z siedzibą przy Freier Platz 10, 8200 Schaffhausen, Szwajcaria („Groupon Goods”, „my”, „ nasz” oraz „ nam”) gromadzi, przetwarza i wykorzystuje informacje na temat swoich klientów. Oświadczenie dotyczy jedynie informacji przetwarzanych w celu optymalizacji procesu zakupu produktów, które sprzedajemy na rynku międzynarodowym, oferowanych na witrynie www.groupon.pl („Strona” ). Właścicielem i administratorem Strony jest Groupon International Limited, z siedzibą przy Lower Ground Floor, Connaught House, 1 Burlington Road, Dublin 4, 216410 Irlandia („Groupon International”), której Warunki Korzystania i Politykę Prywatności możesz sprawdzić na naszej stronie.

Polityka prywatności została przyjęta w dniu przypadającym na podaną powyżej „Datę wejścia w życie”. Zastrzegamy sobie prawo do poddania jej korekcie w dowolnym momencie. Jeśli korekta będzie znacząca, otrzymają Państwo stosowne powiadomienie. Datę ostatniej aktualizacji Polityki prywatności również mogą Państwo sprawdzić powyżej („Ostatnia aktualizacja”).

1. Gromadzone dane osobowe

Groupon Goods jest właścicielem Państwa danych osobowych niezbędnych do tego, byśmy mogli Państwu dostarczyć asortyment zakupiony na Stronie. Obejmują one informacje takie jak Państwa imię i nazwisko oraz adres dostawy. Groupon Goods bezpośrednio przetwarza Państwa dane zgodnie z postanowieniami szwajcarskiej ustawy federalnej z 19 czerwca 1992 roku o ochronie danych („Ustawa o prywatności”).

Przypominamy, że Groupon International jest właścicielem danych, rozumianych jako wszelkie informacje podawane lub udostępniane przez Państwa w czasie wizyty na Stronie. Obejmują one na przykład dane niezbędne do otwarcia konta Groupon lub zamówienia cyklicznych e-maili z ofertami (newslettera). Relacjami z klientem zajmuje się Groupon International, spółka przetwarzająca dane osobowe odbiorców zgodnie z obowiązującym prawem i Polityką prywatności.

2. Wykorzystywanie informacji przez Groupon Goods

Groupon Goods przetwarza dane osobowe klientów w celu realizacji zamówień. Chodzi tu o informacje dotyczące:

· dostawy i wysyłki zakupionych produktów; oraz

· realizacji codziennych obowiązków biznesowych związanych ze sprzedażą i działalnością posprzedażową.

Poza tym Groupon Goods przetwarza dane odbiorców z myślą o przestrzeganiu prawa, regulacji i norm, a także umożliwieniu Państwu wykorzystania swoich praw konsumenckich w sytuacji ewentualnego skierowania sprawy na drogę sądową. Uwaga: klienci kupujący asortyment dla osób trzecich są zobowiązani do przestrzegania prawa w zakresie ochrony danych osobowych podczas podawania nam danych tych osób.

3. Kiedy i dlaczego Groupon Goods ujawnia informacje

Nie zajmujemy się sprzedażą ani użyczaniem danych osobowych. Przetwarzając dane osobowe w celach, o których mowa w punkcie 2, mamy prawo przekazać je - w razie konieczności - następującym podmiotom:

· zrzeszonym i niezrzeszonym dostawcom usług technicznych i organizacyjnych istotnych dla naszej działalności. Dotyczy to, m.in., spółek Groupon International i Groupon, Inc. Groupon, Inc. ma siedzibę przy 600 West Chicago Avenue, Chicago, Illinois - 60610, USA. Przekaz danych do Stanów Zjednoczonych jest dopuszczalny w myśl prawa o ochronie danych osobowych, zaś Groupon Inc. przestrzega zasad bezpiecznego transferu danych osobowych (Safe Harbor Principles) - http://safeharbor.export.gov/companyinfo.aspx?id=15342

· stronom trzecim w celu poinformowania ich o zadłużeniu lub odzyskania go - dotyczącym nas, naszych dostawców lub innych partnerów biznesowych;

· stronom trzecim po to, byśmy mogli wywiązać się ze zobowiązań kontraktowych wobec Państwa, zwalczać oszustwa bądź działalność przestępczą albo w ramach postępowania prawnego, które nas dotyczy;

· funkcjonariuszom ochrony porządku publicznego lub innym urzędnikom państwowym w celu zapewnienia zgodności z nakazami i wymogami organów rządowych lub w celu udzielenia wsparcia w obszarze audytu, zapewnienia zgodności oraz ładu korporacyjnego.

Prosimy pamiętać, że część odbiorców Państwa danych może znajdować się poza terytorium Szwajcarii czy terytorium Unii Europejskiej, w krajach, gdzie poziom ochrony danych nie jest adekwatny. Niniejszym przyjmują Państwo do wiadomości, iż po zakupieniu przez Państwa produktu mamy prawo przekazać Państwa dane osobowe dostawcy usług lub partnerowi biznesowemu, który bierze udział w dostawie asortymentu i że podmioty te mogą znajdować się (lub przetwarzać Państwa dane osobowe) poza Szwajcarią lub Unią Europejską.

4. Bezpieczeństwo danych osobowych

Przetwarzamy dane głównie w formie elektronicznej, zgodnie z wymogami bezpieczeństwa wynikającymi z prawa ochrony danych. Groupon Goods wdrożył program ochrony informacji obejmujący środki ochrony administracyjnej, technicznej oraz fizycznej, które mają na celu zapewnienie ochrony danych osobowych naszych klientów, obejmujące standardowo wykorzystywaną w branży technologię szyfrowania danych.

5. Przechowywanie danych osobowych i prawa klienta w ich zakresie

Będziemy przechowywać Państwa dane osobowe tak długo, jak będzie to konieczne w celu wykonania naszych obowiązków kontraktowych i zachowania zgodności z przepisami prawa. Osoby pragnące dowiedzieć się więcej o danych osobowych przechowywanych w naszym systemie zachęcamy do skorzystania w dowolnym momencie ze swoich uprawnień dostępowych. Zainteresowanych prosimy o kontakt przez stronę https://www.groupon.pl/customer_support. Pomimo tego, że zawsze jesteśmy do Państwa dyspozycji, nie w każdym przypadku możemy usunąć dokumentację dotyczącą dotychczasowych kontaktów lub transakcji. Na przykład, mamy obowiązek zachować dokumenty dotyczące Państwa poprzednich zakupów dla celów sprawozdawczości oraz zapewnienia zgodności.

 

Polityka Prywatności Groupon International Travel Gmbh

Niniejszy dokument odnosi się tylko do osób, które kupują oferty od Groupon International Travel GmbH.

Data wejścia w życie: 19.11.2015

Ostatnia aktualizacja: 27.06.2017

Niniejsza Polityka prywatności Groupon International Travel GmbH („ Polityka prywatności”) określa, w jaki sposób Groupon International Travel GmbH z siedzibą przy Vordergasse 3, 8200 Schaffhausen, Szwajcaria („Groupon Travel”, „ my”, „ nasz” oraz „nam”) gromadzi, przetwarza i wykorzystuje informacje na temat swoich klientów. Oświadczenie dotyczy jedynie informacji przetwarzanych w celu optymalizacji procesu zakupu ofert, które sprzedajemy na rynku międzynarodowym, oferowanych na stroniewww.groupon.pl („ Strona”). Właścicielem i administratorem Strony jest Groupon International Limited, z siedzibą przy Lower Ground Floor, Connaught House, 1 Burlington Road, Dublin 4, 216410 Irlandia („ Groupon International”), której Warunki Korzystania i Politykę Prywatności możesz sprawdzić na naszej stronie.

Politykę prywatności przyjęto w dniu przypadającym na podaną powyżej „Datę wejścia w życie”. Zastrzegamy sobie prawo do poddania jej korekcie w dowolnym momencie. Jeśli korekta będzie znacząca, otrzymają Państwo stosowne powiadomienie. Datę ostatniej aktualizacji Polityki prywatności również mogą Państwo sprawdzić powyżej („Ostatnia aktualizacja”).

1. Gromadzone dane osobowe

Groupon Travel jest właścicielem Państwa danych osobowych niezbędnych do tego, byśmy mogli Państwu dostarczyć oferty zakupione na Stronie. Obejmują one informacje takie jak Państwa imię i nazwisko oraz adres dostawy. Groupon Travel bezpośrednio przetwarza Państwa dane zgodnie z postanowieniami szwajcarskiej ustawy federalnej z 19 czerwca 1992 roku o ochronie danych („Ustawa o prywatności”).

Przypominamy, że Groupon International jest właścicielem danych , rozumianych jako wszelkie informacje podawane lub udostępniane przez Państwa w czasie wizyty na Stronie. Obejmują one na przykład dane niezbędne do otwarcia konta Groupon lub zamówienia prenumeraty e-maili marketingowych (newslettera). Relacjami z klientem zajmuje się Groupon International, spółka przetwarzająca dane osobowe odbiorców zgodnie z obowiązującym prawem i Polityką prywatności .

2. Wykorzystywanie informacji przez Groupon Travel

Groupon Travel przetwarza dane osobowe klientów w celu realizacji zamówień. Chodzi tu o informacje, takie jak:

· imię i nazwisko, adres e-mail (w tym imię i nazwisko oraz e-mail innych podróżnych, dostarczone przez Państwa) i dane dotyczące płatności, w tym adres rozliczeniowy;

· informacje niezbędne do realizacji codziennych obowiązków biznesowych związanych ze sprzedażą i działalnością posprzedażową.

Poza tym Groupon Travel przetwarza dane odbiorców z myślą o przestrzeganiu prawa, regulacji i norm, a także umożliwieniu Państwu wykorzystania swoich praw konsumenckich w sytuacji ewentualnego skierowania sprawy na drogę sądową. Uwaga: klienci kupujący oferty dla osób trzecich są zobowiązani do przestrzegania prawa w zakresie ochrony danych osobowych podczas podawania nam danych tych osób.

3. Kiedy i dlaczego Groupon Travel ujawnia informacje

Nie zajmujemy się sprzedażą, ani użyczaniem danych osobowych. Przetwarzając dane osobowe w celach, o których mowa w Punkcie 2, mamy prawo przekazać je - w razie konieczności - następującym podmiotom:

· zrzeszonym i niezrzeszonym dostawcom usług technicznych i organizacyjnych istotnych dla naszej działalności. Dotyczy to, m.in., spółek Groupon International i Groupon, Inc. Groupon, Inc. ma siedzibę przy 600 West Chicago Avenue, Chicago, Illinois - 60610, USA. Przekaz danych do Stanów Zjednoczonych jest dopuszczalny w myśl prawa o ochronie danych osobowych, zaś Groupon Inc. przestrzega zasad bezpiecznego transferu danych osobowych (Safe Harbor Principles) - http://safeharbor.export.gov/companyinfo.aspx?id=15342

· stronom trzecim w celu poinformowania ich o zadłużeniu lub odzyskania go - dotyczącym nas, naszych dostawców lub innych partnerów biznesowych;

· stronom trzecim po to, byśmy mogli wywiązać się ze zobowiązań kontraktowych wobec Państwa, zwalczać oszustwa bądź działalność przestępczą albo w ramach postępowania prawnego, które nas dotyczy;

· funkcjonariuszom ochrony porządku publicznego lub innym urzędnikom państwowym w celu zapewnienia zgodności z nakazami i wymogami organów rządowych lub w celu udzielenia wsparcia w obszarze audytu, zapewnienia zgodności oraz ładu korporacyjnego.

Prosimy pamiętać, że część odbiorców Państwa danych może znajdować się poza terytorium Szwajcarii czy terytorium Unii Europejskiej, w krajach, gdzie poziom ochrony danych nie jest adekwatny. Niniejszym przyjmują Państwo do wiadomości, iż po zakupieniu przez Państwa oferty mamy prawo przekazać Państwa informacje osobowe dostawcy usług lub partnerowi biznesowemu, który bierze udział w dostawie oferty i że podmioty te mogą znajdować się (lub przetwarzać Państwa dane osobowe) poza Szwajcarią lub Unią Europejską.

4. Bezpieczeństwo danych osobowych

Przetwarzamy dane głównie w formie elektronicznej, zgodnie z wymogami bezpieczeństwa wynikającymi z prawa ochrony danych. Groupon Travel wdrożył program ochrony informacji obejmujący środki ochrony administracyjnej, technicznej oraz fizycznej, które mają na celu zapewnienie ochrony danych osobowych naszych klientów, obejmujące standardowo wykorzystywaną w branży technologię szyfrowania danych.

5. Przechowywanie danych osobowych i prawa klienta w ich zakresie

Będziemy przechowywać Państwa dane osobowe tak długo, jak będzie to konieczne w celu wykonania naszych obowiązków kontraktowych i zachowania zgodności z przepisami prawa. Osoby pragnące dowiedzieć się więcej o danych osobowych przechowywanych w naszym systemie zachęcamy do skorzystania w dowolnym momencie ze swoich uprawnień dostępowych. Zainteresowanych prosimy o kontakt przez stronę https://www.groupon.pl/customer_support . Pomimo tego, że zawsze jesteśmy do Państwa usług, nie w każdym przypadku możemy usunąć dokumentację dotyczącą dotychczasowych kontaktów lub transakcji. Na przykład, mamy obowiązek zachować dokumenty dotyczące Państwa poprzednich zakupów dla celów sprawozdawczości oraz zapewnienia zgodności.