Centrum Szkoleniowo - Doradcze P&M Management Group

Kurs online: zarządzanie kryzysowe i bezpieczeństwo publiczne za 69zł w P&M Management Group

Do -77%
70+ kupionych
Kup jako prezent
Unable to add now. Please try again later
Unable to remove now. Please try again later

W skrócie

Oferta

 • 69 zł zamiast 299 zł za kurs online: zarządzanie kryzysowe i bezpieczeństwo publiczne.

Po ukończeniu kursu uczestnik otrzymuje zaświadczenie ukończenia kursu wydane przez organizatora kursu - Centrum Szkoleniowo -Edukacyjne P&M Management Group listownie na wskazany adres zamieszkania. Brak dodatkowych opłat za zaświadczenie i przesyłkę krajową.

Opis kursu:

Kurs adresowany jest nie tylko do osób zatrudnionych lub planujących podjąć pracę w organach terenowej administracji państwowej i samorządowej, zajmujących się bezpieczeństwem kraju, ale także do wszystkich zainteresowanych problemami bezpieczeństwa społecznego w sytuacjach zagrożeń dla życia, zdrowia, mienia obywateli oraz zapewnienia porządku, spokoju i bezpieczeństwa publicznego, na poszczególnych szczeblach administracji państwowej i samorządowej. Materiały szkoleniowe, poza przedstawieniem pojęć i zagadnień teoretycznych, obejmują zagadnienia z zakresu działań prewencyjnych, przeciwdziałania zdarzeniom kryzysowym, a także ich zwalczanie, metody postępowania, działania ratownicze i likwidacji skutków zdarzeń kryzysowych.

Program kursu:

 • bezpieczeństwo publiczne w systemie bezpieczeństwa narodowego
 • kryzys i sytuacja kryzysowa – aspekty teoretyczne
 • podstawy prawne i organizacja zarządzania kryzysowego
 • zarządzanie kryzysowe w strukturach lokalnej administracji
 • klęski żywiołowe i katastrofy
 • negocjacje kryzysowe
 • psychologiczne aspekty sytuacji kryzysowych
 • ratownictwo w zarządzaniu kryzysowym

Dodatkowe informacje:

 • czas kursu: 40 godzin lekcyjnych do zrealizowania w ciągu 60 dni
 • forma kursu: poszczególne części kursu udostępniane będą w kilku seriach w odstępach czasowych zgodnie z harmonogramem kursu

Sposób i forma ukończenia kursu:

Realizacja zakładanego celu kształcenia następuje poprzez:

 • aktywny udział słuchaczy w zajęciach na platformie szkoleniowej,
 • przerabianie materiału szkoleniowego..
 • naukę własną słuchacza,
 • wykonanie i zaliczenie prac kontrolnych w postaci testów, zadań lub innych form,

Po pozytywnym zaliczeniu wszystkich prac kontrolnych i testów uczestnik kursu otrzymuje zaświadczenie ukończenia kursu.

Warunki


Groupon ważny przez 2 miesiące od daty zakupu i dostępny po zakupie w zakładce Moje groupony.
Realizacja: należy przesłać mailowo zakupiony groupon na adres: szkolenia@pm-managementgroup.home.pl wraz z podaniem imienia i nazwiska uczestnika kursu oraz wypełnionym zgłoszeniem na kurs. Po przesłaniu kompletu dokumentów (groupon + zgłoszenie na kurs) klient otrzyma maila zwrotnego z loginem i hasłem do platformy szkoleniowej terminie 24 godzin.
Sprawdź przed zakupem: najczęściej zadawane pytania i warunki korzystania. Szczegóły oferty znajdziesz w jej opisie.

naprezent

P&M Management Group


Firma szkoleniowo-doradcza zajmuje się organizacją i przeprowadzaniem szkoleń, kursów, wykładów oraz doradztwem z zakresu HR, prawa pracy, prawa cywilnego, HACCP, BHP oraz rozwoju osobistego i zawodowego. P&M Management Group jest również organem prowadzącym Niepubliczną Placówkę Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego Centrum Szkoleniowo-Edukacyjne P&M Management Group oraz Niepubliczną Placówkę Doskonalenia Nauczycieli Centrum Doskonalenia i Rozwoju Kadr P&M Management Group.

Placówki edukacyjne oferują kursy specjalistyczne, zawodowe, jak i hobbistyczne o różnej tematyce, w trybie stacjonarnym i e-learningowym.

Choć firma specjalizuje się w kursach z zakresu HR, prawa pracy, zarządzania, marketingu, to w jej ofercie znaleźć można wiele innych interesujących kursów dostosowanych do aktualnych potrzeb rynku pracy. Szkolenia adresowane są do osób pragnących zdobyć nowy zawód, podnieść swoje kwalifikacje zawodowe lub zdobyć wiedzę, ale szczególnie polecane są dla osób bezrobotnych pragnących zaistnieć na rynku pracy.

Firma współpracuje z organami administracji państwowej oraz z ekspertami z doświadczeniem praktycznym, systematycznie podnoszącymi swoje kwalifikacje w celu polepszenia jakości oferowanych szkoleń i kursów.

Centrum Szkoleniowo-Edukacyjne P&M Management Group posiada status placówki kształcenia ustawicznego i jest wpisane do ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonej przez m.st. Warszawa pod numerem 1120 K.

Centrum Doskonalenia i Rozwoju Kadr P&M Management Group posiada status placówki doskonalenia nauczycieli i jest wpisane do ewidencji niepublicznych placówek doskonalenia nauczycieli prowadzonej przez Samorząd Województwa Mazowieckiego pod numerem 140.

Placówka Kształcenia Ustawicznego P&M Management Group w Warszawie jest właścicielem prawnym materiałów szkoleniowych oferowanych kursantom, a nazwa kursu jest chroniona prawnie przez organ prowadzący P&M Management Group.

Wszystkie dostępne szkolenia online:

By purchasing this deal you'll unlock points which can be spent on discounts and rewards. Every 5,000 points can be redeemed for $5 Off your next purchase.