top-rated-merchant-icon Najwyżej oceniane kupiec

Najwyżej oceniane kupiec

Kar-Group jest najlepszym sprzedawcą ze względu na średnią ocenę 4,5 gwiazdki lub wyższą w oparciu o minimum 400 ocen.

Kar-Group

Kurs online z certyfikatem: Kreatywnego nauczyciela za 79 zł z firmą Kar-Group

Wybierz opcję

Wyróżniki


Kurs skierowany jest do wszystkich osób zainteresowanych tematyką edukacji oraz poznaniem i rozwojem własnego potencjału edukacyjnego

Komentarze


100% Sprawdzonych Recenzji
Wszystkie recenzje pochodzą od osób, które skorzystały z ofert tego partnera.
Ta oferta nie ma jeszcze żadnych recenzji.

W skrócieOferta

 • 79 zł za kurs online z certyfikatem: Kreatywnego nauczyciela

Kurs skierowany jest do nauczycieli wszystkich typów oraz osób zainteresowanych tematyką edukacji i stanowi kompendium wiedzy na temat wybranych metod kształcenia.

 • kursant otrzymuje: dokument zaświadczający odbycie szkolenia w wersji PDF po polsku (certyfikat); na certyfikatach nie ma adnotacji, że kurs odbył się drogą internetową,
 • kurs doszkalający w Kar-Group pomaga w podjęciu pracy w Polsce i krajach Unii Europejskiej,
 • kurs uznawany przez urzędy pracy i pomocny przy składaniu wniosku o dofinansowanie z UE,
 • dodatkowe dokumenty drukowane, jak: certyfikaty, dyplom, legitymacja lub puchar uczestnik może wykupić po rozpoczęciu szkolenia. Uczestnik będzie miał możliwość dokupienia dokumentów w języku angielskim lub niemieckim.

Struktura szkolenia:

 • otrzymanie dostępu do platformy e-learningowej, w której znajdują się moduły tematyczne
 • warunkiem zaliczenia testu jest uzyskanie min. 70% poprawnych odpowiedzi (ewentualne poprawki bezpłatne)
 • Kar-Group wystawia dokumenty zaświadczające odbycie szkolenia
 • szkolenie przewiduje materiał dydaktyczny na 60 godzin szkoleniowych (liczba godzin szkolenia wpisywana do certyfikatu na życzenie)
 • czas pracy oraz ukończenia kursu organizuje się samodzielnie, wedle indywidualnych potrzeb i dyspozycyjności czasowej

Materiał edukacyjny: w zakres materiału wchodzi ilustrowany materiał edukacyjny w formie e-booka (PDF)

Program:

 1. Wstęp
 2. Kreatywność
  • różne definicje kreatywności
 3. Kreatywność, a dzisiejsza edukacja
  • szanse i zagrożenia związane z rozwojem społeczno-cywilizacyjnym
  • wpływ rozwoju i współczesnych przemian na młodzież i dzieci
  • znaczenie kreatywności w szkole
 4. Nowoczesny nauczyciel/wychowawca – kreatywny wychowawca
  • cechy kreatywnego nauczyciela
 5. Kreatywność w pracy nauczyciela-wychowawcy
  • kształtowanie twórczego potencjału u uczniów
  • kreatywność a rozwój osobowości oraz umiejętności miękkich ucznia
  • kreatywne rozwiązywanie konfliktów
  • kreatywne rozwiązywanie problemów przez nauczyciela
  • kreatywne kształtowanie postaw asertywności u uczniów
  • kreatywna nauka wzajemnego szacunku i tolerancji
 6. Kreatywne wychowywanie uczniów przez twórczość
  • wychowanie uczniów przez sztukę
  • różne formy rozwijania aktywności twórczej uczniów poprzez sztukę
  • literatura jako inspiracja do kreatywnego działania ucznia
  • kreatywne oddziaływanie poprzez formy muzyczne
  • kreatywne zajęcia plastyczne
  • zajęcia teatralne
  • wycieczki do muzeum, galerii sztuki, na koncerty – jako forma kreatywnego nauczania
  • arteterapia
 7. Pozostałe kreatywne metody aktywizujące uczniów
  • metoda projektów
  • burza mózgów
  • gry dydaktyczne
  • symulacje
  • nauka czytania wg Ireny Majchrzak – metoda odimienna
  • symultaniczno-sekwencyjna metoda nauki czytania wg prof. J. Cieszyńskiej
  • E. Gruszczyk-Kolczyńska i jej metoda wspomagania rozwoju umysłowego
  • M. Bogdanowicz – metoda dobrego startu
  • metoda M. i Ch. Knilla

Warunki


Groupon ważny przez 2 miesiące od daty zakupu i dostępny po zakupie w zakładce Moje groupony.
Oferta wyłączona z kodów promocyjnych Groupon.
Realizacja: należy przesłać mailowo zakupiony groupon na adres: kargroup.oferta@gmail.com wraz z podaniem imienia i nazwiska uczestnika kursu. Klient otrzyma maila zwrotnego z loginem i hasłem do platformy szkoleniowej.
Dodatkowe informacje: kursant otrzymuje dostęp do platformy e-learningowej. Po zakończeniu modułów kursant dostaje test sprawdzający nabyte umiejętności. Warunkiem zaliczenia jest uzyskanie minimum 70% poprawnych odpowiedzi. Czas pracy oraz ukończenia kursu organizuje się samodzielnie, wedle indywidualnych potrzeb i dyspozycyjności czasowej.
Sprawdź przed zakupem: najczęściej zadawane pytania i warunki korzystania. Szczegóły oferty znajdziesz w jej opisie.

Kar-Group


Firma specjalizuje się w prowadzeniu kursów doszkalających i hobbystycznych. Kar-Group prowadzi kursy stacjonarnie oraz przez internet (platforma szkoleniowa), dostosowując się tym samym do indywidualnych potrzeb swoich klientów.

Firma Kar-Group jest instytucją szkoleniową, która widnieje w Rejestrze Instytucji Szkoleniowych (RIS). Oferowane kursy doszkalające respektowane są w Urzędach Pracy. Odbyty kurs pomaga przy zakładaniu własnej działalności gospodarczej i składaniu wniosku o dofinansowanie z UP.

Materiały szkoleniowe składają się z modułów w formie treści i są uzupełnione o ilustracje. Cały materiał zawarty jest w modułach (w formacie PDF), które można przeglądać z platformy szkoleniowej lub pobrać na dysk komputera.

Podstawa prawna

Firma Szkoleniowa Kar-Group jest instytucją szkoleniową, która widnieje w Rejestrze Instytucji Szkoleniowych (RIS) pod numerem ewidencyjnym: 2.28/00102/2015*.

 1. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 645, z późn. zm.) – art. 20
 2. Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 marca 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy w sprawie rejestru instytucji szkoleniowych (Dz.U. z 2014 r. poz. 781)

By purchasing this deal you'll unlock points which can be spent on discounts and rewards. Every 5,000 points can be redeemed for $5 Off your next purchase.