Kurs online: Asystent architekta za 59 zł z firmą Future Investment Polska

Future Investment Polska

Kup jako prezent
Unable to add now. Please try again later
Unable to remove now. Please try again later

Komentarze


100% Sprawdzonych Recenzji
Wszystkie recenzje pochodzą od osób, które skorzystały z ofert tego partnera.

W skrócieOferta

 • 59 zł za kurs online: Asystent architekta.

Kurs obejmuje:

Moduł 1:

 • Architektura użyteczności publicznej.
 • Projektowanie parkingów wielopoziomowych i podziemnych.
 • Przesłanianie budynków a prawidłowe oświetlenie światłem słonecznym.
 • Strefy pożarowe budynków.
 • Drogi ewakuacyjne w budynkach.
 • Projektowanie sal widowiskowych.
 • 10 zasad Harrego Faulkner-Browna.
 • Funkcje biblioteki i muzeum.
 • Muzea – analiza podziału wprowadzonego przez Ghirardo.
 • Typy dworców kolejowych.
 • Architektura przemysłowa.
 • Typologia struktury przestrzenno-funkcjonalnej obiektów przemysłowych.
 • Strefy funkcjonalne zakładu przemysłowego.
 • Lokalizowanie obiektów przemysłowych.
 • Procesy przekształceń funkcjonalno-przestrzennych terenów przemysłowych.

Moduł 2:

 • Konstrukcje w architekturze współczesnej.
 • Kształty synklastyczne i antyklastyczne.
 • Formy geometryczne konstrukcji membranowych.
 • System konstrukcyjny budynku.
 • Warunki zapewnienia sztywności przestrzennej budynków.
 • Planowanie przestrzenne.
 • Powiązanie potrzeb społecznych z formami zagospodarowania przestrzeni.
 • Interdyscyplinarny charakter planowania przestrzennego.
 • Systemowe ujęcie problemów w panowaniu przestrzennym.
 • Odpowiedzialność władz samorządowych za ład przestrzenny.
 • Dokumenty planistyczne i ich znaczenie.
 • Etapy urbanizacji.
 • Wpływ wartości rynkowej gruntów na zagospodarowanie przestrzeni.
 • Elementy systemu transportowego i ich najważniejsze problemy.
 • Akustyka i aerodynamika.
 • Podstawowe charakterystyki dźwięku.
 • Warunki sprawdzające przy doborze przegród budowlanych pod względem akustycznym.
 • Prawo masy.
 • Warstwa przyścienna.
 • Podobieństwo przepływów.
 • Siła oporu.
 • Wpływ przenoszenia bocznego na izolacyjność akustyczną przegród budowlanych.
 • Hałas pogłosowy w pomieszczeniach.
 • Zjawiska przepływowe występujące przy opływie budynków.
 • Mechanizm wychładzania budynku.

Moduł 3:

 • Architektura krajobrazu.
 • Pomnik przyrody.
 • Najwybitniejsi polscy konserwatorzy i projektanci krajobrazu.
 • Ogrody wiszące i ogrody na dachu.
 • Ogrody krajobrazowe, barokowe i renesansowe.
 • Definicje związane z architekturą ogrodową.
 • Budownictwo.
 • Eko-budownictwo.
 • Energia pierwotna i wskaźnik zapotrzebowania na energię użytkowania ogrzewania i wentylacji budynku.
 • Wielokryterialne systemy oceny budynku.
 • Budynek plus energetyczny.

Moduł 4:

 • Projektowanie konserwatorskie.
 • Elewacja i fasada.
 • Pojęcie pierzei.
 • Gzyms.

Czas przewidziany na zakończenie kursu: 40 godzin.

Więcej informacji można znaleźć tutaj.

Warunki


Groupon ważny przez 2 miesiące od daty zakupu i dostępny po zakupie w zakładce Moje groupony.
Realizacja: należy przesłać groupon w formacie PDF na adres futureinvestment@mail.com wraz z podaniem imienia i nazwiska. W odpowiedzi klient otrzyma dostęp do kursu.
Sprawdź przed zakupem: najczęściej zadawane pytania i warunki korzystania. Szczegóły oferty znajdziesz w jej opisie.

Future Investment Polska


Firma zajmuje się przeprowadzaniem nauczania w formie elektronicznej (e-learning), wykładów oraz szkoleń, wychodząc naprzeciw tym, którzy potrzebują podnieść swoje kwalifikacje w celu awansu na wymarzone stanowisko oraz osobom rozpoczynającym karierę zawodową i bezrobotnym.

Platforma szkoleniowa posiada gotową ofertę, jak również oferuje stworzenie nowych, dopasowanych do indywidualnych potrzeb klienta szkoleń oraz wykładów, dzięki czemu uczestnicy mogą poszerzać swoją wiedzę w potrzebnych im dziedzinach.

Dostępne szkolenia online:

By purchasing this deal you'll unlock points which can be spent on discounts and rewards. Every 5,000 points can be redeemed for $5 Off your next purchase.