Kurs online: Asystent architekta za 59 zł z firmą Future Investment Polska

Future Investment Polska

Kup jako prezent
Unable to add now. Please try again later
Unable to remove now. Please try again later

Komentarze

78 Opinii

DM

Dawid M. · 1 reviews
· Redeemed 2 dni temu
Czytelny i dużo uczący kurs online. Pokecam

DW

Damian W. · 1 reviews
· Redeemed 23 lutego 2018
Super. wszystko bez problemów

PO

Piotr O. · 2 reviews
· Redeemed 29 listopada 2017
Bardzo dobra i owocna współpraca. Polecam każdemu zainteresowanemu

W skrócieOferta

 • 59 zł za kurs online: Asystent architekta.

Kurs obejmuje:

Moduł 1:

 • Architektura użyteczności publicznej.
 • Projektowanie parkingów wielopoziomowych i podziemnych.
 • Przesłanianie budynków a prawidłowe oświetlenie światłem słonecznym.
 • Strefy pożarowe budynków.
 • Drogi ewakuacyjne w budynkach.
 • Projektowanie sal widowiskowych.
 • 10 zasad Harrego Faulkner-Browna.
 • Funkcje biblioteki i muzeum.
 • Muzea – analiza podziału wprowadzonego przez Ghirardo.
 • Typy dworców kolejowych.
 • Architektura przemysłowa.
 • Typologia struktury przestrzenno-funkcjonalnej obiektów przemysłowych.
 • Strefy funkcjonalne zakładu przemysłowego.
 • Lokalizowanie obiektów przemysłowych.
 • Procesy przekształceń funkcjonalno-przestrzennych terenów przemysłowych.

Moduł 2:

 • Konstrukcje w architekturze współczesnej.
 • Kształty synklastyczne i antyklastyczne.
 • Formy geometryczne konstrukcji membranowych.
 • System konstrukcyjny budynku.
 • Warunki zapewnienia sztywności przestrzennej budynków.
 • Planowanie przestrzenne.
 • Powiązanie potrzeb społecznych z formami zagospodarowania przestrzeni.
 • Interdyscyplinarny charakter planowania przestrzennego.
 • Systemowe ujęcie problemów w panowaniu przestrzennym.
 • Odpowiedzialność władz samorządowych za ład przestrzenny.
 • Dokumenty planistyczne i ich znaczenie.
 • Etapy urbanizacji.
 • Wpływ wartości rynkowej gruntów na zagospodarowanie przestrzeni.
 • Elementy systemu transportowego i ich najważniejsze problemy.
 • Akustyka i aerodynamika.
 • Podstawowe charakterystyki dźwięku.
 • Warunki sprawdzające przy doborze przegród budowlanych pod względem akustycznym.
 • Prawo masy.
 • Warstwa przyścienna.
 • Podobieństwo przepływów.
 • Siła oporu.
 • Wpływ przenoszenia bocznego na izolacyjność akustyczną przegród budowlanych.
 • Hałas pogłosowy w pomieszczeniach.
 • Zjawiska przepływowe występujące przy opływie budynków.
 • Mechanizm wychładzania budynku.

Moduł 3:

 • Architektura krajobrazu.
 • Pomnik przyrody.
 • Najwybitniejsi polscy konserwatorzy i projektanci krajobrazu.
 • Ogrody wiszące i ogrody na dachu.
 • Ogrody krajobrazowe, barokowe i renesansowe.
 • Definicje związane z architekturą ogrodową.
 • Budownictwo.
 • Eko-budownictwo.
 • Energia pierwotna i wskaźnik zapotrzebowania na energię użytkowania ogrzewania i wentylacji budynku.
 • Wielokryterialne systemy oceny budynku.
 • Budynek plus energetyczny.

Moduł 4:

 • Projektowanie konserwatorskie.
 • Elewacja i fasada.
 • Pojęcie pierzei.
 • Gzyms.

Czas przewidziany na zakończenie kursu: 40 godzin.

Więcej informacji można znaleźć tutaj.

Warunki


Groupon ważny przez 2 miesiące od daty zakupu i dostępny po zakupie w zakładce Moje groupony.
Realizacja: należy przesłać groupon w formacie PDF na adres futureinvestment@mail.com wraz z podaniem imienia i nazwiska. W odpowiedzi klient otrzyma dostęp do kursu.
Sprawdź przed zakupem: najczęściej zadawane pytania i warunki korzystania. Szczegóły oferty znajdziesz w jej opisie.

Future Investment Polska


Firma zajmuje się przeprowadzaniem nauczania w formie elektronicznej (e-learning), wykładów oraz szkoleń, wychodząc naprzeciw tym, którzy potrzebują podnieść swoje kwalifikacje w celu awansu na wymarzone stanowisko oraz osobom rozpoczynającym karierę zawodową i bezrobotnym.

Platforma szkoleniowa posiada gotową ofertę, jak również oferuje stworzenie nowych, dopasowanych do indywidualnych potrzeb klienta szkoleń oraz wykładów, dzięki czemu uczestnicy mogą poszerzać swoją wiedzę w potrzebnych im dziedzinach.

Dostępne szkolenia online:

Wystawione przez firmę certyfikaty wpisywane są do Rejestru Certyfikatów, ponadto każdy posiada unikatowy kod, pozwalający na weryfikację autentyczności. Na certyfikacie brak adnotacji o trybie przeprowadzenia kursu lub szkolenia (e-learning). Wzór certyfikatu można zobaczyć tutaj.

Podaruj groupon w prezencie za pomocą platformy lub przycisku pod opcjami Kup jako prezent.

By purchasing this deal you'll unlock points which can be spent on discounts and rewards. Every 5,000 points can be redeemed for $5 Off your next purchase.