Bank BGŻ BNP Paribas S.A.

5 zł za groupon upoważniający do udziału w promocji „Bezkompromisowy Bonus” i otrzymania nagrody w wysokości 80 zł

Do -94%
290+ kupionych
Kup jako prezent
Unable to add now. Please try again later
Unable to remove now. Please try again later

W skrócie


Oferta

  • 5 zł za groupon upoważniający do udziału w promocji „Bezkompromisowy Bonus” i możliwości otrzymania nagrody w wysokości 80 zł.

Promocja dotyczy zawarcia umowy ramowej z Bankiem BGŻ BNP Paribas S.A., założenia Konta Indywidualnego Rachunku SMART i Lokaty Bezkompromisowej, w ramach której można otrzymać nagrodę w wysokości 80 zł na Konto Indywidualne Rachunek SMART po spełnieniu warunków promocji.

Lokata Bezkompromisowa to oferta dla nowych klientów otwierających Konto Indywidualne Rachunek SMART (tj. nieposiadających tegoż konta ani Konta Indywidualnego Rachunku Głównego przez 12 miesięcy przed dniem złożenia wniosku o jego otwarcie) łącząca solidne oprocentowanie lokaty, nawet dla wysokich kwot oszczędności, z komfortem wypłaty środków – bez utraty naliczonych odsetek.

  • W przypadku zerwania lokaty przed upływem 3 miesięcy, gwarancja wypłaty odsetek naliczonych do czasu zerwania lokaty pomniejszonych o pobrany zgodnie z obowiązującymi przepisami podatek dochodowy od osób fizycznych
  • pewne i solidne 2,7% (oprocentowanie stałe w skali roku)
  • 3-miesięczny okres lokaty nieodnawialnej
  • min. kwota lokaty: 1000 zł, maks.: 100 000 zł

Informacja o Lokacie Bezkompromisowej oraz Koncie Indywidualnym Rachunku SMART dostępna jest na stronie www.bgzoptima.pl. Produkty oferowane przez Bank BGŻ BNP Paribas S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000011571, posiadający NIP 526-10-08-546 oraz kapitał zakładowy w wysokości 84 238 318 zł w całości wpłacony.


Informacje o promocji „Bezkompromisowy Bonus” dostępne na stronie www.bezkompromisowybonus.pl. Regulamin promocji dostępny tutaj.

Warunki


Groupon ważny do wyczerpania dostępnej w Promocji łącznej liczby Kodów Groupon wynoszącej 1000 Kodów Groupon, nie później jednak niż do 19.11.2017 i dostępny od razu po zakupie w zakładce Moje groupony.
Ograniczenia: 1 osoba może kupić i wykorzystać maks. 1 groupon. Oferta skierowana do osób fizycznych pełnoletnich, posiadających pełną zdolność do czynności prawnych, które nie są klientami BGŻOptima tj. nie były posiadaczami Konta Indywidualnego Rachunku SMART ani Konta Indywidualnego Rachunku Głównego w okresie 12 mies. poprzedzających dzień zawierania umowy ramowej dotyczącej Konta Indywidualnego Rachunku SMART oraz nie są stroną ww. umowy ramowej na dzień składania wniosku o zawarcie umowy ramowej oraz otwarcie Konta Indywidualnego Rachunku SMART i Lokaty Bezkompromisowej w ramach promocji. Liczba grouponów jest ograniczona do 1000 sztuk.
Realizacja: aby wziąć udział w promocji „Bezkompromisowy Bonus" i otrzymać nagrodę o wartości 80 zł, należy zarejestrować się w promocji na stronie www.bezkompromisowybonus.pl do 19.11.2017 (link do strony znajduje się na grouponie). Po dokonaniu rejestracji należy kliknąć w przycisk „Otwórz konto i załóż lokatę" i zawrzeć umowę ramową o świadczenie usług bankowości elektronicznej BGŻOptima oraz wpłacić środki na Lokatę Bezkompromisową do dnia 21.11.2017 i utrzymać ją co najmniej do dnia 29.01.2018. Następnie, po tej dacie lub po zakończeniu Lokaty Bezkompromisowej, należy przenieść pieniądze na Konto Indywidualne Rachunek SMART. Następnie każdego dnia po 29.01.2017 lub po zakończeniu Lokaty Bezkompromisowej aż do dnia 28.02.2018 saldo Konta Indywidualnego Rachunku SMART musi być nie mniejsze niż wysokość tej Lokaty w chwili jej założenia. 
Nagrodę stanowi nagroda pieniężna w kwocie 80 zł, która będzie przekazana na Konto Indywidualne Rachunek SMART uczestnika do 31.03.2018. Szczegółowe zasady promocji określone są w regulaminie promocji „Bezkompromisowy Bonus".
Sprawdź przed zakupem: najczęściej zadawane pytania i warunki korzystania. Szczegóły oferty znajdziesz w jej opisie.

Bank BGŻ BNP Paribas S.A.


By purchasing this deal you'll unlock points which can be spent on discounts and rewards. Every 5,000 points can be redeemed for $5 Off your next purchase.